Sobota 25. května 2024
ikona hodiny10. 8. 2020 11:52

M.C.TRITON SONDA: Připraveni na digitální éru?

Služby a obchod stojí před výzvou

Nový retail je trend, kterému se ani Česko a české firmy nevyhnou? Jsme připraveni? Kam se budeme posouvat v následujícím období v oblasti digitálních finančních služeb, digitálního obchodu? Půjdeme spíše po již známé cestě nebo budeme i nadále hledat nové možnosti?

Jaromír Sadloň autor

senior konsultant M.C.TRITON pro oblast digitální transformace

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

V našem seriálu zjišťujeme připravenost českých společností v jednotlivých segmentech na digitální transformaci, kterou letošní pandemická zkušenost ještě urychluje. Dnes na naše tři obvyklé otázky odpovídali Tomáš Vaníčka, člen představenstva pojišťovny Kooperativa, Miroslav Tesař, CEO společnosti Astratex a Julius Ferianc, CIO společnosti RENOMIA Digital Services.

Jak se podle vás firmy ve vašem oboru připravují na digitální éru?

Tomáš Vaníčka z pojišťovny Kooperativa říká, že digitální doba se promítá jak do vnitřního fungování, tak i do oblasti vztahu a komunikace s obchodními partnery a klienty. Nové technologie mění způsob a organizaci práce. Už nyní pracují pojišťovny běžně na dálku, například při sjednávání smluv, servisu klientům, včetně likvidace pojistných událostí. Proces digitalizace celého životního cyklu pojišťovacích produktů a služeb klientům je nekončící, nové technologie  – IOT, Telematika, Chatboty, RPA – se už dnes stávají součástí standardního uvažovaní pojišťoven.

Julius Ferianc z Renomia vnímá, že na digitální éru se již připravují firmy v několika úrovních. V technologické rovině se snaží transformovat „legacy“ systémy spojené s často manuálními procesy na systémy, které dokáží tyto procesy automatizovat, jsou více propojené s poskytovateli a také jsou otevřenější směrem k zákazníkům. V rovině personální se snaží připravit na digitální éru své stávající zaměstnance a u nových náborů kladou mnohem větší důraz na to, aby noví zaměstnanci již měli digitál ve své DNA.

V Astratexu, se aktuálně intenzivně věnují implementacím BI a CRM řešení s důrazem na segmentaci a personalizaci. Hlavní úkolem je tyto informace správně poskládat, propojit, vyhodnotit a promítnout do businessu. Z dlouhodobého hlediska velmi pečlivě sledují rozvoj a možnosti rozšířené reality, virtuální reality a různých digitálních asistentů, které v budoucnu přenesou obchodní dům k zákazníkovi domů do obýváku. Podle pana Tesaře v rámci on-line nakupování stojíme teprve na začátku velké revoluce.

Jak digitalizace mění váš byznys model a co považujete za největší výzvu?

„V Renomia digital services k původnímu tradičnímu „IT oddělení“ jsme postavili úplně nový tým digitálních služeb, který nyní prostupuje celou organizací a digitálně ji transformuje. Kladou velký důraz na udržitelnost a škálovatelnost digitální infrastruktury. Vyvíjet se snažíme pouze to, co je spojeno s naším core-businessem a interním know-how. Tam kde je to možné, zapojujeme do infrastruktury hotová řešení. Největší výzvu vidím v zadávacím procesu, kde nezbytné, aby zaměstnanci byli „digitálně osvícení“ zadavatelé a dokázali jasně a smysluplně formulovat své potřeby, které se poté přetaví v nové digitální nástroje a řešení,“ říká Julius Ferianc.

V pojišťovně Kooperativa vyhledávají, zkoumají, testují, nasazují a škálují celou řadu řešení pokrývající celý řetězec, od frontendů (nové komunikační kanály typu  AI chatbot, nová klientská zóna, digitální prodejní nástroje), přes backoffice (robotizace (RPA) a automatizace procesů (správy pojistných smluv a likvidace pojistných událostí) až po podpůrné útvary (bezpapírová personalistika, pokročilá datová analytika a podobně). Stále větší důraz kladou na práci na dálku – nikoli jen home office, ale kolaboraci z více lokalit bez nutnosti přejíždění, a tomu uzpůsobují také materiálně technické vybavení a samozřejmě interní předpisy.

Miroslav Tesař zmiňuje, že na Astratex bohužel pandemie dopadla negativně, spodní prádlo patří mezi zbytné komodity, jejichž nákup spotřebitelé omezili prakticky okamžitě. Na začátku krize proto firma odsunula expanzní projekty, pokračuje ovšem beze změn ve všech rozvojových projektech, tedy i v postupné digitalizaci, což se nyní, s odstupem času, ukazuje jako velmi správné rozhodnutí.

Kolik procent z celkového objemu investic tvoří investice do digitalizace?

Tomáš Vaníčka říká, že prakticky veškeré aktuální IT investice pojišťovny jdou nyní do oblasti moderních technologií, online světa a digitálních řešení. Posilují v tomto směru i v personální oblasti. Digitální transformace je součástí dlouhodobé strategie a investice do ní tomu odpovídají.

V Astratex jsou investice aktuálně v řádu vyšších jednotek milionů korun ročně a do budoucna počítají s jejich pravidelným navyšováním tak, jak to umožní zejména interní lidské, respektive expertní kapacity.

Julius Ferianc dodává, že investice společnosti Renomia do digitalizace se již značnou dobu intenzivně realizují a podíl těchto investic na celkových je významný, protože digitalizace má plnou podporu vedení společnosti a plány se tak rychle stávají skutečností.

Nejnovější články

Aktuality
Praha se chystá na největší bitcoinovou konferenci

Do Prahy zavítá také Michael Saylor, CEO MicroStrategy,...

Jak název akce napovídá, setkají se zde zejména...

Pro foundery rozjíždějící svůj vlastní projekt bude velmi...

Aktuality
Soutěž E.ON Energy Globe jde do finále

„Každý rok se těším, až uvidím finálové projekty...

Soutěž hledá a oceňuje ty největší ekologické nadšence...

Ekologická opatření v Botanické zahradě Přírodovědecké Fakulty Masarykovy...

Aktuality
České firmy zamíří do Černé Hory

Zástupci firem se k ministrovi připojí v neděli večer. V pondělí...

Černá Hora je kandidátským státem EU a je...

Náklady spojené s organizací mise si – stejně...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Nad očekávání svižný růst mezd ECB od redukce sazeb neodradí

K dispozici je zatím pouze minimum tvrdých dat...

Tento pozitivní impuls do spotřebitelské poptávky ale dělá...

Expertní pohled
Nezávislý technický dozor investora šetří finance

Technický dozor má zajistit, aby byl stavební projekt...

V České republice často dochází k problémům s...

V mnoha zemích je standardem, že veřejné projekty...

Zavedení přísnějších kvalifikačních kritérií by zajistilo, že technické...

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...