Sobota 13. dubna 2024
ikona hodiny12. 5. 2021 20:09

V příštích dvou letech chce změnit obor třetina zaměstnanců

Počet pracovníků, kteří za uplynulý rok změnili obor, i navzdory pandemii a nucenému pozastavení či utlumení činnosti firem z mnoha oblastí klesá. Obor změnilo pouze 14 % ekonomicky aktivních lidí. Pro 59 % z nich byla tato změna trvalá, zbývajících 41 % však věří, že šlo o změnu dočasnou a k původnímu oboru se vrátí. V následujících dvou letech plánuje změnu oboru více než třetina zaměstnanců, a to nejčastěji z důvodu osobní potřeby změny nebo kvůli proměnám pracovního trhu. Vyplývá to z průzkumu personální agentury Grafton Recruitment.

Marta Lipovská autor

Foto: Shutterstock.com Třetina zaměstnanců chce změnit místo Foto: Shutterstock.com

Během svého profesního života změnilo pracovní obor 75 % lidí – 49 % v průběhu své kariéry a 26 % ihned po studiu. „Pandemie přinesla na trh práce nejistotu, lidé upřednostňují stabilitu a bojí se experimentů a změn. I proto v uplynulém roce změnilo obor pouze 14 % ekonomicky aktivních lidí, což je oproti předchozím letem nemalý pokles,“ říká Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a GI Group. Nejčastěji dle něj lidé odcházeli z administrativních pozic, z gastronomie a pohostinství nebo z výroby, což jsou obory, které široce zasáhla epidemiologická opatření. Při změnách pak respondenty nejvíce lákala oblast vzdělávání, prodeje či logistiky. I když obecně k nejatraktivnějším oborům patří IT, lidé o něm příliš při plánování změn neuvažují. Uvědomují si totiž nutnost náročné rekvalifikace. Nejmenší chuť ke změnám mají vysokoškoláci, zejména IT experti a inženýři, největší naopak ženy a zaměstnanci do 35 let.

O průzkumu

Průzkum byl zrealizován formou online dotazování v průběhu února 2021, tedy téměř po roce od vypuknutí pandemie Covid-19 v České republice, která přinesla změny na pracovním trhu napříč všemi obory. Do průzkumu se zapojilo 1 066 respondentů z celé České republiky.

Změně pozice i oboru jsou nejvíce otevřeni zaměstnanci podnikových služeb

V příštích dvou letech zvažuje změnu oboru více než třetina lidí. Nejčastěji o tom uvažují pracovníci z podnikových služeb, nejméně často lidé z IT. „Zaměstnanci působící v podnikových službách patří k těm nejspokojenějším, i přesto jsou změnám otevřenější než pracovníci z ostatních oborů. Jedním z důvodů je skutečnost, že se pod vlivem technologií a automatizace mění charakter jejich práce. Lidé se obávají, že by jejich pozice mohla zaniknout, nebo by se museli rekvalifikovat,“ komentuje to Martin Malo s tím, že jde o obavy liché. Navíc centra podnikových služeb své lidi na změny připravují s pomocí svých vzdělávacích programů a nadále aktivně nabírají.  Novou práci si hledá přibližně 24 % respondentů a dobré nabídce je otevřeno dalších 34 %. Obor chtějí zaměstnanci změnit v 66 % případů z důvodu osobní potřeby změny, dalších 34 % respondentů ale jako důvod uvádí změny na trhu práce.

Necelá čtvrtina pracovníků se připravuje na změnu charakteru své práce

Nové technologie se netýkají jen oboru podnikových služeb, dle Světového ekonomického fóra změní do roku 2025 až 85 milionů pracovních míst z nejrůznějších sektorů. Nové pozice budou souviset s dělbou práce mezi stroji a lidmi a budou vyžadovat porozumění tomu, jak lze digitální technologie používat. Jen malá část zaměstnanců si však možné změny na trhu práce či v rámci vlastní pozice připouští. Pouze 15 % respondentů si myslí, že se v důsledku automatizace a digitalizace jejich pracovní pozice změní, 4 % se pak domnívají, že jejich místo zanikne. Na změnu charakteru své práce se 23 % respondentů připravuje ze své vlastní iniciativy, 12 % z popudu zaměstnavatele. Až třetina respondentů sleduje novinky ve svém oboru, dalších 27 % si rozšiřuje dovednosti nebo se učí cizí jazyky. „Obecně se nejvíce vzdělávají IT pracovníci, nejméně naopak modré límečky. Lidé z obchodu, retailu a marketingu nadprůměrně rozvíjí své měkké dovednosti a sledují novinky z oboru,“ doplňuje Martin Malo a dodává: „Z průzkumu jsme však také zjistili, že až v 58 % případů vzdělávací aktivity zaměstnavatelé nijak nepodporují.“

Články autora Marta Lipovská

Nejnovější články

Expertní pohled
Firemní benefity v roce 2024: Včerejšek neplatí!

Ke změně náhledu dochází po téměř 30 letech...

Zatímco výše prvních dvou se bude každoročně měnit,...

V této oblasti se nově zavádí pojem daňově...

Zaměstnavatel má tři možnosti, jak svým zaměstnancům přispívat...

„Na straně zaměstnavatele je příspěvek na stravování v...

„Právě tato oblast budí největší vášně a je...

„Všechno plnění je potřeba načítat průběžně na mzdovém...

„Pokud jde o zaměstnavatele a třeba výše uváděný...

Pohled z praxe
Prestižní ocenění pro Lázně Luhačovice

Ocenění převzal generální ředitel Ing. Jiří Dědek: „Ocenění...

„Příkladem je naše dlouhodobá péče o přírodní minerální...

Trendy
Proč Ostrava potřebuje developery?

Místní samospráva ovšem nedokáže takovou výstavbu uspokojit sama....

„Není pochyb o tom, že jedním ze stěžejních...

Navzdory tomu se Ostrava dynamicky mění k lepšímu....

Jednou ze základních podmínek oživení městského centra je...

Věhlas Stodolní se zrodil v devadesátých letech minulého...

Že je to možné, ukazuje proměna obou břehů...

Nejnovější Analýzy

Analýzy
České nábytkářství oslabuje, ale ne dramaticky

„Již několik let panují v globální ekonomice jisté propady,...

„Pokles na 51,45 mld. Kč je stále velmi...

Špatná podle Tomáše Lukeše není ani spotřeba nábytku...

Suma za import nábytku v roce 2023 dosáhla 28,18...

Za vyloženě pozitivní trend AČN považuje růst podílu...

Český nábytek podle Čudky vyniká invencí i kvalitou....

Analýzy
Retail se těší na lepší časy

„Zpráva hodnotí uplynulý rok 2023 a nastiňuje výzvy...

Podle publikované zprávy by se tento negativní trend...

„Je zásadní zdůraznit, že současné trendy a proměna...

Analýzy
Která generace je nejupracovanější?

Podle průzkumu, který společnost Colliers zrealizovala mezi 503...

Více než polovina dotazovaných by totiž možnost zkrácení...

Čtyřdenní pracovní týden se testuje v mnoha firmách...