Čtvrtek 30. května 2024
ikona hodiny18. 4. 2024 19:09

Revoluce v benefitech se nekoná

Preference zaměstnanců se stále míjí s nabídkou zaměstnavatelů

I navzdory obavám z dopadu vládního konsolidačního balíčku na oblast zaměstnaneckých benefitů k žádnému kritickému scénáři nedošlo a očekávané plošné snižování benefitů se nekonalo. Nedošlo však ani k harmonizaci preferencí zaměstnanců s nabídkou zaměstnavatelů. Prostor pro kreativitu zaměstnavatelů a úpravy balíčku nabízených benefitů s cílem přilákat nové zaměstnance tedy zůstává velký. Vyplývá to z průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, do něhož se letos zapojilo 1951 respondentů, kteří prozradili, jaké benefity jim poskytuje jejich současný zaměstnavatel a o jaké by měli zájem v budoucnu.

Marta Lipovská autor

Foto: Shutterstock.com Benefity: Revoluce se nekoná! Foto: Shutterstock.com

Loňský podzim přinesl vášnivou debatu o negativních dopadech vládního konsolidačního balíčku na oblast zaměstnaneckých benefitů a následně i na celý trh práce. K žádným kritickým scénářům však nakonec nedošlo. Aktuální průzkum mezi personalisty ukázal, že ve skutečnosti plných 56 % zaměstnavatelů zachovalo benefity ve stávající výši, protože jejich objem nepřesahuje hranici daňové výhodnosti. Původní nastavení benefitů zachovalo i dalších 16 % společností, a to i navzdory skutečnosti, že to pro ně v současnosti představuje vyšší náklady než v loňském roce. Zbylých 28 % firem se pak rozhodlo balíček poskytovaných benefitů snížit, a to tak, aby celková výše zůstala daňově výhodná pro obě strany – zaměstnance i zaměstnavatele.

Propast mezi nabídkou a poptávkou trvá

„Letošní průzkum benefitů ukázal, že rozdíl mezi tím, co zaměstnanci v oblasti benefitů chtějí, a tím, co od zaměstnavatelů skutečně dostávají, zůstává bohužel i nadále velký, a to napříč všemi sledovanými obory. V době, kdy se Česká republika opět dostala na nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU, by měli zaměstnavatelé o svých nabídkách lépe přemýšlet. Přesnější zacílení na zájmy zaměstnanců jim totiž může v náboru zajistit výraznou konkurenční nabídku,“ vysvětluje Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a Gi Group.

Asi největší rozdíl byl zaznamenán v případě dorovnání mzdy v době pracovní neschopnosti. O tento benefit stojí 90 % černých límečků, čerpat ho však může jen zhruba desetina z nich. Trochu menší rozdíl mezi poptávkou a nabídkou je pak patrný u bílých límečků. Zájem o něj má 86 %, dostává jej však jen 11 %.

Jediným benefitem, u kterého se nabídka zaměstnavatelů setkává s poptávkou zaměstnanců, jsou firemní akce. Platí to zejména u bílých límečků a pracovníků z IT, kteří stále mnoho času tráví prací z domova a sociální kontakt s kolegy je proto pro ně zajímavou změnou. O firemní akce tedy má zájem 76 % lidí z IT, 75 % se jich může účastnit. U bílých límečků je to 75 % vs. 68 %.

Zdroj: Grafton Recruitment Czech Republic Zdroj: Grafton Recruitment Czech Republic

Zaměstnanci své preference nemění, generační rozdíly neexistují

„Benefity sledujeme v rámci našich průzkumů již bezmála 10 let a prakticky po celou dobu se v žebříčcích požadovaných i poskytovaných benefitů objevují ty stejné položky, navíc prakticky ve stejném pořadí – finanční benefity, dovolená či volno navíc, flexibilita, profesní rozvoj, péče o zdraví,“ komentuje Martin Malo a dodává: „Když už se nějaká nová nabídka objeví, zájem o ni obratem vzroste – ať už jde o neomezené placené volno, každoroční revizi mezd dle inflace nebo programy péče o duševní zdraví. Je zde tedy poměrně velký prostor na kreativitu zaměstnavatelů, bezpochyby mají své zaměstnance čím překvapit.“

Zajímavým zjištěním letošního průzkumu je pak i skutečnost, že navzdory rozdílným názorům a motivacím zaměstnanců z jednotlivých generací jsou v oblasti benefitů respondenti všech věkových skupin ve svých preferencích jednotní. Zaměstnavatelé tedy nemusí vytvářet balíčky benefitů na míru jednotlivých věkových skupin, ale mohou je poskytovat plošně.

Články autora Marta Lipovská

Nejnovější články

Cestovní ruch
Ekonomický význam cestovního ruchu v regionech vzrostl

V roce 2022 činil celkový objem výdajů za...

Přes pomoc různých subvenčních programů v oblasti zaměstnanosti...

Cestovní ruch
Míra rizika úpadku cestovní kanceláře činí 0,1 %

Míra rizika úpadku CK v ČR je velmi...

Na českém trhu nyní operuje celkem 596 cestovních...

Pohled z praxe
I u zelených kancelářských budov je prostor pro úsporu nákladů

To je samo o sobě potvrzením environmentálně šetrného...

Každopádně do budoucna CBRE plánuje neusnout na vavřínech....

Nejnovější Analýzy

Analýzy
DDoS útoky nejčastěji přicházejí z Ruska

Ty jsou přitom klíčové pro fungování internetu tak,...

Podle přehledu DDoS útoků zachycených službami FlowGuard společnosti...

Cestovní ruch
Udržitelné cestování: Mladí lidé jdou příkladem

Pojem udržitelné cestování zná pouze každý pátý Čech....

Mezi hlavní bariéry pro udržitelné cestování patří časová...

Z výzkumu vyplynulo, že je třeba pojmout problematiku opravdu...

Analýzy
71 % zaměstnanců má zájem se vzdělávat

„V minulosti byly programy školení a vzdělávací kurzy...

„V praxi to znamená, že zaměstnanci mají větší...

Co se týče motivací ke vzdělávání v zaměstnání,...

Co se týká další části průzkumu JobsIndex na...

„Ne všichni zaměstnanci jsou však s přístupem zaměstnavatelů...