Pondělí 15. července 2024
ikona hodiny16. 2. 2024 07:43

Rozdíly mezi generacemi na trhu práce nejsou propastné

Čím mladší zaměstnanec, tím složitější pro něj je říct si o zvýšení mzdy. Téměř pětina zástupců generace Z se k tomuto kroku nakonec ani neodhodlá. Na rozdíl od svých starších kolegů pracovníci z této generace častěji upřednostňují vyšší mzdu na úkor mimopracovního času. Hlavním důvodem k ukončení pracovního poměru je u všech generací shodně nízká mzda ve srovnání se stejnou prací u jiného zaměstnavatele a jednotně všechny věkové skupiny hodnotí i důležitost průběžného vzdělávání. Motivátory k práci či k úkolům navíc nebo postoje k náročným úkolům se však u jednotlivých věkových skupin liší. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu agentury Grafton Recruitment, který zkoumal pracovní preference jednotlivých věkových skupin a do něhož se zapojilo bezmála 2000 respondentů.

Marta Lipovská autor

Foto: Shutterstock.com Rozdíly mezi generacemi na trhu práce nejsou propastné Foto: Shutterstock.com

„Věkový rozptyl uchazečů o práci je dnes díky pozdějšímu věku odchodu do důchodu ohromný, zaměstnavatelé by se proto měli naučit vnímat potřeby jednotlivých věkových skupin a pracovat s nimi individuálně. Jen tak se jim podaří vytvořit stabilní a fungující tým,“ říká Jitka Kouba, marketingová ředitelka Grafton Recruitment a dodává: „Závěry našeho průzkumu pomohou zaměstnavatelům mnohé otázky rozkrýt. I když je každá generace jiná, rozdíly nejsou nijak propastné a při správném nastavení týmu mohou snadno nalézt společnou řeč, spolupracovat a vzájemně se doplňovat.“

Motivace

Nejsilnější motivátor k práci představují napříč generacemi finance. Zaměstnanci jsou obvykle ochotní udělat i něco navíc, ovšem jen v případě, že za to něco získají. Všechny čtyři generace zastoupené na trhu práce na prvních dvou příčkách žebříčku motivací pro práci navíc uvedly nové zkušenosti a možnost naučit se něco nového. Třetí příčka se již různí – generace Z zmiňuje příplatek, generace Y možnost vycestovat na zajímavá místa, generace X pocit zodpovědnosti vůči firmě a Boomers příležitost předvést, co umí.

Finance, nebo volný čas?

Větší důraz na finance, který je patrný u generace Z, dokládá i skutečnost, že je to jediná věková skupina, která preferuje spíš vyšší mzdu než prostor pro mimopracovní aktivity, a to v poměru 63 ku 37. Plných 42 % z nich je také ochotno pracovat i více než 8 hodin denně. I přesto, že peníze považují za důležitou hodnotu, jen málokdo si dokáže říct o zvýšení mzdy. Obecně platí, že čím mladší zaměstnanec, tím složitější to pro něj je. Téměř pětina zástupců generace Z se k tomuto kroku nakonec ani neodhodlá.

Důvody k odchodu ze zaměstnání

Hlavním důvodem, proč lidé všech generací opouštějí své stávající zaměstnání, je zjištění, že u jiného zaměstnavatele je stejná práce lépe odměňována. Kromě mzdy hrají při rozhodování o ukončení pracovního poměru významnou roli i vztahy na pracovišti a osobnost nadřízeného (generace X a Y). Důležitá je i zpětná vazba, jejíž nedostatek může u zaměstnanců vést k frustraci a pocitu zbytečnosti a následně pak i k hledání nového zaměstnání, ve kterém se budou cítit užiteční (Boomers a X). U zaměstnanců do 40 let pak bývá důvodem k odchodu ze zaměstnání i omezená možnost kariérního růstu. S rostoucím věkem důležitost tohoto aspektu slábne.

Výběrové řízení

Zhruba třetina zájemců o práci ukončí výběrové řízení předčasně. Častěji jde přitom o zástupce mladších generací Y a Z, které se neobávají nedostatku příležitostí. Nejčastějším důvodem jsou shodně pro všechny generace podmínky nabízené pracovní pozice. Pro generaci Z je to jiný obsah a množství práce, než jak bylo deklarováno v inzerátu, pro generace X a Y jiná než původně inzerovaná finanční nabídka a pro generaci Boomers jiná úroveň pracovní pozice. Na samotném výběrovém řízení by zástupci všech věkových skupin zlepšili v prvé řadě komunikaci.

Vzdělávání a ochota se učit

Uchazeči o zaměstnání napříč věkovými skupinami se shodnou i v tom, že schopnost učit se nové věci je pro dnešní trh práce klíčovou kompetencí. Nejmenší potřebu rozvoje znalostí vnímá sebevědomá generace Z následovaná nejstarší generací Boomers. Ještě větší než povědomí o potřebě je pak u všech generací vůle se učit, zájem o rozvoj nemá jen 1 % respondentů průzkumu. Určité rozdíly jsou v těchto otázkách patrné spíš dle oboru působnosti. Z průzkumu vyplývá, že čím méně kvalifikovaná pozice, tím více se pracovníci domnívají, že si se svými znalostmi a dovednostmi vystačí i v budoucnu. Například zatímco ve výrobě si 6 lidí z 10 myslí, že jejich znalosti a dovednosti budou dostačující i za pět let, v IT jsou o tom přesvědčeni pouze 2 z 10.

Kompetence ceněné na trhu práce

„Respondentů našeho průzkumu jsme se ptali i na to, co podle nich určuje hodnotu zaměstnance na trhu práce. Zajímavé bylo, že i když v mnoha otázkách byli zástupci jednotlivých generací jednotní, v této se poměrně výrazně různí. Zaměstnavatelům ovšem jejich odpovědi naznačují, v jakých oblastech se jednotlivé věkové skupiny budou mít vůli dále rozvíjet,“ vysvětluje Jitka Kouba s tím, že zástupci generace Z nejvíce ze sledovaných skupin považují za důležitou úroveň vzdělání, mileniálové zase na vysokých příčkách svého žebříčku uvádí adaptabilitu neboli rychlé přizpůsobení se novinkám nebo změnám a uchazeči z generace X časovou flexibilitu. Pro nejstarší generaci na trhu práce, tedy Boomers, hrají významnou roli odborné znalosti.

Náročný úkol

Náročný úkol je pro generaci Z, Y a X zejména takový, který je spojen s časovým tlakem. Pro Boomers zase ten, který vyžaduje přímou spolupráci většího počtu lidí, případně hluboké odborné znalosti. Starší generace pak mají tendenci odkládat a neřešit problémy, u kterých nesouhlasí s jejich smyslem a užitečností, mladší zase ty, u kterých si neví rady se zadáním.

„Průzkum odhalil silné stránky jednotlivých generací, na kterých mohou dnešní zaměstnavatelé stavět,“ říká na závěr Jitka Kouba a vypočítává: „Nejstarší generace Boomers je známá svým konzervativnějším přístupem k životu i práci a svým zaměstnavatelům může nabídnout loajalitu a odolnost vůči stresu. Generace X je zase proslulá svou pracovitostí a schopností přizpůsobit se změnám, kterých za svůj život zažila již mnoho. Mileniálové pak představují sebevědomou generaci, která v životě hledá smysl a rovnováhu a z generace Z rostou pracovití a svědomití pracovníci, kteří už dnes rádi udělají i úkoly navíc, a to proto, že díky nim získají nové zkušenosti, dovednosti. Společně mohou tvořit skvělý a vzájemně se doplňující tým.“

Články autora Marta Lipovská

Nejnovější články

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Nejnovější Analýzy

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Analýzy
Firmy se na nový zákon o kyberbezpečnosti příliš nechystají

Průzkumu se od letošního února do dubna zúčastnilo...

Průzkum také ukázal, že IT experti odpovědní za...

Průzkum se dále zaměřil na rozpočet společností pro...

Pouze 41 % dotázaných firem plánuje využít možnost...

Analýzy
Průzkum CBRE: Věřitelé v Evropě jsou otevřeni podnikání

„Celkem 63 % respondentů předpokládá zvýšení úvěrové aktivity....

Průmyslové nemovitosti a projekty nájemního bydlení jsou nejvíce...

Dvě třetiny dotázaných předpokládají, že požadavky na poskytování...