×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Středa 7. prosince 2022
Přihlásit se / Zaregistrovat se

Cestovní ruch dostane dotace na marketing

Během podzimu vyhlásí Ministerstvo pro místní rozvoj jeden z dotačních programů Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (NPPCRR) zaměřený na marketingové aktivity v cestovním ruchu. Neinvestiční dotace budou tak, jako v předešlých výzvách, směřovat na podporu řízení destinací, realizaci marketingových výzkumů, podporu produktů a zavádění inovací v cestovním ruchu, podporu distribuce produktů cestovního ruchu, branding destinací a marketingovou komunikaci, včetně digitalizace. Podpořeny budou moci být marketingové aktivity na úrovni krajů, turistických oblastí i aktivity na nadregionální a národní úrovni. Požádat o dotaci budou moci certifikované krajské a oblastní organizace destinačního managementu či zastřešující organizace s celorepublikovou působností.

Vilém Frček ikona hodiny5. 10. 2022 07:28
Foto: Shutterstock.com Ministerstvo přidá turistickému průmyslu na marketing Foto: Shutterstock.com

„Jsem rád, že se mi podařilo vyjednat o 40 milionů korun více, než byl původní návrh. Marketingové aktivity v cestovním ruchu jsou zásadní pro zajištění udržitelného rozvoje cestovního ruchu i efektivního využití potenciálu cestovního ruchu v regionech, a proto na ně půjde celkem 140 milionů korun,“ zdůrazňuje místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Bartoš a dodává: „Důležité je z tohoto pohledu i předcházení negativních dopadů „neřízeného“ cestovního ruchu na destinaci, přírodní a kulturně historické dědictví a rezidenty“.

Investiční aktivity v cestovním ruchu je nově možné podporovat v programovém období 2021-2027 z fondů EU, a to konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu spravovaného  Ministerstvem pro místní rozvoj. Podpořena evropskou dotací může být veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu, a to prostřednictvím projektů zaměřených na budování a revitalizaci doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Jedná se například o odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů, budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras, revitalizaci sítě značení, naučné stezky, rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center, veřejnou infrastrukturu pro vodní turistiku a rekreační plavbu, ale i parkoviště u atraktivit cestovního ruchu.

Investiční aktivity je také možné z fondů EU podpořit na přeshraniční projekty zaměřené na cestovní ruch v rámci přeshraniční spolupráce prostřednictvím programu Interreg. Podporované investiční aktivity zahrnují turistickou infrastrukturu i památky; podmínkou je vazba na místní strategie a přeshraniční dopad. Cílem je nastartování cestovního ruchu udržitelným způsobem, aby pomáhal rozvoji příhraničních regionů, např. nasměrování turistů do těchto území a jejich udržení v místě; součástí této podpory je i podpora destinačního managementu, včetně monitoringu, dopadových studií, vzdělávání apod. Pro cestovní ruch je jen v česko-polském Interregu k dispozici celkem cca 1,7 mld. Kč.

Ministerstvo také zároveň intenzivně připravuje pro podporu cestovního ruchu dva programy nové generace, které budou v investičních i neinvestičních cílech reagovat na dosavadní zkušenosti dotačních nástrojů. Jejich realizace bude zjednodušena, budou rozšířeny o některé nové cíle a měly by také umožnit kvalitnější monitoring pro vyhodnocení jejich efektivity. Výzvy v rámci těchto dvou nových programů budou vyhlášeny v průběhu příštího roku.

„Věřím, že jasné strukturování podpůrných nástrojů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, spolu s důrazem na zjednodušování procedur a digitalizaci, přispěje k silnějšímu pro-klientskému přístupu v rámci mnou řízeného resortu,“ doplňuje ministr Ivan Bartoš.

Více informací na www.mmr.cz a  www.dotaceeu.cz.

Nejnovější články

Aktuality
Jednejte s cizinci bez problémů. Ve svém jazyce

TAP2U je aplikace, která spojuje ty, kteří jsou...

Nápad vzešel z potřeby dorozumět se v rámci...

Expertní pohled
Jak dosáhnout stability cen energií v Česku?

Začátkem třetí dekády tohoto století bude Česká republika...

Komunitní sítě umožňují subjektům nakupovat nebo dodávat elektřinu...

Na trhu je mnoho menších i větších firem,...

Současný vývoj velkoobchodních cen elektřiny a jejich strmý...

Česko má největší poměr výroby elektřiny z uhlí...

Energetická koncepce založená na decentralizaci, zvýšené flexibilitě, inteligenci...

Analýzy ze Spořky
Kam se ztratila schopnost stavět rychle a efektivně?

Empire State Building byl nakonec dokončen před stanovaným...

Na druhé straně, aktéři, kteří se staví proti...

A kdeže jsme tedy ztratili tu rychlost a...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Jednejte s cizinci bez problémů. Ve svém jazyce

TAP2U je aplikace, která spojuje ty, kteří jsou...

Nápad vzešel z potřeby dorozumět se v rámci...

Věda a výzkum
Akademici s firmami budou řešit transformaci energetiky

„Hlavním cílem projektu je vytvoření komplexní strategie, která...

„Vodík je strategická surovina nejen pro oblast energetiky,...

Aktuality
Zapomeňte konečně na papírové normy!

Nový e-shop Agentury ČAS totiž umožňuje – vůbec...

Koupit si potřebnou technickou normu by skutečně mělo...

E-shop je dalším krokem České agentury pro standardizaci...