Sobota 25. května 2024
ikona hodiny5. 10. 2022 07:28

Cestovní ruch dostane dotace na marketing

Během podzimu vyhlásí Ministerstvo pro místní rozvoj jeden z dotačních programů Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (NPPCRR) zaměřený na marketingové aktivity v cestovním ruchu. Neinvestiční dotace budou tak, jako v předešlých výzvách, směřovat na podporu řízení destinací, realizaci marketingových výzkumů, podporu produktů a zavádění inovací v cestovním ruchu, podporu distribuce produktů cestovního ruchu, branding destinací a marketingovou komunikaci, včetně digitalizace. Podpořeny budou moci být marketingové aktivity na úrovni krajů, turistických oblastí i aktivity na nadregionální a národní úrovni. Požádat o dotaci budou moci certifikované krajské a oblastní organizace destinačního managementu či zastřešující organizace s celorepublikovou působností.

Vilém Frček autor

tiskový mluvčí MMR ČR

Foto: Shutterstock.com Ministerstvo přidá turistickému průmyslu na marketing Foto: Shutterstock.com

„Jsem rád, že se mi podařilo vyjednat o 40 milionů korun více, než byl původní návrh. Marketingové aktivity v cestovním ruchu jsou zásadní pro zajištění udržitelného rozvoje cestovního ruchu i efektivního využití potenciálu cestovního ruchu v regionech, a proto na ně půjde celkem 140 milionů korun,“ zdůrazňuje místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Bartoš a dodává: „Důležité je z tohoto pohledu i předcházení negativních dopadů „neřízeného“ cestovního ruchu na destinaci, přírodní a kulturně historické dědictví a rezidenty“.

Investiční aktivity v cestovním ruchu je nově možné podporovat v programovém období 2021-2027 z fondů EU, a to konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu spravovaného  Ministerstvem pro místní rozvoj. Podpořena evropskou dotací může být veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu, a to prostřednictvím projektů zaměřených na budování a revitalizaci doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Jedná se například o odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů, budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras, revitalizaci sítě značení, naučné stezky, rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center, veřejnou infrastrukturu pro vodní turistiku a rekreační plavbu, ale i parkoviště u atraktivit cestovního ruchu.

Investiční aktivity je také možné z fondů EU podpořit na přeshraniční projekty zaměřené na cestovní ruch v rámci přeshraniční spolupráce prostřednictvím programu Interreg. Podporované investiční aktivity zahrnují turistickou infrastrukturu i památky; podmínkou je vazba na místní strategie a přeshraniční dopad. Cílem je nastartování cestovního ruchu udržitelným způsobem, aby pomáhal rozvoji příhraničních regionů, např. nasměrování turistů do těchto území a jejich udržení v místě; součástí této podpory je i podpora destinačního managementu, včetně monitoringu, dopadových studií, vzdělávání apod. Pro cestovní ruch je jen v česko-polském Interregu k dispozici celkem cca 1,7 mld. Kč.

Ministerstvo také zároveň intenzivně připravuje pro podporu cestovního ruchu dva programy nové generace, které budou v investičních i neinvestičních cílech reagovat na dosavadní zkušenosti dotačních nástrojů. Jejich realizace bude zjednodušena, budou rozšířeny o některé nové cíle a měly by také umožnit kvalitnější monitoring pro vyhodnocení jejich efektivity. Výzvy v rámci těchto dvou nových programů budou vyhlášeny v průběhu příštího roku.

„Věřím, že jasné strukturování podpůrných nástrojů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, spolu s důrazem na zjednodušování procedur a digitalizaci, přispěje k silnějšímu pro-klientskému přístupu v rámci mnou řízeného resortu,“ doplňuje ministr Ivan Bartoš.

Více informací na www.mmr.cz a  www.dotaceeu.cz.

Články autora Vilém Frček

Nejnovější články

Aktuality
Praha se chystá na největší bitcoinovou konferenci

Do Prahy zavítá také Michael Saylor, CEO MicroStrategy,...

Jak název akce napovídá, setkají se zde zejména...

Pro foundery rozjíždějící svůj vlastní projekt bude velmi...

Aktuality
Soutěž E.ON Energy Globe jde do finále

„Každý rok se těším, až uvidím finálové projekty...

Soutěž hledá a oceňuje ty největší ekologické nadšence...

Ekologická opatření v Botanické zahradě Přírodovědecké Fakulty Masarykovy...

Aktuality
České firmy zamíří do Černé Hory

Zástupci firem se k ministrovi připojí v neděli večer. V pondělí...

Černá Hora je kandidátským státem EU a je...

Náklady spojené s organizací mise si – stejně...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Praha se chystá na největší bitcoinovou konferenci

Do Prahy zavítá také Michael Saylor, CEO MicroStrategy,...

Jak název akce napovídá, setkají se zde zejména...

Pro foundery rozjíždějící svůj vlastní projekt bude velmi...

Aktuality
Soutěž E.ON Energy Globe jde do finále

„Každý rok se těším, až uvidím finálové projekty...

Soutěž hledá a oceňuje ty největší ekologické nadšence...

Ekologická opatření v Botanické zahradě Přírodovědecké Fakulty Masarykovy...

Aktuality
České firmy zamíří do Černé Hory

Zástupci firem se k ministrovi připojí v neděli večer. V pondělí...

Černá Hora je kandidátským státem EU a je...

Náklady spojené s organizací mise si – stejně...