Čtvrtek 18. dubna 2024
ikona hodiny31. 1. 2023 06:21

Situace ve výrobě polovodičů se bude lepšit pomalu

Podle nové studie společnosti Accenture tři čtvrtiny (76 %) vedoucích pracovníků firem v oboru polovodičů očekávají, že nejpozději do roku 2024 se problémy spojené s výpadky v dodavatelských řetězcích zmírní a situace se zlepší. Zároveň však podotýkají, že společnosti musí být připraveny čelit dalším tlakům na trhu a více se zaměřit na investice, které jim pomohou zajistit budoucí růst.

Petr Jarkovský autor

Foto: Accenture Situace v segmentu polovodičů se zlepší nejpozději ke konci příštího roku Foto: Accenture

V současnosti vnímají dotazovaní exekutivci jako největší výzvy pro zachování stabilních dodávek čipů inflaci a vývoj ekonomiky (35 % dotazovaných), dále přetrvávající důsledky a restrikce spjaté s onemocněním covid-19 (20 %), nedostatek kvalifikovaných talentů (18 %), podhodnocené investice (14 %) a možné zhoršení geopolitické situace (12 %).

„Tím, jak se postupně zlepšuje situace kolem nedostatku čipů, což mimo jiné souvisí i se zpomalením poptávky v důsledku obav z inflace, začínají podniky vyrábějící polovodiče čelit novým problémům způsobeným geopolitickou situací a rostoucím nedostatkem talentů,” říká Pavel Vrba, který v Accenture vede průmyslovou praxi Industry X pro Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko.

O průzkumu

Společnost Accenture provedla průzkum mezi 300 vedoucími pracovníky zastupujícími všechny typy společností navázaných na oblast polovodičů. V rámci svých rolí se dotazovaní exekutivci nejčastěji podíleli na produktové strategii své společnosti, přičemž většina z nich zastávala funkce související s výrobou a designem nebo podnikovou strategií.  Cílem průzkumu bylo zjistit, jak pohled vedoucích pracovníků na budoucnost odvětví, tak jejich pohled na technologie a produkty a na roli, jakou hrají polovodiče v obou těchto oblastech. Respondenti byli především na úrovni C-level managementu a “executive vice president” či “vice president”. Většina respondentů sídlila především ve Spojených státech, Číně, Japonsku, Nizozemsku, Jižní Koreji a Velké Británii. Průzkum byl proveden online v září a říjnu 2022.

Infografika: Accenture Infografika: Accenture

Exekutivci v rámci průzkumu vybírali i z několika faktorů, které budou mít největší vliv na schopnost firem pokračovat v inovaci polovodičů během následujících let. Zde mnohem častěji zmiňují geopolitickou situaci a problematiku nezávislosti ve výrobě čipů (48 % dotazovaných), 42 % rovněž uvádí rizika spjatá s kybernetickými útoky a potřebu kvalitnější kybernetické bezpečnosti a 39 % zmiňuje jako jeden z faktorů i rychle se měnící konkurenční prostředí.

Studie také uvádí, že se můžeme dočkat i změny takzvaného Moorova zákona, který říká, že počet tranzistorů v integrovaném obvodu se zdvojnásobí přibližně každé dva roky. Až 65 % vedoucích pracovníků se totiž domnívá, že do roku 2024 se tempo zpomalí a tranzistory nebudou přibývat takovou rychlostí. Kromě toho 56 % respondentů věří, že nejlepším způsobem, jak do budoucna zvýšit odolnost celého odvětí, je posílit ochranu duševního vlastnictví firem.

Zpráva identifikuje i čtyři oblasti, které budou v následujících letech hrát velkou roli ve výrobě a využití polovodičů:

Metaverse

Dvě třetiny (67 %) vedoucích pracovníků se domnívají, že polovodiče jsou kritickou technologií pro rozvoj metaversa, a 44 % vedoucích pracovníků očekává, že do roku 2024 vyčlení v rámci své firmy více než 20 % svého rozpočtu na výrobu polovodičů určených pro rozvoj metaversea.

Digitální zdraví

Zařízení, jako fitness trackery či chytré hodinky, jež umožňují měřit naši tělesnou aktivitu, jsou stále oblíbenější a lze tudíž očekávat, že v důsledku větších nároků na konektivitu bude poptávka po polovodičích růst i v tomto odvětví.

Mobilita

Jako největší překážky pro budoucnost mobility jsou uváděny rozšířený nedostatek čipů a obavy o náklady, což vede 93 % exekutivců k názoru, že výrobci automobilů by měli více spolupracovat s výrobci polovodičů a technologickými firmami na vývoji technologií pro mobilitu nové generace.

Udržitelnost

Více, než devět z deseti vedoucích pracovníků (93 %) věří, že iniciativy v oblasti udržitelnosti budou mít pozitivní dopad na ziskovost firem a zároveň povedou k tvorbě udržitelnějších spotřebitelských produktů. V rámci průzkumu byla udržitelnost uvedena jako oblast, která bude v příštích pěti letech hrát pravděpodobně nejdůležitější roli v celém hodnotovém řetězci polovodičů.

Články autora Petr Jarkovský

Nejnovější články

Trendy
Timber Praha – první udržitelná dřevostavba bytových domů v Praze

Domy komorního charakteru Timber Praha obsahují 62 jednotek...

Arcus City – v blízkosti přírody, na dosah...

Expertní pohled
Fulfillment: Revoluce v logistice

Fulfillment není jen proces doručování zboží, je to...

Majitelé e‑shopu se nemusejí starat o kapacitu skladových...

Nicméně vize značky LOG4U sahá daleko za pouhé...

Společnost Geek+ přinese špičkové mobilní roboty pro přepravu...

Trendy
Perfektní klima pro elektrické vozy

Všude tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na výkon,...

HVH topení přeměňuje stejnosměrný elektrický proud na teplo...

Pokud máte benzinové nebo naftové auto, je pro...

Nejnovější Analýzy

Analýzy
Vědí, ale nepřipravují se

„Výsledky průzkumu nás překvapily. Odhalily, že připravenost na...

Ale právě v tom je ta šance. „ESG je...

A jak tedy průzkum zrealizovaný BDO Hungary dopadl? Naprostá...

„Důvodem je také více peněz na investice a také...

Ačkoli si firmy jsou vědomy potřeby udržitelného fungování,...

Analýzy
České nábytkářství oslabuje, ale ne dramaticky

„Již několik let panují v globální ekonomice jisté propady,...

„Pokles na 51,45 mld. Kč je stále velmi...

Špatná podle Tomáše Lukeše není ani spotřeba nábytku...

Suma za import nábytku v roce 2023 dosáhla 28,18...

Za vyloženě pozitivní trend AČN považuje růst podílu...

Český nábytek podle Čudky vyniká invencí i kvalitou....

Analýzy
Retail se těší na lepší časy

„Zpráva hodnotí uplynulý rok 2023 a nastiňuje výzvy...

Podle publikované zprávy by se tento negativní trend...

„Je zásadní zdůraznit, že současné trendy a proměna...