×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Úterý 28. března 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny7. 2. 2023 15:02

Zdraví a bezpečí zaměstnanců chrání i IoT

Technologie dělají náš svět pohodlnějším a šetří nám čas. Dokáží ale také zachraňovat zdraví a životy. A to i při práci. Pomáhají ve velmi náročných podmínkách, ve kterých využití senzorů a internetu věcí snižuje míru pracovních úrazů a vytváří bezpečnější pracovní prostředí.

Foto: SSI Group IoT dělá svět lepším i bezpečnějším Foto: SSI Group

Existuje mnoho pracovních pozic, které jsou vykonávány v náročných podmínkách. Například práce v prostředí s vysokou teplotou nebo v prachu a hluku. Může se jednat o výrobní provozy nebo stavební procesy, v mnoha případech hrozí zranění, která mohou být dokonce i fatální. Chytré senzory pak chrání zdraví a životy.

„Zajistit hygienické podmínky, bezpečnost a ochranu zdraví při práci všem svým zaměstnancům je základní povinností každého zaměstnavatele,“ říká Jiří Kuryviál, specialista BOZP společnosti SSI Group a dodává: „Jsou-li chytré senzory správně rozmístěny po pracovišti a nastaveny na kritickou úroveň teploty či úroveň koncentrace nebezpečné látky, podávají spolehlivé informace a včas varují před hrozícím nebezpečím.“

Monitorování teploty a vlhkosti

V rizikových provozech je třeba monitorovat teplotu v režimu 24/7. Pravidelná měření pak přinášejí podklady pro kompaktní teplotní mapu. Pomocí bezdrátových senzorů dochází k nepřetržitému měření a zařízení pak vyhodnocuje přijaté zprávy.

V případě krajních mezí pak systém aktivuje alarmová hlášení a při překročení nastaveného limitu okamžitý alarm na mobil uživatele. Získat dostatečné množství podkladů pro vypovídající teplotní mapu a relevantně s nimi pracovat je přínosem nejen pro průmyslové podniky, ale i pro další objekty včetně veřejných budov.

Měření hluku

I monitorování úrovně hluku vyžaduje nepřetržitý režim kontroly. K tomuto účelu jsou využívány senzory plně respektující fyzikální principy šíření hluku včetně funkcí lidského ucha. Takto je kontrolována například hluková zátěž nejen výrobních podniků, ale i tranzitní dopravy.

Přesné bezdrátové hlukoměry pravidelně monitorují hladinu okolního hluku. Senzor poskytne v rámci krátkého měřeného intervalu údaje o průměrné a maximální hodnotě hluku, což umožňuje rozlišit, zda se zdroj hluku pohybuje či nikoliv. Naměřená data jsou přehledně dostupná v aplikaci a v případě překročení kritické meze jsou spuštěny procesy alarmu.

Monitorování úniku plynu

Velmi důležitou službu přinášejí monitorovací systémy v případě varování před únikem zemního plynu, kdy zabraňují nebezpečí výbuchu. Únik plynu v obytných, kancelářských nebo skladovacích prostorách s následným výbuchem má na svědomí každoročně nemalé škody na majetku a v některých případech i zbytečně zmařené lidské životy. V případě detekce nebezpečí pak bezpečnostní havarijní ventil ihned uzavře přívod plynu. V takové situaci je také aktivováno okamžité alarmové hlášení na několik mobilních čísel.

„Jednou z hlavních příčin havárií plynu je nerealizovaný povinný servis plynových kotlů a ohřívačů, ale může se jednat i o náhodné úniky z netěsnícího potrubí. Přitom řešení je snadné a dostupné. Do hlídaného prostoru se umístí malý bezdrátový senzor, který při detekci zvýšené ale ještě nevýbušné koncentrace zemního plynu automaticky uzavře přívod pomocí havarijního ventilu,“ doplňuje Jiří Kuryviál.

Úklid na vyžádání

Tlak na dokonalou čistotu a zároveň efektivitu stoupá, klíčoví hráči v tomto segmentu budou postupně do svého portfolia integrovat stroje řízené senzory a budou využívat tzv. čištění na vyžádání. Úklid na vyžádání znamená přítomnost pracovníka úklidu ve správný čas na potřebném místě s vybavením schopným čištění správnou metodou.

„Ověřitelnost účinnosti čištění je dalším milníkem na cestě k úklidu budoucnosti. Prostřednictvím senzorů bude moci provedenou práci a její kvalitu detekovat jako měřitelnou činnost. Systémy zpětné vazby navíc prozradí úroveň spokojenosti,” uzavírá Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Články autora Petr Jarkovský

Nejnovější články

Expertní pohled
Únik tepla skrz střechu se prodraží, lze mu snadno zabránit

Jedním z nejdůležitějších kroků při stavbě domu je...

Vzhledem k jejich vynikajícím tepelněizolačním vlastnostem stačí pro...

Trendy
Budoucnost logistiky: AI předpovídá kritické situace

„Digitalizace je dle mého názoru pro společnosti zabývající...

Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotná definice, většina...

Umělá inteligence umožňuje softwaru automaticky se učit na...

„Pomocí AI dokážou společnosti ne řešit, ale předvídat...

Expertní pohled
Intenzita DDoS útoků rostla, nejvíce jich míří z Ruska

„I když celkový počet klesl, rostla intenzita jednotlivých...

Posledních několik měsíců roste podíl útoků přímo na...

Podle přehledu DDoS útoků zachycených službami FlowGuard společnosti...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Únik tepla skrz střechu se prodraží, lze mu snadno zabránit

Jedním z nejdůležitějších kroků při stavbě domu je...

Vzhledem k jejich vynikajícím tepelněizolačním vlastnostem stačí pro...

Expertní pohled
Intenzita DDoS útoků rostla, nejvíce jich míří z Ruska

„I když celkový počet klesl, rostla intenzita jednotlivých...

Posledních několik měsíců roste podíl útoků přímo na...

Podle přehledu DDoS útoků zachycených službami FlowGuard společnosti...

Expertní pohled
Trendy v cestování: Nomádi se mění ve slowmády

Kvůli pandemii se proměnily také preference cestujících a...

Současně se změnou cestovního chování se objevily i...

Rok 2023 tak podle nás bude ve znamení...