Pondělí 22. července 2024
ikona hodiny14. 2. 2023 10:00

Experti varují: ESG reálně hrozí zneužití

Existuje mnoho metodik, je třeba standardizace regulace

Udržitelnost a ESG principy jsou nyní citlivé téma. Lidem problematika není lhostejná, ale pro firmy neexistuje pevný rámec a závazná legislativa. Udržitelnost se stala takovým trendem, že znamená peníze. Problém ovšem je, že se za firmu, která se řídí dle ESG principů, může označit téměř jakákoli společnost. Objevuje se problém greenwashingu.

Petr Jarkovský autor

Foto: Shutterstock.com ESG potřebuje jednotnou metodiku a regulaci Foto: Shutterstock.com

Fenomén ESG není možné chápat jako stacionární veličinu, ale spíše jako vektor. To znamená, že firmy, které více investují do dekarbonizace svého hodnotového řetězce se mohou stát více udržitelné, jelikož směřují správným směrem k dekarbonizaci svého obchodního portfolia. Takovéto metriky je ovšem potřeba vnímat v absolutním měřítku, a nejen pohledem účetního.

„Definice ESG je dnes poměrně široká. Existují totiž desítky mezinárodních metodik, ale zatím žádná ryze místní a právně ukotvená. Trochu to připomíná písmenkovou polévku, jelikož se jednotlivé organizace většinou označují akronymy jako GRI, CDP, TCFD, SASB nebo CSRD,“ říká odborník na udržitelnost poradenské společnosti Accenture Karel Kotoun.

Hrozí zneužití

Regulace teprve vznikají. Běžně se tak za firmu, která je sociálně odpovědná, může označit téměř kdokoli. A vzhledem k tomu, že je to nyní pro firmy výhodné, se tak také děje. Lze sledovat zneužívání pojmu udržitelnosti k tzv. greenwashingu, kdy i firmy chovající se zcela neekologicky mávají ESG vlajkou.

Hrozí firmám, které se jen tváří jako zelené nějaké postihy? Od roku 2024 má vstoupit v platnost směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), která bude standardizovat reporting udržitelnosti u větších firem v EU. Ta se postupně bude aplikovat i na malé a střední podniky. Firmy, tak budou muset dbát na přesnost svých dat kvůli možným auditům, a to nepůjde dělat jen s běžným Excelem.

„Pro efektivní implementaci je zapotřebí jedna hlavní věc, a to standardizace regulace. V současné době existuje nespočetné množství metodik, které celou problematiku zesložiťují a činí tak problém firmám, které by se chtěli vydat na udržitelnou cestu,“ dodává Karel Kotoun z Accenture.

Jak by to mělo vypadat v budoucnosti?

S postupným vývojem lze tak očekávat přechod z manuálního poradenství na vyspělé nástroje pro správu CO2 a ostatních ESG faktorů. Těmito nástroji jsou například Salesforce Net Zero Cloud, Microsoft Cloud for Sustainability, anebo Green0meter ESG Studio. Jelikož ESG stojí čím dál více na datech, tak do budoucnosti budou mít navrch ty společnosti, které dobře ovládají práci s daty a s platformami.

Firmy by měly vnímat udržitelnost jako příležitost. Již dnes si velké odběratelské řetězce vybírají své dodavatele dle jejich ESG skóre. Proto má Česko jedinečnou příležitost, jak se stát leaderem v oblasti udržitelnosti.

„Již dříve jsme přistoupili například k měření uhlíkové stopy, implementaci normy řešící energetický management, v rámci společnosti máme implementovány ISO normy, týkající se kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Společnost má stanoven etický kodex, kterým se řídí a požaduje dodržování svých hodnot i po ostatních subjektech, se kterými spolupracuje. Dále máme stanovenou politiku IMS, zaměřenou na vliv naší činnosti na životní prostředí, na společnost a na další klíčové fenomény a tuto politiku pravidelně přezkoumáváme. V této oblasti působíme maximálně zodpovědně a jsme toho názoru, že pokud nás ESG posune, abychom zde byli ještě lepší, ukáže nám nový směr rozvoje a pohled na problematiku, jsme mu nakloněni,“ říká Václav Elman, výkonný ředitel SSI Group.

Podle průzkumu Accenture většina společností nedosáhne do roku 2030 svých klimatických cílů, pokud nezdvojnásobí svoje úsilí. Průzkum dále ukázal, že ačkoliv se více než třetina (34 %) největších světových společností zavázala k dosažení nulových emisí, většina firem (93 %) těchto cílů nedosáhne, pokud alespoň nezdvojnásobí tempo, s jakým emise snižují. Hlavní faktory, které firmám zabraňují ve včasném dosažení stanovených závazků, jsou rostoucí ceny energie a nejistota v dodavatelských řetězcích.

Děje se tak navzdory skutečnosti, že stále více společností napříč všemi regiony stanovuje jasné a veřejně ověřitelné cíle v oblasti dekarbonizace, přičemž jen v letošním roce došlo mezi firmami k rekordnímu nárůstu počtu klimatických cílů potvrzených iniciativou Science-Based Targets (SBTi).

Články autora Petr Jarkovský

Nejnovější články

Expertní pohled
Bude povolování staveb rychlejší, jednodušší a srozumitelnější?

Tento údaj vychází z referenčního projektu logistické haly, který...

Povolení na umístění a základní parametry stavby budou jednodušší. Všechna...

Od 1. července 2024 přechází ČR z místní na centrální celostátní podatelnu....

Zrychlí se tedy proces povolování staveb? Ano. Bude...

Aktuality
Vláda musí prevenci věnovat větší pozornost

Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodla...

Co je třeba změnit? Zaměstnavatelé by měli dobré...

Bude tedy součástí dialogu se státní správou i toto...

Máte v plánu i nové projekty? Především se domnívám, že...

Trendy
Vznikla CNAIP – Česká národní AI platforma

Většina zakládajících členů CNAIP se intenzivně věnuje rozvoji ekosystému umělé...

Česká národní AI platforma chce také šířit ve...

Více než polovina firem v Česku zatím umělou inteligenci...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Bude povolování staveb rychlejší, jednodušší a srozumitelnější?

Tento údaj vychází z referenčního projektu logistické haly, který...

Povolení na umístění a základní parametry stavby budou jednodušší. Všechna...

Od 1. července 2024 přechází ČR z místní na centrální celostátní podatelnu....

Zrychlí se tedy proces povolování staveb? Ano. Bude...

Expertní pohled
Spokojení zaměstnanci mohou až o čtvrtinu zvýšit firemní zisk

Změna přístupu z „máme zaměstnance“ na „pracují u...

V době, kdy lidé kladou větší důraz na rovnováhu...

Zaměřte se na člověka: Myslete na to, aby...

Řešte predikci a prevenci: Pomocí strojového učení a...

Expertní pohled
Letní výprodej koruny: Úrokový diferenciál opět ve hře

V podobném duchu zapůsobila na kurz koruny také...

V kombinaci s horší růstovou dynamikou jsme proto...

To samo o sobě není povzbudivá zpráva pro...

V souhrnu jsme lehce revidovali letošní výhled na...

Oproti současným úrovním vidíme prostor pro solidnější zisky...

Z pohledu ČNB zatím není slabší koruna důvodem...