Pondělí 22. července 2024
ikona hodiny25. 5. 2023 05:49

Více než miliarda nových zákazníků pro digitální služby

Podle nové studie společnosti Accenture vstoupí v příštích 10 letech na trh více než miliarda digitálně nativních zákazníků z celkem 8 zemí, jimiž jsou Bangladéš, Egypt, Etiopie, Indie, Indonésie, Keňa, Nigérie a Filipíny. Tato skupina bude sestávat z příslušníků generace mileniálů, generace Z a generace Alfa, přičemž jen příslušníci posledních dvou uvedených skupin představují celkově 36 % populace daných zemí a se započítáním generace Z se jedná až o 55 % celkové populace.

Petr Jarkovský autor

Foto: Accenture Miliarda nových zákazníků pro digitální služby Foto: Accenture

„Pro firmy se tak jedná o velkou příležitost, jak získat další zdroje příjmů z digitálních služeb. Až 98 % příslušníků generace Z, kteří mají přístup k internetu, je zároveň aktivními uživateli sociálních sítích – v průměru zde tráví 4 hodiny a 14 minut, což je o více než hodinu déle než ostatní generace,“ říká Karel Kotoun, senior manažer finančních služeb Accenture ČR.

Další informace vyplývající z provedeného průzkumu

  • Až 98 % příslušníků generace Z, kteří mají přístup k internetu, je zároveň aktivními uživateli sociálních sítích – v průměru zde tráví 4 hodiny a 14 minut, což je o více než hodinu déle než ostatní generace.
  • Většina (80 %) dotázaných spotřebitelů používá k průzkumu produktů nebo služeb před nákupem online kanály, jako jsou vyhledávače, sociální sítě a videa
  • Až 76 % dotázaných uvádí, že při nakupování online mají na jejich rozhodování vliv i faktory jako počet lajků a počet pochvalných komentářů. Více než polovina dotázaných pak upřednostňuje nakupování skrze platformy sociálních médií před ostatními nákupními platformami.
  • 65 % spotřebitelů dává přednost online platebním metodám. Rovněž uvádějí, že rozhodujícím faktorem pro jejich nákupy online jsou pohodlné možnosti doručení, jako je Klikni a vyzvedni (73 %) a Doručení zdarma (79 %).
  • Pro tři čtvrtiny dotazovaných je možnost snadného vrácení zboží klíčovým faktorem při rozhodování o nákupu online.
  • Až 98 % příslušníků generace Z, kteří mají přístup k internetu, je zároveň aktivními uživateli sociálních sítích – v průměru zde tráví 4 hodiny a 14 minut, což je o více než hodinu déle než ostatní generace.
Zdroj: Accenture Zdroj: Accenture

Nadnárodní společnosti nejsou na příval nových zákazníků připraveny, Čína a Indie ano

Přestože příjmy z digitálního obchodování se na těchto trzích od roku 2017 zčtyřnásobily a jen v roce 2022 dosáhly výše 211 miliard dolarů, není podle studie většina nadnárodních společností nastavena tak, aby tyto digitální spotřebitele dokázala dobře obsloužit.  Z 50 největších světových společností není 40 % z nich v těchto zemích přítomných vůbec, jen 22 % je zastoupeno ve více jak dvou zemích a ani jedna společnost pak nemá zastoupení ve všech osmi zemích.

Z dat dále vyplývá, že investoři z Číny a Indie si uvědomují potenciál, který tito spotřebitelé skýtají, a od roku 2016 navýšili investice do digitálních služeb v těchto zemích o 25 % (Čína) a 15 % (Indie).

Zdroj: Accenture Zdroj: Accenture

Kdo patří do nové generace digitálních spotřebitelů?

Studie upozorňuje na to, že digitální nákupní chování těchto nastupujících spotřebitelů má potenciál překročit zavedené hranice a v širším měřítku tak ovlivnit dosud zavedené nákupní zvyklosti.

V rámci průzkumu bylo v osmi výše uvedených zemích dotazováno celkem 3 000 digitálních spotřebitelů, a na základě jejich odpovědí byly následně identifikovány čtyři základní archetypy těchto digitálních zákazníků. Jedná se o:

  • digitální nativní nakupující
  • digitálně zdatné mileniály
  • digitální nativní tvůrce obsahu
  • digitální influencery z generace Alfa
Zdroj: Accenture Zdroj: Accenture

Překážky

Zpráva zároveň upozorňuje, že kromě potenciálu, který zmínění zákazníci skýtají, jsou zde i překážky. Přilákání a udržení těchto nových zákazníků může být pro firmy značně náročné. Rizika spjatá s provozováním podnikání v těchto zemích jsou relativně vysoká, a to i v případě tradičních obchodních kanálů. Obchodování skrze digitální kanály pak může přinést další problémy: například takzvané last mile delivery, tedy doručení logistika poslední míle, zůstává v důsledku špatného stavu komunikací v těchto zemích v současné chvíli neřešitelným problémem.

Stávající spotřebitelé navíc očekávají hladký nákupní proces, avšak studie uvádí, že již nyní jsou investice společností do digitálních technologií na těchto trzích nedostatečné a úroveň služeb tak zaostává za požadavky ze strany spotřebitelů. Společnosti, které na tuto situaci dokáží rychle zareagovat, tak budou mít značnou výhodu.

Metodika

V rámci studie využilo oddělení Accenture Research metodiku založenou na primárních i sekundárních datech z roku 2022. Pro identifikaci rychle rostoucích zemí se silným potenciálem ve využívání digitálních technologií a kanálů bylo nejprve analyzováno celkem 92 zemí v asijsko-pacifickém regionu, na Blízkém východě a v severní Africe a v subsaharské Africe. Následně bylo vybráno 8 zemí – Bangladéš, Egypt, Etiopie, Indie, Indonésie, Keňa, Nigérie a Filipíny – s rychle rostoucí populaci mladších generací, které disponovaly větší úrovní digitální vyspělosti než příslušníci stejných generací v ostatních zemích. Kromě toho byl v těchto zemích proveden online průzkum, kterého se zúčastnilo celkem 3 000 respondentů. Pro získání více informací o náladách spotřebitelů v těchto zemích bylo byla využita metoda web scrapingu a analyzováno přibližně 112 000 komentářů na sociálních sítích týkajících se oblasti maloobchodu, spotřebního zboží, bankovnictví a telekomunikací. Více informací o průzkumu a celou studii naleznete zde.

Články autora Petr Jarkovský

Nejnovější články

Expertní pohled
Bude povolování staveb rychlejší, jednodušší a srozumitelnější?

Tento údaj vychází z referenčního projektu logistické haly, který...

Povolení na umístění a základní parametry stavby budou jednodušší. Všechna...

Od 1. července 2024 přechází ČR z místní na centrální celostátní podatelnu....

Zrychlí se tedy proces povolování staveb? Ano. Bude...

Aktuality
Vláda musí prevenci věnovat větší pozornost

Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodla...

Co je třeba změnit? Zaměstnavatelé by měli dobré...

Bude tedy součástí dialogu se státní správou i toto...

Máte v plánu i nové projekty? Především se domnívám, že...

Trendy
Vznikla CNAIP – Česká národní AI platforma

Většina zakládajících členů CNAIP se intenzivně věnuje rozvoji ekosystému umělé...

Česká národní AI platforma chce také šířit ve...

Více než polovina firem v Česku zatím umělou inteligenci...

Nejnovější Trendy

Trendy
Vznikla CNAIP – Česká národní AI platforma

Většina zakládajících členů CNAIP se intenzivně věnuje rozvoji ekosystému umělé...

Česká národní AI platforma chce také šířit ve...

Více než polovina firem v Česku zatím umělou inteligenci...

Pohled z praxe
Česká firma zrychlila dispečink britských sanitek o 20 %

Po prvotní pilotní fázi pomohl český poskytovatel cloudového...

Společnost EMED patří mezi dynamické a rychle rostoucí...

Výrazný přínos implementace českého softwaru potvrzuje Craig Smith,...

EMED začínal s využíváním Daktely s 280 zaměstnanci...

Spojené království představuje pro Daktelu unikátní výzvy a...

Vzhledem k expanzi Daktela vybudovala lokální tým deseti...

Jiří Havlíček, generální ředitel společnosti Daktela, k tomu...

Trendy
Pokles cen zemědělských výrobců zpomalil

Meziročně tak byly ceny zemědělských výrobců nižší o...

Pokles cen neočekávám v oblasti stavebních prací. Ty byly...