Sobota 22. června 2024
ikona hodiny15. 1. 2020 14:50

Příčiny sestupu na úpatí

Letos bychom měli být mezi dvacítkou nejvíce konkurenceschopných zemí světa. Tedy, měli… Vláda před lety tento cíl deklarovala ve Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020. Připraveno bylo více než čtyřicet velkých projektů, které představovaly přes dvě stovky konkrétních opatření. Realita bohužel usvědčuje tehdejší vládu i všechny následující z přešlapování na místě. Respektive, ze sestupu na úpatí hory. Podtitul zmíněné strategie totiž zní Zpět na vrchol.

Petr Karban Petr Karban autor

Novinář, marketingový expert. Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V komunikační agentuře COT group působí jako Creative & Content Director a šéfredaktor několik titulů včetně publicistického portálu KomoraPlus.

Nicméně byl to hezký sen: Efektivní veřejná správa, zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky, zjednodušení přístupu ke službám veřejné správy, vyšší kvalita a dostupnost regulace a lepší vymahatelnost práva. Funkční a výkonná infrastruktura. Transparentní a konkurenceschopný daňový systém. Efektivní financování zdravotnictví i fungování pojišťoven, restrukturalizace lůžkové péče. Reforma vysokého školství, změny v základním a středním školství. Rozvoj pracovního trhu, zvýšení dostupnosti nájemního bydlení, sladění rodinného života a pracovní kariéry, politika migrace kvalifikovaných pracovníků či implementace a rozvoj systému celoživotního učení. Zlepšování podnikatelského prostředí, služby pro rozvoj podnikání i pro inovační podnikání…

A teď realita. Ve srovnání s nejlepšími a nejvíce konkurence schopnými ekonomikami světa, jimiž jsou podle každoročního žebříčku Světového ekonomického fóra Singapur, USA, Hongkong, Nizozemsko či Švýcarsko, Česko trvale zaostává. Pravda, k Čadu na konci žebříčku, který má v zatím posledním vydání 144 příček, máme ještě pořád dost daleko a z Visegrádu jsme nejlepší, ale místo abychom stoupali zpět na vrchol, s vypětím všech sil zastavujeme sestup k úpatí. V roce 2009–2010 jsme byli hodnoceni na 31. místě, v roce 2013–2014 na 46. Nejlépe jsme na tom byli v období 2017–2018, to jsme se vyšplhali už na 29. příčku. V posledním hodnocení 2018–2019 jsme se ale opět propadli o 2–3 místa na příčku 31–32, dělíme se o ni s Estonskem. Trpkost nezmírní ani fakt, že ztratila i Velká Británie či Německo.

Za deset let jsme tedy pokročili, navzdory úspěšné strategii, naštěstí pouze o jeden krok. Protože špatným směrem. Proč? Světové ekonomické fórum nám dává jasnou odpověď: na vině jsou špatné dovednosti zaměstnanců, nedostatečná připravenost na digitální budoucnost, absence kritického myšlení, malá flexibilita pracovního trhu a nefunkční infrastruktura.

Poslechl jsem premiéra a zkusil jsem si na Nový rok večer představit, že je Harry Potter, mávl kouzelnou hůlkou a v okamžiku realizoval celý svůj investiční plán na příštích třicet let. A fakt jsme se Švýcarskem nestali. Projekty a infrastruktura jsou potřebné, ale jsou to jen základní existenční podmínky pro to, co dělá Švýcarsko Švýcarskem. Totiž inovace, dokonalé podnikatelské prostředí a nejefektivnější pracovní síla na světě.

Články autora Petr Karban

Nejnovější články

Pohled z praxe
Plasty se stávají strategickou komoditou

Je to celkem pochopitelné. Plasty jsou v různé podobě...

Nejen evropský plastový odpad se z části vyvážel do...

Plasty se vyrábějí z ropy, která se kvůli omezeným...

Jak úplné cirkularity dosáhnout? Samozřejmě by bylo nejlepším...

Cestovní ruch
Pražské zastupitelstvo schválilo novou strategii cestovní ruchu

Součástí strategie na roky 2024–2027 jsou i konkrétní...

Vyhodnocení Koncepce příjezdového cestovního ruchu Zájmy Prahy na...

Pohled z praxe
Digitalizace HR: Trend, který mění svět podnikání

Firmy se primárně zaměřují na digitalizaci výroby a...

„Pokud personální oddělení stále využívá převážně papírové dokumenty,...

Nové technologie se v HR aktuálně využívají v rámci...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....

Nezařazené
Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci....

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili...

Nezařazené
Členské firmy Jhk zabodovaly v soutěži Spokojený zákazník 2023

Sdružení českých spotřebitelů každoročně od roku 2001 vyhlašuje...

Ocenění Spokojený zákazník také vyjadřuje, že firma, která...

Tyto ocenění jsou také důkazem toho, že firmy...