Pátek 19. července 2024
ikona hodiny5. 2. 2020 09:05

Cech, který šlape

Cech mechanických zámkových systémů České republiky by dnes, v éře digitalizace, mohl být i zapomenut. Opak je však pravdou, říká cechmistr Tomáš Pospíšil. A aktivity cechu, které jsou na české poměry vlastně výjimečné, to jen potvrzují.

Petr Karban Petr Karban autor

Novinář, marketingový expert. Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V komunikační agentuře COT group působí jako Creative & Content Director a šéfredaktor několik titulů včetně publicistického portálu KomoraPlus.

Foto: Jakub Hněvkovský Foto: Jakub Hněvkovský

Cech jako instituce se do české reality vrátil po roce 1989. Historie cechů, tedy zpravidla řemeslnických a obchodních sdružení, která měla hájit zájmy a práva svých členů, garantovat kvalitu i cenu výrobků či služeb a dohlížet na výchovu a profesní růst, sahá až do 13. století. Z pohledu moderního obchodu a výroby měly cechy dva zápory – omezovaly konkurenci a nepřály příliš inovacím. To vedlo v 18., a zejména 19. století k jejich rušení, pod nímž jsou podepsáni svorně vedle sebe především francouzští revolucionáři i němečtí marxisté. Ti první viděli cechy jako feudální pozůstatek, ti druzí jako rušivý faktor v touze po sociální rovnosti všech. Volný trh zvítězil. Historická potřeba profesního sdružování však svůj smysl neztratila a cechy či jim podobná společenstva se v nové éře svobodného podnikání začala objevovat i v České republice. Některé působí na tradičních základech, některé existují spíše formálně, jiné hledají novou, současnou podobu, která by přinesla užitek nejen jejich členům, ale i společnosti. To je cesta, jíž se velmi aktivně vydal i Tomáš Pospíšil, který již mnoho let působí v představenstvu Cechu mechanických zámkových systémů České republiky.

Zámkař není zámečník

Cech vznikl v roce 1994 jako nevládní nezisková oborová organizace, nyní právní formou zapsaná jako spolek, která chce nejen sdružovat jedince či firmy podnikající v oboru, ale hlavně neustále zvyšovat jejich odbornou kvalifikaci a být i nadále odborným garantem v oblasti zabezpečení majetku pro veřejnost. Možná to zní formálně, ale například aktivity šmejdů, které se nevyhnuly ani zámkům a zámkovým systémům, jsou typickým příkladem, který dokumentuje potřebnost profesních garancí pro spotřebitele. Zámečníci prostě jsou potřeba.

„Zámkaři. Zámečníci jsou trochu jiná profese. V běžné mluvě se to často zaměňuje. I to je možná důkazem toho, že zámek je něco, co jsme vlastně přestali vnímat. Což je trochu paradox, protože jeho role a význam pro zabezpečení jakýchkoliv prostor je zcela zásadní. Existují elektrická zabezpečovací zařízení, různé strážní a dohledové systémy, pulty centrální ochrany… Můžete mít zkrátka deset elektronických zabezpečení či mechatroniku, ale za tím vším je vždy mechanický systém, který má zabránit nežádoucímu vstupu. Zjednodušeně řečeno, abyste byli v bezpečí, musí vždycky zapadnout závora. Zkrátka zamykání a zámkový systém tu je a pořád bude, jiná řešení než mechanická totiž nemáme, vše ostatní jsou mechatronické a elektronické nástavby a doplňky, které například usnadňují obsluhu a zvyšují její komfort,“ říká cechmistr Tomáš Pospíšil. V cechu působí deset let a je motorem projektů, které ukazují, jak mohou dnes cechy působit.

Bezpečná země

Jedním z nosných projektů zaměřených na širokou veřejnost je projekt Bezpečná země, nad kterým převzalo záštitu Ministerstvo vnitra a je zahrnut mezi oficiální programy prevence kriminality. Že jde o projekt potřebný, ukazuje i série několika desítek vyloupených domů v okolí Prahy z posledního půlroku. Součástí projektu je katalog prověřených a garantovaných výrobců a certifikovaných výrobků. Navazujícím počinem je projekt Zabezpečte se, v čele s mobilní aplikací stejného jména. „Ta je pro širokou veřejnost zdarma a do detailu poradí, jak zabezpečit veškeré přístupové a kritické body, dveře, ale také okna, seznámí zájemce s normami, technickými postupy, dodavateli. Výrobků na trhu je nepřeberné množství, řada z nich, především z Asie, ale nesplňuje ani ty základní požadavky na účinné a moderní zabezpečení,“ upozorňuje Tomáš Pospíšil.

Projekt Zabezpečte se je realizován s Policií ČR a jeho součástí je také specializovaná praktická učebna pro policejní specialisty nebo regionální instruktážní workshopy pro policisty.

Cech může být moderní

Dlouhá léta Tomáš Pospíšil působil jako zástupce bývalého cechmistra, po jeho tragickém skonu stanul v čele organizace. „Už můj předchůdce nastartoval řadu změn a já v tom chci určitě pokračovat. Cech může být moderní a měl by přinášet výhodu nejen členům, ale i spotřebitelům. Když jsem se zamýšlel nad tím, co potřebujeme, skončilo to akčním plánem, který jsem si namaloval a který s výhledem na několik let říká, co chceme. Základem je zajištění dlouhodobé udržitelnosti naší organizace. Například v marketingu vidím jednu z největších slabin mnoha cechů. Mají dobré jádro, řadu možností, ale jsou často zbytečně konzervativní. Možná je to i tím, že v jejich čele stojí respektovaní mistři, ale současně příslušníci generace, která se s moderním vedením či marketingem spíše míjí. Často se věnují vlastnímu podnikání, cechy nemají potřebný aparát a výsledkem je spíše statické působení bez vývoje. Moje představa je jiná. Chci, aby cech byl partnerem jak profesionálům, tak široké veřejnosti. V těchto týdnech zprovozňujeme nový web, připravujeme nové produkty i aktivity, hledáme nové partnery, posilujeme komunikaci dovnitř profesní skupiny, snažíme se aktivně zapojit i výrobce, máme v plánu konference a častější profesní školení o novinkách, abychom skutečně našim členům dali přidanou hodnotu a veškeré možné informace, které jim umožní držet krok s trendy,“ dívá se Tomáš Pospíšil do budoucnosti.

Pojišťovny zatím stranou

Logicky se nabízí cesta spolupráce s pojišťovnami. „Pojišťovny jsou skutečně místem, kde bychom spotřebitelům pomohli asi nejvíc. Velmi o takovou spolupráci stojíme, ale zatím se to nedaří, byť jsme již delší čas v kontaktu jak s některými pojišťovnami, tak přímo s jejich asociací. Problém je v tom, že žádná pojišťovna na českém trhu již není česká a procesy mají nastaveny jednotně podle mateřských pojišťoven. Většinou se příliš nestarají o standardy zabezpečení, mají prostě nějak nastavena kritéria a zásah do takového systému je pro ně složitý. Budeme se samozřejmě snažit dále prosadit mezi pojišťovny jednotné standardy pro zabezpečení, je to však běh na delší trať,“ uvádí Tomáš Pospíšil. Snahám cechmistra nahrává fakt, že bezpečnost je kategorie, která svůj význam neztrácí. A zvýšená konkurence na pojišťovacím trhu dříve nebo později k podobně orientované spolupráci patrně povede. Zájem o hypotéky zvedl počet životních pojistek, protože je pojišťovny považují za standard. Není jediný důvod, aby se v případě majetkových pojištění chovaly pojišťovací ústavy a jejich poradci jinak.

Naše práce je osvěta

Tomáš Pospíšil samozřejmě základní část činnosti cechu směřuje zejména ke členům, výrobcům a prodejcům, cílí i na stavitele a architekty, důležité pole působnosti ale vidí i v působení na veřejnost, v široké komunikaci. „Povědomí o tom, co je vhodné a z hlediska bezpečnosti skutečně funkční, v ČR stále není nijak vysoké. Naprosto běžné jsou případy, kdy si lidé dům plný cenností zabezpečí papírovými dveřmi s drahou vložkou a alarmem za čtyři stovky a myslí si, že mají vyřešeno. Ani napojení nemovitosti na pult centrální ochrany neřeší vše, protože než strážný či policie k místu přijedou, může být pozdě. Kvalitní zabezpečení by prostě mělo být standardem. A bohužel platí, že stejně jako se vyvíjejí zabezpečovací technologie, vyvíjejí se i techniky pachatelů. Působit na koncový trh proto považuji za nedílnou součást naší práce. Přál bych si proto dostat mezi lidi informace o tom, jak spolehlivě zabezpečit svůj dům, byt či provozovnu prostřednictvím služeb CMZS. Získali jsme na osvětovou činnost grant od Googlu, který nám umožňuje velmi slušnou PPC reklamu. Vidím řadu možností, jak pomoci.“

Cech mechanických zámkových systémů vykročil na cestu moderní, dynamické oborové neziskovky, která šlape a má svůj smysl. Změny a projekty, které nastartoval, stejně jako spolupráce s policií, která sama pak v rámci preventivních programů působí na veřejnost, ukazují, že si je svého potenciálu vědom a je schopen jej využít. Svým způsobem překračuje dosavadní hranice oborové organizace, protože pracuje na projektech širokého celospolečenského významu, kam bezpečnost bezesporu patří. A tím může být příkladem i pro ostatní cechy, oborová sdružení a profesní společenstva.

Články autora Petr Karban

Nejnovější články

Pohled z praxe
Česká firma zrychlila dispečink britských sanitek o 20 %

Po prvotní pilotní fázi pomohl český poskytovatel cloudového...

Společnost EMED patří mezi dynamické a rychle rostoucí...

Výrazný přínos implementace českého softwaru potvrzuje Craig Smith,...

EMED začínal s využíváním Daktely s 280 zaměstnanci...

Spojené království představuje pro Daktelu unikátní výzvy a...

Vzhledem k expanzi Daktela vybudovala lokální tým deseti...

Jiří Havlíček, generální ředitel společnosti Daktela, k tomu...

Analýzy
Češi nejvíce využívají sdílených služeb ubytování

„Průzkum se zaměřil na specifika sdílené ekonomiky a...

„Průzkum se také zaměřil na otázku, v čem...

Analýzy
Potraviny v Česku zlevňují nejrychleji v EU

Pokud se podíváme na inflační čísla detailněji, v...

Česko naopak zůstává premiantem při pohledu na ceny...

Po červnovém překvapení odhadujeme další pozvolný pokles spotřebitelské...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Využití umělé inteligence ve vaší firmě

Dnes se podíváme na to, jak můžete ve...

Možnosti využití generativní AI ve firmách jsou široké,...

Psaní newsletterů: Automatizace tvorby obsahu pro pravidelné zpravodaje...

Je důležité si uvědomit, že generativní AI má...

Na trhu je několik nástrojů generativní AI, které...

Copilot od Microsoftu je nástroj navržený jako pomocník...

Gemini od Google je nástroj, který kombinuje textovou...

Generativní AI vám šetří čas a zvyšuje produktivitu....

Nezařazené
Hospodářská komora upozorňuje na změny v dohodách o provedení práce

Už od července ale budou muset zaměstnavatelé u...

Od takových pracovněprávních vztahů mohou navíc začít firmy...

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....