×

SLEDUJTE SNĚM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ONLINE – VE STŘEDU 31. KVĚTNA

Středa 31. května 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny26. 2. 2020 08:56

Diamanty českého byznysu

Olomoucký a Moravskoslezský kraj

Na slavnostním večeru v olomouckém hotelu Nutrend World byly 25. února uděleny úspěšným firmám dalších dvou krajů Diamanty českého byznysu – ceny, které jsou prestižním ohodnocením výkonnosti českých firem v jednotlivých regionech.

Petr Karban Petr Karban autor

šéfredaktor portálu KomoraPlus, měsíčníku Komora a magazínu Be the Best

Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V minulosti vedle mediálních pozic působil u řady projektů také jako marketingový stratég a kreativní ředitel.

Foto: archiv COT group Foto: archiv COT group

Hojná účast provázela druhé regionální setkání, na němž byla udělena ocenění zástupcům firem dalších dvou krajů, potěšující byla i účast několika zástupců měst a obcí. Ceny Diamanty českého byznysu jsou projektem vydavatelství COT media, které se českému podnikatelskému prostředí věnuje dlouhodobě. Základním posláním projektu, na němž se z pozice odborného garanta podílí vedle tří českých a moravských univerzit i Hospodářská komora ČR, je ocenění nejúspěšnějších podnikatelských subjektů a jejich následná podpora v podobě série networkingových setkávání a propojování podnikatelské sféry se sférou akademickou, expertní a veřejnou. Projekt již druhým rokem navazuje na seriál regionálních setkání, jejichž smyslem bylo v předchozích letech pod heslem České firmy a české hlavy spojovat českou vědu s tuzemskými firmami a institucemi.

VÝSLEDKY OLOMOUCKÝ KRAJ

VÝSLEDKY MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Diamanty českého byznysu jsou udělovány na základě žebříčku sestavovaného vždy ke konci roku analytickými experty společnosti Bisnode na základě objektivních ekonomických ukazatelů za poslední tři roky (letos tedy za období 2016–2018) pro všech čtrnáct krajů České republiky, přičemž za každý kraj jsou oceňovány vždy tři nejlépe hodnocené společnosti.

Do žebříčku vstupují společnosti se sídlem v České republice, které splňují obrat 100 mil. Kč až 5 mld. Kč a mají veřejně dostupné účetní závěrky za poslední tři roky. Kvalitativním kritériem je schopnost firem dostát svým závazkům, což znamená, že hodnocená společnost nesmí být v likvidaci či insolvenčním řízení a současně nesmí být evidována jako nespolehlivý plátce/osoba s pohledávkami státu či dalších subjektů. Ekonomickými parametry jsou Nárůst tržeb, Nárůst aktiv, Poměr hospodářského výsledku po zdanění k vlastnímu kapitálu (ROE) a Poměr oběžných aktiv a krátkodobých závazků, tedy běžná likvidita.

TŘICET LET SVOBODNÉHO PODNIKÁNÍ

Články autora Petr Karban