Pondělí 15. července 2024
ikona hodiny24. 5. 2020 10:08

M.C.TRITON SONDA

Připraveni na digitální éru?

Digitalizace mění nároky a potřeby zákazníků a firmy na to musí reagovat rychleji, než byly zvyklé. Třetí díl ankety na téma digitalizace si všímá předních českých firem ze segmentu automotive a také těch, v jejichž činnosti se objevují zelené a čisté technologie.

Jaromír Sadloň autor

senior konsultant M.C.TRITON pro oblast digitální transformace

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Zástupcům firem z obou segmentů jsme položili stejné otázky jako již v minulosti zástupcům stavebních firem a technologických společností.

1. Jak se podle vás firmy ve vašem oboru připravují na digitální éru?

2. Jak se na digitální éru připravujete uvnitř vaší firmy, jak to mění nebo ovlivní váš byznys model a co považujete za největší výzvu?

3. Plánujete už investice do digitalizace, moderních technologii a kolik procent z celkového objemu investic představují?

AUTOMOTIVE

Za segment automotive tentokrát odpovídali Vladimír Bartoš – ředitel pro strategii Minerva Česká republika, Radomír Sabela – CEO SOPO, a Pavel Flek, Head of Industrial Engineering Continental Automotive Czech Republic.

Názor Pavla Fleka je takový, že rozumná firma se nové éře přizpůsobuje jak ve své organizační struktuře a způsobu práce, tak v konsolidaci svého produktového portfolia a v aktivním vytváření nových podnikatelských příležitostí. Taktéž moderní firma posiluje sběr a vyhodnocování dat. Takto získaná data využívá pro zefektivnění procesů a jejich optimalizaci. Pro Continental Automotive Czech Republic spočívá digitální éra v zavádění business inteligence – to je rychlé, přehledné a srozumitelné zpracování dat z výrobních procesů a jejich vyhodnocení. Ukládání dat do cloudů, vylepšení cyber security a zavádění elektronické dokumentace a vizualizace. Prioritou je zapojení zkušených IT odborníků orientovaných na chytrá řešení pro business. Nadále také rozšiřují a posilují kapacity v rámci oblasti vývoje produktů pro e-mobilitu. Investice směřují zejména do infrastruktury, automatizace výrobních procesů a samozřejmě i do vývoje produktů využitelných nejen pro oblast e-mobility. Velký důraz je kladen na vývoj nových softwarových řešení zejména pro asistenční systémy a systémy autonomního řízení. V roce na úrovni divize investovali do vývoje nových produktů 11,2 % z celkových prodejů. Významné částky investují i do osobního vzdělávání, rozšiřování kompetencí, odborností a zvyšování kvalifikace nutné pro měnící se podmínky na trhu.

Radomír Sabela vidí obrovský potenciál v aktivním a plném využívání již existujících nástrojů od Microsoft/Apple/ERP poskytovatelů. V současnosti mají společnosti plné ruce práce se zaškolením zaměstnanců na různé cloudové služby či na práci se sdílenými disky a dokumenty. Toto nestačí, na digitální gramotnosti je třeba pracovat a investovat do ní neustále. Další rovinou je úroveň zabezpečení dat, což je hrozba, kterou často firmy podceňují. I zde chybí gramotnost a všeobecné povědomí o rizicích v kyberprostoru. Ve společnosti SOPO zavádějí Microsoft Teams jako centrální platformu pro veškerou interní komunikaci a sdílení dat. Upgradují Exchange server a další hardwary tak, aby mohli funkcionalitu Teams využít naplno. Vystavěli dostatečnou robustní wi-fi síť, a to ve všech lokalitách. Investují do vzdělávání všech zaměstnanců ve využití vybraných služeb, aby se nebáli nových nástrojů a uměli je každodenně a plně využívat. Také implementovali bezpečnostní audit IT infrastruktury a zabezpečení firemních dat. Největší výzvou je poskytnout lidem IT gramotnost, znamená to mnoho školení a učení se. V SOPO proto investují do aktualizace ERP systému a nákupu licencí na používání různých funkcí v Microsoft ekosystému. Cílem investic je zabezpečit firemní data, moderně a efektivně komunikovat a mít trvale proškolené zaměstnance, aby nástroje uměli běžně využívat.

Vladimír Bartoš přidává pohled z oblasti informačních technologií. To hlavní, na co se zaměřuje Minerva, je implementovat takový systém, který vyžaduje minimální zásah uživatelů. Systém, kde vše od komunikace se zákazníky přes plánování, komunikaci s dodavateli, řízení a evidenci ve výrobě a skladech až po controlling a zaúčtování probíhá elektronicky a autonomně. Ve společnosti Minerva pracují na vývoji nejnovější verze ERP systému QAD, která se zaměřuje zejména na jednodušší průtok informací firmou, napojování výrobních technologií, systémů obchodních partnerů a na podporu rozhodování. V IT firmě, jako je Minerva, se investice do digitalizace skládají zejména z investic do lidí a z menší části pak z obnovování HW vybavení. Znamená to neustále školit své konzultanty v nových technologiích a osvojovat si nové verze SW, které firma dostává z USA a Německa.

ZELENÉ & ČISTÉ TECHNOLOGIE

Ekologie je velmi atraktivní téma a hodně firem se proto snaží digitální transformaci také propojit s touto problematikou. V rámci ankety jsme tedy oslovili firmy, které věnují pozornost zeleným nebo čistým technologiím. Na naše otázky odpovídali Radek Klouda – CEO společnosti Alpiq Retail, Martin Záklasník – CEO společnosti E.ON v ČR, Petr Bureš – jednatel a majitel společnosti VESKOM a Jan Řežáb, majitel developerské společnosti JDR.

„Digitalizace je nevyhnutelná!“ říká Martin Záklasník. „Zákazníci ji vyžadují a jejich nároky rostou. Nestačí pouze dodat energii, bavit se s lidmi na zákaznických linkách nebo na pobočkách. Naši klienti chtějí všechno, co souvisí s energetickou obsluhou domácnosti nebo firmy, řešit pokud možno jednoduše, digitálně a na jednom místě. V energetice pořád ještě platí, že opravdu dobré digitální služby mohou být konkurenční výhodou.“ V E.ON vyvíjejí bezpapírové procesy jak ve vztahu k zákazníkům tak i uvnitř společnosti. Lidé už spoustu věcí vyřídí přes aplikace. Spojí se s firmou na chatu, na sociálních sítích i na WhatsAppu. Chceme, aby i smlouvy mohli podepsat jednoduše z pohodlí domova a brzy to bude standardem. Proces digitalizace se také týká rovněž distribuce elektřiny. Na začátku roku na jižní Moravě společnost instalovala nový typ konzole na vedení vysokého napětí, jejíž součástí už je optická síť pro podporu instalací chytrých elektroměrů. Investice do digitalizace nejsou jednorázové a jsou těžko vyčíslitelné. Je to součást mnoha procesů a projektů napříč celou společností. Bez digitalizace se žádná úspěšná firma neobejde už dnes a do budoucna to podle Martina Záklasníka platí dvojnásob.

Radek Klouda říká, že energetika byla v přístupu k digitalizaci vždy konzervativnější než například bankovnictví nebo telekomunikace. Poptávka po příjemnější uživatelské zkušenosti bez nutnosti vyřizovat záležitosti na pobočkách nebo po telefonu postupně mění letité procesy a nutí energetické společnosti reagovat a investovat do digitálních technologií. Ve společnosti Alpiq Retail jsou pyšní na to, že jako první na trhu dodavatelů energií spustili kompletní online proces přepisu energií pro domácnosti a malé firmy, včetně automatického čtení údajů z faktur a jejich přepis do smlouvy, elektronického podpisu nebo virtuálního asistenta. Skupina Alpiq investovala do vlastního moderního IT řešení pro koncové zákazníky jen v posledních dvou letech řádově desítky milionů korun.

Jan Řežáb je přesvědčen, že aktuální situace, která je spojená se silným omezením osobního styku, jen potvrzuje, že by firmy měly začít využívat digitální technologie mnohem více než doposud. U JRD se zaměřují především na zvýšení spokojenosti zákazníků díky online přístupu ke kontrole poskytovaných služeb, také zvyšují vlastní efektivitu s pomocí sjednocení formulářů, sdílení získaných informací a přístupu i k fotografickému materiálu přes webové rozhraní či aplikace v tabletech. Bez investic do digitalizace se dnes žádná moderní firma neobejde. JRD proto neustále rozvíjí a vylepšuje CRM systém, který umožňuje zlepšovat a udržovat vztahy se zákazníky.

Petr Bureš je toho názoru, že samotní výrobci zařízení jsou po využití průlomových řešení v rámci Průmyslu 4.0 o dost napřed před vlastními uživateli. Pro Veskom platí, že digitální éra je součástí doby a stavu společnosti. Pokud sledujete trendy a chcete být neustále na špičce, pak tyto kroky ve firmě musely být prováděny již dříve. Nyní není doba na přípravu, ale na vylepšování a zdokonalování. Kdo toto nepochopil, dávno zaspal. Vlastní byznys model se zásadně nemění, jen se zvyšuje produktivita a kvalita poskytovaných služeb. Každý rok je v plánu investic zahrnuto mnoho věcí, které jsou nutné pro zlepšení a zmodernizování chodu firmy, například vnitropodnikové systémy, zařízení pro servis a predikci, komunikaci a další. Nemalou investicí je neustálé školení zaměstnanců na nové technologie, přístupy a postupy. Vyjádřeno v procentech, digitalizace představuje cca 40 % z celkových investičních nákladů.

Nejnovější články

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Nejnovější Expertní pohled

Analýzy
Firmy se na nový zákon o kyberbezpečnosti příliš nechystají

Průzkumu se od letošního února do dubna zúčastnilo...

Průzkum také ukázal, že IT experti odpovědní za...

Průzkum se dále zaměřil na rozpočet společností pro...

Pouze 41 % dotázaných firem plánuje využít možnost...

Cestovní ruch
Základní tipy pro kyberbezpečnost na cestách

Kybernetická hygiena je jako ta osobní – základem...

Nejdůležitějším bodem v ochraně proti kybernetickým útokům je „záplatovat“...

Připojení k veřejné Wi-Fi s sebou nese rizika, zejména...

Analýzy
Průzkum CBRE: Věřitelé v Evropě jsou otevřeni podnikání

„Celkem 63 % respondentů předpokládá zvýšení úvěrové aktivity....

Průmyslové nemovitosti a projekty nájemního bydlení jsou nejvíce...

Dvě třetiny dotázaných předpokládají, že požadavky na poskytování...