×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Čtvrtek 8. června 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny27. 10. 2020 12:59

Program podpory zaměstnavatelů vláda prodloužila, vyhlásila také další krizová opatření

Antivirus B do konce roku, ale beze změn

Nepříznivá čísla neklesají, zdravotnický systém se blíží na hranu možností. Matematické modely předpovídají, že ještě v řádu dnů až týdnů se situace bude horšit, rozhodně se významně nezlepší. Vláda na tento vývoj reaguje dalším zpřísněním pravidel pro běžný život i specifické segmenty. Přidává i pomoc v podobě prodloužení programu Antivirus B d konce roku. Žádné připomínky, které předložili podnikatelé ve snaze odstranit nedostatky v programu, však vláda neprojednala ani nepřijala.

Petr Karban Petr Karban autor

šéfredaktor portálu KomoraPlus, měsíčníku Komora a magazínu Be the Best

Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V minulosti vedle mediálních pozic působil u řady projektů také jako marketingový stratég a kreativní ředitel.

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Na svém včerejším večerním zasedání kabinet Andreje Babiše přijal další zpřísňující opatření pro šíření koronaviru SARS-CoV-2. Od středy mohou být maloobchodní prodejny otevřeny pouze do 20 hodin, v neděli musejí zůstat zavřené úplně. Práce z domova je nařízena všude tam, kde to provozní podmínky umožňují. Od 21 hodin do 4.59 pak platí také – s nemnoha výjimkami – zákaz vycházení. Ministerstvo zdravotnictví pak u všech poskytovatelů zdravotních služeb zastavilo zastavit příjem nových pacientů na plánované zákroky a nařídilo průběžné navyšovat kapacity akutní lůžkové péče, včetně kapacit intenzivní péče, určené pacientům s nemocí covid-19.

Prodloužený program Antivirus B pomůže tak jako dosud firmám, které musely poslat své zaměstnance na překážku v práci, ať už proto, že kvůli karanténám a ošetřování dětí klesl počet zaměstnanců pod únosnou míru, nebo proto, že firma musela zastavit provoz kvůli nedostatku dostupnosti surovin či jiných vstupů nebo kvůli omezení poptávky po výrobcích či službách z důvodu krize zaviněné pandemií koronaviru. Program však nepomůže všem, trpí – přes výhrady Hospodářské komory – stejnými neduhy jako na jaře.

Nerovnosti v programu zůstaly

Osm výtek, které vládě adresovala Hospodářská komora, je namířeno například proti praxi, kdy jsou postihována i drobná porušení podmínek, která nevedou k žádnému škodnímu následku a často byla napravena ještě před zjištěním kontrolních orgánů. Další návrhy zástupců podnikatelů se týkaly zvýšení státní kompenzace z 60 % do výše 80-100 % nákladů zaměstnavatele či zrušení zákazu výpovědi. Zvláště tento návrh má oporu ve faktickém stavu trhu práce, kdy na jedné straně program udržuje na stávajících pozicích zaměstnance, kteří by se okamžitě uplatnili jinde.

Stávající nastavení programu k uvolnění pracovního trhu a umožnění méně bolestného přechodu zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k druhému nepřispěje – v současnosti, pokud dají zaměstnanci výpověď, nemohou zaměstnavatelé čerpat žádný program a ještě musejí v podobě mzdy ve výpovědní době a odstupného hradit mzdové náklady za 3 až 5 měsíců. V platnosti bohužel zůstávají i některá diskriminační opatření. První z května 2020 vyřadilo z programu odštěpné závody, druhé dopadá na společníky/jednatele, kteří mají pracovní smlouvu podepsanou stejnou osobou. A to přesto, že Ústavní soud svým nálezem sp. zn. III. ÚS 669/17 shledal v praxi považovat za neplatné pracovní smlouvy podepsané na obou stranách toutéž osobou zjevnou nespravedlnost v přístupu k veřejným prostředkům. Ani nadále také nebude možný souběh programů Antivirus A, B či C u jednoho zaměstnavatele – podle názoru Komory by však měl být limitován pouze u zaměstnanců. Upraveny nebyly ani parametry týkající se chápání bezdlužnosti, kterou posuzuje program bez vazby na stávající legislativu či využití programu v případě částečné nezaměstnanosti/zaměstnanosti jednotlivých zaměstnanců, kdy někteří pracují, někteří pracují jen částečně a někteří vůbec nepracují.

Jistou útěchou podnikatelům a firmám může být, že vláda uložila ministryni financí, aby připravila pokračování liberačního balíčku, tedy další rozhodnutí o hromadném prominutí příslušenství daně a zálohy na daň. Konkrétně se jedná o hromadné prominutí úroku z prodlení u daně z přidané hodnoty splatné v období říjen až prosinec 2020, bude-li daň uhrazena do konce roku 2020, zálohy splatné od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020 na dani z příjmů fyzických osob a dani z příjmů právnických osob a záloh na daň silniční splatných 15. 4. 2020, 15. 7. 2020, 15. 10. 2020 a 15. 12. 2020.

Články autora Petr Karban

Nejnovější články

Analýzy ze Spořky
Česko je v pasti ekonomiky středních příjmů

Dominantním příběhem české ekonomiky posledních třicet let je...

Tři čtvrtiny našeho konvergenčního úsilí nicméně proběhly v...

Česká ekonomika, podobně jako ostatní státy, byla od...

Jsme tedy ve stavu, kdy Jsme tedy ve...

Analýzy
Digitalizace českého stavebnictví prochází zlomovým rokem

Zatímco digitální inovace se v mnoha oborech hospodářství...

Zajištění rychlejšího a transparentního stavebního řízení se stalo...

Plynulost a rychlost stavebního řízení musí zajistit funkční...

Pro úspěšné fungování digitalizace stavebního řízení existují určitá...

Firmy ve stavebnictví rozvíjejí řadu procesů digitalizace interních...

Soukromý sektor má před státní správou viditelný náskok,...

Výhodou vypisování projektových zakázek v režimu BIM je...

„Ministerstvo dopravy, ale i celý rezort dopravy se...

Trendy
Ve facility managementu hraje ESG stále důležitější roli

„Od roku 2024 má vstoupit v platnost směrnice...

S tím, jak se nemovitosti pronajímají, byly nedávno...

Jakmile si společnost pořídí například novou vzduchotechniku, musí...

Směrnicemi se provozovatelé budov budou muset řídit také...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Řetězce ukazují, že když se chce, i recyklovat jde

Pilotní testování probíhalo ve vybraných prodejnách v Praze, Brně,...

Co se týká chování zákazníků, pilotní testování odhalilo,...

Pro úspěch systému zálohování PET lahví a plechovek...

Představením prvotních výsledků testování a projednáváním parametrů celoplošného...

Aktuality
Deloitte hledá ve střední Evropě budoucí jednorožce

„Program odhaluje technologie a trendy, které se brzy...

Program je otevřen pro společnosti se sídlem v...

V předchozích ročnících dominovaly padesátce rychle rostoucích společností...

V současnosti panuje na trhu velká nejistota a...

Aktuality
Ministr ocenil obchodní řetězce za český sortiment

„Jsem velmi rád, že spolupráce mezi oběma stranami...

„U všech významných prodejců českého ovoce a zeleniny...

„Je jistě chvályhodné, že ministerstvo zemědělství vedle oceňování...