Úterý 20. února 2024
ikona hodiny27. 10. 2020 12:59

Program podpory zaměstnavatelů vláda prodloužila, vyhlásila také další krizová opatření

Antivirus B do konce roku, ale beze změn

Nepříznivá čísla neklesají, zdravotnický systém se blíží na hranu možností. Matematické modely předpovídají, že ještě v řádu dnů až týdnů se situace bude horšit, rozhodně se významně nezlepší. Vláda na tento vývoj reaguje dalším zpřísněním pravidel pro běžný život i specifické segmenty. Přidává i pomoc v podobě prodloužení programu Antivirus B d konce roku. Žádné připomínky, které předložili podnikatelé ve snaze odstranit nedostatky v programu, však vláda neprojednala ani nepřijala.

Petr Karban Petr Karban autor

šéfredaktor portálu KomoraPlus, měsíčníku Komora a magazínu Be the Best
Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V komunikační agentuře COT group působí také jako marketingový stratég a kreativní ředitel.

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Na svém včerejším večerním zasedání kabinet Andreje Babiše přijal další zpřísňující opatření pro šíření koronaviru SARS-CoV-2. Od středy mohou být maloobchodní prodejny otevřeny pouze do 20 hodin, v neděli musejí zůstat zavřené úplně. Práce z domova je nařízena všude tam, kde to provozní podmínky umožňují. Od 21 hodin do 4.59 pak platí také – s nemnoha výjimkami – zákaz vycházení. Ministerstvo zdravotnictví pak u všech poskytovatelů zdravotních služeb zastavilo zastavit příjem nových pacientů na plánované zákroky a nařídilo průběžné navyšovat kapacity akutní lůžkové péče, včetně kapacit intenzivní péče, určené pacientům s nemocí covid-19.

Prodloužený program Antivirus B pomůže tak jako dosud firmám, které musely poslat své zaměstnance na překážku v práci, ať už proto, že kvůli karanténám a ošetřování dětí klesl počet zaměstnanců pod únosnou míru, nebo proto, že firma musela zastavit provoz kvůli nedostatku dostupnosti surovin či jiných vstupů nebo kvůli omezení poptávky po výrobcích či službách z důvodu krize zaviněné pandemií koronaviru. Program však nepomůže všem, trpí – přes výhrady Hospodářské komory – stejnými neduhy jako na jaře.

Nerovnosti v programu zůstaly

Osm výtek, které vládě adresovala Hospodářská komora, je namířeno například proti praxi, kdy jsou postihována i drobná porušení podmínek, která nevedou k žádnému škodnímu následku a často byla napravena ještě před zjištěním kontrolních orgánů. Další návrhy zástupců podnikatelů se týkaly zvýšení státní kompenzace z 60 % do výše 80-100 % nákladů zaměstnavatele či zrušení zákazu výpovědi. Zvláště tento návrh má oporu ve faktickém stavu trhu práce, kdy na jedné straně program udržuje na stávajících pozicích zaměstnance, kteří by se okamžitě uplatnili jinde.

Stávající nastavení programu k uvolnění pracovního trhu a umožnění méně bolestného přechodu zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k druhému nepřispěje – v současnosti, pokud dají zaměstnanci výpověď, nemohou zaměstnavatelé čerpat žádný program a ještě musejí v podobě mzdy ve výpovědní době a odstupného hradit mzdové náklady za 3 až 5 měsíců. V platnosti bohužel zůstávají i některá diskriminační opatření. První z května 2020 vyřadilo z programu odštěpné závody, druhé dopadá na společníky/jednatele, kteří mají pracovní smlouvu podepsanou stejnou osobou. A to přesto, že Ústavní soud svým nálezem sp. zn. III. ÚS 669/17 shledal v praxi považovat za neplatné pracovní smlouvy podepsané na obou stranách toutéž osobou zjevnou nespravedlnost v přístupu k veřejným prostředkům. Ani nadále také nebude možný souběh programů Antivirus A, B či C u jednoho zaměstnavatele – podle názoru Komory by však měl být limitován pouze u zaměstnanců. Upraveny nebyly ani parametry týkající se chápání bezdlužnosti, kterou posuzuje program bez vazby na stávající legislativu či využití programu v případě částečné nezaměstnanosti/zaměstnanosti jednotlivých zaměstnanců, kdy někteří pracují, někteří pracují jen částečně a někteří vůbec nepracují.

Jistou útěchou podnikatelům a firmám může být, že vláda uložila ministryni financí, aby připravila pokračování liberačního balíčku, tedy další rozhodnutí o hromadném prominutí příslušenství daně a zálohy na daň. Konkrétně se jedná o hromadné prominutí úroku z prodlení u daně z přidané hodnoty splatné v období říjen až prosinec 2020, bude-li daň uhrazena do konce roku 2020, zálohy splatné od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020 na dani z příjmů fyzických osob a dani z příjmů právnických osob a záloh na daň silniční splatných 15. 4. 2020, 15. 7. 2020, 15. 10. 2020 a 15. 12. 2020.

Články autora Petr Karban

Nejnovější články

Trendy
Digitální proměna: tajemství vaší úspěšné budoucnosti

V návaznosti na toto uvědomění vzniká další otázka. Co...

Možná si kladete otázku, kdy je ten správný...

Určujte si vize a cíle. Když se odhodláme udělat zásadní rozhodnutí...

Klíčem k úspěchu jsou SMART cíle – specifické, měřitelné, dosažitelné,...

Za domem máme kouzelný les, kde chce každý...

Dalším klíčovým prvkem je zapojení všech zúčastněných stran...

Ano, v následném kroku digitální transformace přichází na řadu další podstatná...

Co se tím myslí? Pokud ve vaší firmě chybí potřebné IT...

Co si pod tím představit? Klíčem je podrobný, realistický plán,...

Tým by měl být sestaven standardně – z přirozených...

Člověk se učí celý život. Posledním krokem na cestě...

Na straně zaměstnanců může digitální transformace vyvolávat smíšené...

Pohled z praxe
Razantní škrty? Digitalizace vám sníží firemní náklady dlouhodobě

Firmy, které dostávají doklady e-mailem nebo poštou, tráví...

Velká faktura od dodavatele pro některé firmy znamená,...

Doklady vám chodí elektronicky, ale následně si je...

Sklad je místo, kde má digitalizace obrovský dopad...

Analýzy
Leden potvrdil zvyšování kvality DDoS útoků

Zdánlivě slabší útoky se totiž i hůře odhalují....

Stále oblíbenější útoky přímo na aplikační vrstvě umožňují...

Nejnovější Aktuality

Cestovní ruch
Newsletter pro CzechTourism nově připravuje COT group

Předmětem smlouvy mezi národní turistickou centrálou a komunikační...

Pod dřívějším názvem COT media se společnost od...

Aktuality
Sokrates v Mostu představil vysoké a vyšší odborné školy

Generálním partnerem pro letošní 16. ročník je opět...

Letošního ročníku se svými zástupci na jednotlivých stáncích...

Cílem těchto veletrhů je seznámit širokou veřejnost, zvláště...

Aktuality
Další umělá krize končí: ceny cukru byly v pořádku

Cena cukru v roce 2022 vzrostla napříč celou...

„Je dobře, že se konečně ukazuje, jak negativní...

Bývalý ministr zemědělství Zdeněk Nekula před rokem vyzval...

„Jsme rádi, že sektorové šetření jasně ukázalo, že...