Úterý 25. června 2024
ikona hodiny27. 10. 2020 12:12

Boj o zelené miliardy hrozí energetickou chudobou

Poslední jednání Platformy Modernizačního fondu silně znepokojilo nejen velké hráče na energetickém trhu, ale i představitele Hospodářské komory. Některé signály napovídají, že prostředky fondu z prodeje emisních povolenek, které mají být primárně směřovány do modernizace energetických soustav, náhrady uhelných zdrojů tepla, rozvoje obnovitelných zdrojů a zvyšování energetické účinnosti, budou neefektivně rozpuštěny v oblastech jiných.

Petr Karban Petr Karban autor

Novinář, marketingový expert. Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V komunikační agentuře COT group působí jako Creative & Content Director a šéfredaktor několik titulů včetně publicistického portálu KomoraPlus.

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Snahy nejrůznějších ekologických hnutí a iniciativ dostat se k finančním zdrojům na podporu zelené energie jsou možná pochopitelné, v tomto případě ovšem nesystémové, protože do celé soustavy podpory moderních energií vnášejí chaos. Těmto aktivitám je primárně určena jiná podpora, ze specifických evropských i českých programů. Prostředky Modernizačního fondu měly být podle původních dohod totiž z převažující části určeny k zajištění páteřní funkce české energetiky a na podporu velkých zdrojů. „Důvod je jediný, bez zajištění jejich přímé dekarbonizace hrozí kolaps plynoucí ze zániku řady zdrojů, které nebudou schopny v souladu s požadavky evropských směrnic snižovat emise skleníkových plynů způsobem efektivním a ekonomicky účinným,“ říká Lenka Janáková, tajemnice Sekce energetiky a Sekce životního prostředí Hospodářské komory a dodává, že tyto zdroje poskytují téměř 100 % dodávek elektřiny a majoritní podíl tepla české ekonomice. Ve hře je tedy nejen masivní snížení emisí, ale i energetická bezpečnost a soběstačnost, tedy téma, na něž je Česko nesmírně citlivé.

Hospodářská komora nepovažuje přitom současné tendence, které se na jednáních Platformy Modernizačního fondu projevují, za malicherné. Svědčí o tom i dopis, který ve čtvrtek 22. října zaslal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý ministru Karlu Havlíčkovi, do jehož gesce Modernizační fond spadá. „Modernizační fond schválily instituce Evropské unie jako hlavní podpůrný mechanismus, který měl v méně ekonomicky rozvinutých členských zemích, včetně ČR, umožnit co nejméně bolestivou transformaci ekonomik tak, aby byly schopny plnit cíle dané závaznou směrnicí o systému obchodování s emisemi a snižovat emise skleníkových plynů k roku 2030, s výhledem do roku 2050. Se záměrem vytvořit dostatečně robustní fond, který jako jediný umožňuje v souladu s unijními pravidly pro poskytování veřejné podpory podporovat i přímou dekarbonizaci v podnicích zahrnutých do systému EU ETS, byl kapitál v tomto fondu novelou zákona č. 383/2012 Sb. navýšen téměř pětinásobně oproti původnímu objemu. Současně tato novela jasně stanovila, aby cca 65 % prostředků bylo vyhrazeno pro stávající výrobce elektřiny a tepla. S touto premisou pracovali provozovatelé elektráren a tepláren, kteří již téměř dva roky připravují projekty na dekarbonizaci svých zařízení přechodem z uhlí na méně emisně náročná paliva nebo výstavbou nových kapacit nespalovacích obnovitelných zdrojů energie,“ poukazuje ve svém dopise prezident Hospodářské komory na jasná a dříve přijatá zákonná pravidla.

Je zřejmé, že pokud by pod vlivem zmíněných tendencí došlo k rozdrobení a přesměrování prostředků určených pro páteřní energetiku na jiné aktivity, mělo by to výrazně negativní dopad na nutnou energetickou transformaci. „Ohroženy by byly mnohé oblasti, vedle zajištění energetické soběstačnosti ČR a plnění klimatických cílů ČR včetně cílů v oblasti zlepšování ovzduší také stabilita zdrojů pro energeticky náročný průmysl či transformace regionů postižených odklonem uhlí,“ varuje před energetickou chudobou země se všemi ekonomickými, sociálními a environmentálními projevy Vladimír Dlouhý místopředsedu vlády a požaduje pevné garance původního dělení zdrojů Modernizačního fondu tak, aby 65 % prostředků bylo přednostně k dispozici pro projekty stávajících výrobců elektřiny a tepla, tedy primárně v dnes navržených programech Modernizace soustav zásobování tepelnou energií a Nové zdroje v energetice.

Články autora Petr Karban

Nejnovější články

Analýzy
Spokojenost zaměstnanců v Česku klesá, globální trend je opačný

Výsledky průzkumu také ukázaly, že ke spokojenosti Čechům...

Průzkum, který se zaměřil na spokojenost jednotlivců s...

Striktně ekonomický aspekt práce sice zůstává pro zaměstnance...

Průzkum podtrhl i rostoucí zájem zaměstnanců o programy...

Trendy
Nelisa snižuje výdaje na online nábor až o 80 %

„Programatické inzerování umožňuje efektivnější a cílenější oslovování pasivních...

„Náš systém pro automatické nakupování inzertních prostorů a...

Pro personalisty využívání Nelisy znamená výrazné ulehčení práce...

Za dobu jejího fungování na trhu Nelisu využilo...

Aktuality
Technologické firmy v ČR ještě posílí

„V posledních dvou letech jsme v ČR zaznamenali...

„Věříme, že investice onsemi podpoří transformaci České republiky...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Technologické firmy v ČR ještě posílí

„V posledních dvou letech jsme v ČR zaznamenali...

„Věříme, že investice onsemi podpoří transformaci České republiky...

Cestovní ruch
Pražské zastupitelstvo schválilo novou strategii cestovní ruchu

Součástí strategie na roky 2024–2027 jsou i konkrétní...

Vyhodnocení Koncepce příjezdového cestovního ruchu Zájmy Prahy na...

Analýzy
Stavby se prodražují kvůli neočekávaným nákladům

Z průzkumu společnosti CEEC Research vyplývá, že 26...

Klíčovou roli v regulaci stavebního procesu, a tedy...

Dobré i špatné zkušenosti s řešením neočekávaných nákladů u...

Údaje vycházejí z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2024 zpracované...