Úterý 20. února 2024
ikona hodiny27. 10. 2020 12:12

Boj o zelené miliardy hrozí energetickou chudobou

Poslední jednání Platformy Modernizačního fondu silně znepokojilo nejen velké hráče na energetickém trhu, ale i představitele Hospodářské komory. Některé signály napovídají, že prostředky fondu z prodeje emisních povolenek, které mají být primárně směřovány do modernizace energetických soustav, náhrady uhelných zdrojů tepla, rozvoje obnovitelných zdrojů a zvyšování energetické účinnosti, budou neefektivně rozpuštěny v oblastech jiných.

Petr Karban Petr Karban autor

šéfredaktor portálu KomoraPlus, měsíčníku Komora a magazínu Be the Best
Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V komunikační agentuře COT group působí také jako marketingový stratég a kreativní ředitel.

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Snahy nejrůznějších ekologických hnutí a iniciativ dostat se k finančním zdrojům na podporu zelené energie jsou možná pochopitelné, v tomto případě ovšem nesystémové, protože do celé soustavy podpory moderních energií vnášejí chaos. Těmto aktivitám je primárně určena jiná podpora, ze specifických evropských i českých programů. Prostředky Modernizačního fondu měly být podle původních dohod totiž z převažující části určeny k zajištění páteřní funkce české energetiky a na podporu velkých zdrojů. „Důvod je jediný, bez zajištění jejich přímé dekarbonizace hrozí kolaps plynoucí ze zániku řady zdrojů, které nebudou schopny v souladu s požadavky evropských směrnic snižovat emise skleníkových plynů způsobem efektivním a ekonomicky účinným,“ říká Lenka Janáková, tajemnice Sekce energetiky a Sekce životního prostředí Hospodářské komory a dodává, že tyto zdroje poskytují téměř 100 % dodávek elektřiny a majoritní podíl tepla české ekonomice. Ve hře je tedy nejen masivní snížení emisí, ale i energetická bezpečnost a soběstačnost, tedy téma, na něž je Česko nesmírně citlivé.

Hospodářská komora nepovažuje přitom současné tendence, které se na jednáních Platformy Modernizačního fondu projevují, za malicherné. Svědčí o tom i dopis, který ve čtvrtek 22. října zaslal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý ministru Karlu Havlíčkovi, do jehož gesce Modernizační fond spadá. „Modernizační fond schválily instituce Evropské unie jako hlavní podpůrný mechanismus, který měl v méně ekonomicky rozvinutých členských zemích, včetně ČR, umožnit co nejméně bolestivou transformaci ekonomik tak, aby byly schopny plnit cíle dané závaznou směrnicí o systému obchodování s emisemi a snižovat emise skleníkových plynů k roku 2030, s výhledem do roku 2050. Se záměrem vytvořit dostatečně robustní fond, který jako jediný umožňuje v souladu s unijními pravidly pro poskytování veřejné podpory podporovat i přímou dekarbonizaci v podnicích zahrnutých do systému EU ETS, byl kapitál v tomto fondu novelou zákona č. 383/2012 Sb. navýšen téměř pětinásobně oproti původnímu objemu. Současně tato novela jasně stanovila, aby cca 65 % prostředků bylo vyhrazeno pro stávající výrobce elektřiny a tepla. S touto premisou pracovali provozovatelé elektráren a tepláren, kteří již téměř dva roky připravují projekty na dekarbonizaci svých zařízení přechodem z uhlí na méně emisně náročná paliva nebo výstavbou nových kapacit nespalovacích obnovitelných zdrojů energie,“ poukazuje ve svém dopise prezident Hospodářské komory na jasná a dříve přijatá zákonná pravidla.

Je zřejmé, že pokud by pod vlivem zmíněných tendencí došlo k rozdrobení a přesměrování prostředků určených pro páteřní energetiku na jiné aktivity, mělo by to výrazně negativní dopad na nutnou energetickou transformaci. „Ohroženy by byly mnohé oblasti, vedle zajištění energetické soběstačnosti ČR a plnění klimatických cílů ČR včetně cílů v oblasti zlepšování ovzduší také stabilita zdrojů pro energeticky náročný průmysl či transformace regionů postižených odklonem uhlí,“ varuje před energetickou chudobou země se všemi ekonomickými, sociálními a environmentálními projevy Vladimír Dlouhý místopředsedu vlády a požaduje pevné garance původního dělení zdrojů Modernizačního fondu tak, aby 65 % prostředků bylo přednostně k dispozici pro projekty stávajících výrobců elektřiny a tepla, tedy primárně v dnes navržených programech Modernizace soustav zásobování tepelnou energií a Nové zdroje v energetice.

Články autora Petr Karban

Nejnovější články

Trendy
Digitální proměna: tajemství vaší úspěšné budoucnosti

V návaznosti na toto uvědomění vzniká další otázka. Co...

Možná si kladete otázku, kdy je ten správný...

Určujte si vize a cíle. Když se odhodláme udělat zásadní rozhodnutí...

Klíčem k úspěchu jsou SMART cíle – specifické, měřitelné, dosažitelné,...

Za domem máme kouzelný les, kde chce každý...

Dalším klíčovým prvkem je zapojení všech zúčastněných stran...

Ano, v následném kroku digitální transformace přichází na řadu další podstatná...

Co se tím myslí? Pokud ve vaší firmě chybí potřebné IT...

Co si pod tím představit? Klíčem je podrobný, realistický plán,...

Tým by měl být sestaven standardně – z přirozených...

Člověk se učí celý život. Posledním krokem na cestě...

Na straně zaměstnanců může digitální transformace vyvolávat smíšené...

Pohled z praxe
Razantní škrty? Digitalizace vám sníží firemní náklady dlouhodobě

Firmy, které dostávají doklady e-mailem nebo poštou, tráví...

Velká faktura od dodavatele pro některé firmy znamená,...

Doklady vám chodí elektronicky, ale následně si je...

Sklad je místo, kde má digitalizace obrovský dopad...

Analýzy
Leden potvrdil zvyšování kvality DDoS útoků

Zdánlivě slabší útoky se totiž i hůře odhalují....

Stále oblíbenější útoky přímo na aplikační vrstvě umožňují...

Nejnovější Aktuality

Cestovní ruch
Newsletter pro CzechTourism nově připravuje COT group

Předmětem smlouvy mezi národní turistickou centrálou a komunikační...

Pod dřívějším názvem COT media se společnost od...

Aktuality
Sokrates v Mostu představil vysoké a vyšší odborné školy

Generálním partnerem pro letošní 16. ročník je opět...

Letošního ročníku se svými zástupci na jednotlivých stáncích...

Cílem těchto veletrhů je seznámit širokou veřejnost, zvláště...

Aktuality
Další umělá krize končí: ceny cukru byly v pořádku

Cena cukru v roce 2022 vzrostla napříč celou...

„Je dobře, že se konečně ukazuje, jak negativní...

Bývalý ministr zemědělství Zdeněk Nekula před rokem vyzval...

„Jsme rádi, že sektorové šetření jasně ukázalo, že...