×

SLEDUJTE SNĚM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ONLINE – VE STŘEDU 31. KVĚTNA

Středa 31. května 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny27. 10. 2020 12:12

Boj o zelené miliardy hrozí energetickou chudobou

Poslední jednání Platformy Modernizačního fondu silně znepokojilo nejen velké hráče na energetickém trhu, ale i představitele Hospodářské komory. Některé signály napovídají, že prostředky fondu z prodeje emisních povolenek, které mají být primárně směřovány do modernizace energetických soustav, náhrady uhelných zdrojů tepla, rozvoje obnovitelných zdrojů a zvyšování energetické účinnosti, budou neefektivně rozpuštěny v oblastech jiných.

Petr Karban Petr Karban autor

šéfredaktor portálu KomoraPlus, měsíčníku Komora a magazínu Be the Best

Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V minulosti vedle mediálních pozic působil u řady projektů také jako marketingový stratég a kreativní ředitel.

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Snahy nejrůznějších ekologických hnutí a iniciativ dostat se k finančním zdrojům na podporu zelené energie jsou možná pochopitelné, v tomto případě ovšem nesystémové, protože do celé soustavy podpory moderních energií vnášejí chaos. Těmto aktivitám je primárně určena jiná podpora, ze specifických evropských i českých programů. Prostředky Modernizačního fondu měly být podle původních dohod totiž z převažující části určeny k zajištění páteřní funkce české energetiky a na podporu velkých zdrojů. „Důvod je jediný, bez zajištění jejich přímé dekarbonizace hrozí kolaps plynoucí ze zániku řady zdrojů, které nebudou schopny v souladu s požadavky evropských směrnic snižovat emise skleníkových plynů způsobem efektivním a ekonomicky účinným,“ říká Lenka Janáková, tajemnice Sekce energetiky a Sekce životního prostředí Hospodářské komory a dodává, že tyto zdroje poskytují téměř 100 % dodávek elektřiny a majoritní podíl tepla české ekonomice. Ve hře je tedy nejen masivní snížení emisí, ale i energetická bezpečnost a soběstačnost, tedy téma, na něž je Česko nesmírně citlivé.

Hospodářská komora nepovažuje přitom současné tendence, které se na jednáních Platformy Modernizačního fondu projevují, za malicherné. Svědčí o tom i dopis, který ve čtvrtek 22. října zaslal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý ministru Karlu Havlíčkovi, do jehož gesce Modernizační fond spadá. „Modernizační fond schválily instituce Evropské unie jako hlavní podpůrný mechanismus, který měl v méně ekonomicky rozvinutých členských zemích, včetně ČR, umožnit co nejméně bolestivou transformaci ekonomik tak, aby byly schopny plnit cíle dané závaznou směrnicí o systému obchodování s emisemi a snižovat emise skleníkových plynů k roku 2030, s výhledem do roku 2050. Se záměrem vytvořit dostatečně robustní fond, který jako jediný umožňuje v souladu s unijními pravidly pro poskytování veřejné podpory podporovat i přímou dekarbonizaci v podnicích zahrnutých do systému EU ETS, byl kapitál v tomto fondu novelou zákona č. 383/2012 Sb. navýšen téměř pětinásobně oproti původnímu objemu. Současně tato novela jasně stanovila, aby cca 65 % prostředků bylo vyhrazeno pro stávající výrobce elektřiny a tepla. S touto premisou pracovali provozovatelé elektráren a tepláren, kteří již téměř dva roky připravují projekty na dekarbonizaci svých zařízení přechodem z uhlí na méně emisně náročná paliva nebo výstavbou nových kapacit nespalovacích obnovitelných zdrojů energie,“ poukazuje ve svém dopise prezident Hospodářské komory na jasná a dříve přijatá zákonná pravidla.

Je zřejmé, že pokud by pod vlivem zmíněných tendencí došlo k rozdrobení a přesměrování prostředků určených pro páteřní energetiku na jiné aktivity, mělo by to výrazně negativní dopad na nutnou energetickou transformaci. „Ohroženy by byly mnohé oblasti, vedle zajištění energetické soběstačnosti ČR a plnění klimatických cílů ČR včetně cílů v oblasti zlepšování ovzduší také stabilita zdrojů pro energeticky náročný průmysl či transformace regionů postižených odklonem uhlí,“ varuje před energetickou chudobou země se všemi ekonomickými, sociálními a environmentálními projevy Vladimír Dlouhý místopředsedu vlády a požaduje pevné garance původního dělení zdrojů Modernizačního fondu tak, aby 65 % prostředků bylo přednostně k dispozici pro projekty stávajících výrobců elektřiny a tepla, tedy primárně v dnes navržených programech Modernizace soustav zásobování tepelnou energií a Nové zdroje v energetice.

Články autora Petr Karban

Nejnovější články

Aktuality
Ministerstvo navrhuje polovodičovou investiční pobídku

„Čipy tvoří základ mnoha výrobků, bez kterých si...

Čipy jsou strategickým průmyslovým odvětvím, které generuje vysokou...

Trendy
Praha přivítá největší bitcoinový veletrh Evropy

Patří mezi nejvlivnější bitcoinové maximalisty a hlavní postavy...

Ambicí pořadatelů BTC Prague je mimo jiné oslovit...

Cestovní ruch
I v Česku můžete zažít tisíc krás na sto kilometrech

První etapu můžeš začít v Petrovicích. Na nultém...

V páté etapě vedoucí z Jetřichovic proběhneš Pavlinino...

Kdo projde Hřebenovku Českým Švýcarskem, uvidí ho jinýma...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Ministerstvo navrhuje polovodičovou investiční pobídku

„Čipy tvoří základ mnoha výrobků, bez kterých si...

Čipy jsou strategickým průmyslovým odvětvím, které generuje vysokou...

Aktuality
Podnikatelé si zvolí nového prezidenta a nejužší vedení

Na prezidenta Hospodářské komory navrhli zástupci firem a...

Prezidium doplní pětice viceprezidentů. Vedle současných viceprezidentů –...

Sněm je nejvyšším orgánem Hospodářské komory, schází se...

Hospodářská komora není státní institucí. Je podnikatelskou samosprávou,...

Aktuality
Komora otevřela transparentní účet na podporu talentů

Náklady na reprezentaci České republiky na mistrovství konaném...

„EuroSkills je šampionát na špičkové úrovni, kde národní...

Akce podporuje odborné dovednosti, zvyšování prestiže a kvalitu...

Hospodářská komora se se žádostí o podporu obrátila...