Sobota 13. dubna 2024
ikona hodiny10. 11. 2020 17:54

Hospodářská komora nabízí podporu při zaměstnávání cizinců

Pracovní síla limituje tuzemskou výrobu

Nezaměstnanost dramaticky nestoupá, státní programy podpory dokázaly (zatím) udržet zaměstnanost. Zároveň tím ovšem dále konzervují dlouhodobě nepružný český pracovní trh a mnoha podnikům se pracovní síly nedostává. V takové situace jsou zahraniční pracovníci často jedinou možností.

Petr Karban Petr Karban autor

šéfredaktor portálu KomoraPlus, měsíčníku Komora a magazínu Be the Best
Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V komunikační agentuře COT group působí také jako marketingový stratég a kreativní ředitel.

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

I během současných cestovních omezení proto Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Hospodářská komora pomáhají podnikatelům se zaměstnáváním cizinců. Vládní programy ekonomické migrace jsou v současné době jedinou možností, jak cizinec může získat oprávnění, které potřebuje k pobytu a dlouhodobějšímu výkonu ekonomické činnosti na území ČR. „Intenzivně monitorujeme problémy, které firmám přináší omezení cestování a snažíme se jim v dané oblasti maximálně pomoci. Na rozdíl od první vlny jsou v současné době v plném rozsahu znovu spuštěny všechny vládní programy ekonomické migrace, které usnadňují českým zaměstnavatelům získávat kvalifikovanou pracovní sílu ze třetích zemí, kterou potřebují. V odůvodněných případech také MPO uděluje výjimky pro vstup na naše území,“ říká k tomu vicepremiér a ministr průmyslu a ochodu Karel Havlíček.

Vše k zaměstnávání cizinců

K aktuální situaci se vstupem do České republiky, povinnostem zaměstnavatelů i cizinců a možnostem vládních programů ekonomické migrace uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s partnery informativní webinář, z něhož se i dnes dozvíte vše potřebné.

Funkční programy jsou v současné době tři, v souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví není totiž možné v současné době podávat žádosti do projektu Zácvik. Dva z nich – Klíčový a vědecký personál a Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec – mají celosvětovou působnost. Ty řeší především pracovní sílu specializovaných oborů, jako jsou informační a komunikační technologie, vědecko-výzkumné, inženýrské a technologické profese napříč průmyslovými segmenty, statutární zástupce organizací a podobné pozice. Stále nejvyužívanějším je program Kvalifikovaný zaměstnanec, zaměřený na středně kvalifikované pracovníky pro výrobu, jako jsou montážní dělníci, řidiči, šičky, stavební dělníci a jim podobné profese. Tento program je aktivní pro Bělorusko, Černou horu, Filipíny, Indii, Kazachstán, Moldávii, Mongolko, Srbsko a Ukrajinu.

Hospodářská komora dlouhodobě zastupuje podnikatelský sektor v rámci setkávání garantů programů pro řízenou ekonomickou migraci s ministerstvy, kde projednává aktuální požadavky firem a možnosti státního aparátu. Pro Program kvalifikovaný zaměstnanec je navíc Hospodářská komora od 1. září 2019 jednotným centrálním místem pro sběr, kontrolu a zařazování žádostí zaměstnavatelů do programu. „Vlastní cestou, prostřednictvím seminářů a webinářů, umožňujeme také podnikatelům získávat pravidelné aktuální informace o problematice zaměstnávání cizinců, jak v rámci krátkodobých, tak i dlouhodobých pracovních titulů,“ doplňuje Tomáš Zelený, který má na Úřadu HK ČR problematiku zaměstnávání cizinců v gesci.

Roční kvóty Programu kvalifikovaný zaměstnanec a stav jejich čerpání k 10. listopadu 2020

Bělorusko (800, 72 volných míst)

Filipíny (1 000, 0 volných míst, 14.12. bude doplněna kvóta o 84 míst)

Indie (600, 100 volných míst)

Kazachstán (300, 0 volných míst, 23.11. bude doplněna kvóta o 50 míst)

Moldavsko (600, 0 volných míst, 23.11. bude doplněna kvóta o 80 míst)

Mongolsko (1 000, 0 volných míst, 14.12. bude doplněna kvóta o 84 míst))

Srbsko a Černá Hora (2 000, 159 volných míst)

Ukrajina (40 000)

Podle něj Hospodářská komora podniká i další kroky, jak podpořit podnikatele při získávání pracovní síly ze zahraničí. „Jsme připraveni od roku 2021 pomoci zaměstnavatelům, respektive jejich nově příchozím zahraničním zaměstnancům absolvovat adaptačně integrační kurz. V tomto smyslu čekáme nyní na projednání příslušného materiálu v Legislativní radě vlády a na následné vydání příslušné metodiky,“ uvedl Zelený.

Hospodářská komora vyjednává také rozšíření Programu kvalifikovaný zaměstnanec o další teritoria. Jako zajímavé pro zaměstnavatele se v této chvíli jeví rozšíření programu o Thajsko a Indonésii. „Zatím ale nedokážeme odhadnout, jak velký zájem o kvalifikované pracovníky z těchto zemí by mohl být,“ podotkl Tomáš Zelený, který upozorňuje i na další možnou podporu: „Od mikro firem a OSVČ, kteří nemohou být účastníkem Programu kvalifikovaný zaměstnanec, protože nesplňují minimální počet šesti zaměstnanců, máme ale signály, že by měli i oni zájem ukrajinskou pracovní sílu. I o této možnosti s úřady jednáme, ale jsme teprve na začátku.“

Články autora Petr Karban

Nejnovější články

Expertní pohled
Firemní benefity v roce 2024: Včerejšek neplatí!

Ke změně náhledu dochází po téměř 30 letech...

Zatímco výše prvních dvou se bude každoročně měnit,...

V této oblasti se nově zavádí pojem daňově...

Zaměstnavatel má tři možnosti, jak svým zaměstnancům přispívat...

„Na straně zaměstnavatele je příspěvek na stravování v...

„Právě tato oblast budí největší vášně a je...

„Všechno plnění je potřeba načítat průběžně na mzdovém...

„Pokud jde o zaměstnavatele a třeba výše uváděný...

Pohled z praxe
Prestižní ocenění pro Lázně Luhačovice

Ocenění převzal generální ředitel Ing. Jiří Dědek: „Ocenění...

„Příkladem je naše dlouhodobá péče o přírodní minerální...

Trendy
Proč Ostrava potřebuje developery?

Místní samospráva ovšem nedokáže takovou výstavbu uspokojit sama....

„Není pochyb o tom, že jedním ze stěžejních...

Navzdory tomu se Ostrava dynamicky mění k lepšímu....

Jednou ze základních podmínek oživení městského centra je...

Věhlas Stodolní se zrodil v devadesátých letech minulého...

Že je to možné, ukazuje proměna obou břehů...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....

Nezařazené
Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci....

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili...

Nezařazené
Členské firmy Jhk zabodovaly v soutěži Spokojený zákazník 2023

Sdružení českých spotřebitelů každoročně od roku 2001 vyhlašuje...

Ocenění Spokojený zákazník také vyjadřuje, že firma, která...

Tyto ocenění jsou také důkazem toho, že firmy...