×

SLEDUJTE SNĚM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ONLINE – VE STŘEDU 31. KVĚTNA

Středa 31. května 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny11. 11. 2020 18:27

Návrh státního rozpočtu prošel prvním čtením, příjmy i výdaje byly schváleny

Deficit 320 miliard korun je neakceptovatelný

Před několika minutami poslanci v prvním čtení schválili rámec státního rozpočtu pro rok 2021. Ten se opírá o makroekonomickou predikci Ministerstva financí, která vychází z dat k 9. září, případně ke konci srpna. Situace od té doby se ovšem výrazně změnila. Do návrhu navíc nejsou započteny efekty zrušení superhrubé mzdy tak. Nejen toto jsou důvody, proč Hospodářská komora považuje diskuzi o parametrech současného návrhu rozpočtu za bezpředmětnou a deficit v návrhu za neakceptovatelný.

Petr Karban Petr Karban autor

šéfredaktor portálu KomoraPlus, měsíčníku Komora a magazínu Be the Best

Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V minulosti vedle mediálních pozic působil u řady projektů také jako marketingový stratég a kreativní ředitel.

Miroslav Beneš Miroslav Beneš spoluautor

Absolvent Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (obor Žurnalistika) pracoval od roku 2013 ve zpravodajství České televize. Zde se jako redaktor věnoval převážně ekonomickým tématům, burzovnímu zprávám a tvorbě příspěvků pro pořady Ekonomika ČT24, Byznys ČT24 nebo Události. Od roku 2017 pracuje v Hospodářské komoře, kde se podílí na tvorbě mediální komunikace této instituce. Vedle tvorby tiskových zpráv a organizace tiskových konferencí spolupracuje na obsahu časopisu Komora a je autorem týdenních Newsletterů Hospodářské komory.

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Pro portál KomoraPlus rozpočet komentuje hlavní analytička Hospodářské komory Karina Kubelková: „Mám-li se vyjádřit k návrhu rozpočtu v situaci, v jaké byl sestavován, považujeme deficit jako neakceptovatelný, jako skutečné utržení financí ze řetězu. Nejsme ani přesvědčeni, že finance budou vynaloženy opravdu účelně, tedy především na prorůstová opatření, na podporu soukromých investic, zlepšení podnikatelského prostředí v ČR a k udržitelnosti veřejných financí. Reálně navíc hrozí, že rozpočet bude na českou ekonomiku působit procyklicky.“

Negativně Hospodářská komora hodnotí i fakt, že kvůli navrhovanému jednorázovému příspěvku pro důchodce v letošním roce bude dosaženo nejvyšší hodnoty deficitu důchodového účtu v historii (62,7 mld. Kč), přitom v uplynulých dvou letech byl důchodový účet v přebytku. Kritice zástupců podnikatelů se nevyhnulo ani plánované zvýšení objemu prostředků na platy pedagogických pracovníků v regionálním školství o 9 % a růst celkových výdajů na platy ve veřejné sféře o 5,7 % (o 12,8 mld. Kč). „Zaměstnanci veřejného sektoru, by stejně jako podnikatelé a jejich zaměstnanci měli dýchat s českou ekonomikou, není třeba rozevírat nůžky mezi již dnes vyššími platy ve veřejném sektoru a nižšími mzdami v soukromé sféře,“ argumentuje analytička.

Pokud jde o prognózu vývoje ekonomiky, podzimní druhá fáze s nejistým koncem zvyšuje pravděpodobnost, že se letošní propad bude blížit dvoucifernému číslu. Příští rok by mohl být vzhledem k letošnímu propadu již rokem růstu o jednotky procent. Reálné číslo ale bude záviset na vývoji epidemické situace a její regulace ze strany vlády, a to nejenom v zimě, ale vlastně i po celý příští rok. Koronavirus je totiž zásadním exogenním faktorem.

Vláda výši schodku ospravedlňuje investicemi. Je pravdou, že vláda může situaci významně ovlivnit právě prostřednictvím výdajů státního rozpočtu, nicméně je otázkou, zda se budou krátkodobě orientovat na politický cyklus – příští rok je rokem sněmovních voleb, anebo zda převáží finančně ekonomická odpovědnost vlády přesahující její mandát. Zjednodušeně řečeno, bude záležet na intenzitě toho, zda se zaměří více na spotřebu (růst platů ve veřejném sektoru, rasantní zvyšování důchodů, zvyšování minimální mzdy), anebo spíše na investice (zejména mimořádné odpisy jako nástroj obnovy hospodářství po krizi, snižování daní).

Opodstatněnost takových otázek umocňuje například i skutečnost, že na oblast podpory vědy, výzkumu a inovací jsou v rozpočtu navrženy výdaje v celkovém objemu 47,7 mld. Kč, což představuje meziroční růst pouze o 0,9 mld. Kč (1,9 %). Podíl těchto výdajů na HDP pro rok 2021 dosahuje 0,8 %, tedy ani ne 1 % HDP. Návrh rozpočtu je tak v rozporu s Národním programem reforem i vládní strategií Country for the Future a obecně s proklamovanou – a velmi potřebnou – ambicí na zvýšení konkurenceschopnosti naší země.

Články autora Petr Karban

Nejnovější články

Aktuality
Ministerstvo navrhuje polovodičovou investiční pobídku

„Čipy tvoří základ mnoha výrobků, bez kterých si...

Čipy jsou strategickým průmyslovým odvětvím, které generuje vysokou...

Trendy
Praha přivítá největší bitcoinový veletrh Evropy

Patří mezi nejvlivnější bitcoinové maximalisty a hlavní postavy...

Ambicí pořadatelů BTC Prague je mimo jiné oslovit...

Cestovní ruch
I v Česku můžete zažít tisíc krás na sto kilometrech

První etapu můžeš začít v Petrovicích. Na nultém...

V páté etapě vedoucí z Jetřichovic proběhneš Pavlinino...

Kdo projde Hřebenovku Českým Švýcarskem, uvidí ho jinýma...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Ministerstvo navrhuje polovodičovou investiční pobídku

„Čipy tvoří základ mnoha výrobků, bez kterých si...

Čipy jsou strategickým průmyslovým odvětvím, které generuje vysokou...

Aktuality
Podnikatelé si zvolí nového prezidenta a nejužší vedení

Na prezidenta Hospodářské komory navrhli zástupci firem a...

Prezidium doplní pětice viceprezidentů. Vedle současných viceprezidentů –...

Sněm je nejvyšším orgánem Hospodářské komory, schází se...

Hospodářská komora není státní institucí. Je podnikatelskou samosprávou,...

Aktuality
Komora otevřela transparentní účet na podporu talentů

Náklady na reprezentaci České republiky na mistrovství konaném...

„EuroSkills je šampionát na špičkové úrovni, kde národní...

Akce podporuje odborné dovednosti, zvyšování prestiže a kvalitu...

Hospodářská komora se se žádostí o podporu obrátila...