×

Sledujte předvolební kulaté stoly Hospodářské komory – s politiky diskutují experti i zástupci podnikatelů

Sobota 15. května 2021
Přihlásit se / Zaregistrovat se

I Evropa hraje o minimální mzdy

Vláda zvýšila minimální mzdu a s ní i mzdy zaručené. Úpravu v instrumentu minimální mzdy navrhuje ovšem i Evropská komise, která sice neprosazuje její jednotnou úroveň, ale chce harmonizovat nejednotná a často nejasná kritéria jejího výpočtu a také je svázat s ekonomickým vývojem.

Foto: Aleš Funke Petr Karban ikona hodiny19. 11. 2020 08:51
Foto: Shuttertock.com Foto: Shuttertock.com

Z pohledu Hospodářské komory jde o snahy diskutabilní. Pokud by diskuse cílila k technické proceduře indexace národní úrovně minimální mzdy, mohlo by to za jistých okolností rezonovat s dlouholetými návrhy Hospodářské komory, která již dříve navrhla zrušit od roku 2022 osm úrovní minimální mzdy označovaných jako zaručené a zachovat jen jednu. Její výše by se pak odvíjela od mediánu mezd a vláda by neměla možnost ji svévolně měnit. Takový indexační mechanismus by podnikatelům umožnil včas a přesněji vytvářet roční i střednědobé finanční rozpočty firmy.

Lze ovšem očekávat spíše jiný cíl evropské debaty, protože jsme stále častěji svědky toho, že se v otázkách sociálních a pracovně právních na politické i úřednické úrovni Evropou šíří kolektivistické koncepty. Funkční evropský trh s perspektivou obstát ve světové soutěži ale potřebuje liberální přístup. Další nástup veřejnoprávní regulace v oblasti pracovního práva rozhodně nevidí HK ČR v pozitivním světle. Jakákoliv mzda, tedy i ta minimální, je odměnou za práci a je dána dohodou zaměstnavatele a zaměstnance.  Neměla by tedy být chápána jako svého druhu sociální dávka s automatickým nárokem. Sociální a mzdová politika odráží nejen aktuální ekonomickou výkonnost, ale také zkušenosti, tradici, historii i chování lidí. I proto je po právu věcí národních vlád.

„Proto jako Hospodářská komora z principu odmítáme snahy, jejichž důsledkem je obecné podřizování se standardům sociálních politik jiných zemí. U nás je struktura ekonomiky výrazně odlišná než ve Skandinávii či v zemích jižní Evropy. Změny v minimální mzdě odtržené od domácí praxe budou znamenat pro české podnikatele jedině další administrativní zátěž a ještě nižší flexibilitu trhu práce. Obecně diskuse o minimálních platech na evropské úrovni bude znamenat jediné, snahu slabších zemí stanovit jednotnou výši, která bude výrazně vyšší než dovoluje reálná výkonnost jejich ekonomik. Institut minimální mzdy a případně i mzdy zaručené, byť je to v evropské rovině česko-slovenský unikát, bychom mohli přijmout, pokud by byly aplikovány výhradně ve veřejné sféře. I tak by, při neadekvátním růstu, měly dopad do privátní podnikatelské sféry,“ říká mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.

Nejnovější články

Expertní pohled
Norma EURO 7/VII: Přinese konec spalovacích motorů?

Do předložení návrhu Komise zbývá ještě několik měsíců...

Evropská komise si vytyčila za cíl bojovat nejen...

Dalším důležitým faktorem, který však experti v tuto chvíli...

Rozhovory
Jde mi o to, dotknout se duše

Také vás v závětří Austrálie trápí ta virová potvora?...

Kdy končí práce architekta, když jde o návrh...

To tvrdí i profesor Zelený… pojďme ale zpět...

Takže jste za odměnu odešla… Do malé firmy,...

Jedním z vašich projektů je i město pro milion...

Pohled z praxe
Projekty EPC ušetřily městům 248 milionů korun

„Právě během současné pandemie COVID se ukázala důležitost...

Největší roční úspory energie dosáhlo Kongresové centrum Praha...

Nejčastějšími zákazníky EPC projektů jsou města, kraje a...

V průmyslu, který patří vedle dopravy k energeticky nejnáročnějším odvětvím,...

Nejnovější Aktivity HK ČR

Aktivity HK ČR
Akce Daruj krev s Komorou přilákala 61 dárců krve

Na transfúzní stanici chebské nemocnice se 27. dubna...

Transfúzní oddělení nemocnice v Karlových Varech přivítalo 6....

Aktivity HK ČR
Hospodářská komora: S podnikateli se musí hrát fér

Pravidla pro otevření například v sektoru gastronomie považuje...

Hospodářská komora zároveň dlouhodobě iniciuje, aby stát stanovil...

Aktivity HK ČR
Webináře pro startupy a začínající podnikatele v jižních Čechách

„Nabídka vzdělávání a informační podpory pro začínající podnikatele...

Jihočeský vědeckotechnický park nabízí pro firmy zázemí, ale...