Pátek 27. listopad 2020
Přihlásit se / Zaregistrovat se

I Evropa hraje o minimální mzdy

Vláda zvýšila minimální mzdu a s ní i mzdy zaručené. Úpravu v instrumentu minimální mzdy navrhuje ovšem i Evropská komise, která sice neprosazuje její jednotnou úroveň, ale chce harmonizovat nejednotná a často nejasná kritéria jejího výpočtu a také je svázat s ekonomickým vývojem.

Foto: Aleš Funke Petr Karban ikona hodiny19. 11. 2020 08:51
Foto: Shuttertock.com Foto: Shuttertock.com

Z pohledu Hospodářské komory jde o snahy diskutabilní. Pokud by diskuse cílila k technické proceduře indexace národní úrovně minimální mzdy, mohlo by to za jistých okolností rezonovat s dlouholetými návrhy Hospodářské komory, která již dříve navrhla zrušit od roku 2022 osm úrovní minimální mzdy označovaných jako zaručené a zachovat jen jednu. Její výše by se pak odvíjela od mediánu mezd a vláda by neměla možnost ji svévolně měnit. Takový indexační mechanismus by podnikatelům umožnil včas a přesněji vytvářet roční i střednědobé finanční rozpočty firmy.

Lze ovšem očekávat spíše jiný cíl evropské debaty, protože jsme stále častěji svědky toho, že se v otázkách sociálních a pracovně právních na politické i úřednické úrovni Evropou šíří kolektivistické koncepty. Funkční evropský trh s perspektivou obstát ve světové soutěži ale potřebuje liberální přístup. Další nástup veřejnoprávní regulace v oblasti pracovního práva rozhodně nevidí HK ČR v pozitivním světle. Jakákoliv mzda, tedy i ta minimální, je odměnou za práci a je dána dohodou zaměstnavatele a zaměstnance.  Neměla by tedy být chápána jako svého druhu sociální dávka s automatickým nárokem. Sociální a mzdová politika odráží nejen aktuální ekonomickou výkonnost, ale také zkušenosti, tradici, historii i chování lidí. I proto je po právu věcí národních vlád.

„Proto jako Hospodářská komora z principu odmítáme snahy, jejichž důsledkem je obecné podřizování se standardům sociálních politik jiných zemí. U nás je struktura ekonomiky výrazně odlišná než ve Skandinávii či v zemích jižní Evropy. Změny v minimální mzdě odtržené od domácí praxe budou znamenat pro české podnikatele jedině další administrativní zátěž a ještě nižší flexibilitu trhu práce. Obecně diskuse o minimálních platech na evropské úrovni bude znamenat jediné, snahu slabších zemí stanovit jednotnou výši, která bude výrazně vyšší než dovoluje reálná výkonnost jejich ekonomik. Institut minimální mzdy a případně i mzdy zaručené, byť je to v evropské rovině česko-slovenský unikát, bychom mohli přijmout, pokud by byly aplikovány výhradně ve veřejné sféře. I tak by, při neadekvátním růstu, měly dopad do privátní podnikatelské sféry,“ říká mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.

Nejnovější články

Aktuality
České dráhy se chystají na změnu ve vedení

„ČD čeká v důsledku covid-19 a s tím...

Aktuality
Sodexo inovuje stravenkovou kartu

Držitel Gastro Pass CARD už nemusí řešit, jestli...

Hlavní výhodou propojení karet je fakt, že uživatel...

Aktuality
Do Francie míří další trolejbusy s kompletní elektrovýzbrojí

Firma zajišťuje i finální montáž a odzkoušení vozidel...

Nejnovější Aktivity HK ČR

Aktivity HK ČR
Zvýšení limitu pro registraci k DPH sníží administrativu

Díky tomu by se podnikatelům snížila administrativní náročnost...

Hospodářskou komorou požadovaná daňová opatření k obnově ekonomiky...

S ohledem na obecnou roli přepravních nákladů v...

Hospodářská komora vždy podmiňovala a podmiňuje případné zrušení...

Návrhy zvyšující základní slevu na dani z příjmů...

Ačkoliv je Hospodářská komora obecně proti zvyšování daní,...

Hospodářská komora vládní koncept příspěvku zaměstnavatele na stravování...

Koronavirová krize znovu ukázala, jak zásadní je pro...

Hospodářská komora dlouhodobě podporuje zvýšení registračního prahu u...

Hospodářská komora doporučila poslancům schválit pozměňovací návrh usnadňující...

Aktivity HK ČR
Firmy zavádějí moderní technologie proti covid-19

Hospodářská komora během září aktualizovala doporučení firmám ke...

„To je důkaz toho, že slova odborářů o...

Zatímco firmy zavádějí nové technologie, aby udržely provoz,...

Aktivity HK ČR
Poslanci mají schválit stravenkový paušál

Stravenkový paušál je součástí vládního daňového balíčku. Ten...

Naopak výzvu proti zavedení takzvaného stravovacího paušálu podepsalo...