Sobota 13. dubna 2024
ikona hodiny19. 11. 2020 08:51

I Evropa hraje o minimální mzdy

Vláda zvýšila minimální mzdu a s ní i mzdy zaručené. Úpravu v instrumentu minimální mzdy navrhuje ovšem i Evropská komise, která sice neprosazuje její jednotnou úroveň, ale chce harmonizovat nejednotná a často nejasná kritéria jejího výpočtu a také je svázat s ekonomickým vývojem.

Petr Karban Petr Karban autor

šéfredaktor portálu KomoraPlus, měsíčníku Komora a magazínu Be the Best
Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V komunikační agentuře COT group působí také jako marketingový stratég a kreativní ředitel.

Foto: Shuttertock.com Foto: Shuttertock.com

Z pohledu Hospodářské komory jde o snahy diskutabilní. Pokud by diskuse cílila k technické proceduře indexace národní úrovně minimální mzdy, mohlo by to za jistých okolností rezonovat s dlouholetými návrhy Hospodářské komory, která již dříve navrhla zrušit od roku 2022 osm úrovní minimální mzdy označovaných jako zaručené a zachovat jen jednu. Její výše by se pak odvíjela od mediánu mezd a vláda by neměla možnost ji svévolně měnit. Takový indexační mechanismus by podnikatelům umožnil včas a přesněji vytvářet roční i střednědobé finanční rozpočty firmy.

Lze ovšem očekávat spíše jiný cíl evropské debaty, protože jsme stále častěji svědky toho, že se v otázkách sociálních a pracovně právních na politické i úřednické úrovni Evropou šíří kolektivistické koncepty. Funkční evropský trh s perspektivou obstát ve světové soutěži ale potřebuje liberální přístup. Další nástup veřejnoprávní regulace v oblasti pracovního práva rozhodně nevidí HK ČR v pozitivním světle. Jakákoliv mzda, tedy i ta minimální, je odměnou za práci a je dána dohodou zaměstnavatele a zaměstnance.  Neměla by tedy být chápána jako svého druhu sociální dávka s automatickým nárokem. Sociální a mzdová politika odráží nejen aktuální ekonomickou výkonnost, ale také zkušenosti, tradici, historii i chování lidí. I proto je po právu věcí národních vlád.

„Proto jako Hospodářská komora z principu odmítáme snahy, jejichž důsledkem je obecné podřizování se standardům sociálních politik jiných zemí. U nás je struktura ekonomiky výrazně odlišná než ve Skandinávii či v zemích jižní Evropy. Změny v minimální mzdě odtržené od domácí praxe budou znamenat pro české podnikatele jedině další administrativní zátěž a ještě nižší flexibilitu trhu práce. Obecně diskuse o minimálních platech na evropské úrovni bude znamenat jediné, snahu slabších zemí stanovit jednotnou výši, která bude výrazně vyšší než dovoluje reálná výkonnost jejich ekonomik. Institut minimální mzdy a případně i mzdy zaručené, byť je to v evropské rovině česko-slovenský unikát, bychom mohli přijmout, pokud by byly aplikovány výhradně ve veřejné sféře. I tak by, při neadekvátním růstu, měly dopad do privátní podnikatelské sféry,“ říká mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.

Články autora Petr Karban

Nejnovější články

Expertní pohled
Firemní benefity v roce 2024: Včerejšek neplatí!

Ke změně náhledu dochází po téměř 30 letech...

Zatímco výše prvních dvou se bude každoročně měnit,...

V této oblasti se nově zavádí pojem daňově...

Zaměstnavatel má tři možnosti, jak svým zaměstnancům přispívat...

„Na straně zaměstnavatele je příspěvek na stravování v...

„Právě tato oblast budí největší vášně a je...

„Všechno plnění je potřeba načítat průběžně na mzdovém...

„Pokud jde o zaměstnavatele a třeba výše uváděný...

Pohled z praxe
Prestižní ocenění pro Lázně Luhačovice

Ocenění převzal generální ředitel Ing. Jiří Dědek: „Ocenění...

„Příkladem je naše dlouhodobá péče o přírodní minerální...

Trendy
Proč Ostrava potřebuje developery?

Místní samospráva ovšem nedokáže takovou výstavbu uspokojit sama....

„Není pochyb o tom, že jedním ze stěžejních...

Navzdory tomu se Ostrava dynamicky mění k lepšímu....

Jednou ze základních podmínek oživení městského centra je...

Věhlas Stodolní se zrodil v devadesátých letech minulého...

Že je to možné, ukazuje proměna obou břehů...

Nejnovější Aktuality

Analýzy
České nábytkářství oslabuje, ale ne dramaticky

„Již několik let panují v globální ekonomice jisté propady,...

„Pokles na 51,45 mld. Kč je stále velmi...

Špatná podle Tomáše Lukeše není ani spotřeba nábytku...

Suma za import nábytku v roce 2023 dosáhla 28,18...

Za vyloženě pozitivní trend AČN považuje růst podílu...

Český nábytek podle Čudky vyniká invencí i kvalitou....

Aktuality
Ocenění Nábytek roku 2024 ovládla kancelářská soustava

Vítězná kolekce je dílem designerů Aleše Bartáka, Michaela...

Ocenění Nábytek roku uděluje Asociace českých nábytkářů (AČN)...

Pohled z praxe
Výroba elektřiny z OZE významně vzroste, síť není připravena

Možnosti vývoje energetiky v Česku analyzovala firma v...

Martin Durčák, předseda představenstva firmy ČEPS, která zajišťuje...