×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Čtvrtek 1. června 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny15. 12. 2020 10:44

Brexit: Poslední výzva

Ani po několika letech příprav na odluku Velké Británie od Evropské unie a po nekonečných jednáních mezi Londýnem a Bruselem není dnes, kdy jsme už ani ne čtyři sta hodin od dne D, jasno v pobrexitovém uspořádání. I proto Hospodářská komora ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uspořádala k tomuto tématu webinář, kterým se pokouší odpovědět na mnohé otázky.

Petr Karban Petr Karban autor

šéfredaktor portálu KomoraPlus, měsíčníku Komora a magazínu Be the Best

Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V minulosti vedle mediálních pozic působil u řady projektů také jako marketingový stratég a kreativní ředitel.

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Základní sdělení je jednoznačné – ať už jednání dopadnou jakkoliv, dojde k nárůstu administrativní zátěže, v mnoha případech k časovým prodlevám a změnám v certifikačních procesech. Jisté totiž je, že přechodné období končí a dochází tak v mnoha oblastech k velkým změnám. Volný pohyb zboží končí a nastává nový režim, zboží podléhá celním, certifikačním i daňovým předpisům, omezením a kontrolám. Jakým, když obchodní dohoda není na stole? „Existuje několik možností. Unie může mít pro ekonomické vztahy s Velkou Británií buďto stejný režim, jako má třeba s USA, nebo vyjednávací týmy přece jen k nějaké dohod dojdou a pak to může být obdoba vztahů s Japonskem či s Kanadou. Kompromisní znění je z velké části připraveno, na většině věcí se obě strany shodly, dnes se řeší oblast hospodářské soutěže, řešení sporů a největším kamenem úrazu je rybolov. Nejčerstvější informace je, že se pohnula jednání kolem hospodářské soutěže a řešení sporů. Pokud by se stihl dořešit do konce tohoto týdne i rybolov, je šance, že dohoda nakonec bude v platnosti od 1. ledna. Pokud by dohodu uzavřeli vyjednavači, ale nebyla by ratifikována na straně EU, nastalo by na několik měsíců období bez dohody a po ratifikaci by vstoupila v platnost. Třetí možnost, že by dohoda začala platit bez ratifikace, která by byla až následná, není příliš pravděpodobná, protože především EU jí není nakloněna. Poslední možností je, že obchodní dohoda nebude vyjednána, začne platit období bez dohody a bude se jednat dále, protože podobné dohody se obvykle vyjednávají několik let,“ odpovídá Lubomír Doskočil z Generálního ředitelství cel.

Základní půdorys obchodních vztahů po prvním lednu je tedy zřejmý, vyplývá z dohody o vystoupení. Přeprava zboží mezi členskými státy a Velkou Británií není po 31. 12. 2020 považována za přepravu vnitrounijní. Výjimkou je přeprava, dokončená sice již po tomto datu, ale prokazatelně zahájená ještě v roce 2020 – pro tu platí pravidla současná, je tedy považována za přepravu vnitrounijní. Zahájení přepravy ovšem musí být prokazatelné a prokazatelný musí být i unijní původ zboží. Toto pravidlo se týká jak tarifních, tak netarifních opatření. Pokud jde o přepravu zboží do Severního Irska, platí kompromisní ujednání, podle nějž Severní Irsko je celním územím Velké Británie, nicméně platí pro ně i nadále celní a daňové předpisy Evropské unie, tato přeprava je tedy považována za vnitrounijní i nadále. Důležité je, že v případě netarifních opatření přestávají s koncem roku 2020 platit licence a certifikace, vydané britskými autoritami, což se týká například preferenčního původu či zboží dvojího užití.

„Nově budou vývozci a přepravci muset řešit především vstupní souhrnná celní prohlášení (ENS) a systém kontroly při dovozu (ICS), to je asi největší zátěž pro všechny, protože mnozí tyto procesy vůbec neřešili. Velká Británie poskytuje i proto půlroční moratorium na dovozy do Spojeného království,“ upozorňuje  Jiří Štrupl. Podání jsou elektronická, nutný je komerční software nebo certifikované webové prostředí, v obou případech samozřejmě existují i papírové deriváty. Některé celní formality je přitom nutno splnit v Česku, některé na území Evropské unie a některé na území Velké Británie.

Velkou otázkou je propustnost hranic. I proto Velká Británie připravuje a prosazuje systém roll-on/roll-off a Francie takzvanou chytrou elektronickou hranici, kdy na určitých přesně definovaných místech budou existovat garance, že při splnění formalit předem bude či nebude zboží podrobeno kontrole. Ve francouzské verzi pro eurotunel to znamená propojení kódů celních formalit s registrační značkou vozu.

Obchod s Velkou Británií se nezastaví, ale zcela jistě se zkomplikuje. Všechna tarifní i netarifní pravidla jsou detailně popsána v příručce, která je dostupná na webových stránkách Celní správy pod záložkou Brexit. Doporučení expertů především pro ty, kdo doposud celní formality neřešili, je přesto jednoznačné – využijte služeb odborných zástupců, nejlépe držitelů povolení zjednodušených postupů či Oprávněného hospodářského subjektu (AEO), tedy renomovaných poskytovatelů.

Články autora Petr Karban

Nejnovější články

Expertní pohled
Transformace energetiky nesmí znevýhodnit podnikatele

Předseda Sekce Hospodářské politiky HK ČR Filip Dvořák...

Zástupci těžařů v této souvislosti zároveň upozornili, že...

Aktuality
E.ON Energy Globe zná šest uchazečů o titul a půl milionu

„Přechod na uhlíkově neutrální energetiku potřebuje všechny zúčastněné...

Stejně jako minulý rok se i letos pořadatelé...

Vítěz letošního ročníku E.ON Energy Globe získá jako...

Cestovní ruch
Svezte se na turecké vlně udržitelnosti

Právě v Turecku se totiž klade velký důraz...

Aktuálně v Turecku probíhá certifikace udržitelných ubytovacích zařízení,...

Majestátní turecké hory, čistá jezera, divoké řeky, tajemné...

Kdo před chůzí dává přednost jízdě na kole,...

Součástí udržitelného cestovní je i podpora lokálních výrobců...

Certifikační projekt byl v Turecku spuštěn v roce...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
E.ON Energy Globe zná šest uchazečů o titul a půl milionu

„Přechod na uhlíkově neutrální energetiku potřebuje všechny zúčastněné...

Stejně jako minulý rok se i letos pořadatelé...

Vítěz letošního ročníku E.ON Energy Globe získá jako...

Aktuality
Podnikatelé zvolili prezidentem HK ČR Zdeňka Zajíčka

Zdeněk Zajíček získal 190 hlasů, jeho protikandidát Martin...

Vedle současných viceprezidentů – Radka Jakubského, Romana Pommera,...

Sněm Hospodářské komory: Sněm je nejvyšším orgánem Hospodářské...

Aktuality
Komunikace s politickou reprezentací nebyla vždy snadná

Vážený pane premiére, pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené...

Pane premiére, vážení hosté, dámy a pánové, závěrem...