Neděle 16. června 2024
ikona hodiny15. 12. 2020 10:44

Brexit: Poslední výzva

Ani po několika letech příprav na odluku Velké Británie od Evropské unie a po nekonečných jednáních mezi Londýnem a Bruselem není dnes, kdy jsme už ani ne čtyři sta hodin od dne D, jasno v pobrexitovém uspořádání. I proto Hospodářská komora ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uspořádala k tomuto tématu webinář, kterým se pokouší odpovědět na mnohé otázky.

Petr Karban Petr Karban autor

Novinář, marketingový expert. Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V komunikační agentuře COT group působí jako Creative & Content Director a šéfredaktor několik titulů včetně publicistického portálu KomoraPlus.

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Základní sdělení je jednoznačné – ať už jednání dopadnou jakkoliv, dojde k nárůstu administrativní zátěže, v mnoha případech k časovým prodlevám a změnám v certifikačních procesech. Jisté totiž je, že přechodné období končí a dochází tak v mnoha oblastech k velkým změnám. Volný pohyb zboží končí a nastává nový režim, zboží podléhá celním, certifikačním i daňovým předpisům, omezením a kontrolám. Jakým, když obchodní dohoda není na stole? „Existuje několik možností. Unie může mít pro ekonomické vztahy s Velkou Británií buďto stejný režim, jako má třeba s USA, nebo vyjednávací týmy přece jen k nějaké dohod dojdou a pak to může být obdoba vztahů s Japonskem či s Kanadou. Kompromisní znění je z velké části připraveno, na většině věcí se obě strany shodly, dnes se řeší oblast hospodářské soutěže, řešení sporů a největším kamenem úrazu je rybolov. Nejčerstvější informace je, že se pohnula jednání kolem hospodářské soutěže a řešení sporů. Pokud by se stihl dořešit do konce tohoto týdne i rybolov, je šance, že dohoda nakonec bude v platnosti od 1. ledna. Pokud by dohodu uzavřeli vyjednavači, ale nebyla by ratifikována na straně EU, nastalo by na několik měsíců období bez dohody a po ratifikaci by vstoupila v platnost. Třetí možnost, že by dohoda začala platit bez ratifikace, která by byla až následná, není příliš pravděpodobná, protože především EU jí není nakloněna. Poslední možností je, že obchodní dohoda nebude vyjednána, začne platit období bez dohody a bude se jednat dále, protože podobné dohody se obvykle vyjednávají několik let,“ odpovídá Lubomír Doskočil z Generálního ředitelství cel.

Základní půdorys obchodních vztahů po prvním lednu je tedy zřejmý, vyplývá z dohody o vystoupení. Přeprava zboží mezi členskými státy a Velkou Británií není po 31. 12. 2020 považována za přepravu vnitrounijní. Výjimkou je přeprava, dokončená sice již po tomto datu, ale prokazatelně zahájená ještě v roce 2020 – pro tu platí pravidla současná, je tedy považována za přepravu vnitrounijní. Zahájení přepravy ovšem musí být prokazatelné a prokazatelný musí být i unijní původ zboží. Toto pravidlo se týká jak tarifních, tak netarifních opatření. Pokud jde o přepravu zboží do Severního Irska, platí kompromisní ujednání, podle nějž Severní Irsko je celním územím Velké Británie, nicméně platí pro ně i nadále celní a daňové předpisy Evropské unie, tato přeprava je tedy považována za vnitrounijní i nadále. Důležité je, že v případě netarifních opatření přestávají s koncem roku 2020 platit licence a certifikace, vydané britskými autoritami, což se týká například preferenčního původu či zboží dvojího užití.

„Nově budou vývozci a přepravci muset řešit především vstupní souhrnná celní prohlášení (ENS) a systém kontroly při dovozu (ICS), to je asi největší zátěž pro všechny, protože mnozí tyto procesy vůbec neřešili. Velká Británie poskytuje i proto půlroční moratorium na dovozy do Spojeného království,“ upozorňuje  Jiří Štrupl. Podání jsou elektronická, nutný je komerční software nebo certifikované webové prostředí, v obou případech samozřejmě existují i papírové deriváty. Některé celní formality je přitom nutno splnit v Česku, některé na území Evropské unie a některé na území Velké Británie.

Velkou otázkou je propustnost hranic. I proto Velká Británie připravuje a prosazuje systém roll-on/roll-off a Francie takzvanou chytrou elektronickou hranici, kdy na určitých přesně definovaných místech budou existovat garance, že při splnění formalit předem bude či nebude zboží podrobeno kontrole. Ve francouzské verzi pro eurotunel to znamená propojení kódů celních formalit s registrační značkou vozu.

Obchod s Velkou Británií se nezastaví, ale zcela jistě se zkomplikuje. Všechna tarifní i netarifní pravidla jsou detailně popsána v příručce, která je dostupná na webových stránkách Celní správy pod záložkou Brexit. Doporučení expertů především pro ty, kdo doposud celní formality neřešili, je přesto jednoznačné – využijte služeb odborných zástupců, nejlépe držitelů povolení zjednodušených postupů či Oprávněného hospodářského subjektu (AEO), tedy renomovaných poskytovatelů.

Články autora Petr Karban

Nejnovější články

Aktuality
Jaký je nejúspěšnější model ochrany přírody?

„Češi považují svoji přírodu za důležité bohatství. Kromě...

Při vyhlašování a správě chráněných území je nutné...

Právě zachování pestré krajiny se vzácnými druhy rostlin...

Počet chráněných území vrostl na našem území především...

Aktuality
Na Univerzitě Pardubice proběhne v úterý Technology Day

„Univerzita a aplikační průmyslová sféra by neměly tvořit...

Technologie, které univerzita v rámci akce představí, jsou...

Univerzita Pardubice plánuje po pilotní akci Technology Day...

Trendy
Vyladěný event jako vizitka vaší společnosti

Odborné eventy jsou bezpochyby nezbytné pro další rozvoj,...

Nechcete celou akci strávit v uzavřených prostorách velkého konferenčního...

Dobré jídlo a pití nesmí chybět na žádném...

Zvláštní pozornost si zaslouží doprovodný program. Resort disponuje...

Největší doména resortu? Jednoznačně 27 jamkové profesionální golfové...

Fantazii se ale meze nekladou. „Pro jednu z firem...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Jaký je nejúspěšnější model ochrany přírody?

„Češi považují svoji přírodu za důležité bohatství. Kromě...

Při vyhlašování a správě chráněných území je nutné...

Právě zachování pestré krajiny se vzácnými druhy rostlin...

Počet chráněných území vrostl na našem území především...

Aktuality
Na Univerzitě Pardubice proběhne v úterý Technology Day

„Univerzita a aplikační průmyslová sféra by neměly tvořit...

Technologie, které univerzita v rámci akce představí, jsou...

Univerzita Pardubice plánuje po pilotní akci Technology Day...

Aktuality
Méně papírování, více podnikání

Podle Právního elektronického systému Hospodářské komory stát v současnosti...

Hospodářská komora také provedla kvalifikované odhady. Podle propočtů...