Neděle 14. července 2024
ikona hodiny1. 3. 2021 10:42

Unikátní ochrana povrchů z Poličky

„Rád přijímám do firmy lidi, kteří mají něco společného se sportem,“ řekl mi před několika lety zakladatel a majitel poličské společnosti MEDESA Otakar Klepárník, sám bývalý aktivní sportovec. Sportovci jsou podle něj odolnější jak zdravotně, tak psychicky.

Petr Karban Petr Karban autor

Novinář, marketingový expert. Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V komunikační agentuře COT group působí jako Creative & Content Director a šéfredaktor několik titulů včetně publicistického portálu KomoraPlus.

Foto: archiv MEDESA Unikátní ochrana povrchů před viry Foto: archiv MEDESA

Praktická zkušenost tak jen potvrzuje opráv­něnost a potřebnost současných snah zapojit prevenci do firemních zvyklostí. „Sport a po­hyb jsou přece jednou z nedílných součástí prevence. A každá firma potřebuje dobré spolupracovníky, zdravé a v dobré psychické i fyzické kondici,“ říká Otakar Klepárník dnes.

Nutno dodat, že na psychiku má značný vliv i at­mosféra v pracovním kolektivu, respektive firemní kultura. Sám Otakar Klepárník od založení firmy důsledně buduje vnitřní tvář firmy podle svého přesvědčení a dnes jde v jeho krocích i syn Martin: „Naprosto souhlasím s tím, že zdraví neurčuje jen životní styl člověka, nutná je kvalita pracovního prostředí ve smyslu ergonomie, stravování, zátěže a celkové ochrany a hygieny, a to nejen v současné době, ale je také potřeba sledovat měkčí parametry, jako jsou určitá smysluplnost práce, pozitivní identi­fikace s firmou, pocit svobody v rámci kolektivu…“

Prevence v praxi

MEDESA jde příkladem. Firemní přístup k za­městnancům podporuje všemožné pohybové ak­tivity ať již příkladem šéfů, nebo pozvánkami na různé akce pro dospělé i pro děti. „V tomto smyslu dokonce aktivně podporujeme i to, aby se naši kole­gové mohli věnovat organizátorství takových akcí, případně trenérství, na společné akce půjčujeme například mikrobus, podporujeme vlastní sportovní spolek i spolky a kluby z okolí, včetně klubů vrcho­lového sportu. Ale vzhledem k tomu, co už jsem řekl, zaměřit se jen na sport by bylo málo. Stejně důležité je věnovat se takovým otázkám, jako je smysl a užitek každé u nás vykonávané práce. Tomu věnujeme hodně času, protože když všichni vědí, že jejich práce má smysl a někdo ji potřebuje, je to na výsledcích znát. A pak si můžeme dovolit i tu relativní svobodu, v rozvržení pracovní doby, ve stravování, u přestávek, také home office jsme vyu­žívali v poměrně vysoké míře dávno před pandemií. Podporujeme částečné úvazky, postupné odcházení na mateřskou, postupný návrat z ní, postupné odchody do důchodu, brigády a stáže studentů… Prostě vedeme pracovní kolektivy ke spolupráci a vzájemné podpoře, budujeme firmu jako součást lokálního společenství a snažíme se tak vytvořit podmínky pro to, aby se spolupracovníci mohli s firmou identifikovat, být hrdí na to, kde pracují,“ přibližuje běžnou praxi Martin Klepárník.

MEDESA

Skupina firem působící v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a produktů pro vědu a výzkum. Cílem a předností všech společností ve skupině MEDESA je osobní přístup ke každému klientovi, vynikající úroveň produktů a služeb a maximální efektivita a využívání sdílení služeb pro jednotlivé dceřiné firmy ve skupině. Skupina MEDESA zaměstnává více než 100 lidí na celém území České a Slovenské republiky.

Sto dvacet dní bezpečí

Vysvětlovat zaměstnancům, že jejich práce má smysl, je důležité snad podle všech úspěšných manažerů. MEDESA má v tomto ohledu jistou výhodu – pohybuje se v segmentu, jehož smysl a potřebnost jsou velmi zjevné. Vždyť ji reprezen­tují i takové produkty, jako je unikátní ochrana povrchů CGA Impavir. Mimochodem, na jeho vývoji se v loňském roce právě MEDESA podílela. Je to český výrobek s antibakteriálními účinky, které trvají 120 dní, testován je i na viry. Je jediný na trhu s potravinářským atestem, což potvrzu­je Zdravotní ústav v Ostravě i Státní zdravotní ústav. Základem tohoto ochranného prostředku je nanopolymerová antivirová a antibakteriální vrstva, která je otěruvzdorná a voděodolná. Právě tato vrstva znemožňuje život, bakterií, virům, plísním, kvasinkám a jiným zdraví škodlivým mikroorganismům. Je bezpečný pro lidi, zvířata i životní prostředí. A přitom je Impavir využitelný všude tam, kde je zvýšený pohyb a kontakt lidí s povrchy a předměty. Lze jej aplikovat takřka na všechny povrchy od kovů přes hliník, nerez, plasty, porcelán a keramiku, sklo a lakované dřevo až po kůži a koženku. Vzhledem ke svým vlastnostem jde o ochranu, která je efektivní nejen zdravotně, ale i ekonomicky. Vedle tohoto přípravku nabízí MEDESA samozřejmě ucelený sortiment ochranných a hygienických prostředků včetně antigenních testů. „A pořád sledujeme výzkum, abychom mohli reagovat či případně opět spolupracovat,“ uzavírá Otakar Klepárník.

Články autora Petr Karban

Nejnovější články

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Nejnovější Pohled z praxe

Trendy
Umělá inteligence se čile zabydluje ve firmách

AI může být využita jako virtuální asistent, který...

AI se stává nepostradatelným spolupracovníkem při tvorbě obsahu,...

„Manuálně přepisovat, sdílet a zpětně vyhledávat různé reporty,...

Umělá inteligence může vytvářet obrázky a grafiku na...

AI také hraje klíčovou roli v brainstormingu a...

Videa & Podcasty
Jak firemní kultura ovlivňuje zdraví zaměstnanců

1:20 Co je Feel Good Company 2:00 Mají...

Expertní pohled
Investování po česku: kralují nemovitosti

Investování se v České republice stává stále populárnějším...

Možností, jak své finance ochránit, je mnoho, od...

Jednou z platforem, která nabízí mikroinvestice do nemovitostí,...