Úterý 27. února 2024
ikona hodiny1. 3. 2021 10:42

Unikátní ochrana povrchů z Poličky

„Rád přijímám do firmy lidi, kteří mají něco společného se sportem,“ řekl mi před několika lety zakladatel a majitel poličské společnosti MEDESA Otakar Klepárník, sám bývalý aktivní sportovec. Sportovci jsou podle něj odolnější jak zdravotně, tak psychicky.

Petr Karban Petr Karban autor

šéfredaktor portálu KomoraPlus, měsíčníku Komora a magazínu Be the Best
Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V komunikační agentuře COT group působí také jako marketingový stratég a kreativní ředitel.

Foto: archiv MEDESA Unikátní ochrana povrchů před viry Foto: archiv MEDESA

Praktická zkušenost tak jen potvrzuje opráv­něnost a potřebnost současných snah zapojit prevenci do firemních zvyklostí. „Sport a po­hyb jsou přece jednou z nedílných součástí prevence. A každá firma potřebuje dobré spolupracovníky, zdravé a v dobré psychické i fyzické kondici,“ říká Otakar Klepárník dnes.

Nutno dodat, že na psychiku má značný vliv i at­mosféra v pracovním kolektivu, respektive firemní kultura. Sám Otakar Klepárník od založení firmy důsledně buduje vnitřní tvář firmy podle svého přesvědčení a dnes jde v jeho krocích i syn Martin: „Naprosto souhlasím s tím, že zdraví neurčuje jen životní styl člověka, nutná je kvalita pracovního prostředí ve smyslu ergonomie, stravování, zátěže a celkové ochrany a hygieny, a to nejen v současné době, ale je také potřeba sledovat měkčí parametry, jako jsou určitá smysluplnost práce, pozitivní identi­fikace s firmou, pocit svobody v rámci kolektivu…“

Prevence v praxi

MEDESA jde příkladem. Firemní přístup k za­městnancům podporuje všemožné pohybové ak­tivity ať již příkladem šéfů, nebo pozvánkami na různé akce pro dospělé i pro děti. „V tomto smyslu dokonce aktivně podporujeme i to, aby se naši kole­gové mohli věnovat organizátorství takových akcí, případně trenérství, na společné akce půjčujeme například mikrobus, podporujeme vlastní sportovní spolek i spolky a kluby z okolí, včetně klubů vrcho­lového sportu. Ale vzhledem k tomu, co už jsem řekl, zaměřit se jen na sport by bylo málo. Stejně důležité je věnovat se takovým otázkám, jako je smysl a užitek každé u nás vykonávané práce. Tomu věnujeme hodně času, protože když všichni vědí, že jejich práce má smysl a někdo ji potřebuje, je to na výsledcích znát. A pak si můžeme dovolit i tu relativní svobodu, v rozvržení pracovní doby, ve stravování, u přestávek, také home office jsme vyu­žívali v poměrně vysoké míře dávno před pandemií. Podporujeme částečné úvazky, postupné odcházení na mateřskou, postupný návrat z ní, postupné odchody do důchodu, brigády a stáže studentů… Prostě vedeme pracovní kolektivy ke spolupráci a vzájemné podpoře, budujeme firmu jako součást lokálního společenství a snažíme se tak vytvořit podmínky pro to, aby se spolupracovníci mohli s firmou identifikovat, být hrdí na to, kde pracují,“ přibližuje běžnou praxi Martin Klepárník.

MEDESA

Skupina firem působící v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a produktů pro vědu a výzkum. Cílem a předností všech společností ve skupině MEDESA je osobní přístup ke každému klientovi, vynikající úroveň produktů a služeb a maximální efektivita a využívání sdílení služeb pro jednotlivé dceřiné firmy ve skupině. Skupina MEDESA zaměstnává více než 100 lidí na celém území České a Slovenské republiky.

Sto dvacet dní bezpečí

Vysvětlovat zaměstnancům, že jejich práce má smysl, je důležité snad podle všech úspěšných manažerů. MEDESA má v tomto ohledu jistou výhodu – pohybuje se v segmentu, jehož smysl a potřebnost jsou velmi zjevné. Vždyť ji reprezen­tují i takové produkty, jako je unikátní ochrana povrchů CGA Impavir. Mimochodem, na jeho vývoji se v loňském roce právě MEDESA podílela. Je to český výrobek s antibakteriálními účinky, které trvají 120 dní, testován je i na viry. Je jediný na trhu s potravinářským atestem, což potvrzu­je Zdravotní ústav v Ostravě i Státní zdravotní ústav. Základem tohoto ochranného prostředku je nanopolymerová antivirová a antibakteriální vrstva, která je otěruvzdorná a voděodolná. Právě tato vrstva znemožňuje život, bakterií, virům, plísním, kvasinkám a jiným zdraví škodlivým mikroorganismům. Je bezpečný pro lidi, zvířata i životní prostředí. A přitom je Impavir využitelný všude tam, kde je zvýšený pohyb a kontakt lidí s povrchy a předměty. Lze jej aplikovat takřka na všechny povrchy od kovů přes hliník, nerez, plasty, porcelán a keramiku, sklo a lakované dřevo až po kůži a koženku. Vzhledem ke svým vlastnostem jde o ochranu, která je efektivní nejen zdravotně, ale i ekonomicky. Vedle tohoto přípravku nabízí MEDESA samozřejmě ucelený sortiment ochranných a hygienických prostředků včetně antigenních testů. „A pořád sledujeme výzkum, abychom mohli reagovat či případně opět spolupracovat,“ uzavírá Otakar Klepárník.

Články autora Petr Karban

Nejnovější články

Aktuality
Moravskoslezský kraj tahounem v zelených a chytrých řešeních

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)...

Čtyři vzájemně propojené živé laboratoře mají za cíl...

Důležitou součástí bude sledování změn v regionu optikou...

„Vzdělání, podnikání, inovace a spolupráce státní správy se...

Cestovní ruch
Cestovní ruch pro všechny

V úvodním slovu doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D....

Ing. Dagmar Zorková, Ph.D. z Panevropské univerzity zdůraznila, že...

V rámci workshopu se účastníci konference dozvěděli bližší informace...

Cestovní ruch
Nové výzvy i posílení spolupráce

Czech Convention Bureau funguje v rámci organizační struktury...

„Spolupráci mezi regionálními subjekty vnímáme jako klíčovou pro...

Nejnovější Pohled z praxe

Pohled z praxe
Staňte se lídrem transformace české veřejné správy

Občané chtějí moderní veřejné služby poskytované v listinné, ale...

„Uvědomujeme si, že pro oba sektory mohou být...

Pohled z praxe
OZP přispívá na prevenci nejvyšší částkou na jednoho pojištěnce

OZP je dlouhodobě lídrem v modernizacích a využívání nových...

Významnou součástí služeb pro pojištěnce OZP je Asistenční...

Jedním z pilířů zdravotních programů OZP je prevence a...

OZP přinesla na český trh zdravotního pojištění už...

Novinkou roku 2024 je možnost využít kredity na...

Pohled z praxe
Razantní škrty? Digitalizace vám sníží firemní náklady dlouhodobě

Firmy, které dostávají doklady e-mailem nebo poštou, tráví...

Velká faktura od dodavatele pro některé firmy znamená,...

Doklady vám chodí elektronicky, ale následně si je...

Sklad je místo, kde má digitalizace obrovský dopad...