Neděle 16. června 2024
ikona hodiny9. 4. 2021 18:30

Členové České komory fitness jsou připraveni žalovat Ministerstvo zdravotnictví

Předmětem výzvy je mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, vydané v úterý 6. dubna, které má s účinností od pondělí 12. dubna omezovat či zakazovat široké spektrum provozů obchodu a služeb, jakož i další podnikatelské i nepodnikatelské činnosti v souvislosti s onemocněním covid-19. Mezi zakázané aktivity patří právě i fitness a ČKF se tak předžalobní výzvou snaží situaci po půlroční devastující uzávěře zvrátit.

Petr Karban Petr Karban autor

Novinář, marketingový expert. Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V komunikační agentuře COT group působí jako Creative & Content Director a šéfredaktor několik titulů včetně publicistického portálu KomoraPlus.

Foto: Shutterstock.com Česká komora fitness žaluje Ministerstvo zdravotnictví Foto: Shutterstock.com

Na ministra zdravotnictví se včera večer dopisem s předžalobní výzvou obrátila prezidentka České komory fitness (ČKF) Jana Havrdová. „Opatřením má být regulována, respektive omezena či zcela zakázána, široká škála aktivit, které bohužel stát v souvislosti s koronavirovou krizí považuje za dané situace za zbytné. Považujeme zmíněné opatření a jím zaváděné či udržované zákazy a omezení jednak za nesprávné, nedomyšlené a nedůvodné, avšak zároveň také diskriminační, nepřiměřené a neracionální. Dlouhodobě zároveň ze strany ministerstva a orgánů moci výkonné ČKF postrádá jakoukoliv efektivní snahu o dialog předcházející formulaci zákazů a omezení, když současně konstruktivní návrhy ČKF (i dalších zájmových subjektů) zůstávají nevyslyšeny či programově ignorovány,“ píše se v dopisu ministru zdravotnictví.

ČKF podle svého vyjádření nijak nezlehčuje ani nepopírá vážnost epidemické situace v České republice a potřebu ochrany veřejného zdraví před následky epidemie koronaviru, nicméně má zásadní výhrady proti znění zmíněného opatření s přímým dopadem na celé segmenty podnikatelů a obyvatel, které nejsou ve srovnání s omezeními jiných sektorů přiměřené a rovné.

Diskriminační a nezákonná opatření

Komora také kritizuje, že jakkoliv je opatření vydáno v novém režimu pandemického zákona, promítly se do něj dlouhodobé nedostatky krizové legislativy dříve reprezentované mimořádnými opatřeními vlády vydávanými v režimu krizového zákona za nouzového stavu. Opatření trpí obdobnými nedostatky, jako dřívější vládní opatření, a nadto ministerstvo při jejich vydání překračuje svoji pravomoc.

Podle právní analýzy, na níž se podle informací Jany Havrdové podílel i expertní právník Ondřej Dostál, opatření zjevně diskriminuje fitness centra a další sportoviště mimo spolkovou činnost a je minimálně v této částech nezákonné. V případě sportovišť totiž podle § 2 odst. 1 pandemického zákona tyto provozy nespadají do žádného z taxativně vymezených případů, v případě bazénů a saun a dalších obdobných zařízení pak pandemický zákon umožňuje pouze omezení, nikoliv však úplný zákaz provozování takových zařízení. Ministerstvo obchází zákonnou dikci tohoto ustanovení tím, že „omezuje tak, že zakazuje přítomnost veřejnosti“, což je nepřípustně extenzivní výklad zákonného zmocnění.

ČKF považuje opatření dále za diskriminační, nepřiměřené a neracionální. Poukazuje přitom na to, že všechny tyto důvody by byly dostatečné i pro zrušení krizového opatření vlády za nouzového stavu Ústavním soudem, tím spíše jsou pak důvodem pro zrušení opatření obecné povahy ve správním soudnictví. K vyřešení celé záležitosti nabízí ČKF osobní schůzku, kde by mohly být konkrétní systémové návrhy změn opatření ministerstvu prezentovány. „Zajistit bezpečný chod umíme,  máme konkrétní propracovaná režimová opatření včetně zapojení sofistikovaných informačních systémů a postupů a jsme připraveni je představit na navrhované osobní schůzce. Reakci z ministerstva zatím nemáme, vím jen, že velmi obdobnou výzvu poslal ministerstvu i právník Ondřej Dostál. My jsme to poslali napříč naším oborem, takže i na Českou unii sportu a Národní sportovní agenturu a vyslali jsme do světa i petici, k níž se lidé mohou připojit a podpořit nás. Počkáme do pondělka. Buďto něco vyjednáme do konce týdne, nebo se případně v pondělí poradíme s právníky, zda ještě zkusit jednu předžalobní výzvu, nebo rovnou žalovat. Ale opravdu nemáme jinou možnost, než se začít tvrdě bránit,“ říká Jana Havrdová.

Nový ministr, nová opatření. Ale jaká?

Redakci portálu KomoraPlus včera v rámci rozhovoru pro měsíčník Komora (připravujeme jej do příštího čísla) ministr Havlíček vysvětlil, že reakce mnoha profesních organizací chápe, nelze však mobilitu z omezení na 50 % ze dne na den rozvolnit na nulu.

„Nechceme skočit na nulu a nečekáme, že s podmínkou antigenního testování u nás budou v centrech davy. Ale uzávěra je pro nás nesnesitelně dlouhá, už opravdu potřebujeme začít roztáčet kola. Dopady jsou zoufalé, ekonomické i zdravotní. A já nevidím rizikovost v tom, že s negativním antigenním testem, s nímž můžu ráno do práce, půjdu třeba večer na individuální plavání nebo si zacvičit. Akceptujeme testy, akceptujeme omezení počtu i další pravidla. My sami jsme ta pravidla vytvářeli a dali je k dispozici už v září. Nikdo se jimi nezabýval, nikdo to s námi neřešil, nikdo se s námi nebaví. A ta pravidla, to opravdu není volný provoz.  Půl roku zákazu činnosti je prostě dlouho. Tvrdím, že řada provozů umře. Dnes ráno mi zrovna volal provozovatel jednoho velkého fitcentra z Brna, že už neví, co má dělat. Zbyli mu dva zaměstnanci, ostatní odešli jinam. A on neví, jak vůbec zvládne otevřít, i kdyby mohl,“ reaguje na ministrova slova Jana Havrdová.

Česká komora fitness, podobně jako řada jiných svazů, vyčítá Ministerstvu zdravotnictví, potažmo celé vládě, že nevolí nejméně omezující řešení, ale řešení pro sebe nejsnazší, tedy plošná. Nový ministr zdravotnictví dnes avizoval, že dřívější matice opatření protiepidemického systému ani po úpravě, kterou již v tomto týdnu prezentovala média, nejsou cestou, po níž chce jít. Nová řešení ale zatím na stole nejsou, očekávat je podnikatelé mohou údajně v horizontu dvou týdnů.

Články autora Petr Karban

Nejnovější články

Aktuality
Jaký je nejúspěšnější model ochrany přírody?

„Češi považují svoji přírodu za důležité bohatství. Kromě...

Při vyhlašování a správě chráněných území je nutné...

Právě zachování pestré krajiny se vzácnými druhy rostlin...

Počet chráněných území vrostl na našem území především...

Aktuality
Na Univerzitě Pardubice proběhne v úterý Technology Day

„Univerzita a aplikační průmyslová sféra by neměly tvořit...

Technologie, které univerzita v rámci akce představí, jsou...

Univerzita Pardubice plánuje po pilotní akci Technology Day...

Trendy
Vyladěný event jako vizitka vaší společnosti

Odborné eventy jsou bezpochyby nezbytné pro další rozvoj,...

Nechcete celou akci strávit v uzavřených prostorách velkého konferenčního...

Dobré jídlo a pití nesmí chybět na žádném...

Zvláštní pozornost si zaslouží doprovodný program. Resort disponuje...

Největší doména resortu? Jednoznačně 27 jamkové profesionální golfové...

Fantazii se ale meze nekladou. „Pro jednu z firem...

Nejnovější Pohled z praxe

Pohled z praxe
Největším přínosem pro firmu jsou spokojení lidé

Historie firmy sahá do roku 1922, kdy ji...

Začátky přitom byly skromné, firma začínala ve třech...

Firma musela překonávat potíže spojené s ruskou agresí na Ukrajině....

HENNLICH rovněž myslí na svoje zaměstnance, za což dostal...

Pohled z praxe
Hliník je materiál budoucnosti

Kdy jste začal podnikat a proč zrovna s materiály z hliníku?...

Jak energeticky náročný je provoz vaší firmy, komplikuje...

Umíte řadu jazyků, je to u vás v rodině tradice,...

Pohled z praxe
Ústecký kraj těží z výhodné polohy i průmyslové tradice

Jak byste charakterizovala Ústecký kraj, co byste na něm...

Jste ředitelkou krajské hospodářské komory, jak svým členům...