×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Sobota 10. června 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny24. 4. 2021 12:07

Opatření vlády likvidují podnikatele a jdou nad zákonný rámec

Vládě hrozí desítky soudních sporů kvůli covidu

Žaloby na stát, respektive Ministerstvo zdravotnictví, v posledních dnech podalo několik členů České komory fitness, když její zástupci se předžalobními výzvami snažili s Ministerstvem zdravotnictví neúspěšně navázat smysluplný dialog. O ten se snažili i zástupci dalších asociací, například  Unie horských povolání a Asociace lanové dopravy.

Petr Karban Petr Karban autor

šéfredaktor portálu KomoraPlus, měsíčníku Komora a magazínu Be the Best

Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V minulosti vedle mediálních pozic působil u řady projektů také jako marketingový stratég a kreativní ředitel.

Foto: Shutterstock.com Vláda čelí riziku desítek želob Foto: Shutterstock.com

„Už nevidíme světlo na konci tunelu,“ napsali 10. dubna ve své předžalobní výzvě ministru zdravotnictví Petru Arenbergerovi Ladislav Janků, předseda Unie horských povolání a Jakub Juračka, prezident Asociace lanové dopravy. Argumentují i tím, že připravili vlastní metodické materiály i bezpečnostně hygienické standardy pro provozovatele i návštěvníky hor, které byly opakovaně nabízeny Ministerstvu zdravotnictví, žádná komunikace však nenastala. „Situace je opravdu kritická a už se v tuto chvíli nebavíme o tom, že sektor horských povolání bojuje o přežití – mnoho organizací v důsledku plošných zákazů svoji činnost již ukončilo. Nezbývá, než se svých práv a spravedlnosti domáhat u soudu,“ konstatoval tehdy prezident Asociace lanové dopravy ČR Jakub Juračka.

Nyní je zřejmé, že k podobným krokům se odhodlávají i členové Asociace hotelů a restaurací České republiky. Její zástupci konstatují, že po opakovaných změnách ministrů zdravotnictví nedochází k žádnému zlepšení komunikace s veřejností, jak bylo slibováno, ale právě naopak. Opatření, která následně vláda přijímá jsou připravována bez diskuse se zástupci dotčených oborů a bez ohledu na další dramatické dopady na jednotlivé podnikatele. To vše v situaci, kdy až třetina podnikatelů již čelí existenčním potížím, a to bez jasného odůvodnění konkrétních kroků a jejich posloupnosti.

Opatření přijatá 6.4. 2021 a také na mimořádném jednání vlády 22. 4. 2021 mohou být považována za překračující rámec zákona, a to jednak z hlediska nenaplnění podmínky § 69 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví o tom, že stále existuje riziko kontaktu nakažených a nenakažených, dále s tím souvisejícího hlediska příliš širokého rozsahu zákazu čerpání služeb vzhledem k aktuální situaci. Zákonu více vyhovující by bylo umožnit v hotelech a restauracích pobyt některým skupinám osob z řad veřejnosti, a to osobám očkovaným, s negativním testem na COVID nebo po nedávno prodělaném onemocnění.

Václav Stárek, prezident AHR ČR k tomu dodává: „Jsme názoru, že otevření restauračních zahrádek je možné uskutečnit ihned, při dodržování pravidel bezpečného provozu. Vnitřní prostory restaurací pak následně, za předpokladu, že bude zajištěn vstup osob, které potvrdí, že jsou očkovány nebo se prokáží výsledkem negativního testu, případně nedávno prodělaného onemocnění Covid 19. Ubytovací služby, jsou-li dodržena základní bezpečnostní opatření v kombinaci s negativními testy, nejsou rizikem a není důvod je omezovat maximálně 25% kapacity. Vláda těmito kroky jen dále poškozuje podnikatele, a navíc pravděpodobně překračuje rámec zákona.“

AHR ČR upozorňuje, že i ona je připravena zahájit právní kroky, které ji umožňuje zákon a bránit podnikatele, kteří se díky těmto netransparentním rozhodnutím a bez jakékoliv diskuse se zástupci jednotlivých profesí, dostávají do situace, kdy je jejich podnikatelská činnost již prakticky likvidována. Celou situaci ještě podle informací mnoha majitelů hotelů a restaurací komplikuje skutečnost, že zatímco kompenzace z Ministerstva průmyslu a obchodu se k žadatelům dostávají v relativně krátké době od podání žádosti, Ministerstvo pro místní rozvoj svou práci nestíhá a mnozí podnikatelé tak stále čekají na kompenzace za říjen loňského roku.

Články autora Petr Karban

Nejnovější články

Názory
Evropská legislativa potřebuje očistec

HDP v EU by podle jarní prognózy Evropské...

Od začátku aktuálního legislativního období Komise (mandát 2019-2024)...

Zajistit předvídatelnost podnikatelského prostředí. Investice trvají 5-10 let...

Trendy
Škoda představila projekt autonomních tramvají

Nejnovější projekt Škoda Group staví na již existujících...

Vývoj Smart Depa zahrnuje tři fáze. V první...

Škoda Group se dlouhodobě zaměřuje na inovace a...

Systém autonomního řízení ATO automatizuje řízení vlaku, optimalizuje...

Aktuality
Brno přivítá kongres Evropské sítě inovačních center

Kongres funguje každoročně jako platforma pro evropskou inovační...

Hlavním hostem kongresu je autor knihy Uncertainty Mindset...

Nejnovější Pohled z praxe

Pohled z praxe
Umělá inteligence rozumí konopí. Jako všemu ostatnímu

Světové zdravotnictví se potýká s nedostatkem krevní plazmy, zejména...

Když se řekne umělá inteligence, hodně lidí si...

Zmínili jsme, že Miroslav Mašata se svými kolegy...

Umělá inteligence výzkumníkům našla nejen vědecké studie, ale...

Pohled z praxe
PORTIVA v obnovitelných zdrojích přerostla možnosti Česka

V případě potřeby bude k developmentu nových zdrojů...

Mezi další vytipované země pro svou zahraniční expanzi...

Pro financování své zahraniční expanze PORTIVA využije jak...

Trendy
Duté skleněné kuličky uspoří teplo a pomůžou klimatu

Jeden muž se postaví těsně za papírový karton...

Podařilo se, a tak světlo světa spatřila řada...

Oldřich Pelikán proto věří, že pokud by se...

Další možností využití nátěru jsou venkovní fasády budov,...

Někdo může namítnout, že izolace odrazí teplo i...