Pondělí 20. května 2024
ikona hodiny22. 5. 2021 08:25

Není pevný bod ve vesmíru… a to je správné!

Začátek roku vybízí k vyhodnocení předchozího období a plánování toho budoucího, ať již se jedná o příští týdny, měsíce nebo roky. Řada firem také bude uzavírat účetní rok, a to je vhodný moment k rekapitulaci zisků a ztrát – v širším smyslu slova. Tématem tohoto článku je plánování budoucího (účetního) období tak, aby vaše podnikání bylo skutečně připraveno na různé scénáře vývoje a bylo odolné ke změnám ve vnitřním i vnějším prostředí vašeho podnikání.

Petra Štogrová Jedličková Petra Štogrová Jedličková autor

PP Family Business

Foto: ARF Foto: ARF

Než začnete sestavovat plány na tento rok, udělejte si porovnání mezi tím, jak se finančně vyvíjel váš byznys v roce 2020 ve srovnání s tím, co se odehrávalo v ekonomice regionu, kde podnikáte, tedy v Čechách, v Evropě nebo globálně. Plánování ve starých dobách totiž sledovalo různé hospodářské ukazatele výkonu, růstu a profitability jednotlivých nákladových středisek ve srovnání s tím, co pro ně bylo naplánováno minimálně rok předtím, vždyť u velkých firem se plány sestavují nejpozději v posledním kvartále předchozího roku. Když si ale představíte svá očekávání a plány z konce roku 2019 s těmi, jaká máte nyní, je to stejný obraz? Určitě ne!

Dvě rizika

Porovnávání plánů se skutečností ve dvou excelových tabulkách označených příslušnými fiskálními roky v sobě tedy skrývá dvě rizika. Zaprvé se plán téměř bez výjimky tvoří jako ideální, mírně nadsazený a teoreticky uskutečnitelný za aktuálních podmínek, a tedy nikdy nekalkuluje se změnami v externím prostředí, pokud již aktuálně neprobíhají; maximálně kalkuluje s tím, co jste schopni předvídat, tedy řízené změny ve vašem interním prostředí firmy, například akvizice, změny byznys modelu apod. Zadruhé se výsledky firmy, tedy realita, porovnává s plánem, nikoli zase s realitou, tedy se skutečným ekonomicko-sociálním prostředím, ve kterém se k výsledkům docházelo. Porovnání vašich hospodářských a obchodních výsledků za rok 2020 by se tedy mělo odehrát v kontextu adekvátních čísel ekonomické reality 2020, tedy například vývoje HDP, inflace, indexu importu/exportu, zaměstnanosti, průmyslové produkce a reálných podmínek trhu (tedy například omezení pohybu zaměstnanců, karantény, uzavírání některých byznysů, omezení transportu apod.) a pokud je to možné, tak také ve srovnání s vývojem u vašich konkurentů.

Psychoterapie firem

Smyslem není si jenom zvednout náladu – protože zcela určitě dopadne toto porovnání lépe než v případě porovnání excelových tabulek – ale toto srovnání vás lépe navede k realističtějšímu uvažování o tom, čeho byste měli a mohli dosáhnout v roce 2021. Pokud si opravdu chcete zvednout náladu, doporučuji udělat si ještě jednu rekapitulaci, a to odpovědět si na terapeutickou otázku Co jsme se nového dozvěděli o svém podnikání…  Stejně jako v psychoterapii, kdy vás tato otázka povede k osobnímu rozvoji, ukotvení dobrých postupů a prospěšných jednání, ve vašem podnikání můžete tyto poznatky použít pro řízení firmy. Možná vás překvapí, kolik potenciálu pro budoucnost z toho vytěžíte; například jste zjistili, že první „V“ ekonomické krize zvládla vaše firma bez ztráty kytičky, ekonomická reakce na druhé „V“ měla u vás časové zpoždění, vaši lidé zvládli rychlý přechod na digitální komunikaci, zjistili jste, jak rychle dokážete změnit produkt, zarazit nerentabilní projekt nebo vytěžit nevyužívaná aktiva, překvapili vás vaši zaměstnanci, objevili jste nové dodavatele, odstranili jste neperspektivní projekty, prověřili si obchodní partnery. Všechna taková poučení budou velice cenná, protože je budete umět využít v příštích obdobích nebo na nich rovnou stavět nový či transformovaný byznys.

Výhoda rychlé akce

Nyní se posuňme k plánování příštího období. Prakticky jde o to spočítat, kolik mě bude stát vyprodukovat moje služby nebo produkty, tedy zkalkulovat všechny náklady a očekávané výnosy a nezapomenout na dlouhodobé investice, nutné opravy apod. Smyslem plánování není mít pouze exaktní nástroj ke kontrole a řízení, ale ujasnit si, jaké máme možnosti, ale také to, kde jsou naše limity. Vysvětlím to. Pro plánování roku 2021, respektive všech budoucích období, je potřeba mít střízlivé vyhodnocení období předchozího, strategii, čeho chceme dosáhnout a predikci toho, jak se bude vyvíjet externí prostředí, ve kterém podnikáme. Doporučuji pracovat s více predikcemi z rozdílných zdrojů dat a dále si připravit vlastní plány na základě různých scénářů vývoje situace, typicky například podle míry a časování nástupu konjunktury pro rok 2021 a pro další období podle časování fází ekonomické krize, tedy ochlazení, propad a podobně. Neznamená to, že jsme list ve větru a že se vydáváme na pospas živlům, cíl stále máme, jenom hledáme cesty, jak a kdy se k němu dostaneme. Pracovat se scénáři a různými variantami rozpočtu, považuji za naprosto nutné pro rok 2021 a doporučené pro všechna ostatní období. Jednak vám takové scénáře připraví cestu, pokud se klíčové podmínky opravdu změní, ale především vám také pomohou odhalit, kde jsou limity, tedy s jakou kombinací a časováním podmínek nebude váš byznys udržitelný. Tato znalost, ačkoliv možná iritující, je totiž zásadní pro rychlé rozhodování v případě krize, kdy budete potřebovat rychle analyzovat stav, vyhodnotit, přeplánovat a s tím i něco zastavit, nebo naopak rozjet něco nového. Mám exaktně ověřeno, že váhání před „zaříznutím“ nějakého projektu nebo jeho udržování za každou cenu, je vždy dražší a má horší následky než rychlá akce. Vědět, které podmínky jsou pro váš projekt nepřijatelné, je tedy důležité proto, abyste neztráceli čas a jiná aktiva.

Síla malých čísel

Máte tedy plány na příští rok, připravené scénáře, variantní řešení. Naprosto zásadní ale bude váš styl řízení, jakým způsobem budete reagovat na změny. Všichni velmi dobře znají rčení „změna je život“, ale méně lidí si takový život doopravdy užívá, a ještě méně jich umí tento fakt obrátit ve svou výhodu. Moderní management musí být otevřený ke změnám, umět je nejen rozpoznat, ale zareagovat včas a tak, aby z toho byla výhoda, nikoli jen přežití. To se velmi snadno řekne, resp. napíše. Zkusme se vrátit k naší terapeutické otázce a podívat se na vaši rekapitulaci, co jste se dozvěděli nového v roce 2020. Určitě v ní naleznete řešení a reakce, která byste nikdy neplánovali, nečekali a dost možná byste i zcela objektivně tvrdili, že něco takového nikdy nedokážete. Zkuste si představit, že svůj potenciál budete alespoň trochu řídit, a tedy hledejte způsoby, jak živit podhoubí ve firmě k tomu, aby tam taková akceschopnost zůstala navždy. Pěstujte inovativní myšlení u sebe i ve své firmě, naučte se aktivně pracovat se změnami, které přicházejí. Dělat malé pokroky má totiž větší sílu i pevnost než velká čísla v excelu. Zkuste každý den změnit něco o 1 % k lepšímu. Na konci roku to totiž bude představovat skoro 38krát lepší výsledek! Rok 2021 bude ve znamení kovového buvola, jehož tvrdošíjnost jít za svým cílem nám pomůže nesejít z cesty v turbulentní době, stejně jako jeho pracovitost a vytrvalost, s jakou překonáme všechny překážky, které na cestě jistě potkáme. Máme velkou jistotu – není pevný bod ve vesmíru, a to je jedině dobře, protože jinak bychom se nic nového o sobě nedozvěděli.

Nejnovější články

Cestovní ruch
Show nejen pro šotouše

Letošního ročníku Festivalu, který proběhne pod záštitou místopředsedy...

Kromě krásných parních lokomotiv z tuzemska i ze...

V pátek 13. září 2024 po obědě bude...

Kromě vystavených lokomotiv budou rovněž představeny vozy s...

Cestovní ruch
Inspirace pro svatbu na zámku Nelahozeves

Co zámek nabídne? Dopoledne od 10 hodin je...

V roce 2022 se v ČR uskutečnilo na padesát pět...

Zámek Nelahozeves má konkurenční výhodu v relativní blízkosti Prahy...

Akce Inspirace ke svatbě na zámku se samozřejmě...

Analýzy
Kyberzločinci zneužívají nové zranitelnosti o 43 % rychleji

Společnost Fortinet, světový lídr v oblasti kybernetické bezpečnosti...

Útoky začaly v průměru 4,76 dní poté, co...

Útoky se týkaly méně než 9 % všech...

Botnety prokázaly neuvěřitelnou odolnost – v průměru trvalo...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Firmy řeší, jak pojmout home office

Výhody plynoucí z možnosti využívání home office jsou...

Videokonferencím se někteří zaměstnanci ještě nedávno vyhýbali. Přinášely...

Do světa spotřební kancelářské elektroniky vstoupily také chytré...

Aktuální meeting roomy by měly být vybavené kvalitní...

Expertní pohled
Jestřábí ČNB dodala koruně nový impuls

Na domácím poli hraje koruně do karet změna...

My nadále počítáme s pozvolným posilováním koruny –...

Expertní pohled
Výhled pro černé zlato a možný dopad na ceny benzínu

Termínové kontrakty na ropu BRENT, WTI si připsaly...

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v úterý podle listu...