Úterý 28. května 2024
ikona hodiny3. 5. 2024 08:18

V budoucnu bude možné pojistit takřka cokoliv

Dron i autonomní vozidlo

Slavia pojišťovna uzavřela strategické partnerství s Hospodářskou komorou České republiky na zdravotní pojištění cizinců. Novou smlouvu v Pardubicích podepsali prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček a předseda představenstva pojišťovny Karel Waisser, se kterým jsme si povídali mimo jiné o tom, co Slavia pojišťovna podnikatelům nabízí.

Martin Brychta autor

HK ČR

Miroslav Diro Miroslav Diro spoluautor

HK ČR

Foto: Slavia pojišťovna Podpis smlouvy o strategickém partnerství – prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček a předseda představenstva pojišťovny Karel Waisser Foto: Slavia pojišťovna

První pojistka se jménem Slavia pojišťovny byla prodána roku 1868. A tak máte velmi dobrý přehled, jak se u nás pojištění mění. Pozorujete nějaké trendy v pojištění v posledních letech?

Pojišťovnictví není samo o sobě izolovaným ostrovem, vždy totiž následuje rozvoj a modernizaci společnosti. Základní princip pojišťovnictví je všude na světě stále stejný. Pojištění funguje tam, kde je nahodilost rizik, kterým je možné poskytnout krytí. Počátky pojišťovnictví jsou spojené u přímořských států s lodní dopravou a u suchozemských se strachem z požárů. Jak postupně docházelo k industrializaci a motorizaci společnosti, tak se pojišťovnictví přizpůsobovalo a nabízelo nová krytí, která jdou vstříc požadavkům klientů. Současnou podobu všichni známe a v té budoucí půjde třeba o pojišťování dronů, autonomních vozidel nebo krytí kybernetických rizik, které je nyní ještě v plenkách. Pojišťovnictví bude i nadále reagovat na nová rizika v souvislosti se změnou klimatu, vznikem nových profesí, moderních technologií i digitalizací. Obor také ovlivňuje globalizace a v této souvislosti bude zajímavé sledovat, jaká míra svobody v budoucím světě zůstane na straně klienta. Jsem optimista a věřím, že počet nabídek, a tím pádem i paleta produktů a služeb, bude co největší a klient si díky ní vždy bude moci vybrat to, co mu nejlépe vyhovuje.

Zaměřujete se na pojištění podnikání pro živnostníky a malé společnosti s ručením omezením. Co jim nabízíte?

Aktuálně máme novou verzi pojištění Živnostník, které je určené právě podnikatelům a malým živnostníkům. Jde o rozšířenou a mnoha novinkami doplněnou verzi pojištění pro drobné české podnikatele, která se zaměřuje na odpovědnost, podnikání, nemovitosti, jejich vybavení a IT asistenci. Tato varianta kryje více rizik, obsahuje vyšší limity plnění a omezuje výluky. A určitě potěší i podnikatele, kteří musí kvůli práci častěji cestovat. U pojištění nemovitostí a movitých věcí je navíc o dvacet procent levnější.

Můžete přiblížit detaily?

Už základní balíček Živnostníka například kryje riziko, které se týká montáže a demontáže výrobku a které dříve bývalo až ve vyšších variantách. Změn je ale mnohem víc. U budov a stavebních součástí jsme zvýšili limit plnění až na padesát milionů korun a v případě rizika záplava/povodeň jej nově máme na polovině pojistné částky oproti původní čtvrtině. Stejně tak jsme zvedli maximální limit plnění u odpovědnostního pojištění, který dosahuje až ke třiceti milionům korun. Zatímco dříve tedy mohl dostat majitel společnosti s pojištěním na deset milionů korun za škody po záplavách jenom dva a půl milionu, dnes získá náhradu škody až do výše pěti milionů korun. A podobné je to i u movitých věcí, které lze nyní pojistit až na částku dvacet milionů korun oproti původnímu desetimilionovému limitu.

Foto: Slavia pojišťovna Karel Waisser Foto: Slavia pojišťovna

Zmínil jste se, že tuto novinku ocení podnikatelé, kteří často cestují. Jak konkrétně?

Mám na mysli to, že pracovní nářadí a nástroje, jako jsou například brusky nebo vrtačky, náš nový Živnostník kryje po celé České republice, a ne jenom v jedné konkrétní dílně. Pojištění se totiž nevztahuje pouze na pevně připojená strojní zařízení, ale i na všechny přístroje poháněné elektrickým nebo pneumatickým spalovacím motorem, se kterými se jejich majitelé běžně pohybují.

V minulosti také omezovala pojistná smlouva počet pojištěných fotovoltaických panelů na střeše. To stále platí?

V žádném případě! Nově si mohou podnikatelé na budovu umístit a také pojistit neomezené množství fotovoltaických panelů. Jinak je ale Slavia standardní neživotní pojišťovnou, takže si u nás podnikatelé mohou pojistit jakýkoliv předmět denní potřeby. Počínaje auty přes nemovitosti, jako jsou obchody, provozovny, výrobní haly nebo továrny, až po pojištění odpovědnosti statutárních orgánů. V nabídce máme třeba pojištění přerušení provozu. Velmi populární je živelní pojištění, do kterého patří i vodovodní pojištění. Společnosti, které provozují vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu, si u nás zase uzavírají pojištění odpovědnosti dopravce v silniční nákladní dopravě. Nabízíme ale i pojištění profesní odpovědnosti pro řadu aktivit, z nichž u některých je dokonce povinné.

Grafika: Slavia pojišťovna Grafika: Slavia pojišťovna

Všichni cizinci pocházející ze zemí mimo EU mají zákonnou povinnost uzavřít na našem území zdravotní pojištění. Do roku 2021 takové pojištění poskytovalo pět komerčních pojišťoven, vedle Slavia pojišťovny také Ergo, Maxima, Uniqa a dceřiná pojišťovna státem ovládané Všeobecné zdravotní pojišťovny Pojišťovna VZP. Hospodářská komora se proti poslaneckému přílepku cizineckého zákona, podle něhož měla cizince pojišťovat pouze PVZP, velmi ostře ohradila. Označila jej tehdy dokonce za pokus o znárodnění části pojistného trhu, snahu o omezení hospodářské soutěže a vytvoření monopolu na zdravotní pojištění cizinců. Za přílepkem přitom stáli dva poslanci, kteří byli zároveň členové správní rady VZP. Nakonec se Hospodářské komoře a České asociaci pojišťoven podařilo poslance přesvědčit, aby pojištění cizinců mohly opět poskytovat všechny pojišťovny, a díky tomu poslanci o dva roky později sporné ustanovení zrušili. Jak se za ty dva roky proměnil tento trh? Jak se vám daří získat zpět zákazníky?

Rozhodnutí o demonopolizaci bylo pro Slavii skvělou zprávou a znamená hodně práce, na kterou jsme se těšili celé dva roky, kdy jsme cizince pojišťovat nemohli. Samozřejmě že jsme náš produkt komplexního zdravotního pojištění cizinců upravili tak, jak vyžaduje nová legislativa. Po celou dobu monopolu jsme v plném rozsahu udrželi týmy a zaměstnance, kteří se o pojištění cizinců starají, a to bylo správné rozhodnutí. Taky jsme posílili už tak velmi širokou síť našich smluvních zdravotních zařízení o další společnosti jako například AGEL a uLékaře.cz. AGEL je známý poskytovatel zdravotní péče s velkým počtem poliklinik a nemocnic a uLékaře.cz sdružuje tři sta padesát lékařů a sedm tisíc zdravotnických zařízení po celé zemi. Klienty dokáže obsloužit jak v ordinacích, tak i prostřednictvím moderní online komunikace po internetu. Slavia také připravila novinky ve stomatologii, kde pacientům hradíme větší rozsah péče.

Hrdě se hlásíte k partnerství Velké pardubické, která se koná každoročně druhou říjnovou neděli na dostihovém závodišti v Pardubicích. Proč jste si vybrali zrovna tuto sportovní událost?

Jsme bytostně spjati s českým prostředím a trhem, proto se snažíme vybírat události, které rezonují naší společností. Titulární partnerství vnímáme jako trvalou podporu dostihového sportu, která jde ruku v ruce s řadou dalších aktivit Slavia pojišťovny, jejichž cílem je motivovat k vynikajícím výkonům, ale také k férovému jednání. V České republice máme pouze několik tradičních a dlouhými roky prověřených událostí zvučných jmen. A Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je bezesporu jednou z nich, vždyť také její historie sahá až do devatenáctého století. Naše spojení letos trvá už šestým rokem a nepřerušilo jej ani složité covidové období, které prověřilo mnoho podobných vazeb. V mezičase jsme podpořili i další události či společensky atraktivní činnosti. Jen namátkou – Slavia sport team podporuje jak vrcholový, tak i hobby sport. Vedle Velké pardubické jsme své jméno spojili i s Krumlovským vodáckým maratonem, kterého se každoročně účastní stovky až tisíce vodáků nejen z České republiky.

Články autora Martin Brychta

Nejnovější články

Komora.cz
„Flexinovela“ zákoníku práce pomůže i rodičům malých dětí

Skloubit péči o děti, zároveň si udržet kontakt...

„Plánované změny pomohou trhu práce v Česku. Zaměstnanci,...

Cestovní ruch
Nekalé praktiky falešných turistických průvodců skončí

Například tržní řád hlavního města Prahy vymezuje území,...

„Jsem rád, že se podařilo najít formulaci, která...

„Od ledna 2025 si slušní poskytovatelé průvodcovských služeb...

Komora.cz
Zaměstnavatelé novelu zákoníku práce uvítají

Současná praxe, kdy může být výpověď z pracovního...

S tím úzce souvisí další změna zákoníku práce,...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
V globální ekonomice narůstá protekcionismus

Nová cla ovlivní asi jen 4 % celkových...

V případě evropského sektoru automotive hrozí ještě agresivnější...

Expertní pohled
Jak se nestát terčem podvodů

K tématu šedé zóny novodobých investičních příležitostí promlouvá...

Šedá zóna investic se vztahuje k situacím, kdy...

Současný trh investic zůstává víceméně stabilní, i když...

Z některých názorů může vyplývat, že povinnost mít ISIN...

Pro nezkušené investory je důležité dodržovat několik základních...

Pamatujte, že pokud něco zní příliš dobře na...

Bondbot představuje společnost pro emisi dluhopisů, která vznikla...

Expertní pohled
Nad očekávání svižný růst mezd ECB od redukce sazeb neodradí

K dispozici je zatím pouze minimum tvrdých dat...

Tento pozitivní impuls do spotřebitelské poptávky ale dělá...