×

SLEDUJTE SNĚM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ONLINE – VE STŘEDU 31. KVĚTNA

Středa 31. května 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny26. 10. 2021 20:28

Studie ACCA: Bez odborníků na finance může ambiciózní plán selhat

Na Green Deal zatím nejsou firmy připraveny

Klimatická agenda v několika příštích desetiletích zásadně přetvoří veškerý světový byznys. Téma klimatických změn a udržitelného rozvoje však v mnoha společnostech nezastřešuje vrcholové a finanční vedení, nýbrž technologičtí odborníci. Úsilí společností aktivně se zapojit do procesu ochrany klimatu se tak velice často dostává do příkrého rozporu s jejich ekonomickými a obchodními zájmy.

Foto: ACCA Foto: ACCA

Studie ACCA Climate action and the accountancy profession: building a sustainable future, která oslovila více než 3 000 odborníků z celého světa včetně České republiky, mimo jiné zřetelně ukázala, že bez zapojení vrcholového managementu včetně CFO, finančních ředitelů a ekonomických specialistů se bude prohlubovat rozdíl mezi tempem, kterým firmy mění své obchodní strategie, a rychlostí, s jakou dochází ke zhoršování životního prostředí. Dosáhnout na udržitelný rozvoj tak bude ještě složitější.

Ze studie především jasně vyplývá, že ochrana klimatu musí být nedílnou a jednou ze základních součástí strategických plánů každé firmy či organizace. Ukázala rovněž, že finanční profesionálové musí hrát klíčovou roli při jejím formování i realizaci. Bohužel odkryla i skutečnost, jak výrazně jsou často dobré úmysly vzdáleny od skutečných či plánovaných opatření. 75 % oslovených firem sice prohlašuje, že zapojení finančních týmů je pro realizaci klimatických plánů nezbytné, ale jen 22 % si myslí, že otázky klimatu budou ve finančním rozhodování hrát podstatnou roli. Více než polovina dotázaných je přesvědčena, že omezení spojená s ochranou klimatu se v příštích pěti letech dotknou i jejich organizace, ale jen 38 % si myslí, že jejich organizace bude ochotna investovat do ochrany klimatu podstatně více než nyní. Pouhých 15 % respondentů pak má cíl dosáhnout do roku 2050 na uhlíkovou neutralitu.

„Vzhledem k evropské klimatické agendě, k níž například patří často diskutovaný Green Deal, musí firmy začít hledat udržitelná řešení, která přispějí k ochraně klimatu, ale zároveň nebudou mít negativní dopad na jejich dlouhodobé finanční výsledky, konkurenceschopnost a poptávku po jejich výrobcích a službách. Pro nalezení finančně udržitelných řešení je ovšem naprosto nezbytné, aby se na přípravě strategií kromě odborníků na udržitelnost podílelo vrcholové vedení včetně finančních ředitelů a ekonomických odborníků,“ říká Viera Kučerová, ředitelka profesní organizace ACCA, a dodává, že 36 % respondentů průzkumu zmínilo, že jim pro vytváření a implementaci nových strategií zohledňujících klimatickou agendu chybí obchodní motivace. I proto je potřeba tuto oblast zařadit i do firemních KPI. Dosud tak učinilo pouze 23 % respondentů.

ACCA

Association of Chartered Certified Accountants je globální profesní organizace, která pomáhá rozvíjet znalosti a dovednosti expertům z oboru financí. Prostřednictvím sítě 180 kanceláří a center podporuje ACCA 219 000 členů a 527 000 ACCA studentů. Úspěšní absolventi ACCA programu pracují v auditu, poradenství, finančním řízení a controllingu u mezinárodních i českých společností. Více informací naleznete na www.accaglobal.com a na www.kariera-finance.cz.

Nelze omezovat, nelze-li měřit

Uvádění nových strategií v život však firmám komplikují i vnější faktory. Například snižování emisí skleníkových plynů, které budou muset v následujících desetiletích řešit organizace všech velikostí, aby splnily cíle vlád v oblasti změny klimatu, komplikuje nedostatek konzistentních, jednotných, oborově zaměřených a vědecky podložených metod a hodnot, které by usměrňovaly rozhodování a poskytovaly spolehlivá kritéria měření a hodnocení úspěšnosti zvolených strategií. Už jen samotné měření dopadu na uhlíkovou stopu je velmi složité. Zahrnuje totiž nejen měření, účtování a snižování produkce vlastních emisí, ale i uhlíkovou stopu dodavatelů a dokonce i spotřebitelů. S tím souvisí i skutečnost, že si téměř třetina respondentů studie stěžovala na fakt, že nemá v oblasti klimatických opatření dostatek dat a informací pro vyhodnocení a nastavení správné strategie. Dalším problémem jsou i chybějící jednotné mezinárodně uznávané standardy pro výkaznictví v oblasti udržitelnosti.

Foto: ACCA Foto: ACCA

Chybí zkušenosti i znalosti

Strategie, plány a informace související s ochranou klimatu a přírody musí být součástí celého firemního ekosystému. Organizace budou muset formulovat svou strategii v oblasti klimatu, aby se s touto výzvou vypořádaly, a postavit do jejího středu odborníky z oblasti financí a účetnictví. Ti by pak měli začít tím, že se zaměří na určení finančně udržitelných řešení klimatické situace v oblastech, jako jsou obchodní strategie, správa a řízení nebo účetní principy a standardy.

Téměř čtvrtina (23 %) respondentů ovšem uvedla, že pro vytváření a implementaci klimaticky přívětivých strategií nemají patřičně vzdělané odborníky, ani znalosti a zkušenosti. V oblasti ochrany klimatu a životního prostředí chybí i vzdělání zaměstnanců. Z průzkumů ACCA vyplývá, že ve střední a východní Evropě je problematika řešení klimatických změn a snižování uhlíkové stopy důležitá zejména pro generaci Z. Právě ta si totiž uvědomuje, že musí o svou planetu pečovat, jde o její budoucnost. I proto se této oblasti intenzivně věnuje.

„Rádi bychom organizacím v ČR nabídli inspiraci a navedli je, jak s vytvářením a zaváděním nových strategií v život začít. S podporou Britského velvyslanectví v Praze proto 23. listopadu 2021 organizujeme v O2 Universum v Praze mezinárodní konferenci s názvem: Climate action and the accountancy profession: building a sustainable future. Účastníky čeká podrobné představení globální studie ACCA o roli odborníků ve financích při budování udržitelné budoucnosti, zajímavé přednášky a panelové diskuze odborníků, pohled českého Ministerstva životního prostředí na roli vlády ve formování strategie udržitelného rozvoje a především jedinečná možnost podělit se o názory, plány a vize významných českých i zahraničních firem,“ uzavírá Viera Kučerová s tím, že registrace na akci je zdarma a lze se jí zúčastnit jak fyzicky, tak i virtuálně.

Články autora Kamil Pittner

Nejnovější články

Aktuality
Podnikatelé zvolili prezidentem HK ČR Zdeňka Zajíčka

Zdeněk Zajíček získal 190 hlasů, jeho protikandidát Martin...

Vedle současných viceprezidentů – Radka Jakubského, Romana Pommera,...

Sněm Hospodářské komory: Sněm je nejvyšším orgánem Hospodářské...

Aktuality
Komunikace s politickou reprezentací nebyla vždy snadná

Vážený pane premiére, pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené...

Pane premiére, vážení hosté, dámy a pánové, závěrem...

Cestovní ruch
Praha láká turisty na brutalistní stavby

„Souzníme s Vladimírem 518 v tom, že chceme...

„Největší odkaz této architektury do dnešní doby je...

„Ať už se jedná o prohlídky Kongresového centra,...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
ČNB posouvá diskusi o poklesu sazeb na konec roku

Tomáš Holub v rozhovoru pro Patria.cz dokonce zmínil,...

Pro pozdější pokles sazeb hovoří také výsledky posledního...

Expertní pohled
Klíčem úspěchu digitální transformace jsou lidé

Celý Summit zahájil Robbie Kearns, Salesforce Vice President...

Tento i další trendy se pak prolínaly i...

Z konkrétních řešení z praxe, které byly zaměřené...

Celou akcí provedl hosty Jiří Mach, spoluzakladatel české...

Expertní pohled
E-shopy se snaží udržet si zákazníky, přesycené slevami

V loňském roce poprvé plošně klesly tržby e-shopů...

I aktuální doba poklesů poptávky je doprovázená snahou...

Potvrzuje tím i další z klíčových stavebních kamenů:...

Jedním z důvodů, proč Češi přestali slyšet na...

Nároky na levnou dopravu se netýkají jen zahraničního...

A pokračovat bude také boj o hvězdičky. Investice...