Sobota 9. prosince 2023
ikona hodiny31. 10. 2023 05:11

Pracovní model je důležitý při zvažování pracovní nabídky

Hybridní model práce se stal standardem již v 92 % kancelářských firem. Ne každá organizace však na tento model přechází bez problémů a existuje značný rozpor mezi preferencemi zaměstnavatelů a očekáváním zaměstnanců. Zatímco tři čtvrtiny zaměstnavatelů jsou s ním spokojeny a považují ho za optimální, zaměstnanci mají často jiný názor. Chtějí více flexibility, která se pro ně dokonce stává stále důležitějším aspektem při rozhodování o přijetí pracovní nabídky. Vyplývá to z průzkumu Hybrid and Beyond 2023, který zveřejnila společnost Colliers, přední poskytovatel diverzifikovaných profesionálních služeb v oblasti komerčních nemovitostí a investic, prodejem objektu.

Kamil Pittner autor

Foto: Shutterstock.com Pracovní model je důležitým aspektem při zvažování pracovní nabídky Foto: Shutterstock.com

Průzkum potvrdil, že hybridní práce se v kancelářských oborech, k nimž v prvé řadě patří podnikové služby, IT či finanční sektor, stala novou normou. Plných 73 % respondentů v rámci něj tvrdí, že jejich organizace považují aktuálně zavedený model práce za optimální řešení. I když jde meziročně o nárůst o 18 procentních bodů, řada organizací se snaží přijímat různá opatření, která mají zaměstnance přimět k návratu do kanceláře. Z dat průzkumu ovšem vyplývá, že se nejedná o jednoduchý proces. Mezi společnostmi snažícími se povzbudit zaměstnance k návratu do kanceláří roste množství těch, které se setkávají s neochotou zaměstnanců; tento podíl se meziročně zvýšil z 66 % na 79 %.

„Hybridní model práce se pro zaměstnance stal pevnou součástí jejich každodenního života. Organizace by se proto měly zaměřit spíše na přizpůsobení svých aktivit než na snahu o návrat k tradičním řešením,“ uvádí Jana Vlková, ředitelka oddělení Office Agency a Workplace Advisory ve společnosti Colliers, a dodává: „Bez ohledu na to, zda zaměstnanci pracují na dálku jeden, tři nebo dokonce pět dnů v týdnu, firmy musí změnit způsob fungování a přizpůsobit jej nové realitě. Jinak riskují ztrátu zájmu ze strany zaměstnanců i uchazečů o práci. Z našich dat totiž vyplývá, že na pracovní inzeráty organizací s hybridním pracovním modelem a flexibilitou reaguje až sedmkrát více uchazečů než na inzeráty nabízející práci z firemní kanceláře.“

Výhody a nevýhody

Data průzkumu zároveň ukazují, že za posledních 12 měsíců se výrazně zlepšilo hodnocení toho, jaký má práce na dálku dopad na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem zaměstnanců. Většina dotázaných organizací (65 %) odhaduje, že práce na dálku má v tomto ohledu velmi pozitivní nebo pozitivní vliv. Meziročně se také výrazně zvýšilo zapojení zaměstnanců do týmových aktivit, ať už pracovních, tak i společenských (ze 46 % na 64 %, respektive z 29 % na 46 %). Výsledky studie ale současně ukazují, že práce z domova má i své nevýhody. Celých 70 % respondentů označilo jako jeden z negativních důsledků práce na dálku snížení pocitu sounáležitosti zaměstnanců s týmem. Zhoršení toku informací uvnitř týmů a mezi nimi na provozní úrovni zaznamenalo 52 % respondentů a 48 % uvedlo, že práce na dálku negativně ovlivňuje spolupráci ve firmě.

Mapování a diagnostika

„Aby firmy dokázaly lépe identifikovat problémy a výzvy svého hybridního modelu práce a mohly na ně včas a účelně reagovat, mohou využít náš nový nástroj, který jsme nazvali hybridní barometr,“ vysvětluje Jana Vlková s tím, že tento nástroj umožňuje rychle shromáždit nejdůležitější informace týkající se klíčových aspektů fungování distribuovaných týmů, jako je například výměna informací, pocity jednoty týmu a koordinace činností. Díky tomu pak mohou organizace rychle identifikovat potenciální rizika a zjistit, které týmy se s hybridním modelem práce vyrovnávají efektivně a které naopak potřebují další podporu.

Vzdělávání součástí

Model hybridní práce představuje pro management společností výzvu nejen kvůli nutnosti přizpůsobení logistiky práce a používaných nástrojů a technologií, ale také v souvislosti se zaváděním efektivních metod řízení a rozvojem klíčových manažerských dovedností. Vedle četných výhod flexibility je třeba vzít v úvahu i možné důsledky, jako je ztráta pocitu sounáležitosti, překážky v komunikaci a riziko vyhoření. „Tomu všemu musí umět moderní lídr zabránit. Měl by zapojit zaměstnance do dialogu, sledovat ukazatele rizik a být připraven provádět rychlé změny v reakci na zjištěné problémy. V éře závratného tempa změn pracovních modelů je klíčem k úspěchu schopnost rozpoznat trendy a přizpůsobit se jim,“ říká na závěr Jana Vlková s tím, že témata budou detailně probírána i na expertní konferenci ABSL, která probíhá 1.-2. listopadu v Brně.

Články autora Kamil Pittner

Nejnovější články

Videa & Podcasty
Výzvy českého cestovního ruchu

Nejen na to odpoví COTcast s novým ředitelem...

Be the Best
Zdraví je zamlčený předpoklad

Paní docentko, lze vůbec nějak definovat lidské zdraví...

Prosazuje se v některé zemi silněji psychosomatický proud? O...

Co se týče sladění práce se zdravím, existují...

Cestovní ruch
Praha uspořádá prestižní světový chemický kongres

Pořádání této prestižní mezinárodní akce, které se každé...

Organizace tohoto kongresu přinese české i chemické odborné...

Nejnovější Analýzy

Analýzy
Přínosy umělé inteligence pro byznys rostou

Většina velkých a středních firem po celém světě...

Za hlavní přínos využití umělé inteligence označilo 48...

Pokud jde o budoucnost, tak většina vedoucích pracovníků...

Analýzy
Recyklaci stavebního odpadu využívá osm z deseti stavebních firem

Při realizaci výstavby hraje klíčovou roli, zda stavební...

„Ministerstvo životního prostředí se dlouhodobě věnuje náhradě nového...

Kolik procent z celkového stavebního odpadu lze obvykle...

Z celkového množství stavebního odpadu se většině dotázaných stavebních...

Některé stavební společnosti (23 %) mají měřitelné cíle...

Snížení uhlíkové stopy, energetická účinnost, zlepšená kvalita vzduchu...

Třídění dřevěného odpadu nejenže pomáhá snížit zátěž skládek...

Podle názoru ředitelů stavebních společností bývá největší překážkou...

Vyšší náklady na pořízení čistších materiálů nebo technologií...

Analýzy
Ochrana oznamovatelů: Zaměstnanci se bojí odvetných opatření

Nový zákon o ochraně oznamovatelů,  takzvaných whistleblowerů, nabyl...

Jedním z hlavních ustanovení zákona je povinnost zaměstnavatelů...

Výzkum společnosti Moore mezi zaměstnanci firem s více...

Tyto výsledky poukazují na potřebu rozšíření povědomí o...

Vzhledem k množství povinností, které tato nová legislativa...