Pondělí 22. dubna 2024
ikona hodiny30. 12. 2021 21:11

Nejlepší cesta ke zvýšení výkonnosti firem: Investice do lidí

Každá party má svůj dojezd

Ekonomika dlouhá léta rostla, a tak si v mnohých firmách na současnou situaci zvykají jen těžko. Problémy na všech stranách – cena a dostupnost vstupů, nedostatek lidí, otazníky kolem energií, reaktivnost řízení. Zákon podnikání přitom velí růst. Lze  to vůbec? Roman Hegenbart, senior konzultant společnosti Elfium, vidí jednu z cest velmi zřetelně.

Petr Karban Petr Karban autor

šéfredaktor portálu KomoraPlus, měsíčníku Komora a magazínu Be the Best
Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V komunikační agentuře COT group působí také jako marketingový stratég a kreativní ředitel.

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Jak se vymanit z reaktivity a tlaku doby? Jak zvyšovat zisky, když trh je rozkolísaný, ceny rostou a lidé nejsou? Návod není jednoduchý, ale existuje. „Jednou z osvědčených možností, které tu jsou a je velmi efektivní, je posilování kompetencí lidí. Těch, které firmy již mají, do kterých již investovali čas a energii. A platí to pro všechny pozice, protože při stupni zaměstnanosti, kterou máme, nové lidi firmy seženou jen stěží. Ruku v ruce s úrovní kompetencí jde i kvalita řízení a schopnost napřít energii všech jedním směrem, tak aby investovaný čas a rozvoj do lidí byl správně využit a lidé zase neodcházeli. Jeden z nejčastějších důvodů odchodu lidí z firem je nejasnost zadání a neustálé změny od nadřízených,“ říká Roman.

EXCELENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ

Celosvětově uznávaný rámec, který podporuje organizace v řízení změn a zlepšování výkonnosti, prošel v průběhu let řadou cyklů zlepšování, aby potvrdil, že nejenže zůstává relevantní, ale že může pomoci nastavit systém řízení pro každou organizaci, která usiluje o dlouhodobou udržitelnou budoucnost. Struktura systému řízení je založena na jednoduché, ale funkční logice kladení tří otázek:

 1. Proč firma funguje? Jaký účel naplňuje? Proč zrovna tato strategie? (Směřování)
 2. Jak má v úmyslu naplňovat svůj účel a strategii? (Realizace)
 3. Čeho doposud skutečně dosáhla? Čeho chce dosáhnout zítra? (Výsledky)

A jaké jsou nejčastější přínosy?

 • Prokazatelný růst finančních výsledků organizace (obrat, zisk)
 • Nástroj pro delegování – uvolnění rukou majitele/manažerů bez ztráty kontroly nad plněním
 • Jedna A4 nařízení firmy a klíčových firemních procesů
 • Snížení operativy, reaktivity, pasivity
 • Všichni vorganizační struktuře rozumí stejně obsahu i formě – zastupitelnost
 • Jednoduchá možnost, jak zapojit tým pro lepší porozumění, empowerment a rozvoj – agilní řízení
 • Zvýšení loajality amotivace pracovníků
 • Dlouhodobá stabilita pro růst firmy – nekopírovatelná konkurenční výhoda
 • Nástroj pro rozvoj audržení lidí – perspektiva
 • Objektivní řízení nazákladě faktů
 • Rychlá korekce odchylek – menší časové prodlevy oproti operativnímu reaktivnímu řízení
 • Jedna příprava navšechny korekční aktivity – porada, individuální rozhovory, hodnoticí rozhovory

 

Nestavíš zeď, stavíš katedrálu

Jeho zkušeností je, že řada dobrých myšlenek majitelů a manažerů se ztratí v operativě denního života a strategické úkoly se ztrácejí z pozornosti pod tíhou operativy. To přináší tříštění energií a ztrátu tahu na cíl. Čím větší je tlak zvenčí, tím více myšlenek a času manažerů patří operativě. Což pro růst a budoucnost určitě není optimální. „Je potřeba si připustit, že doba, kdy všechno šlo tak nějak samo a skoro všem se dařilo, je nenávratně pryč. Byla to hezká ‚party‘, ale každá ‚party‘ má svůj dojezd. Jediná jistota dneška je permanentní změna. Což je prostředí, ve kterém mohou uspět jen ti, kteří se dokážou pružně přizpůsobovat, ale neztratit směr. Manažeři zkrátka musejí mít prostor a sílu na přípravu i realizaci změnových projektů. A aby byly úspěšní, musejí mít tým na své straně. Tisíckrát připomínané sousloví Vize, mise, strategie neztratilo význam, naopak. Dnes více než kdy jindy vidíte, zda se s nimi ztotožňuje majitel a pár věrných, nebo všichni zaměstnanci. Více než kdy jindy platí, že skutečné bohatství firem je v jejich lidech. Proto se na lidi soustředíme nejvíc,“ vysvětluje Roman linii, které Elfium věnuje hlavní pozornost a na kterou klade důraz. Jsou to lidé a jejich kompetence, odborné, jazykové či jinak specifické i ty měkké. Od výkonného personálu přes nižší a střední management až po nejvyšší patra firemní struktury. Firma je přece tak úspěšná, jak úspěšný je zaměstnanec na nejnižší pozici. „I ten musí vědět, co a proč dělá, že jeho práce má nějaký hlubší smysl. Zedník, i když staví zeď, může přece stavět katedrálu, kterou se pak může za pár let pyšnit před svým synem.“

Graf: Elfium Graf: Elfium
Graf: Elfium Graf: Elfium

Složitost je kontraproduktivní

Ani samo zvýšení kompetencí ale ještě neznamená dlouhodobý růst. Zvýší se potenciál, ale je otázka, jak ho firma dokáže využít. „Bližší pohled na firmy při naší praxi odhaluje jednu nejčastější chybu – energie i aktivity je dostatek, ale nemíří stejným směrem. Všichni si pamatujeme z fyziky na vektorové součty sil. Ostatně, to úsloví, které říká, že je potřeba táhnout za jeden provaz, nevzniklo náhodou, říká přece totéž. Proto srovnávání energie, mířené různými směry, v jednosměrný pohyb je jedním z našich přínosů. Ten pak má skutečnou, efektivní sílu,“ upozorňuje Roman na jev, který bývá častou limitou mnohých. A přidává ještě jeden aspekt: „Firmy, i ty úspěšné, často vypadají jako stroj s extrémně složitým řízením, šestnáct pák, třicet tlačítek, nespočet budíků a potřebný čas na to, aby se pak zjistilo, jestli jsou vektory v řádku nebo ne a co je případně příčinou neplnění, ten je pak obrovský. My pomáháme aplikovat do stávajících postupů ve firmách prvky excelence, které výrazně zvyšují výkonnost stávajících struktur řízení. Základem je léty prověřená metoda, přechodu od reaktivního řízení k proaktivnímu. K excelentnímu řízení firmy a všech jejích procesů pak stačí de facto jedna strana papíru A4, pokud máte tu správnou. Když se vrátím k původnímu příměru, ten stroj se složitým řízením dokážeme změnit na snadno ovladatelné auto s volantem, dvěma pedály a dvěma základními budíky.“

Problémy zrání

Překvapením by mohlo být, že i řada větších a úspěšných firem nemá dostatečnou úroveň řízení, která by nevyžadovala velké nasazení manažerů i tam, kde by to nemuselo být. Roman Hegenbart má poměrně jednoduché vysvětlení: „Velmi často se setkáváme s tím, že na pozicích především nižšího a středního managementu jsou lidé, kteří do svých pozic dozráli praxí, jsou ve firmě dlouho a postoupili na vedoucí pozici tím, že mají skvělou odbornost, ne manažerské dovednosti. Skutečným manažerem je pak málokterý z nich, protože manažer není pozice, je to dovednost. Není to nic, co by nešlo doladit, ale věnuje se tomu málo pozornosti. Většinou panuje názor, že to dozraje organicky – samo o sobě, praxí. Ano, ale jak draze? Za jakou cenu? A možná to tak na první pohled nevypadá, ale už toto dorovnání dokáže pak firmu posunout výrazně dál.“ Mezi klienty, jimž Elfium pomohlo v minulosti najít cestu, je pestrá paleta firem, od malých až po velké, české, zahraniční, s různými obory činností. Spojuje je jedna věc. Fakt, že tím skutečným klientem je vlastně jedinec, ne firma. Člověk, byť sedící ve firmě. Ten, kdo se chce zlepšovat, růst. Dnešní doba hrozí, že na investice do lidí se budou v mnoha firmách hledat zdroje obtížně. Ani to ale nemusí být překážkou. „Osobně nemám rád dotace, ale když už to jsou, nemá smysl je odmítat. Řada dotačních titulů přitom právě směřuje ke zvyšování kompetencí lidí a týmů. Další oblast, kde umíme poradit i pomoci,“ loučí se Roman.

Články autora Petr Karban

Nejnovější články

Aktuality
Evropa vyslyšela požadavky českých podnikatelů

„Enrico Letta při psaní zprávy o vnitřním trhu...

„Posouzení dopadů by mělo být zaměřeno na kvalifikované...

Aktuality
Vítězí smysl pro detail a tradice  

„Stejně jako minulý rok, ani letos se v...

Každá realizace byla posuzována porotou, která je složena...

Oblíbená soutěž Pokrývači sobě, kde samotní pokrývači hlasují...

Pohled z praxe
Lasvit oceněn na milánském designweeku

V soutěži, v níž se představilo více než...

Výstava představila také nový koncept designu osvětlení Bois...

Vítězství komentuje zakladatel Lasvitu Leon Jakimič: Nejlepší výstava...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Hypotéky by mohly zlevňovat rychleji

V praxi se s využitím různých slev a...

Na první pohled se může zdát, že omezení...

Expertní pohled
Digitalizace v rámci nového stavebního zákona je příležitostí

Celý systém čekají velké změny včetně přechodu na...

S digitalizací systému úzce souvisí zavedení Portálu stavebníka,...

Expertní pohled
Češi zůstávají v Česku, ve světě touží po tichu

Češi nyní tvoří 56 procent všech turistů v...

Z cestovatelů jsou čím dál tím častěji gurmáni....

Tak zvané silent travel se stává jasným trendem...

Jednotlivý provozovatelé jdou s dobou ale i v...