×

SLEDUJTE SNĚM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ONLINE – VE STŘEDU 31. KVĚTNA

Středa 31. května 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny12. 1. 2022 08:49

Podnikatelé hledají řešení pro budoucnost

Je lepší zapálit svíčku, než nadávat na tmu

Na půdě Hospodářské komory včera proběhlo úvodní pracovní setkání nově vznikající platformy, pracovně nazvané Firmy 2022+. Více než dvacítka managerů a majitelů firem z nejrůznějších oborů diskutovala spolu s experty nejpalčivější problémy, jimž dnes firmy čelí.

Petr Karban Petr Karban autor

šéfredaktor portálu KomoraPlus, měsíčníku Komora a magazínu Be the Best

Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V minulosti vedle mediálních pozic působil u řady projektů také jako marketingový stratég a kreativní ředitel.

Foto: COT group Foto: COT group

Debata se dotkla snad všech kritických aspektů, které se podnikání v Česku dotýkají. Za nejpalčivější problém, který se navíc prohlubuje, považují podnikatelé nedostatek pracovních sil.

V centru všeho jsou lidé

„Máme stroje, máme materiál, máme všechny potřebné vstupy a přesto odmítáme zakázky, protože je nemá kdo realizovat,“ shrnula většinový názor Jana Nováková, majitelka společnosti Trustav.

Miroslav Krejčík, majitel liberecké společnosti MSV Systems CZ, v této souvislosti poznamenal, že je nutné konečně najít společenskou i politickou odvahu k razantním strukturálním změnám vzdělávacího systému, který není schopen reagovat na potřeby ekonomiky a přitom na druhé straně produkuje absolventy, kteří jen stěží hledají uplatnění.

Miroslav Jandečka, partner auditorské a poradenské společnosti BDO, vidí jako jedno z mála efektivních řešení model, který je funkční v mnoha vyspělých zemích – ještě těsnější a především časnější vazby firem a škol: „Pokud se česká firma začne o absolventy zajímat v jejich posledním ročníku, je to pozdě, ti nejlepší jsou už dávno rozebraní. V Německu i Rakousku je běžné, že zájem a kontakty začínají již při nástupu studentů do školy a trvají po dobu celého studia.“ Což je model, který dlouhodobě prosazuje i Hospodářská komora, nicméně v Česku se za třicet let nepodařilo jej prosadit jako standardní a běžnou součást praxe.

Nečekejme na stát, začněme u sebe

Průběh takřka dvouhodinové debaty ukázal, že majitelé českých firem příliš nechtějí spoléhat na stát. Asi nejpřesněji to v duchu úsloví, že lepší je zapálit svíčku než nadávat na tmu, vyjádřil zakladatel společnosti Sulko Libor Suchánek: „Cokoliv dokážeme udělat, i kdyby to přineslo jen o dvacet procent lepší podmínky, se vyplatí. Nespoléhejme na to, že nám někdo něco zařídí, nespoléhejme na to, že se o nás někdo postará. Začněme sami, u sebe a tam, kam dosáhneme.“

Prostor, v němž se sami podnikatelé mohou a chtějí pokusit o změny, je ve své podstatě velmi široký. Zahrnuje nejen těsnější spolupráci se školami a velmi propracovaný systém péče o zaměstnance, ale také hledání nových regionálních i oborových možností a platforem pro sdílení příležitostí a kooperaci. Což je model, o který v libereckém regionu snaží právě Miroslav Krejčík a jeho společnost.

Výroba nemusí stačit

Se zajímavým postřehem přišel v úvodu pracovního setkání Radek Jakubský, podnikatel a viceprezident HK ČR. Ten zmínil, že se možná výrobní firmy budou muset v budoucnosti mnohem více soustředit také na služby a obchod. Což zvláště pro mnohé menší podniky může být značně náročné právě na personální kapacitu. I pro tento problém ale existují možná řešení.

Tato řešení bude nově vznikající platforma, kterou iniciovala ve spolupráci s Hospodářskou komorou komunikační agentura COT group, hledat podle závěrečného shrnutí ve třech rovinách. První namíří k věcným technologickým i organizačním nástrojům kooperace a sdílení, druhé k politickým představitelům a tvorbě vstřícnějšího prostředí a třetí také k dlouhodobému formování celkové společenské atmosféry.

Platforma je otevřená i všem dalším podnikatelům, kteří se chtějí podílet na zlepšování českého podnikatelského prostředí.

Články autora Petr Karban