Podnikatelé hledají řešení pro budoucnost

Je lepší zapálit svíčku, než nadávat na tmu

Na půdě Hospodářské komory včera proběhlo úvodní pracovní setkání nově vznikající platformy, pracovně nazvané Firmy 2022+. Více než dvacítka managerů a majitelů firem z nejrůznějších oborů diskutovala spolu s experty nejpalčivější problémy, jimž dnes firmy čelí.

Foto: Aleš Funke Petr Karban ikona hodiny12. 1. 2022 08:49
Foto: COT group Foto: COT group

Debata se dotkla snad všech kritických aspektů, které se podnikání v Česku dotýkají. Za nejpalčivější problém, který se navíc prohlubuje, považují podnikatelé nedostatek pracovních sil.

V centru všeho jsou lidé

„Máme stroje, máme materiál, máme všechny potřebné vstupy a přesto odmítáme zakázky, protože je nemá kdo realizovat,“ shrnula většinový názor Jana Nováková, majitelka společnosti Trustav.

Miroslav Krejčík, majitel liberecké společnosti MSV Systems CZ, v této souvislosti poznamenal, že je nutné konečně najít společenskou i politickou odvahu k razantním strukturálním změnám vzdělávacího systému, který není schopen reagovat na potřeby ekonomiky a přitom na druhé straně produkuje absolventy, kteří jen stěží hledají uplatnění.

Miroslav Jandečka, partner auditorské a poradenské společnosti BDO, vidí jako jedno z mála efektivních řešení model, který je funkční v mnoha vyspělých zemích – ještě těsnější a především časnější vazby firem a škol: „Pokud se česká firma začne o absolventy zajímat v jejich posledním ročníku, je to pozdě, ti nejlepší jsou už dávno rozebraní. V Německu i Rakousku je běžné, že zájem a kontakty začínají již při nástupu studentů do školy a trvají po dobu celého studia.“ Což je model, který dlouhodobě prosazuje i Hospodářská komora, nicméně v Česku se za třicet let nepodařilo jej prosadit jako standardní a běžnou součást praxe.

Nečekejme na stát, začněme u sebe

Průběh takřka dvouhodinové debaty ukázal, že majitelé českých firem příliš nechtějí spoléhat na stát. Asi nejpřesněji to v duchu úsloví, že lepší je zapálit svíčku než nadávat na tmu, vyjádřil zakladatel společnosti Sulko Libor Suchánek: „Cokoliv dokážeme udělat, i kdyby to přineslo jen o dvacet procent lepší podmínky, se vyplatí. Nespoléhejme na to, že nám někdo něco zařídí, nespoléhejme na to, že se o nás někdo postará. Začněme sami, u sebe a tam, kam dosáhneme.“

Prostor, v němž se sami podnikatelé mohou a chtějí pokusit o změny, je ve své podstatě velmi široký. Zahrnuje nejen těsnější spolupráci se školami a velmi propracovaný systém péče o zaměstnance, ale také hledání nových regionálních i oborových možností a platforem pro sdílení příležitostí a kooperaci. Což je model, o který v libereckém regionu snaží právě Miroslav Krejčík a jeho společnost.

Výroba nemusí stačit

Se zajímavým postřehem přišel v úvodu pracovního setkání Radek Jakubský, podnikatel a viceprezident HK ČR. Ten zmínil, že se možná výrobní firmy budou muset v budoucnosti mnohem více soustředit také na služby a obchod. Což zvláště pro mnohé menší podniky může být značně náročné právě na personální kapacitu. I pro tento problém ale existují možná řešení.

Tato řešení bude nově vznikající platforma, kterou iniciovala ve spolupráci s Hospodářskou komorou komunikační agentura COT group, hledat podle závěrečného shrnutí ve třech rovinách. První namíří k věcným technologickým i organizačním nástrojům kooperace a sdílení, druhé k politickým představitelům a tvorbě vstřícnějšího prostředí a třetí také k dlouhodobému formování celkové společenské atmosféry.

Platforma je otevřená i všem dalším podnikatelům, kteří se chtějí podílet na zlepšování českého podnikatelského prostředí.

Nejnovější články

Nezařazené
Bude nám elektřinu dodávat obyčejná půda?

Princip získávání elektřiny z půdy přibližuje Pablo Vidarte...

„Naší vizí je podpořit ty nejnadějnější deep tech...

Ale zpět k nejčerstvější investici Tensor Ventures, k...

Agrosenzor je přitom jen jeden z mnoha způsobů...

Vedle získávání využití elektřiny z půdy ale firma...

Že je myšlenka získávání čisté elektřiny z přírody...

Expertní pohled
Kdo jsou mikroinfluenceři a v čem je jejich síla?

Do budoucna se předpokládá ještě větší růst např....

Spolupráce s influencery je dnes už téměř nezbytnou...

Často skloňovanou skupinou jsou tzv. mikroinfluenceři, kteří sice...

Ideální řešení je samozřejmě získat influencera, který má...

Aktivity HK ČR
Jihočeská komora podpořila vzdělávání 260 workshopy

Jihočeská hospodářská komora má za sebou úspěšný první...

Jihočeská hospodářská komora provozuje Asistenční centrum Impuls pro...

Nejnovější Aktivity HK ČR

Aktivity HK ČR
Jihočeská komora podpořila vzdělávání 260 workshopy

Jihočeská hospodářská komora má za sebou úspěšný první...

Jihočeská hospodářská komora provozuje Asistenční centrum Impuls pro...

Aktivity HK ČR
Finanční správa postupuje nezákonně

Žadatelé o kompenzační bonus, kteří podle posouzení správce...

Problémem je i samotný materiální obsah vyskytujících se...

Aktivity HK ČR
Burza škol je výhodou i pro nesmělé žáky

„Burza škol on-line je výborný nástroj nejen pro...

Na letošním 2. ročníku Burzy škol on-line žáky...