Pátek 21. června 2024
ikona hodiny22. 6. 2022 15:51

První výměna cyklotronů v Česku

Vzduchem létalo dvacet tun jaderných technologií

V květnu 2022 proběhla v PET Centru ÚJV Řež v areálu Nemocnice Na Homolce unikátní modernizace zázemí pro výrobu radiofarmak. Původní urychlovač částic – cyklotron Cyclone 18/9 od firmy IBA, který si tu odsloužil 23 let – nahradil nejnovější model Cyclone KIUBE od téže firmy.

Alena Rosáková autor

Foto: ÚJV Řež Vyzvednutí cyklotronu Foto: ÚJV Řež

Jadernou technologii, která za stejný čas dokáže vyprodukovat vyšší aktivitu potřebnou pro výrobu radiofarmak, bylo nutné umístit do stávající stíněné kobky a původní urychlovač, kontaminovaný ionizujícím zářením, bezpečně vyzvednout, odvézt a připravit k likvidaci. Technologicky náročná výměna cyklotronů je první svého druhu v ČR a pravděpodobně i jedna z mála takových akcí v Evropě. Skupina ÚJV si díky úspěšně zvládnutému projektu vytvořila významnou referenci pro poradenství při likvidaci urychlovačů, a to i v mezinárodním měřítku. Poděkování za vstřícnost a velkou součinnost při plánování i průběhu akce patří vedení Nemocnice Na Homolce.

Cyklotron Na Homolce, náš první v Česku, zahájil provoz v roce 1999. Od té doby technologie značně pokročily. „Díky výměně získáváme nyní od společnosti IBA zařízení, které je menší rozměry, ale mnohem efektivnější z hlediska výkonu. Pro diagnostiku českých pacientů budeme moci vyrobit ve stejné době více přípravků. Spolehlivost našich dodávek, která je aktuálně stoprocentní, už tím sice nevylepšíme, ale v napjatém výrobním harmonogramu nám to poskytne cennou rezervu. Nové zařízení samozřejmě s sebou nese i nejvyšší podporu ze strany dodavatele, což při objemech naší produkce také není k zahození,“ vysvětluje důvody modernizace Patrik Špátzal, ředitel divize Radiofarmaka společnosti ÚJV Řež. Výpadek produkce cyklotronu Na Homolce samozřejmě nesmí mít vliv na kvalitu a spolehlivost dodávek radiofarmak na pracoviště nukleární medicíny. Výrobu z PET Centra v Praze Na Homolce převzala dvě zbývající PET Centra ÚJV Řež v Řeži a v Brně za pomoci personálu PET Praha, který v nich posílil směny. Rutinní provoz nového cyklotronu se po nezbytných úpravách prostor a testování zařízení očekává v září 2022.

Výměna cyklotronů ÚJV Řež v datech a číslech

Cyklotrony v ÚJV Řež, Divize Radiofarmaka:

 • celkem 3 cyklotrony pro výrobu radiofarmak (Praha, Brno, Řež)
 • výrobní kapacita ÚJV Řež umožní ročně vyprodukovat radiofarmaka pro diagnostiku více než 40 000 pacientů

Služebně nejstarší cyklotron ÚJV Řež v PET Centru Praha:

 • spuštěn v roce 1999, odstaven 1. 4. 2022
 • vyzdvižen a odvezen do Řeže, sklad VAO 4. 5. 2022

Nový cyklotron IBA Cyclone KIUBE v PET Centru Praha

 • instalován 25. 5. 2022
 • předpokládaný plný provoz od poloviny září 2022
 • nejkompaktnější a nejvýkonnější PET cyklotron
 • velmi flexibilní systém s možností produkce širokého spektra PET radioizotopů
 • energie 18 MeV, což je optimální energie protonů pro nejvyšší produkční výtěžek
 • váha 18 tun, rozměry v mm 1900 x 1900 x 1800 (šířka x délka x výška)
 • cena je (v závislosti na vybavení) 30–40 milionů Kč

Skupina ÚJV má potřebné know-how i povolení

Běžně se kobka cyklotronu pouze uzavře a zajistí betonem, zařízení se nedemontuje, protože se jedná o jadernou instalaci, tj. materiály jsou kontaminované ionizujícím zářením a demontáž je náročná technologicky i finančně. V případě PET Centra Praha by ovšem vybudování nové instalace Na Homolce naráželo na zásadní prostorová omezení. A navíc – Skupina ÚJV je v ČR nejpovolanější pro tento typ zakázky – jak z hlediska projektového, tak i z hlediska vlastní odinstalace, převozu i následné bezpečné likvidace. Plánování a realizace jednotlivých částí se v ÚJV Řež ujaly divize Radiofarmaka a Radioaktivní odpady a vyřazování, generální dodávku a zastřešení celé akce zajistila dceřiná společnost ŠKODA PRAHA. Kobka cyklotronu je chráněna betonovými deskami, jediným řešením byla demontáž střechy i stínění. Původní, více než dvacetitunový kolos, bylo nutné vyzvednout jeřábem a po nezbytné úpravě kobky opět stejnou cestou usadit cyklotron nový. Všechny etapy demontáže a odvozu cyklotronu byly samozřejmě předem prověřeny a povoleny ze strany Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), i pro něj však byl tento povolovací proces národní premiérou. Kontinuální monitorování prostředí a neustálá přítomnost dozimetristů byla jen finální tečkou za dlouhým seznamem bezpečnostních opatření, která bylo nutné ošetřit a dodržet.

Kam s ním?

Demontáží a naložením částí starého cyklotronu začíná druhá část příběhu, ta delší. Zařízení je během let provozu kontaminováno zářením, musí se s ním tedy podle toho nakládat. Přes dvacet tun hmoty, z toho 2,5 tuny mědi, jen tak nikam neodložíte.  Navíc zatím není známá míra aktivity jednotlivých částí, tedy ani délka, po kterou mohou být pro své okolí a životní prostředí nebezpečné. Tady nastupuje specializace divize Radioaktivní odpady a vyřazování, která kromě zkušeností a technologického zázemí disponuje specializovaným Skladem vysoce aktivních odpadů (VAO), v jehož prostorách je cyklotron nyní umístěn. „Čeká nás teď rok práce na vzorkování jednotlivých částí a typů materiálů urychlovače. Díky spektrometrickému proměření zjistíme, za jak dlouho jejich aktivity klesnou po úroveň, kdy je možné je bezpečně uvolnit do prostředí. Zatím pracujeme s kvalifikovaným odhadem 25-30 let, který vychází z jediné srovnatelné studie z Itálie,“ přibližuje další osud cyklotronu Karel Prchal, vedoucí Centra nakládání s radioaktivními odpady ÚJV Řež. Během doby uložení budou pravidelně probíhat verifikace stavu a zpřesňování odhadů. Až bude jisté, že všechny části jsou bezpečně bez známek kontaminace, teprve bude možné zařízení rozebrat na části a ty po kontrole uvolnit do životního prostředí.

Články autora Alena Rosáková

Nejnovější články

Cestovní ruch
Pražské zastupitelstvo schválilo novou strategii cestovní ruchu

Součástí strategie na roky 2024–2027 jsou i konkrétní...

Vyhodnocení Koncepce příjezdového cestovního ruchu Zájmy Prahy na...

Pohled z praxe
Digitalizace HR: Trend, který mění svět podnikání

Firmy se primárně zaměřují na digitalizaci výroby a...

„Pokud personální oddělení stále využívá převážně papírové dokumenty,...

Nové technologie se v HR aktuálně využívají v rámci...

Analýzy
Stavby se prodražují kvůli neočekávaným nákladům

Z průzkumu společnosti CEEC Research vyplývá, že 26...

Klíčovou roli v regulaci stavebního procesu, a tedy...

Dobré i špatné zkušenosti s řešením neočekávaných nákladů u...

Údaje vycházejí z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2024 zpracované...

Nejnovější Expertní pohled

Pohled z praxe
Digitalizace HR: Trend, který mění svět podnikání

Firmy se primárně zaměřují na digitalizaci výroby a...

„Pokud personální oddělení stále využívá převážně papírové dokumenty,...

Nové technologie se v HR aktuálně využívají v rámci...

Analýzy
Stavby se prodražují kvůli neočekávaným nákladům

Z průzkumu společnosti CEEC Research vyplývá, že 26...

Klíčovou roli v regulaci stavebního procesu, a tedy...

Dobré i špatné zkušenosti s řešením neočekávaných nákladů u...

Údaje vycházejí z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2024 zpracované...

Expertní pohled
Nečekaný způsob, jak eliminovat kyberbezpečnostní hrozby

Firmy totiž často nastavují a spravují své počítačové...

Jako prevence před napadením sítě je nutné znát...