Středa 22. května 2024
ikona hodiny3. 12. 2021 20:05

Vodíkové vlaky na českých tratích? Odpověď hledá projekt vedený ÚJV Řež

Které české železniční tratě jsou výhledově vhodné pro nízkoemisní vodíkové soupravy a dává tento směr místní dopravy ekonomicky smysl? Odpovědi na tyto otázky má poskytnout studie, kterou v rámci projektu Regionální vodíkové vlaky na českých železnicích řeší mezinárodní konsorcium pěti firem pod vedením ÚJV Řež.

Alena Rosáková autor

Ilustrační vizualizace: ÚJV Řež Ilustrační vizualizace: ÚJV Řež

Projekt získal podporu Technologické agentury ČR v rámci programu KAPPA a mezinárodních Fondů EHP (Evropské hospodářské pomoci) v celkové výši téměř 550 tisíc Euro. Výsledky studie budou podle harmonogramu k dispozici na jaře 2024. Kromě ÚJV Řež je do projektu z české strany zapojena Česká vodíková technologická platforma (HYTEP), VŠCHT Praha a Výzkumný ústav železniční (VÚZ). Zahraničního účastníka reprezentuje norský výzkumný institut SINTEF.

 

Grafika: TA ČR Grafika: TA ČR
Grafika: TA ČR Grafika: TA ČR
Grafika: TA ČR Grafika: TA ČR

Práce na projektu budou v úvodní fázi zahrnovat široký sběr dat z vybraných regionálních tratí, zejména těch doposud neelektrifikovaných. Tyto vstupy budou analyzovány s využitím unikátní metodiky a softwaru norského partnera SINTEF. Výstupem studie pak bude komplexní technickoekonomická analýza místních tratí a porovnání různých typů pohonů vlaků (nafta, baterie, vodík a hybrid). Výsledky, aplikované na konkrétní regiony, umožní identifikovat oblasti, kde by nasazení vodíkových souprav jako náhrady za dieselové vlaky bylo konkurenceschopné z hlediska technologického, ekonomického i environmentálního. Spolupráce českých a norských výzkumníků umožní sdílet a porovnávat aktuální poznatky v oblasti vodíkové mobility na mezinárodním základě a bude cenným podkladem pro budoucí zavádění těchto technologií do národní dopravní praxe.

Projekt má aktuálně za sebou úvodní pracovní setkání konsorcia, zmapování stávajících a potenciálních zdrojů vodíku, tvorbu metodiky výběru tratí, prvotní výběr 16 tratí, analýzu výkonů, počtů a typů provozovaných kolejových vozidel a definici potenciálních vodíkových hubů ve vazbě na lokální výrobu vodíku.

Články autora Alena Rosáková

Nejnovější články

Cestovní ruch
První jarní výsledky turistického průmyslu: Praha dohání Vídeň! 

Duben navazoval na dobré zprávy pro české hotely...

„Když jdu z našeho hotelu Josephine (v Ungeltu),...

Nejlepších tržeb v Evropě dosáhla v dubnu s...

Duben začátek jara a hlavní turistické sezóny. Velikonoce...

A mimochodem: Poslední graf dobře ukazuje vývoj turismu...

Aktuality
Česko pomáhá udržet bezpečnost jaderných elektráren na Ukrajině

Právě taková potřeba vyvstala letos v Rovenské jaderné...

Před potvrzením zakázky tedy bylo potřeba zpracovat návrh...

Tento projekt dokládá, že Česko dokáže nabídnout technologická...

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Česko pomáhá udržet bezpečnost jaderných elektráren na Ukrajině

Právě taková potřeba vyvstala letos v Rovenské jaderné...

Před potvrzením zakázky tedy bylo potřeba zpracovat návrh...

Tento projekt dokládá, že Česko dokáže nabídnout technologická...

Aktuality
Podnikatelé chtějí české dřevo více zpracovávat v tuzemsku

„Podnikatelé ve zpracovatelském průmyslu ale narážejí na řadu...

Jednou z brzd rozvoje tuzemského zpracování dřeva s...

Aktuality
Česká revoluce na závodech Formule 1

Projekt GPtents řeší problémy s ubytováním na velkých...

Nápad na projekt GPtents se zrodil v roce...

GPtents aktuálně zastřešují ubytování na 4 akcích ve...