×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Robotické simulátory učí diagnostiku i první pomoc

Učení budoucích zdravotníků pomocí robotů? Střední zdravotnická škola v Písku se rozhodla do své výuky zařadit robotické simulátory, díky kterým se žáci učí diagnostikovat a léčit široké spektrum nemocí, zvládnout první pomoc nebo si vyzkoušet kompletní péči o pacienty.

Veronika Hešíková ikona hodiny8. 9. 2022 12:37
Foto: Shutterstock.com V Písku vzdělávají roboticky Foto: Shutterstock.com

Integrovaný regionální operační program (IROP) spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj tento projekt podpořil částkou přesahující 9 milionů korun.  „V Písku se rozhodli pro odvážný krok a vytvořili odborné učebny a laboratoř s programovatelnými robotickými simulátory. Byl to inovativní nápad, který přinesl neotřelý přístup ve výuce praktických předmětů. Proto jsme se rozhodli projekt prostřednictvím IROPu podpořit,” řekl náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů Zdeněk Semorád.

„Hlavní inspirací byla návštěva 2. Lékařské fakulty UK Praha Motol, kde jsme se seznámili s robotickými simulátory. Vzhledem k tomu, že jsme chtěli zvýšit kvalitu odborného vzdělávání, staly se robotické simulátory základním prvkem a od nich se odvíjely další nápady,“ uvedla ředitelka SZŠ Helena Šatrová.

Cílem projektu bylo, aby vybavení laboratoře a učeben přiblížilo skutečné nemocniční a zdravotnické pracoviště. „Roboti jsou úplně něco jiného než klasické figuríny, které se používají pří zdravotnické výuce. U robotů je tlak a odpor těla stejný jako u člověka. Žák díky nim zažije, že to není žádná sranda, a pocítí zodpovědnost ke svému budoucímu zaměstnání. Osobně bych chtěl po střední škole pokračovat ve studiu zdravotnického záchranáře. Hodně mi tato moderní výuka dává, mohl jsem si například vyzkoušet práci se systémy, které se běžně používají na jednotce intenzivní péče,“ uvedl Samuel Novák, student 4. ročníku.

Simulátory pomáhají studentům také komplexně pochopit fungování lidského těla. „Učebna somatologie je skvělá. Je zde možné rozkládat orgány lidského těla. Když to řeknu zcela prakticky, pro studenty je přínosné vědět, jak vypadá tělo, když se rozřízne. Lépe pochopí lidské tělo jako celek a jak reaguje,“ uvedla studentka 3. ročníku Monika Švarcová.

Roboti mají velkou škálu možností pro nacvičování zdravotnické péče. Žáci mohou zažít, co obnáší práce záchranáře, praktické sestry, a dokonce i porodní asistentky. U robotů je totiž možné nasimulovat i porod. „Náš absolvent má uplatnění ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných a zařízeních geriatrické péče. Pořízení roboti zvyšují dovednosti a schopnosti žáků,“ dodala ředitelka Helena Šatrová.

Využití moderních technologií zlepšuje kvalitu výuky, která podpoří úspěch žáků při dalším vzdělávání a následném uplatnění na trhu práce. Proto oblast školství podpoří IROP také v programovém období 2021–2027, a to částkou 14 miliard korun. Již v září budou spuštěny výzvy pro základní školy, později pak pro školy střední.

Nejnovější články

Aktivity HK ČR
Vybrat si správnou práci je výhra pro všechny

„Školáci často tuší, čemu by se v budoucnu...

KHK KK může veškeré akce a projekty pořádat...

Trendy
Usměvavou recepční stroj ve všech směrech nenahradí

Dobrým příkladem technologií, které před nedávnem ohlásily nástup...

Moderní kancelářské budovy a její recepce se také...

V čem technologie v budovách přinášejí neocenitelnou pomoc,...

To, co platí ve vztahu technologie vs. člověk...

Expertní pohled
Klíčem k obnovení rovnováhy v retailu je redistribuce

Koronavirová pandemie a s ní spojené dlouhé čekací...

Až do vypuknutí pandemie koronaviru využívali obchodníci k...

Po více než roce striktních opatření se situace...

Ukazuje se, že stávající objednávkové a predikční systémy...

Nejnovější Pohled z praxe

Aktivity HK ČR
Vybrat si správnou práci je výhra pro všechny

„Školáci často tuší, čemu by se v budoucnu...

KHK KK může veškeré akce a projekty pořádat...

Pohled z praxe
Britský zdravotnický výzkum jede na českém obláčku

Cílem britského programu Our Future Health je shromáždit...

Kompletní lidský genom byl poprvé přečten v roce...

„Program Our Future Health představuje obrovský krok kupředu...

Technologie
ERA hlídá nebe v Zemi hřmícího draka

ERA instalovala v obtížném terénu hornatého státu síť...

I přes potíže covidové éry byl projekt dokončen...

Bhútánské království je vnitrozemský stát v jižní Asii....