Sobota 25. května 2024
ikona hodiny8. 9. 2022 12:37

Robotické simulátory učí diagnostiku i první pomoc

Učení budoucích zdravotníků pomocí robotů? Střední zdravotnická škola v Písku se rozhodla do své výuky zařadit robotické simulátory, díky kterým se žáci učí diagnostikovat a léčit široké spektrum nemocí, zvládnout první pomoc nebo si vyzkoušet kompletní péči o pacienty.

Veronika Hešíková autor

MMR ČR

Foto: Shutterstock.com V Písku vzdělávají roboticky Foto: Shutterstock.com

Integrovaný regionální operační program (IROP) spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj tento projekt podpořil částkou přesahující 9 milionů korun.  „V Písku se rozhodli pro odvážný krok a vytvořili odborné učebny a laboratoř s programovatelnými robotickými simulátory. Byl to inovativní nápad, který přinesl neotřelý přístup ve výuce praktických předmětů. Proto jsme se rozhodli projekt prostřednictvím IROPu podpořit,” řekl náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů Zdeněk Semorád.

„Hlavní inspirací byla návštěva 2. Lékařské fakulty UK Praha Motol, kde jsme se seznámili s robotickými simulátory. Vzhledem k tomu, že jsme chtěli zvýšit kvalitu odborného vzdělávání, staly se robotické simulátory základním prvkem a od nich se odvíjely další nápady,“ uvedla ředitelka SZŠ Helena Šatrová.

Cílem projektu bylo, aby vybavení laboratoře a učeben přiblížilo skutečné nemocniční a zdravotnické pracoviště. „Roboti jsou úplně něco jiného než klasické figuríny, které se používají pří zdravotnické výuce. U robotů je tlak a odpor těla stejný jako u člověka. Žák díky nim zažije, že to není žádná sranda, a pocítí zodpovědnost ke svému budoucímu zaměstnání. Osobně bych chtěl po střední škole pokračovat ve studiu zdravotnického záchranáře. Hodně mi tato moderní výuka dává, mohl jsem si například vyzkoušet práci se systémy, které se běžně používají na jednotce intenzivní péče,“ uvedl Samuel Novák, student 4. ročníku.

Simulátory pomáhají studentům také komplexně pochopit fungování lidského těla. „Učebna somatologie je skvělá. Je zde možné rozkládat orgány lidského těla. Když to řeknu zcela prakticky, pro studenty je přínosné vědět, jak vypadá tělo, když se rozřízne. Lépe pochopí lidské tělo jako celek a jak reaguje,“ uvedla studentka 3. ročníku Monika Švarcová.

Roboti mají velkou škálu možností pro nacvičování zdravotnické péče. Žáci mohou zažít, co obnáší práce záchranáře, praktické sestry, a dokonce i porodní asistentky. U robotů je totiž možné nasimulovat i porod. „Náš absolvent má uplatnění ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných a zařízeních geriatrické péče. Pořízení roboti zvyšují dovednosti a schopnosti žáků,“ dodala ředitelka Helena Šatrová.

Využití moderních technologií zlepšuje kvalitu výuky, která podpoří úspěch žáků při dalším vzdělávání a následném uplatnění na trhu práce. Proto oblast školství podpoří IROP také v programovém období 2021–2027, a to částkou 14 miliard korun. Již v září budou spuštěny výzvy pro základní školy, později pak pro školy střední.

Články autora Veronika Hešíková

Nejnovější články

Aktuality
Praha se chystá na největší bitcoinovou konferenci

Do Prahy zavítá také Michael Saylor, CEO MicroStrategy,...

Jak název akce napovídá, setkají se zde zejména...

Pro foundery rozjíždějící svůj vlastní projekt bude velmi...

Aktuality
Soutěž E.ON Energy Globe jde do finále

„Každý rok se těším, až uvidím finálové projekty...

Soutěž hledá a oceňuje ty největší ekologické nadšence...

Ekologická opatření v Botanické zahradě Přírodovědecké Fakulty Masarykovy...

Aktuality
České firmy zamíří do Černé Hory

Zástupci firem se k ministrovi připojí v neděli večer. V pondělí...

Černá Hora je kandidátským státem EU a je...

Náklady spojené s organizací mise si – stejně...

Nejnovější Pohled z praxe

Pohled z praxe
Česko v Indexu prosperity propadlo o dvě příčky

V prvním ročníku Indexu prosperity a finančního zdraví...

Největší meziroční propad zaznamenalo Česko v pilíři ekonomiky....

Dlouhodobě nejhorších výsledků dosahujeme v indikátorech, které ukazují...

K pozitivnímu posunu o dvě příčky došlo v...

Nejlepšího výsledku dosahuje Česko v oblasti zdraví a...

V oblasti vědy, ve které Česko taktéž propadlo,...

Pohled z praxe
Za farou vyrábějí aukční paličky i nábytek

Impulzem k zahájení podnikání v truhlařině byla pro...

Na začátku bylo podle Motyčky nejsložitější najít si...

„Spolupracovali jsme i s personální agenturou, ale jako...

Pohled z praxe
Prioritou je maximální servis pro zákazníky

Představte svou firmu, čím se zabývá? Naše společnost...

Vaše firma zažila od svého založení poměrně strmý...