Čtvrtek 30. května 2024
ikona hodiny20. 10. 2022 06:29

Dotační projekty postižené krizí dostaly novou šanci

Včera byla podepsána legislativa umožňující flexibilnější čerpání evropských fondů (tzv. FAST-CARE). Programům se tak otevírají nové možnosti pro úpravu pravidel již schváleným projektům, kterých se současná krize dotkla nejvíce. Jedná se například o možnost rozdělit projekt na dva od menšího finančního limitu, nebo uznat již proinvestované prostředky projektu, který nestihne být celý dokončen do prosince 2023. Návrh, který iniciovalo Ministerstvo pro místní rozvoj poprvé v dubnu 2022 a který následně podpořilo dalších 11 členských zemí, byl ve velmi krátkém čase schválen Evropským parlamentem a Radou EU. Účinnosti nabyde legislativní změna do deseti dnů.

Veronika Hešíková autor

MMR ČR

Foto: Shutterstock.com Nová šance pro dotace Foto: Shutterstock.com

„České republice v rámci předsednictví úspěšně podařilo završit úsilí, které pomůže dokončit množství kvalitních projektů financovaných z evropských fondů. Z důvodu rostoucích cen stavebních prací, materiálu, energií i narůstající inflace hrozilo jejich nedokončení, a to nejen v České republice, ale v celé Unii. Byl podepsán legislativní balíček, který je považován ze strany všech členských států a stejně tak Evropského parlamentu jako vyvážený kompromis mezi různými potřebami jednotlivých států,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. „I nadále ovšem bude potřeba, abychom společně s Evropskou komisí sledovali vývoj situace, zejména s ohledem na dopady energetické krize, a abychom byli připraveni dále reagovat. To ukážou následující měsíce,“ dodal Bartoš.

„Za strany řídících orgánů dotčených programů bude probíhat komunikace k příjemcům, jak mohou nadále postupovat. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo modelové příklady, které znázorňují varianty jejich dokončení a dofinancování,“ vysvětlila náměstkyně pro řízení Sekce koordinace evropských fondů, mezinárodních vztahů a cestovního ruchu Daniela Grabmüllerová.

Prakticky to pro příjemce, kteří ještě nestihli na základě okolností dokončit své projekty, znamená možnost jeho rozdělení na více částí, tak aby byl naplněn projektový cíl. U hotové etapy projektu do konce roku 2023 mu bude vyplacena příslušná část dotace z období 2014-2020. Nedokončenou část, jejíž zdržení příjemce prokazatelně nezavinil, pak bude moci zrealizovat v rámci další etapy z programu 2021-2027, ze které mu také bude proplacena, je-li téma podporováno i v novém programovém období. Za stávajících podmínek byla procedura omezena jen na největší projekty, nově byla snížena hranice na 1 milion EUR.

Druhým příkladem je vyplacení příjemci způsobilých výdajů projektu vynaložených do konce roku 2023 na projekt, který vlivem současné krize nestihl být řádně a celý dokončen, a následné umožnění dofinancování aktivit z vlastních zdrojů. V doposud platných podmínkách by příjemce musel vracet celou dotaci.

FAST CARE PRINCIPY

Zobrazit

Zároveň se povedlo vyjednat, že u některých typů projektů mohou příjemci využít až 100% míru spolufinancování ještě v rámci programového období 2014-2020, což bude umožněno i nadále. Ilustrativně představuje vybrané principy FAST-CARE přiložený leták.

Články autora Veronika Hešíková

Nejnovější články

Expertní pohled
Nefinanční data představují nové bohatství firmy

V oblasti vztahů mezi firmou se svými spotřebiteli...

Veškeré popsané aktivity přitom mají jeden společný cíl...

Cestovní ruch
Prague City Tourism láká na letní dovolenou v Praze

„Všechny marketingové kampaně město financuje z vybraného poplatku...

Kromě výše zmíněných dvou kampaní i letos pokračuje...

Expertní pohled
Bankovní daň opět na stole

V minulých letech se do českého daňového systému...

Konečně, existují jiné způsoby, jak vlády mohou získávat...

Nejnovější Aktuality

Komora.cz
„Flexinovela“ zákoníku práce pomůže i rodičům malých dětí

Skloubit péči o děti, zároveň si udržet kontakt...

„Plánované změny pomohou trhu práce v Česku. Zaměstnanci,...

Cestovní ruch
Nekalé praktiky falešných turistických průvodců skončí

Například tržní řád hlavního města Prahy vymezuje území,...

„Jsem rád, že se podařilo najít formulaci, která...

„Od ledna 2025 si slušní poskytovatelé průvodcovských služeb...

Komora.cz
Zaměstnavatelé novelu zákoníku práce uvítají

Současná praxe, kdy může být výpověď z pracovního...

S tím úzce souvisí další změna zákoníku práce,...