Čtvrtek 30. května 2024
ikona hodiny12. 10. 2022 06:37

Podniková data jsou v době nástupu umělé inteligence cennou komoditou

84 % firem platí za to, že nedosáhly datové dospělosti

Kvalita podnikových dat je dlouho podceňovaným faktorem, který trápí tuzemské i světové firmy, jak vyplývá z praxe česko-kanadské společnosti Ataccama vyvíjející platformu pro unifikovanou správu dat. Firmy totiž podle ní datovou kvalitu řeší obvykle až ve chvíli, kdy data potřebují. A to s sebou nese zvýšené nároky na manuální čištění datovými odborníky, prodlužuje se doba, než lze data reálně využít jako podklad pro rozhodování, a navíc hrozí, že firma kvůli nepřesným datům dojde k chybným závěrům. Zmíněné problémy jsou manifestací chybějící datové strategie, která firmu stojí peníze, demotivuje její zaměstnance a ohrožuje rentabilitu budoucích investic. Tento názor podporují jak interní průzkumy samotné Ataccamy mezi jejími zákazníky, tak oficiální výzkumy celosvětových agentur.

Michal Šenkeřík autor

Foto: Shutterstock.com Nedoplácejte na datovou nedospělost Foto: Shutterstock.com

Podle reportu o datové připravenosti společností, který Ataccama zveřejnila před rokem, téměř 80 % společností čelilo problémům s daty. V posledních dvou letech došlo vlivem pandemie k prudkému 78% růstu počtu firem, které jsou svým byznysem na datech závislé. Více než polovina (55 %) dotázaných připustila, že data před finálním zpracováním musí manuálně upravovat a čistit na odpovídající kvalitu, 44 % jich na podklady musí čekat déle než den, což v dnešní době instantních rozhodnutí představuje konkurenční nevýhodu. Zdlouhavé čekání na data, negativní dopad na rozhodování a byznysový výkon byly spolu s ohrožením strategických iniciativ jmenovány mezi třemi nejčastějšími projevy nedostačující kvality.

Ataccama

Česko-kanadská softwarová společnost, která vyvíjí světově úspěšnou platformu Ataccama ONE pro pokročilou správu a řízení podnikových dat. Toto řešení se umístilo v elitním žebříčku Gartner Magic Quadrant jako lídr v oblasti data quality solutions. Obsahuje veškeré nástroje pro automatizované řízení kvality dat, jejich katalogizování, propojování, integrování a následný reporting, to vše založené na celé řadě nejmodernějších technologií včetně umělé inteligence. Demokratizace přístupu k datům, zejména těm velkým, otevírá firmám od střední až po enterprise úroveň jednoduchou cestu k vytvoření Data Quality Fabric, tedy centrálního místa pro efektivní práci s daty s přidanou hodnotou v podobě řízení kvality dat. Ataccama má pobočky v 10 zemích světa, přičemž české vývojové centrum je největší, hlavní centrála je v kanadském Torontu. Mezi její klienty patří například T-Mobile, Avast, Raiffeisenbank a Heineken. V červnu 2022 získala Ataccama v investičním kole series-A od globálního fondu Bain Capital Tech Opportunities přibližně 3,6 miliardy korun (150 milionů dolarů) za minoritní podíl. Finance využije k dosažení globální expanze, rozvoji datové platformy a také náboru české a slovenské vývojářské špičky.

To se podle reportu State of Data Quality 2022 zlepšilo a společnosti se datům a jejich kvalitě věnují intenzivněji. Pouze 16 % dosahuje stavu, kterému Ataccama přezdívá datová dospělost, ale 27 % se tomuto stavu blíží. Pozitivním zjištění je, že data z nějakého důvodu neřeší jen 5 % z více než 1 000 dotázaných firem. Z výsledků reportu také vyplynulo, že ve společnostech, ve kterých řízení data kvality není úspěšné, je 80 % úkolů vykonáváno manuálně. Na druhé straně spektra firmy s úspěšnými procesy manuálně vykonávají jen 30 % úkolů, zbytek automatizují pomocí nástrojů založených na AI a strojovém učení.

„Až tři čtvrtiny dotázaných firem stále využívají pro správu dat Excel a 69 procent si je dokonce přeposílá jako e-mailovou přílohu. Naše platforma Ataccama ONE akceleruje nejen samotnou správu dat, ale jejich kvalitu zvyšuje například i tím, že je pomocí umělé inteligence čistí už na vstupu. Tím eliminuje manuální úpravy nutné k odstranění duplicit nebo napravení formátů čísel a e-mailových adres. Takto pokročilé nástroje zatím 43 % firem nevyužívá vůbec, a to ani přes legislativní požadavky vyplývající například z GDPR,“ říká Lukáš Kolek, VP of Data Quality v Ataccamě. Bez specializovaného datového nástroje je pro firmu velmi pracné plnit požadavky fyzických osob, kterým GDPR přisuzuje právo na informace. Manuální dohledávání dat, která firma o subjektu ukládá, z jakého titulu a jak dlouho, jakým způsobem je zpracovává a kterým třetím stranám je poskytuje, to vše lze v profesionálním nástroji zjistit na několik kliknutí.

Data jako komodita budoucnosti

Většina firem si důležitost dat uvědomuje, jelikož jsou nezbytnou komoditou pro prohlubující se digitalizaci firem a zavádění datově náročných technologií jako umělá inteligence (AI), strojové učení (ML) nebo internet věcí (IoT). S tímto rozvojem se pojí i tlak na řešení datové otázky a zlepšování datové gramotnosti firem. Podle odhadů amerického Forbesu přichází tamější firmy o 3,1 bilionu dolarů ročně, tedy o 20 procent jejich celkových tržeb. Z části za to může podle výzkumné agentury Gartner snížená produktivita práce, kdy datoví specialisté tráví až 80 % času získáváním a čištěním dat, na jejich samotné používání jim zbývá pouhá pětina času. Čas neefektivně využívají ale i další role ve firmě, například obchodníci, kteří 27 % produktivního času řeší problémy s neúplnými či neaktuálními kontaktními údaji.

Zvýšení kvality dat není jednorázový proces, jde o dlouhodobou strategickou iniciativu firmy. V průměru zákaznická data podle Gartneru degenerují tempem až 2 % měsíčně, tedy zhruba 25 % ročně. Symptomy nesprávných dat jsou potom neefektivní rozhodnutí, kdy dochází například k překročení plánovaných rozpočtů – za kterými podle výzkumu stojí v 88 % případů nedostatečná kvalita dat. Ataccama ONE je nástroj, který automatizovaně zajišťuje právě datovou kvalitu. Firmám umožňuje porozumět aktuálnímu stavu, monitorovat, validovat a zlepšovat datové sestavy. Navíc zabraňuje chybným datům do systému vůbec vstupovat. Díky využití metadat a umělé inteligence nabízí jednoduchou konfiguraci, nasazení i škálování, takže ji ocení jak malé týmy, tak globální společnosti, kterým přináší rychlé zavedení správy a řízení dat a rychlou návratnost investice.

Články autora Michal Šenkeřík

Nejnovější články

Expertní pohled
Nefinanční data představují nové bohatství firmy

V oblasti vztahů mezi firmou se svými spotřebiteli...

Veškeré popsané aktivity přitom mají jeden společný cíl...

Cestovní ruch
Prague City Tourism láká na letní dovolenou v Praze

„Všechny marketingové kampaně město financuje z vybraného poplatku...

Kromě výše zmíněných dvou kampaní i letos pokračuje...

Expertní pohled
Bankovní daň opět na stole

V minulých letech se do českého daňového systému...

Konečně, existují jiné způsoby, jak vlády mohou získávat...

Nejnovější Analýzy

Analýzy
DDoS útoky nejčastěji přicházejí z Ruska

Ty jsou přitom klíčové pro fungování internetu tak,...

Podle přehledu DDoS útoků zachycených službami FlowGuard společnosti...

Cestovní ruch
Udržitelné cestování: Mladí lidé jdou příkladem

Pojem udržitelné cestování zná pouze každý pátý Čech....

Mezi hlavní bariéry pro udržitelné cestování patří časová...

Z výzkumu vyplynulo, že je třeba pojmout problematiku opravdu...

Analýzy
71 % zaměstnanců má zájem se vzdělávat

„V minulosti byly programy školení a vzdělávací kurzy...

„V praxi to znamená, že zaměstnanci mají větší...

Co se týče motivací ke vzdělávání v zaměstnání,...

Co se týká další části průzkumu JobsIndex na...

„Ne všichni zaměstnanci jsou však s přístupem zaměstnavatelů...