Sobota 22. června 2024
ikona hodiny5. 1. 2023 11:33

Trendy ve spotřebě potravin ve světě

Globální zemědělství: Spotřeba, produkce, emise a hlad

Budoucí poptávka po potravinách bude přímo ovlivněna populačním růstem a demografickými změnami, zároveň i růstem příjmů a vývojem cen potravin. Svoji roli budou hrát také socio-kulturní změny, proměny životního stylu a příklon spotřebitelů ke zdravé a udržitelné stravě. Nezanedbatelný vliv budou mít rovněž vládní politiky mířící na ceny potravin, jejich značení či jiné formy státní regulace.

Tereza Hrtúsová autor

analytička České spořitelny

Tomáš Kozelský spoluautor

analytik České spořitelny

Radek Novák spoluautor

analytik České spořitelny

Foto: Shutterstock.com Trendy ve spotřebě potravin ve světě Foto: Shutterstock.com

Poptávku po nepotravinářském využívání zemědělských komodit pak rovněž ovlivňuje řada faktorů. Na velikost poptávky po krmivech má dopad zájem o živočišné produkty, což následně určuje množství chovaných zvířat. Využívání biopaliv je zase silně závislé na vládních politikách.

Zdroj: ČS Zdroj: ČS

Globální poptávka po zemědělských komoditách by se podle výhledu OECD a FAO měla v příští dekádě zvyšovat tempem 1,1 % ročně. Tempo růstu tak bude nižší než 2 % dosažená v minulé dekádě. Důvodem pomalejšího tempa je očekávaný nižší růst poptávky po zemědělských produktech v přepočtu na obyvatele (kromě mléčných produktů). Hlavním tahounem růstu poptávky po potravinách tak bude populační růst, a to zejména v zemích sub-saharské Afriky, jižní Asie, Blízkého východu a severní Afriky.

Stáhněte si celou analýzu

Trendy ve spotřebě potravin ve světě

Zobrazit

Z hlavních zemědělských komodit by v příští dekádě měla nejrychleji růst světová spotřeba mléka (+ mléčných výrobků) a luštěnin. Světová spotřeba kukuřice se podle výhledu OECD a FAO mezi lety 2022 a 2031 zvýší o 10 %, pšenice o necelých 7 % a olejnin (bez sóji) o 12 %. Spotřeba hovězího a vepřového masa by v tomto období měla stoupnout relativně nejméně, o zhruba 7 %. Naopak u kuřecího masa se očekává zvýšení spotřeby o 13 %.

Nejnovější články

Pohled z praxe
Plasty se stávají strategickou komoditou

Je to celkem pochopitelné. Plasty jsou v různé podobě...

Nejen evropský plastový odpad se z části vyvážel do...

Plasty se vyrábějí z ropy, která se kvůli omezeným...

Jak úplné cirkularity dosáhnout? Samozřejmě by bylo nejlepším...

Cestovní ruch
Pražské zastupitelstvo schválilo novou strategii cestovní ruchu

Součástí strategie na roky 2024–2027 jsou i konkrétní...

Vyhodnocení Koncepce příjezdového cestovního ruchu Zájmy Prahy na...

Pohled z praxe
Digitalizace HR: Trend, který mění svět podnikání

Firmy se primárně zaměřují na digitalizaci výroby a...

„Pokud personální oddělení stále využívá převážně papírové dokumenty,...

Nové technologie se v HR aktuálně využívají v rámci...

Nejnovější Analýzy ze Spořky

Analýzy ze Spořky
Proč na sebe křičíme?

V tomto ohledu je ale podstatné, že EU...

První obrázek ukazuje, že v biotech a digitální...

Čím častější společenství procházelo krizemi, tím nakonec bylo...

A do třetice: když s námi někdo nesouhlasí,...

Analýzy ze Spořky
Posledních deset minut, čipy a negativita

Běžný obchodní den na akciovém trhu (S&P 500)...

Proč jsou politici negativní, zesměšňují protivníky nebo na...

Analýzy ze Spořky
Pokrok a Čína

Hannah Ritchie to popsala excelentně. Za prvé pokrok...

Není bez zajímavosti podívat se na to, jak...

Od té doby se situace prudce změnila. Mzdy...

Pokud Čína něco je, tak je robotizovanou ekonomikou....