×

SLEDUJTE SNĚM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ONLINE – VE STŘEDU 31. KVĚTNA

Středa 31. května 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny5. 1. 2023 11:33

Trendy ve spotřebě potravin ve světě

Globální zemědělství: Spotřeba, produkce, emise a hlad

Budoucí poptávka po potravinách bude přímo ovlivněna populačním růstem a demografickými změnami, zároveň i růstem příjmů a vývojem cen potravin. Svoji roli budou hrát také socio-kulturní změny, proměny životního stylu a příklon spotřebitelů ke zdravé a udržitelné stravě. Nezanedbatelný vliv budou mít rovněž vládní politiky mířící na ceny potravin, jejich značení či jiné formy státní regulace.

Tereza Hrtúsová autor

analytička České spořitelny

Tomáš Kozelský spoluautor

analytik České spořitelny

Radek Novák spoluautor

analytik České spořitelny

Foto: Shutterstock.com Trendy ve spotřebě potravin ve světě Foto: Shutterstock.com

Poptávku po nepotravinářském využívání zemědělských komodit pak rovněž ovlivňuje řada faktorů. Na velikost poptávky po krmivech má dopad zájem o živočišné produkty, což následně určuje množství chovaných zvířat. Využívání biopaliv je zase silně závislé na vládních politikách.

Zdroj: ČS Zdroj: ČS

Globální poptávka po zemědělských komoditách by se podle výhledu OECD a FAO měla v příští dekádě zvyšovat tempem 1,1 % ročně. Tempo růstu tak bude nižší než 2 % dosažená v minulé dekádě. Důvodem pomalejšího tempa je očekávaný nižší růst poptávky po zemědělských produktech v přepočtu na obyvatele (kromě mléčných produktů). Hlavním tahounem růstu poptávky po potravinách tak bude populační růst, a to zejména v zemích sub-saharské Afriky, jižní Asie, Blízkého východu a severní Afriky.

Stáhněte si celou analýzu

Trendy ve spotřebě potravin ve světě

Zobrazit

Z hlavních zemědělských komodit by v příští dekádě měla nejrychleji růst světová spotřeba mléka (+ mléčných výrobků) a luštěnin. Světová spotřeba kukuřice se podle výhledu OECD a FAO mezi lety 2022 a 2031 zvýší o 10 %, pšenice o necelých 7 % a olejnin (bez sóji) o 12 %. Spotřeba hovězího a vepřového masa by v tomto období měla stoupnout relativně nejméně, o zhruba 7 %. Naopak u kuřecího masa se očekává zvýšení spotřeby o 13 %.

Nejnovější články

Cestovní ruch
Praha láká turisty na brutalistní stavby

„Souzníme s Vladimírem 518 v tom, že chceme...

„Největší odkaz této architektury do dnešní doby je...

„Ať už se jedná o prohlídky Kongresového centra,...

Analýzy
Zadavatelé o progresivním zadávání veřejných zakázek

Výkon technického dozoru investora (zákon používá pojem Technický...

Výkon technického dozoru na stavbách může být vykonáván...

Výkon technického dozoru zajišťuje kontrolu a dohled nad...

Podle názoru projektantů nepanuje u veřejných zadavatelů jednotné...

Hlavní závěry Konference investorů a dozorových firem, která...

Podle stavebního zákona musí být na stavbách veřejných...

Kvalifikovaný technický dozor by měl mít určité znalosti,...

„Zásadním aspektem práce dozoru stavby je vedle zkušenosti...

Aktuality
Technology Days lákají na přednášky i robotické instalace

Vstup na akci je zdarma a díky svému...

Na místě bude k vyzkoušení také virtuální realita,...

Velmi zajímavý je i přednáškový program, který nám...

Nejnovější Analýzy ze Spořky

Analýzy ze Spořky
Na houpačky do lunaparku smějí jen někteří

Čisté jmění lidí žijících v manželství je vyšší...

A je tu i jiná zajímavá analýza –...

Kdo by si myslel, že větší firmy, se...

Analýzy ze Spořky
Platí friedmanovská teze nebo ne?

Teze o předčasnosti očekávání prvního poklesu základní úrokové...

V projevu taky zmínil poměrně nový koncept momenta...

Guvernér také znovu vrátil k problému snižování inflace...

Tomuto spojení boje proti inflací se stavem likvidity...

Analýzy ze Spořky
Co je dobře a co by mohlo být lépe?

První, penzijní, byl zveřejněn primárně pod vlajkou ministerstva...

Co by v balíku mohlo být lépe V...