Pondělí 4. března 2024
ikona hodiny24. 3. 2023 07:11

Skupina ČEZ zintenzivní aktivity při úsporách vody

Jako první v ČR se připojila ke globální iniciativě OSN zaměřené na snižování spotřeby

Skupina ČEZ se jako první česká společnost přihlásila k CEO Water Mandate, zvláštní iniciativě generálního tajemníka OSN a podnikové platformy Global Compact. Členstvím v této iniciativě se ČEZ přihlašuje k závazku řešit ochranu vody komplexně, ve spolupráci s Organizací spojených národů, národními vládami, občanskými iniciativami a dalšími.

Alice Horáková autor

Foto: ČEZ Vodní elektrárna Orlík Foto: ČEZ

Zúčastněné společnosti se zavazují k zavedení účinných opatření v oblasti hospodaření s vodou a vzájemnému sdílení příkladů dobré praxe při snižování spotřeby a ochraně vody. V zahraničí se k iniciativě připojily například Enel, Engie, E.ON nebo Iberdrola. ČEZ tak zintenzivní úsporná opatření týkající se úspory vody, kdy se podařilo za posledních 10 let snížit spotřebu pitné vody ve klasických elektrárnách o dvě třetiny.

„Voda je po palivu druhou nejvýznamnější surovinou v energetice – bez ní se výroba elektřiny a tepla neobejde. Ve Skupině ČEZ se snižování spotřeby vody věnujeme systematicky řadu let. Proto nám přijde logické sdílet naše postupy na globální úrovni, a naopak se od ostatních inspirovat, jak o vodu pečovat ještě lépe a efektivněji,“ říká ředitelka ESG Skupiny ČEZ Kateřina Bohuslavová.

Jednou z priorit je například úspora pitné vody. Za posledních deset snížil ČEZ spotřebu pitné vody ve svých klasických elektrárnách o dvě třetiny. Šetřit pitnou vodou se ČEZ daří i v administrativních budovách, kterých má po celé republice více než sto. V loňském roce, kdy se lidé již naplno vrátili po covidu do kanceláří, činila úspora oproti roku 2019 zhruba 13 tisíc kubíků, tedy téměř 20 %.

Energetici se také věnují udržování vody v krajině. V lokalitě jaderné elektrárny Dukovany například vybudovali vsakovací retenční nádrže na dešťovou vodu pro posílení hladiny spodních vod.

Nejnovější články

Názory
Blíží se znovu do USA nemovitostní krize?

Studie, kterou vydala NBER (National Bureau of Economic...

Začínající krize v sektoru nemovitostí nakonec může americkou...

Analýzy
Startupy zaměstnávají víc Čechů než zemědělství

V praxi to znamená, že nové technologické firmy v předminulém...

V posledních čtyřech letech se počet startupů zvýšil...

Podle nasbíraných dat přitom startupy většinou představují spíše...

Cílem nového reportu je podle Mikschika přinášet veřejnosti...

Expertní pohled
Jak psychologie ovlivňuje reklamu a e-commerce?

Vystoupí na ní psychologové, influencer Kovy i zástupci...

Oči jsou nejdůležitějším smyslovým orgánem, vizuál proto představuje...

V panelové diskusi k tématu psychologie v reklamě...

Nejnovější Trendy

Trendy
Čtvrtá průmyslová revoluce teprve začíná

Firmy se přitom musí vyrovnat s riziky spojenými...

Správně využitá umělá inteligence může firmám zjednodušit stanovování...

Zavádění nových systémů a datových strategií vyžaduje zdroje,...

Ve velkých západních ekonomikách je novou realitou repatriace...

Trendy
Česká firma světově unikátní technologií likviduje plasty

Technologie společnosti Green Future je první funkční jednotkou...

První funkční jednotka na termochemickou recyklaci stojí ve...

Firmy jsou díky pravidlům Evropské unie nuceny přistupovat...

V současné době Green Future v Česku jedná s různými...

Plány Green Future ale nekončí v Česku a okolních...

Trendy
Prognóza pro rok 2024: Stavebnictví čekají změny

Pohled expertů napříč realitním sektorem a jejich výhled...

Výhled pro evropský realitní trh pro rok 2024...

Další výzvou je velký nedostatek nových bytů, snížená...

Stále palčivějším tématem je také ochrana životního prostředí....

Ekonomická nejistota se dotýká ziskovosti společností. Využití nových...

V současnosti je k dispozici celá řada digitálních nástrojů navržených...