Úterý 25. června 2024
ikona hodiny2. 10. 2023 14:37

Střed zájmu: Udržitelnost jako způsob existence

Dvoudenní konference plná inspirace, informací a setkání

Kancelář Kreativní Evropa ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem (IDU) a Studiem Alta ve dnech 12.  a 13.  září pořádala v nových prostorech Studia ALTA mezinárodní konferenci Střed zájmu: Udržitelnost jako způsob existence. Program konference byl koncipován s jasným cílem: Přiblížit význam udržitelnosti v kulturním sektoru, inspirovat konkrétními příklady a také pomoci vytvořit strategie pro začlenění udržitelnosti do praxe.

Simona Andělová autor

Foto: Vojtěch Brtnický Konference Střed zájmu – udržitelnost jako způsob existence Foto: Vojtěch Brtnický

S úvodním slovem vystoupily zástupkyně tří pořádajících organizací: Pavla Petrová, ředitelka IDU (Institut umění – Divadelní ústav), Magdalena Müllerová, vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa Kultura, a ředitelka Studia ALTA Lída Vacková. Pozdravit přišla také Zuzana Zahradníčková, ředitelka odboru umění, knihoven a kreativních odvětví Ministerstva kultury České republiky.

Konferenci, kterou vtipně a pohotově provázel Filip Koryta aka Dr. Filipitch, zahájila americká odbornice na udržitelnost Caitlin Southwick z nizozemské organizace Ki Culture. Mottem její úvodní řeči bylo vymezení udržitelnosti, jako dělání dobra, aniž bychom škodili. Přitom možnosti, jak právě skrze kulturu měnit svět k lepšímu, jsou podle Caitlin Southwick neomezené. Kultura má podle ní jedinečnou moc oslovit diváky na emocionální rovině, která umožňuje změnu chování mnohem lépe než pouhé předávání informací. Lidé působící v kulturních odvětvích by si měli neustále klást otázku, proč svou práci dělají, jak a pro koho?

Následoval diskusní panel Co je udržitelnost a jak s ní existovat v synergii, který moderoval Jonáš Zbořil a kterého se zúčastnily Kateřina Vídenová, koordinátorka Kafkárny / Centra pro umění a ekologii UMPRUM, Lucia Kašiarová ze Studia ALTA a Anna Hořejší, vedoucí úspěšné kandidatury Českých Budějovic o titul Evropské hlavní město kultury 2028. Podělily se o to, jak vnímají a pojímají udržitelnost ve svých kulturních organizacích a jak je jejich komunity, které se okolo formují, podporují a pomáhají např. překlenout komplikovaná období, zdolávat problémy a také je samotné utvrzují v tom, že práce, kterou dělají, má smysl.

Druhý blok konference zahájil Ben Twist z organizace Creative Carbon Scotland, který se připojil on-line, protože z důvodu snižování své osobní uhlíkové stopy nevyužívá leteckou dopravu. Ve svém příspěvku vyzýval kulturní organizace, aby se nebály riskovat, byly angažované a apelovaly na zodpovědnost vůči planetě i společnosti. Dávání příkladu a motivace k udržitelnosti jsou podle Bena totiž mnohem účinnější než jakákoliv nařízení a restrikce. „Umění pomáhá společnosti přemýšlet – přemýšlet lépe, přemýšlet chytře. Spojuje nás a dává prostor, ve kterém můžeme společně mluvit o tématech, jejichž řešení vyžadují zapojení všech. Je zřejmé, že lidé jsou klimatickými změnami znepokojeni, hledají způsob, jak se k nim postavit. Upřímně věřím, že pokud my umělci využijeme všechny své dovednosti, zkušenosti, kontakty a znalosti k tomu, abychom toto téma udržitelnosti zpracovali tak, že osloví širší publikum, umění bude vzkvétat a diváci budou naši práci vyhledávat,“ uvedl během svého proslovu.

Druhý diskusní panel Komunikace jako základ dobrých vztahů s veřejnou správou a s veřejností s Olgou Škochovou Bláhovou z ONplan, Annou Stránskou z HaDivadla a starostou města Rožnov pod Radhoštěm Honzou Kučerou odhalil, že zájem o zavádění zelených opatření je spíše na úrovni jednotlivců, a ne vždy jsou tyto iniciativy od vedení podporovány.

„Všichni řečníci na konferenci byli skvělí, nicméně pro mě byly nejpřínosnější okamžiky setkávání a seznamování se s kolegy, kteří mají stejný cíl, a to zodpovědně řídit kulturní organizace a sdílet vědomí, že kultura je důležitým hybatelem změn ve společnosti,“ reagovala Magdalena Müllerová, vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa Kultura.

Večer byl věnovaný TALKS, na kterém se představilo 10 zástupců organizací s inspirativními příklady: Jan Vincenec: Sklad uměleckého materiálu za odvoz art re use – ArtMap; Tomáš Poštulka: Udržitelný nerůst filmového festivalu Jeden svět – One World; Václav Pelouch: Energetická úsporná opatření v Národním divadle; Anna Sejková: Muzeum umění a designu Benešov a nerůst, střed a kraj; Adele Newman: (CycleUp!) Sustainable Artist-in-Residence Programmes Goethe-Institut Prag; Andrea Slováková, Anna Tabášková: Udržitelnost na FAMU – Filmová a televizní fakulta AMU; Lucie Kirovová: Udržitelná výstava – Loca architekti; Jonáš Svatoš: Green Archiving – Národní filmový archiv; Radka Hájková: Odpovědnost a udržitelnost mezi headlinery na Rock for People; Petr Dlouhý: Dům odpočinku – Studio ALTA.

Cenu diváků pro tři nejinspirativnější prezentace v rámci TALKS získali Jan Vincenec, Václav Pelouch a Petr Dlouhý, který svůj meditativní vstup s názvem Dům odpočinku zakončil zamyšlením: „Když chceme mluvit o udržitelnosti, je potřeba se ptát, jaký svět vlastně chceme udržovat nebo jaký svět chceme vytvářet.”

Druhý den konference proběhly 3 praktické workshopy. V prvním workshopu Building Sustainable Futures Caitlin Southwick nakazila všechny účastníky svým optimismem a nadšením. Pod jejím vedením se zamýšleli nad možnými podobami budoucnosti, sestavili si osobní visionboard a plánovali, jaké kroky mohou vést k jeho naplnění. „Nezačínáme od nuly, už mnoho dobrého je zavedeno….  je třeba slavit a radovat se z úspěchů,” podotkla Caitlin na workshopu.

Při praktickém workshopu Greenfilming: Teorie v praxi diskutovala skupina účastníků s Adamem Karáskem o postupech a možnostech zavádění udržitelných a ekologických postupů do činnosti svých produkcí, například v oblastech spotřeby energie, dopravy, cateringu, odpadů a dalších a také o climate content. Třetí workshop s názvem First Steps to a Sustainable Organisation vedla německá lektorka s Hanna Belz, která s účastníky procházela podmínky každé konkrétní organizace a provázela je možnými kroky individuálně na míru každé z nich.

„Česká republika se zavázala k cílům v rámci Green Dealu. Zelená udržitelnost je jednou ze tří perspektiv udržitelných organizací. Konference měla za cíl zaměřit se na komplexní pohled, a to z hlediska ekologické, ekonomické a sociální udržitelnosti. A to se nám myslím podařilo.” dodala na závěr vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa Kultura Magdalena Müllerová.

Nejnovější články

Analýzy
Spokojenost zaměstnanců v Česku klesá, globální trend je opačný

Výsledky průzkumu také ukázaly, že ke spokojenosti Čechům...

Průzkum, který se zaměřil na spokojenost jednotlivců s...

Striktně ekonomický aspekt práce sice zůstává pro zaměstnance...

Průzkum podtrhl i rostoucí zájem zaměstnanců o programy...

Trendy
Nelisa snižuje výdaje na online nábor až o 80 %

„Programatické inzerování umožňuje efektivnější a cílenější oslovování pasivních...

„Náš systém pro automatické nakupování inzertních prostorů a...

Pro personalisty využívání Nelisy znamená výrazné ulehčení práce...

Za dobu jejího fungování na trhu Nelisu využilo...

Aktuality
Technologické firmy v ČR ještě posílí

„V posledních dvou letech jsme v ČR zaznamenali...

„Věříme, že investice onsemi podpoří transformaci České republiky...

Nejnovější Trendy

Trendy
Nelisa snižuje výdaje na online nábor až o 80 %

„Programatické inzerování umožňuje efektivnější a cílenější oslovování pasivních...

„Náš systém pro automatické nakupování inzertních prostorů a...

Pro personalisty využívání Nelisy znamená výrazné ulehčení práce...

Za dobu jejího fungování na trhu Nelisu využilo...

Aktuality
Technologické firmy v ČR ještě posílí

„V posledních dvou letech jsme v ČR zaznamenali...

„Věříme, že investice onsemi podpoří transformaci České republiky...

Pohled z praxe
Závod ve vývoji umělé inteligence: Čína versus USA

Čínský gigant Sense Time nedávno ohromil svět představením...

Čínské úspěchy se neomezují jen na software, ale...

Společnost 01 navíc vyvinula i efektivní modely s...

Výsledky tohoto epického souboje titánů formují podobu naší...