Čtvrtek 13. června 2024
ikona hodiny14. 10. 2023 08:22

Na ochranu před hackery se musí připravit tisíce firem

Riziko kybernetických hrozeb stále narůstá, kupříkladu počet útoků s cílem prolomit uživatelská hesla za minulý rok podle údajů Microsoftu vzrostl o 74 % a zejména požadavky na výkupné se v souvislosti s ransomwarovými útoky více než zdvojnásobily. Zvláště pro firmy, které neinvestují do odolnosti své digitální infrastruktury, to představuje značné riziko. Náprava škod po ransomwarovém útoku může firmy stát i desítky milionů korun, ale i ztrátu klientů a reputace jako takové.

Libor Šrám autor

odborník na kyberbezpečnost, BDO

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Zvýšit odolnost českých firem má nový zákon o kybernetické bezpečnosti, který pro tisíce firem definuje způsob, jak se chránit. Vznikající zákonná úprava vychází z evropské směrnice NIS2, přijaté v prosinci 2022, která zavazuje subjekty v rámci EU, aby zajistily bezpečnost svých sítí a informačních systémů. Tuzemský zákon, který aktuálně prochází připomínkovým řízením a s jehož účinností se předběžně počítá od druhé poloviny roku 2024, však bude v mnoha ohledech přísnější. Již nyní je navíc zřejmé, že se bude odhadem týkat minimálně šesti tisíc 14 SOUVISLOSTI podniků, zatímco pod dosavadní zákon, týkající se kybernetické bezpečnosti, spadalo pouze okolo 400 subjektů. Spekuluje se zároveň o tom, že finální číslo může ještě o pár tisícovek narůst.

I malých firem se regulace může dotknout, zvláště těch v holdingu

Vznikající zákon o kybernetické bezpečnosti se bude týkat zejména odvětví energetiky, dopravy, zdravotnictví, nakládání s vodou a odpady. Dále se dotkne digitální infrastruktury a poskytování digitálních a ICT služeb, veřejné správy či výroby, zpracování a distribuce potravin. Stejně tak jako výroby počítačů nebo elektronických a optických zařízení. Podniky z těchto oblastí, které mají více než 50 zaměstnanců nebo dosahují ročního obratu alespoň 10 milionů eur (zhruba 250 milionů korun), mají téměř jisté, že se jich nová regulace bude týkat. Kromě velkých a středních podniků by měly zbystřit i menší firmy, pokud jsou součástí holdingu. Zákon je totiž nebude posuzovat jednotlivě, ale spolu s ostatními firmami ve skupině jako celek. Zákon se bude vztahovat i na všechny organizace, které jsou jedinými poskytovateli služby, která je nezbytná ze sociálního nebo ekonomického hlediska anebo by narušení jejich služby mohlo mít významný dopad na veřejnou bezpečnost, zdraví osob nebo by mohlo vyvolat významné riziko zejména s přeshraničním dopadem, a to bez ohledu na velikost.

Bezpečnostní procesy firem budou ověřovat inspektoři a pravidelný audit

Podniky si ze zákona budou muset stanovit rozsah řízení kybernetické bezpečnosti, konkrétně to bude znamenat například jasné určení bezpečnostních rolí, jako jsou manažer, auditor, architekt kyberbezpečnosti a garant aktiva. Rozsah opatření bude vždy záviset na tom, zda podnik bude spadat do režimu vyšších, nebo nižších povinností. Do prvně zmíněné zákon rozřadí zpravidla 400 klíčových organizací, na které již nyní dohlíží stát a podléhají kybernetické regulaci. Ty budou muset zároveň řešit odolnost před kybernetickými hrozbami i u svého dodavatelského řetězce. Do režimu nižších povinností potom budou spadat všechny ostatní podniky, kterých se regulace dotkne. Dále zákon přinese povinnost implementovat specifická bezpečnostní opatření s cílem zvýšit ochranu informačních systémů a dat. Tato opatření mohou být jak organizační formou procesů a politik, tak technická ve formě nástrojů pro zajištění bezpečnosti sítí, aplikací nebo datových úložišť. Všechna bezpečnostní opatření budou ze zákona podléhat pravidelným auditům. U podniků v režimu nižších povinností je budou vykonávat pověření inspektoři, kteří budou muset složit certifikační zkoušku dle doplňkové vyhlášky o inspektorech, která mimo jiné definuje i nezbytně nutné vědomostní požadavky pro výkon funkce. V režimu vyšších povinností půjde přímo o inspektory dozorového orgánu, kterým je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Firmy také budou muset hlásit všechny zaznamenané kyberbezpečnostní útoky, a to právě NÚKIBu. Součástí tohoto incident managementu je i podávání zpráv o průběhu incidentu, jeho dopadech a protiopatřeních k jeho řešení a současně informování vlastních zákazníků.

Případné pokuty až do výše čtvrt milionu korun

Při nedodržení zákonných povinností hrozí firmám sankce, které jsou rozlišeny podle režimu plnění povinností. Organizacím ve vyšším režimu hrozí za přestupek pokuta do 250 milionů korun, nebo do výše 2% čistého celosvětového ročního obratu. Subjekty v nižším režimu plnění povinností mohou dostat pokutu do 175 milionů korun, nebo do výše 1,4% čistého celosvětového ročního obratu. Rozhodující je v obou případech vyšší částka

Nejnovější články

Aktuality
Podnikatelé se chtějí podílet na financování strategických investic

„Nepodceňujme a važme si toho, že tu máme...

Prezident Svazu průmyslu Jan Rafaj je přesvědčen, že...

Aktuality
Naplňuje mě energií, když vidím, s čím se podnikatelé vyrovnají

Loni po svém zvolení jste v rozhovoru pro časopis...

Vedle nedostatku pracovních sil trápí podnikatele rovněž vysoké...

Vedle státu digitalizuje i Hospodářská komora, na jaké novinky se...

Expertní pohled
Tuzemská inflace v květnu zvolnila na 2,6 %

V meziměsíčním srovnání spotřebitelské ceny stagnovaly. Oproti dubnu...

Z pohledu ČNB je důležitý právě pohled do...

Pro nejbližší měsíce počítáme s dalším pozvolným poklesem...

Celkové vyznění dnešních inflačních čísel je z pohledu...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Tuzemská inflace v květnu zvolnila na 2,6 %

V meziměsíčním srovnání spotřebitelské ceny stagnovaly. Oproti dubnu...

Z pohledu ČNB je důležitý právě pohled do...

Pro nejbližší měsíce počítáme s dalším pozvolným poklesem...

Celkové vyznění dnešních inflačních čísel je z pohledu...

Názory
Nabitý týden na finančních trzích

Bezprostřední dopad voleb do EP na trhy bývá...

Také v tuzemsku je makro kalendář nabitý. Zatímco...

Expertní pohled
Budoucnost HR? Připravte se na generaci Z!

Podle loňského průzkumu Recruitment Academy a společnosti Edenred...

Své přihlášky do letošního devátého ročníku soutěže Recruitment...

Jedním z témat, které mezi personalisty rezonuje rok...

Pomoci by v tom personalistům mohla i umělá...