Úterý 5. prosince 2023
ikona hodiny11. 11. 2023 10:10

Nové povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti

S mnoha změnami přichází evropská směrnice NIS2. Jejím prostřednictvím Unie reaguje na růst digitalizace a zavádí nová opatření na ochranu důležité infrastruktury členských států. Počet organizací v ČR, které jsou podle aktuálního zákona o kybernetické bezpečnosti povinny se jím řídit, výrazně vzroste. A to z několika stovek na vyšší jednotky tisíců.

Vojtěch Hvězda autor

Gordic

Hlavním cílem je dosáhnout toho, aby organizace zaváděly bezpečnostní opatření k posílení své kybernetické bezpečnosti a tím zvyšovaly bezpečnost důležité infrastruktury a celé společnosti. Nově do této skupiny povinných subjektů budou spadat všechny organizace, které poskytují alespoň jednu službu uvedenou v přílohách směrnice NIS2 a zároveň jsou středním nebo velkým podnikem (zaměstnávají 50 a více lidí, nebo dosahují ročního obratu, nebo bilanční sumy roční rozvahy alespoň 10 milionů eur).

Kdy se začít chystat?

Jistě co nejdříve, čas se organizacím krátí. Česká republika by sice měla mít zaveden nový rámec povinností v národní legislativě (formou novelizace zákona o kybernetické bezpečnosti a některých dalších relevantních předpisů) do října 2024, ale NÚKIB doporučuje co nejdříve zahájit přípravné práce na přizpůsobení svého vnitřního prostředí novým požadavkům. Než se organizace pustí do zavádění bezpečnostních opatření a nových, s tím spojených procesů, je třeba provést analýzu rizik a bezpečnostní audit. To pomůže k jednoznačné identifikaci rizikových oblastí, kritických míst, na které bude jednodušší aplikovat bezpečnostní opatření.

Jak konkrétně pomůže s NIS2 produkt CSA?

 • Zhodnotí současný stav organizace. Umožní efektivně definovat aktiva včetně jejich ohodnocení. Identifikuje riziková místa a následně navrženými bezpečnostními opatřeními je sníží.
 • Poskytne strukturovaný přístup k plánování a prioritizaci opatření na základě výsledků analýzy rizik.
 • Umožní monitoring zaváděných opatření a jejich sledování v čase.

Kde hledat pomoc?

Pro řadu organizací bývají nové povinnosti vyplývající z evropské legislativy náročné nejen finančně, ale také administrativně a procesně. A to i z důvodu složitého výkladu legislativních předpisů. Proto doporučujeme obrátit se na odborníky, kteří dokážou najít nejméně nákladné a efektivní řešení v souladu s evropskými požadavky. Takové sdružuje i společnost Gordic a její síť technologických partnerů.

Služby z přílohy směrnice NIS2

 • Energetika
 • Vesmír
 • Doprava
 • Poštovní služby
 • Bankovnictví
 • Odpadní hospodářství
 • Infrastruktura finančních trhů
 • Chemický průmysl
 • Zdravotnictví
 • Potravinářství
 • Pitná a odpadní voda
 • Výroba
 • Digitální infrastruktura
 • Výzkum
 • Poskytovatelé ICT služeb
 • Poskytovatelé digitálních služeb
 • Veřejná správa

Konec excelovským tabulkám

Aplikace CSA (Cyber Security Audit) umožňuje pomocí analýzy rizik jednoduše definovat a ohodnotit všechna identifikovaná aktiva, na základě toho určit rizika, automatizovaným způsobem je vyhodnotit a navrhnout relevantní řešení pro jejich snížení. „Je potřeba nebrat NIS2 jako strašáka, ale jako příležitost, díky které organizace zvýší úroveň své bezpečnosti. A protože míra digitalizace v posledních letech obrovsky vzrostla, je nezbytné k ní zajistit i odpovídající bezpečnost. Nejen s analýzou rizik pomůže naše aplikace CSA. Neváhejte se na nás v oblasti zavedení směrnice NIS2 obrátit. Kybernetická bezpečnost není jen legislativní povinnost, ale existenční nutnost,“ říká Michal Řezáč, ředitel sekce bezpečnosti a informačních technologií Gordic.

GORDIC

Ryze česká společnost GORDIC, spol. s r. o., již od roku 1993 vytváří prostor a nástroje pro srozumitelnou komunikaci lidí a organizací. Vizí předního českého tvůrce a dodavatele informačních systémů je propojená společnost, ve které bezpečné technologie usnadňují život. Produktové portfolio a služby společnosti Gordic zahrnují informační systémy určené pro veřejnou správu, včetně uznávané platformy GINIS, kterou využívá více než 6 000 organizací veřejné správy; dále otevřené modulární informační systémy pro soukromý sektor, včetně DMS, řešení fyzické i kybernetické bezpečnosti a integrační platformy pro ovládání IoT technologií a efektivní sběr dat. Gordic je iniciátorem a provozovatelem platformy KYBEZ, která je založena na dobrovolné spolupráci akademických, státních i komerčních a mediálních institucí z oblasti IT a telekomunikací a jejímž cílem je osvěta v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany.

Více informací na:
www.gordiccybersec.cz

Nejnovější články

Expertní pohled
Ne x Oprávněné podnikání a odpovědnost

Vnést jasno je cílem projektu ACK ČR Strategické...

Přímo zjevením byla úvodní prezentace Jana Strakoše, ředitele...

V dikci předpisů nic nového pod sluncem, cestovní...

Některá cestovní agentura či jiná organizace by se...

Školní zájezdy, pobyty a výlety pod regule zákona...

Ale je tu ještě jeden pádný důvod, proč...

I tato konference ACK ČR byla zdařilá. Přinesla...

Analýzy
Ochrana oznamovatelů: Zaměstnanci se bojí odvetných opatření

Nový zákon o ochraně oznamovatelů,  takzvaných whistleblowerů, nabyl...

Jedním z hlavních ustanovení zákona je povinnost zaměstnavatelů...

Výzkum společnosti Moore mezi zaměstnanci firem s více...

Tyto výsledky poukazují na potřebu rozšíření povědomí o...

Vzhledem k množství povinností, které tato nová legislativa...

Cestovní ruch
Overtourism po pandemii covid-19

Nová publikace, jejímiž autory jsou Gert-Jan Hospers z...

Kapitola o Praze, pod názvem Tourist City Prague...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Ne x Oprávněné podnikání a odpovědnost

Vnést jasno je cílem projektu ACK ČR Strategické...

Přímo zjevením byla úvodní prezentace Jana Strakoše, ředitele...

V dikci předpisů nic nového pod sluncem, cestovní...

Některá cestovní agentura či jiná organizace by se...

Školní zájezdy, pobyty a výlety pod regule zákona...

Ale je tu ještě jeden pádný důvod, proč...

I tato konference ACK ČR byla zdařilá. Přinesla...

Cestovní ruch
Mezinárodní projekt poutavě přibližuje udržitelný cestovní ruch

Nízkouhlíkový cestovní ruch, známý také jako udržitelný nebo...

Abychom se k nízkouhlíkovému cestovnímu ruchu přiblížili, musíme zvýšit...

Projekt Vinci byl financován s podporou Evropské komise...

Expertní pohled
INCIEN vyzývá: Dekarbonizujte průmysl

Institut věří, že bez cirkulární ekonomiky se dekarbonizace...

Mnohem větší prostor než dosud by proto měly...

Ocelový šrot se pro výrobu oceli využívá už...

Problémem je i to, že dosavadní národní strategie...