Středa 24. dubna 2024
ikona hodiny5. 3. 2024 06:59

Transformace pracovního trhu vlivem zelené ekonomiky

Společnosti upozorňují na nedostatek vysoce kvalifikovaných zaměstnanců. Potřeba rozvoje nových dovedností roste.

Lucia van Middendorp autor

Foto: Shutterstock.com Transformace pracovního trhu vlivem zelené ekonomiky Foto: Shutterstock.com

S postupným odchodem od fosilních paliv a posunem směrem k udržitelným zdrojům se otevírají nové výzvy a příležitosti na pracovním trhu. Implementace Evropského zeleného paktu (EGP) do roku 2030 má potenciál zvýšit zaměstnanost v EU zhruba o 2,5 milionu nových pracovních míst.

Tento trend je dán rostoucím důrazem na udržitelnost a využívání obnovitelných zdrojů energie. Klíčové dovednosti v oblasti zelené ekonomiky zahrnují znalost technologií obnovitelných zdrojů, digitální dovednosti, udržitelné řízení a plánování a schopnost pracovat s moderními zelenými technologiemi, včetně technologií umělé inteligence, internetu věcí, elektroniky a automatizace.

Výzvou je zvýšení zájmu o vzdělávání v technických oborech

Aktuální výzvou České republiky je zvýšení zájmu o studium technických a přírodovědných oborů. Pro zemi, ve které průmyslová výroba tvoří téměř třetinu jejího HDP a která je tak druhou nejprůmyslovější zemí v EU, je úloha technického vzdělávání zcela nezpochybnitelná.

„V oblasti energetiky opravdu profitujeme z toho, co se v České republice vybudovalo o desítky let dříve. Známým problémem ale je, že naši odborníci se dnes blíží důchodovému věku a že mnoho projektů, které se postavily v uplynulých letech, se nyní v ČR nerealizuje. V rámci transformace energetiky jsou ale tyto projekty opět v plánu. Myslím, že je potřeba časově trochu šlápnout na pomyslný pedál a zrychlit, aby nám nestihli naši odborníci odejít do důchodu a nedošlo ke ztrátě know-how, které se nestihne přenést na nově nastupující generaci,“ říká Pavel Kovář, generální ředitel Hitachi Energy pro Českou republiku a Slovensko. A dodává: „Dnešní kapacity studentů a studijních oborů versus požadavek byznysu nejsou dostatečné. Průmysl dlouhodobě připomíná nedostatek specialistů a odborníků, ale atraktivita nebo minimálně propagace a lepší plánování nám stagnuje.“

Hitachi Energy úzce spolupracuje s univerzitami ČVUT, VUT a také se střední školou v Trutnově. Uvědomuje si, že bez dostatečného počtu pracovníků v oboru by mohlo dojít ke zpomalení vývoje a nasazení technologií a infrastruktury pro čistou energii, což by mohlo zpozdit pokrok směrem k udržitelným cílům. Dopad by to mělo i na samotní podniky – došlo by ke zvýšení nákladů na projekty kvůli vyšším platům a také konkurenčnímu boji o talenty v důsledku nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Potenciálním řešením je přilákání mladých talentů, zvyšování kvalifikace a rekvalifikace stávajících pracovníků a posílení spolupráce s univerzitami, vládou a průmyslem s cílem překlenout tuto mezeru.

Jednou z cest, jak získat potřebné odborníky, je získání talentů ze zahraničí

„Jedním z klíčových pilířů transformace české ekonomiky z ekonomiky postavené na průmyslové výrobě ke znalostní a expertní ekonomice, generující vysokou přidanou hodnotu, je změna migrační politiky, která by měla migraci odborníků preferovat a zároveň je k migraci do České republiky motivovat,“ řekl Mirek Mejtský z Petyovský & Partners. A dodal: „Ministerstvo práce a sociálních věcí pracuje na projektu bodového systému, který je preferenčním a motivačním schématem. Ministerstvo vnitra digitalizuje migrační politiku, která by se digitalizací měla zpružnit. Zásadní roli v celém procesu však bude mít vláda, která musí jednoznačně stanovit cíl, který má naše migrační politika mít, a zároveň zajistit její financování jak z pohledu kapacit, tak z pohledu dlouhodobého rozvoje.“

Zjednodušení přístupu imigrantů ke studiu by pomohlo nejen podnikatelské sféře, ale i školám

„Vysoké školy pravidelně akreditují své studijní osnovy tak, aby odpovídaly aktuálním požadavkům jak průmyslu, tak i ostatních organizací. Vedle výuky dosahují kvalitní vysoké školy špičkové výsledky také v univerzitním výzkumu a v rámci odborné spolupráce s průmyslem. Výzkum a vývoj dnes představuje zhruba 50 procent ročního obratu naší fakulty. Není tedy pochyb o atraktivitě ČR jak pro zahraniční studenty, tak i pro výzkumné zahraniční pracovníky, kteří se následně zapojí do lokálního pracovního ekosystému. Praktickým omezením však může být nutnost platby stipendia za studium v angličtině, protože ministerstvo dnes školám přispívá jen na výuku v češtině. Najde-li se finanční podpora a nadšení odborníci, mohou vzniknout takové unikátní výukové programy, jako je například v oboru umělé inteligence (AI) program prg.ai Minor. Tento meziuniverzitní program se skládá z nejlepších předmětů čtyř fakult ČVUT a Univerzity Karlovy (FEL ČVUT, FIT ČVUT, MFF UK a FSV UK) a poskytuje technicky zdatným studentům hlubší vhled do oboru umělé inteligence. Finanční podpora obdobných programů, zacílená i na ostatní klíčové obory, by mohla být jednou z cest vedoucích ke snížení nedostatku kvalifikovaných pracovníků,“ komentoval situaci profesor Jan Vobecký, proděkan pro spolupráci s průmyslem a komercializaci na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze.

Tlak není jenom na technické vzdělávání, ale i na rozvoj kritického myšlení, představivosti, kreativity, projektového myšlení, týmové spolupráce při řešení technických úloh a schopnost uchopit a řešit technické problémy.
Zelená ekonomika přináší nové příležitosti, ale také vyžaduje nové dovednosti. Zaměření na udržitelné postupy ve stavebnictví, v energetice a v oběhovém hospodářství bude klíčem k úspěchu na pracovním trhu. Flexibilita a schopnost adaptace na nové technologie a trendy budou nezbytné pro každého, kdo chce být aktivním účastníkem zelené transformace.

Podle analýz Cedefopu, který se specializuje na vzdělávání, je patrná změna ve struktuře poptávky po dovednostech v souvislosti s evropskou zelenou transformací. Úspěšný přechod na zelenou ekonomiku vyžaduje nejen technologické inovace, ale i průřezové dovednosti.

Prognóza Cedefopu ukazuje, že vysoce kvalifikovaná pracovní místa v průmyslu nabývají na významu. S tím souvisí i poptávka po špičkových, specializovaných dovednostech. Ukazuje se, že na mnoha pracovních místech jsou vyžadovány průřezové dovednosti (adaptabilita, týmová práce a znalost cizích jazyků) a špičkové technické dovednosti.

Spolupráce a aktivní zapojení všech zainteresovaných stran jsou klíčovými faktory pro udržení ekologicky a sociálně spravedlivého přechodu. Důsledné vzdělávání, podpora skupin pracovníků a sdílení informací jsou nezbytné pro to, aby byl přechod plynulý a aby lidé mohli úspěšně držet krok se změnami na trhu práce.

Nejnovější články

Expertní pohled
Rok 2027 narovná mzdy mezi muži a ženami

Novinka počítá s transparentností už během náborového pohovoru....

Ačkoli Eurostat uvádí rozdíl ve mzdách mužů a...

Povinné reportování čeká od června roku 2027 firmy...

Změnám šel i bez regulace naproti sektor IT...

Náskok mají také společnosti se sídlem v USA,...

Trendy
Rozmar moderního člověka, nebo udržitelnější způsob nakupování?

Stále více zákazníků si zvyklo pravidelně nakupovat potraviny...

Prvním z důvodů, proč může být rozvoz potravin šetrnější...

K udržitelnosti celého nákupního procesu velkou měrou přispívají také...

Počet automobilů na 1 000 obyvatel v České republice neustále...

Trendy
Revoluční služba Office as a service

Program je platformou pro pronájem zcela kompletní kanceláře...

V roce 2024 je společnost U1 odhodlána i...

Nejnovější Analýzy

Analýzy
Ceny bytů poletí vzhůru, říkají developeři

A její ředitel, Michal Vacek říká: „Na základě...

Předseda představenstva společnosti Central Group Dušan Kunovský k...

Téměř dva roky trvající pokles poptávky je u...

V případě Prahy se pro první pololetí čeká,...

Ceny rezidenčních nemovitostí se v průběhu roku opět...

„Pro zachování kvalitní výstavby, investic do nových technologií...

A Miroslav Zetek, člen představenstva pro řízení obchodu...

Údaje vycházejí ze Studie developerských společností H1/2024 zpracované...

Analýzy
Lidé míří za gastro zážitky, i když stojí víc

Souhrnné tržby gastro podniků dosáhly za první kvartál...

Restaurace svými tržbami odpovídají průměru celého gastra. Ovšem...

Zatímco v roce 2019 tvořily prodeje hlavních jídel během...

Průměrná obědová útrata v restauraci je nyní 224...

Podíváme-li se pouze na období posledních týdnů, je...

„Velikonoce letos opravdu zafungovaly dokonale. Moje rada provozovatelům...

V úvodu jara se nejvíc dařilo podnikům ve Středočeském...

V podstatě to ilustruje vývoj v celém prvním čtvrtletí, kde...

„Důvody, proč tomu tak bylo, můžeme jen odhadovat....

Analýzy
Češi nechtějí odejít za prací do zahraničí

Důležitou roli při rozhodování ale hraje rodina –...

Lidé jsou nejvíce otevřeni přestěhovat se za prací...

V Česku a Severním Makedonii je téměř polovina...

Důležitým faktorem při zvažování konkrétní nabídky není jen...

„První tři země v Evropě, do kterých to...

Ve střední Evropě, na Balkáně a v regionech...

Naopak největší překážkou práce v zahraničí je dlouhodobé...

Poskytovatel náborových služeb Alma Career uskutečnil průzkum ve...