Pátek 19. července 2024
ikona hodiny5. 3. 2024 06:59

Transformace pracovního trhu vlivem zelené ekonomiky

Společnosti upozorňují na nedostatek vysoce kvalifikovaných zaměstnanců. Potřeba rozvoje nových dovedností roste.

Lucia van Middendorp autor

Foto: Shutterstock.com Transformace pracovního trhu vlivem zelené ekonomiky Foto: Shutterstock.com

S postupným odchodem od fosilních paliv a posunem směrem k udržitelným zdrojům se otevírají nové výzvy a příležitosti na pracovním trhu. Implementace Evropského zeleného paktu (EGP) do roku 2030 má potenciál zvýšit zaměstnanost v EU zhruba o 2,5 milionu nových pracovních míst.

Tento trend je dán rostoucím důrazem na udržitelnost a využívání obnovitelných zdrojů energie. Klíčové dovednosti v oblasti zelené ekonomiky zahrnují znalost technologií obnovitelných zdrojů, digitální dovednosti, udržitelné řízení a plánování a schopnost pracovat s moderními zelenými technologiemi, včetně technologií umělé inteligence, internetu věcí, elektroniky a automatizace.

Výzvou je zvýšení zájmu o vzdělávání v technických oborech

Aktuální výzvou České republiky je zvýšení zájmu o studium technických a přírodovědných oborů. Pro zemi, ve které průmyslová výroba tvoří téměř třetinu jejího HDP a která je tak druhou nejprůmyslovější zemí v EU, je úloha technického vzdělávání zcela nezpochybnitelná.

„V oblasti energetiky opravdu profitujeme z toho, co se v České republice vybudovalo o desítky let dříve. Známým problémem ale je, že naši odborníci se dnes blíží důchodovému věku a že mnoho projektů, které se postavily v uplynulých letech, se nyní v ČR nerealizuje. V rámci transformace energetiky jsou ale tyto projekty opět v plánu. Myslím, že je potřeba časově trochu šlápnout na pomyslný pedál a zrychlit, aby nám nestihli naši odborníci odejít do důchodu a nedošlo ke ztrátě know-how, které se nestihne přenést na nově nastupující generaci,“ říká Pavel Kovář, generální ředitel Hitachi Energy pro Českou republiku a Slovensko. A dodává: „Dnešní kapacity studentů a studijních oborů versus požadavek byznysu nejsou dostatečné. Průmysl dlouhodobě připomíná nedostatek specialistů a odborníků, ale atraktivita nebo minimálně propagace a lepší plánování nám stagnuje.“

Hitachi Energy úzce spolupracuje s univerzitami ČVUT, VUT a také se střední školou v Trutnově. Uvědomuje si, že bez dostatečného počtu pracovníků v oboru by mohlo dojít ke zpomalení vývoje a nasazení technologií a infrastruktury pro čistou energii, což by mohlo zpozdit pokrok směrem k udržitelným cílům. Dopad by to mělo i na samotní podniky – došlo by ke zvýšení nákladů na projekty kvůli vyšším platům a také konkurenčnímu boji o talenty v důsledku nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Potenciálním řešením je přilákání mladých talentů, zvyšování kvalifikace a rekvalifikace stávajících pracovníků a posílení spolupráce s univerzitami, vládou a průmyslem s cílem překlenout tuto mezeru.

Jednou z cest, jak získat potřebné odborníky, je získání talentů ze zahraničí

„Jedním z klíčových pilířů transformace české ekonomiky z ekonomiky postavené na průmyslové výrobě ke znalostní a expertní ekonomice, generující vysokou přidanou hodnotu, je změna migrační politiky, která by měla migraci odborníků preferovat a zároveň je k migraci do České republiky motivovat,“ řekl Mirek Mejtský z Petyovský & Partners. A dodal: „Ministerstvo práce a sociálních věcí pracuje na projektu bodového systému, který je preferenčním a motivačním schématem. Ministerstvo vnitra digitalizuje migrační politiku, která by se digitalizací měla zpružnit. Zásadní roli v celém procesu však bude mít vláda, která musí jednoznačně stanovit cíl, který má naše migrační politika mít, a zároveň zajistit její financování jak z pohledu kapacit, tak z pohledu dlouhodobého rozvoje.“

Zjednodušení přístupu imigrantů ke studiu by pomohlo nejen podnikatelské sféře, ale i školám

„Vysoké školy pravidelně akreditují své studijní osnovy tak, aby odpovídaly aktuálním požadavkům jak průmyslu, tak i ostatních organizací. Vedle výuky dosahují kvalitní vysoké školy špičkové výsledky také v univerzitním výzkumu a v rámci odborné spolupráce s průmyslem. Výzkum a vývoj dnes představuje zhruba 50 procent ročního obratu naší fakulty. Není tedy pochyb o atraktivitě ČR jak pro zahraniční studenty, tak i pro výzkumné zahraniční pracovníky, kteří se následně zapojí do lokálního pracovního ekosystému. Praktickým omezením však může být nutnost platby stipendia za studium v angličtině, protože ministerstvo dnes školám přispívá jen na výuku v češtině. Najde-li se finanční podpora a nadšení odborníci, mohou vzniknout takové unikátní výukové programy, jako je například v oboru umělé inteligence (AI) program prg.ai Minor. Tento meziuniverzitní program se skládá z nejlepších předmětů čtyř fakult ČVUT a Univerzity Karlovy (FEL ČVUT, FIT ČVUT, MFF UK a FSV UK) a poskytuje technicky zdatným studentům hlubší vhled do oboru umělé inteligence. Finanční podpora obdobných programů, zacílená i na ostatní klíčové obory, by mohla být jednou z cest vedoucích ke snížení nedostatku kvalifikovaných pracovníků,“ komentoval situaci profesor Jan Vobecký, proděkan pro spolupráci s průmyslem a komercializaci na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze.

Tlak není jenom na technické vzdělávání, ale i na rozvoj kritického myšlení, představivosti, kreativity, projektového myšlení, týmové spolupráce při řešení technických úloh a schopnost uchopit a řešit technické problémy.
Zelená ekonomika přináší nové příležitosti, ale také vyžaduje nové dovednosti. Zaměření na udržitelné postupy ve stavebnictví, v energetice a v oběhovém hospodářství bude klíčem k úspěchu na pracovním trhu. Flexibilita a schopnost adaptace na nové technologie a trendy budou nezbytné pro každého, kdo chce být aktivním účastníkem zelené transformace.

Podle analýz Cedefopu, který se specializuje na vzdělávání, je patrná změna ve struktuře poptávky po dovednostech v souvislosti s evropskou zelenou transformací. Úspěšný přechod na zelenou ekonomiku vyžaduje nejen technologické inovace, ale i průřezové dovednosti.

Prognóza Cedefopu ukazuje, že vysoce kvalifikovaná pracovní místa v průmyslu nabývají na významu. S tím souvisí i poptávka po špičkových, specializovaných dovednostech. Ukazuje se, že na mnoha pracovních místech jsou vyžadovány průřezové dovednosti (adaptabilita, týmová práce a znalost cizích jazyků) a špičkové technické dovednosti.

Spolupráce a aktivní zapojení všech zainteresovaných stran jsou klíčovými faktory pro udržení ekologicky a sociálně spravedlivého přechodu. Důsledné vzdělávání, podpora skupin pracovníků a sdílení informací jsou nezbytné pro to, aby byl přechod plynulý a aby lidé mohli úspěšně držet krok se změnami na trhu práce.

Nejnovější články

Pohled z praxe
Česká firma zrychlila dispečink britských sanitek o 20 %

Po prvotní pilotní fázi pomohl český poskytovatel cloudového...

Společnost EMED patří mezi dynamické a rychle rostoucí...

Výrazný přínos implementace českého softwaru potvrzuje Craig Smith,...

EMED začínal s využíváním Daktely s 280 zaměstnanci...

Spojené království představuje pro Daktelu unikátní výzvy a...

Vzhledem k expanzi Daktela vybudovala lokální tým deseti...

Jiří Havlíček, generální ředitel společnosti Daktela, k tomu...

Analýzy
Češi nejvíce využívají sdílených služeb ubytování

„Průzkum se zaměřil na specifika sdílené ekonomiky a...

„Průzkum se také zaměřil na otázku, v čem...

Analýzy
Potraviny v Česku zlevňují nejrychleji v EU

Pokud se podíváme na inflační čísla detailněji, v...

Česko naopak zůstává premiantem při pohledu na ceny...

Po červnovém překvapení odhadujeme další pozvolný pokles spotřebitelské...

Nejnovější Analýzy

Analýzy
Češi nejvíce využívají sdílených služeb ubytování

„Průzkum se zaměřil na specifika sdílené ekonomiky a...

„Průzkum se také zaměřil na otázku, v čem...

Analýzy
Potraviny v Česku zlevňují nejrychleji v EU

Pokud se podíváme na inflační čísla detailněji, v...

Česko naopak zůstává premiantem při pohledu na ceny...

Po červnovém překvapení odhadujeme další pozvolný pokles spotřebitelské...

Analýzy
Kancelářské budovy v Praze stárnou, řešením je refit

Zhruba 30 % pražského trhu kanceláří v současnosti...

Nabídka služeb, vybavení objektu a splnění kritérií ESG...

Přese všechno platí, že rekonstrukce starých budov může...

Investice do rekonstrukcí starších budov jeví jako efektivní...

Srovnání s ostatními evropskými městy přitom dle ní...