Čtvrtek 18. července 2024
ikona hodiny13. 6. 2024 15:18

Cla na čínské elektromobily nejsou řešením

Sdružení automobilového průmyslu bere na vědomí skutečnost, že Evropská komise navrhla uvalení prozatímních vyrovnávacích cel na dovoz elektromobilů vyrobených v Číně. Sdružení dlouhodobě podporuje spravedlivý a otevřený obchod založený na rovných podmínkách, nicméně zavádění cel vnímá jako rizikové. Dodatečná cla podle zástupců českého autoprůmyslu základní problémy čínské konkurence neřeší a můžou se ukázat naopak jako kontraproduktivní.

Tomáš Jungwirth autor

AutoSAP

Foto: Shutterstock.com Cla na čínské elektromobily nejsou řešením Foto: Shutterstock.com

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) vzalo na vědomí rozhodnutí Evropské komise (EK) uvalit na základě prvních zjištění antisubvenčního šetření cla na dovoz elektromobilů vyrobených v Číně, a to ve výši dodatečných 17,4 až 38,1 procent (tzn. nad rámec stávajících 10). Tento krok zdůvodnila EK tím, že zaručení rovných podmínek pro všechny je základem pro udržení globální konkurenceschopnosti.

Sdružení automobilového průmyslu již před vydáním rozhodnutí vyjádřilo obavy z možných negativních dopadů. „Bylo to naopak právě odstranění obchodních bariér, co vedlo v posledních desetiletích k rozšíření mezinárodního obchodu a růstu prosperity – zejména pokud se jedná o sektor automotive, který je založen na silném exportu,“ upozorňuje Zdeněk Petzl, výkonný ředitel AutoSAPu.

Evropa uvalením prozatímních cel následovala Spojené státy, které k takovému kroku přistoupily letos na jaře.

Zástupci AutoSAPu jsou toho názoru, že ve vztahu k oběma kontinentům začne Čína uplatňovat odvetná opatření a dojde k další eskalaci už tak napjatých obchodních vztahů. Pro Evropu přitom čínský trh představuje třetí největší exportní destinaci, a i situace Evropy a jejích dodavatelsko-výrobních řetězců je odlišná než ta, ve které se nachází USA.

Hledisko, které nemůže být opomíjeno, souvisí s dovozem surovin a komponentů z Číny. Víc než 90 procent klíčových materiálů pro výrobu elektrických vozidel i samotné baterie dováží evropské automobilky z Číny. Zvýšení cen těchto importů nebo dokonce jejich blokace by bylo pro domácí výrobce velkým problémem z hlediska plnění ambiciózních plánů EU snižovat CO2. Evropa totiž zatím nemá spolehlivý plán, jak být soběstačná ve všech těžených surovinách a komponentech potřebných k výrobě elektromobilů, případně jak si je zajistit jinde. Řada firem v Číně také vyrábí a do Evropy exportuje. Případná cla by se tedy vztahovala i na tyto společnosti.

Zavedení nových celních opatření čínští výrobci určitě pocítí a jejich expanzi to může zpomalit, nicméně neočekáváme, že by to mělo vliv na dotační politiku v Číně. Firmy, které v současnosti v Číně vyrábějí elektromobily pro Evropu, se zcela jistě dokážou přizpůsobit a pokračovat v průniku na trh, ať už prostřednictvím lokálních investic, spoluprací s místními partnery nebo přesunem výroby do jiných zemí.

„Máme za to, že samotná antisubvenční opatření, jako jsou dodatečná cla, problémy, kterým automobilový průmysl čelí, nevyřeší. Potřebujeme naopak systémový přístup, který podpoří silné stránky evropského průmyslu, které zvýší jeho konkurenceschopnost a otevřou nové trhy,“ uvádí za český sektor automotive Zdeněk Petzl.

Podle něho by měla EK přijít s průmyslovou strategií pro EU a ve spolupráci s jednotlivými členskými státy celkově zlepšovat podnikatelské prostředí s důrazem na podporu inovací v automobilovém průmyslu. Současně s tím se musí hledat cesty, jak zvýšit soběstačnost kontinentu v dodávkách kritických surovin a komponentů. Regulační rámec, ve kterém se automobiloví výrobci pohybují, by měl být jen natolik přísný, aby v něm jednotlivé subjekty mohly svobodně podnikat a růst.

Nejnovější články

Aktuality
Hospodářská komora: Průmysl nesmí být omezován

Kvantitativní část Státní energetické koncepce i Politiky ochrany...

Státní energetická koncepce postrádá podle Komory důsledné vyhodnocení...

Expertní pohled
Spokojení zaměstnanci mohou až o čtvrtinu zvýšit firemní zisk

Změna přístupu z „máme zaměstnance“ na „pracují u...

V době, kdy lidé kladou větší důraz na rovnováhu...

Zaměřte se na člověka: Myslete na to, aby...

Řešte predikci a prevenci: Pomocí strojového učení a...

Trendy
Pokles cen zemědělských výrobců zpomalil

Meziročně tak byly ceny zemědělských výrobců nižší o...

Pokles cen neočekávám v oblasti stavebních prací. Ty byly...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Spokojení zaměstnanci mohou až o čtvrtinu zvýšit firemní zisk

Změna přístupu z „máme zaměstnance“ na „pracují u...

V době, kdy lidé kladou větší důraz na rovnováhu...

Zaměřte se na člověka: Myslete na to, aby...

Řešte predikci a prevenci: Pomocí strojového učení a...

Expertní pohled
Letní výprodej koruny: Úrokový diferenciál opět ve hře

V podobném duchu zapůsobila na kurz koruny také...

V kombinaci s horší růstovou dynamikou jsme proto...

To samo o sobě není povzbudivá zpráva pro...

V souhrnu jsme lehce revidovali letošní výhled na...

Oproti současným úrovním vidíme prostor pro solidnější zisky...

Z pohledu ČNB zatím není slabší koruna důvodem...

Expertní pohled
Změny v DPP a DPČ mohou mít negativní dopad na zaměstnávání

Oznamovací povinnost se týká všech DPP, včetně těch...

Původně možná dobře zamýšlené změny tak budou zřejmě...

Ačkoliv si Česká republika v porovnání s ostatními...

Další možnosti, jak pomoci zvýšit flexibilitu českého pracovního...