×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Pátek 22. září 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny28. 11. 2019 11:40

Fondy EU: Perspektiva budoucnosti

Velmi zásadní téma představuje pro budoucí kohezní politiku i pro její využívání v rámci regionů České republiky integrovaný územní přístup a diskuze o něm. Zcela zásadní v tomto kontextu je, aby se integrovaný územní přístup (v pojetí integrovaných územích investic /ITIs/ i místních akčních skupin /CLLD/) neaplikoval pouze jako reziduální položka v rámci priorit tematické koncentrace, ale aby tato metoda byla aplikována i v rámci všech tematických priorit, resp. všude tam, kde dává smysl.

Petr Zahradník autor

poradce prezidenta HK ČR a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru, Brusel

V praktickém uplatnění jde o to, jak lépe a hodnotněji využít omezené veřejné zdroje (v daném případě z EU), tedy 1 % HDP EU, anebo 2 % průměrných veřejných investic EU, když v některých zemích se Rozpočet EU podílí na veřejných investicích podstatně více, kupříkladu v České republice cca 40 %. A Rozpočet EU je téměř výlučně investičně orientovaný. Právě to, ve spojení s výrazně kladnou čistou pozicí České republiky vůči Rozpočtu EU (od počátku členství do současnosti cca 800 mld. Kč), vytváří jednu z posledních příležitostí, jak tyto výchozí podmínky využít kvalitativně novým způsobem – jedním z projevů tohoto kvalitativně nového způsobu je též integrovaný územní přístup.

Zlatá éra kohezní politiky (bez ohledu na faktor soustavného bohatnutí České republiky vůči průměru EU) je již za námi. Chceme-li optimalizovat naši pozici vůči Rozpočtu EU, musíme se vedle koheze poohlédnout i jinde. Kohezní politika svého vrcholu dosáhla již v období 2007–2013 (kdy se na Víceletém finančním rámci podílela cca 36 %); pro období 2021–2027 se její podíl sníží přibližně na 25,8 %. Souběžně s tím pak podíl centrálně řízených a jim podobných programů v období 2021–2027 vzroste až na 39 % Víceletého finančního rámce (z nynějších 21,6 %).

Současně však pro Českou republiku stále zůstává obrovský potenciál pro realizaci integrovaných projektů v rámci kohezní politiky. Spolu s Portugalskem a Polskem se u nás kohezní politika stále podílí bezkonkurenčně nejvyšším procentem z pohledu využívání prostředků Rozpočtu EU podle jednotlivých programů (v našem případě více než 66 %; Polsko – 63 %, Portugalsko – 59 %; průměr EU v dosavadním průběhu čerpání během nynějšího období činí 26,6 %). I proto u nás existuje stále značný objem prostředků, které je možné vzájemně integrovat.

Jádrem integrovaného přístupu k využívání zdrojů EU je interdisciplinarita a zaměření se na horizontální témata (tedy překonání u nás tak zhoubně rozšířeného resortismu a umělého sektorového vidění, které reálně brání realizaci skutečně integrovaných řešení). Integrovaný přístup vyžaduje zcela nový postoj k řešení podporovaných projektů. Je založen na vzájemné propojenosti a logické a funkční provázanosti projektů, kdy zdroje podpory přicházejí nejen z různých programů Rozpočtu EU, ale též v různých formách (dotace, finanční nástroje), v optimálním případě doplněné soukromými zdroji. Základem je obsahová tematická provázanost a vyhodnocení reálných efektů je fatálně důležité pro tento přístup.

Je vhodné dodat, že ne všechny projekty řešené v rámci daného území mohou být integrovány. Zásadní podmínkou pro integrovanost je existence funkční logické propojenosti. Jejím nositelem jsou pak horizontální témata. Zásadním klíčovým slovem pro úspěšný integrovaný projekt je koordinace a schopnost dosáhnout dohody s různými zájmovými skupinami z množiny relevantních aktérů. A to tak, aby došlo ke komplexnímu postižení předmětného území (regionu) ve všech relevantních souvislostech. Přestože je integrovaný projekt založen na exaktních výpočtech a úvahách, jeho primárním základem je mentální příprava a nastavení tyto projekty uskutečňovat a s tímto přístupem se ztotožnit.

Nejnovější články

Názory
Úsudek, invence, zkušenost a odbornost zůstanou doménou lidí

Každý si mohl vyzkoušet, že umělá inteligence umí...

Jsem toho názoru, že revoluce nepřijde za rok...

Trendy
Dny AI představí samořiditelná auta i roboty

Dny AI 2023 odstartují 9. října v Brně,...

Nejširší záběr aplikací AI představí sekce zaměřené na...

Poslední sekce cílí na výzkum a veřejnou správu....

Expertní pohled
Efektivní komunikace s novináři aneb Jak na tiskovou zprávu

Tisková zpráva totiž představuje jeden z nejdůležitějších nástrojů...

Důležité jsou také citace, které dodávají tiskové zprávě...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč je dobré naučit se říkat NE!

To jsou všechno jistě velice důležité věci, a...

Nezařazené
Česká síť inovačních center Ynovate se rozšiřuje na Slovensko

Síť Ynovate vznikla na půdorysu dřívější spolupráce agentur...

„Propojujeme firmy s experty z celé České republiky....

„Žilinský kraj je historicky regionem inovativních a odvážných...

Nezařazené
Česku bez vize hrozí totální kolaps

Prvním krokem k budoucnosti je podle Zdeňka Zajíčka...

„Musíme vykročit z bludného kruhu, jinak skutečně zůstaneme...