Pondělí 22. dubna 2024
ikona hodiny13. 2. 2020 09:15

Otazníky kolem reverse charge

Andrea Kleinová autor

Tax manager Crowe

Takzvaný reverse charge mechanismus neboli česky mechanismus přenesení daňové povinnosti je založen na principu, že povinnost přiznat daň z přidané hodnoty se přesouvá z poskytovatele plnění na jeho příjemce. To znamená, že poskytovatel vystaví fakturu bez daně z přidané hodnoty a naopak, příjemci vzniká povinnost přiznat a odvést daň na výstupu a současně obvykle také právo na uplatnění nároku na odpočet. Taková konstrukce zamezí finančním převodům mezi plátci a správcem daně a díky tomu se odstraňuje možnost vzniku kolotočových podvodů. To jsou ty, kdy dodavatel zboží nebo poskytovatel služby jako bílý kůň neuhradí vykázanou daň na výstupu, zatímco příjemce tohoto plnění uplatní nárok na odpočet daně na vstupu. Tak dojde k situaci, kdy správce daně neobdrží daň, avšak je povinen vyplatit odpočet.

Česká republika již nyní aplikuje režim reverse charge v různých sektorech ekonomiky, a to například u dodání zlata, strusky z výroby železa, sběrového odpadu a šrotu, převod povolenek na emise skleníkových plynů, poskytnutí stavebních nebo montážních prací, poskytnutí pracovníků pro stavební či montážní práce nebo také u obchodů s obilovinami, mobilními telefony, tablety, laptopy, kovy a jiným podobným zbožím za více než 100 000 Kč.

V návaznosti na zkušenosti v této oblasti začala Česká republika usilovat o možnost zavedení plošného reverse charge mechanismu, což bylo ze strany Rady ministrů financí a hospodářství zemí EU (ECOFIN) povoleno v listopadu minulého roku. Dle povolené výjimky by měli v České republice podléhat mechanismu reverse charge veškerá zdanitelná plnění u zboží a služeb u jednotlivých transakcí nad 17 500 eur, tedy v přepočtu asi 450 000 Kč. Nicméně, tato výjimka je pouze dočasná, platí do 30. června 2022.

Pro uplatnění výše uvedeného je dále nutné promítnutí do národní legislativy, tedy do zákona o DPH. Ministerstvo financí v tiskové zprávě z počátku roku 2019 původně předpokládalo zavedení tohoto systému od 1. července 2020. Dle tiskové zprávy z 6. prosince 2019 se však zavedení plošného reverse charge zdá v nejbližší době velmi nepravděpodobné, jelikož Ministerstvo financí uvažuje o jeho zavedení až poté, co se podaří prodloužit jeho použití. A to – vzhledem k velice komplikovanému a zdlouhavému procesu na úrovni EU – nelze v průběhu tohoto roku očekávat.

Nejnovější články

Aktuality
Evropa vyslyšela požadavky českých podnikatelů

„Enrico Letta při psaní zprávy o vnitřním trhu...

„Posouzení dopadů by mělo být zaměřeno na kvalifikované...

Aktuality
Vítězí smysl pro detail a tradice  

„Stejně jako minulý rok, ani letos se v...

Každá realizace byla posuzována porotou, která je složena...

Oblíbená soutěž Pokrývači sobě, kde samotní pokrývači hlasují...

Pohled z praxe
Lasvit oceněn na milánském designweeku

V soutěži, v níž se představilo více než...

Výstava představila také nový koncept designu osvětlení Bois...

Vítězství komentuje zakladatel Lasvitu Leon Jakimič: Nejlepší výstava...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Hypotéky by mohly zlevňovat rychleji

V praxi se s využitím různých slev a...

Na první pohled se může zdát, že omezení...

Expertní pohled
Digitalizace v rámci nového stavebního zákona je příležitostí

Celý systém čekají velké změny včetně přechodu na...

S digitalizací systému úzce souvisí zavedení Portálu stavebníka,...

Expertní pohled
Češi zůstávají v Česku, ve světě touží po tichu

Češi nyní tvoří 56 procent všech turistů v...

Z cestovatelů jsou čím dál tím častěji gurmáni....

Tak zvané silent travel se stává jasným trendem...

Jednotlivý provozovatelé jdou s dobou ale i v...