Středa 22. května 2024
ikona hodiny19. 5. 2020 08:55

Blockchain pomáhá chránit firmy při vzájemném obchodu

We.trade: Bezpečně, rychle a jednoduše

Firmy v současné době hledají způsoby, jak omezovat rizika v tuzemském i v zahraničním obchodě. Jedním z nástrojů schopných tato rizika eliminovat je elektronický portál pro sjednávání přímých obchodů We.trade, který využívá bezpečný způsob placení pomocí technologie blockchain, říká Jan Nývlt, ředitel exportního a obchodního financování ČSOB.

Jiří Coufal autor

Foto: Magdaleba Psotová Jan Nývlt Foto: Magdaleba Psotová

Koronavirová krize značně otřásla prostředím mezinárodního byznysu. Jakým problémům podnikatelé především čelí?

Pandemie Covid-19 s sebou přinesla karanténní opatření a drastické omezení cestování včetně uzavření hranic. To je situace, která při minulých krizích nenastala a která podstatně ovlivnila nynější obchodní prostředí a zvyklosti. Den ze dne byly zrušeny veletrhy, osobní jednání přestala být možná, všechny dohody a ujednání bylo třeba začít dělat na dálku. Některé průmyslové segmenty se propadly, řada podniků musela hledat nové obchodní partnery, což se bez možnosti cestovat proměnilo v těžko řešitelný problém.

Nepomohly v tomto směru digitální technologie?

Digitalizace obecně vede k vyšší efektivitě a přináší nové možnosti. Jako banka v ni věříme a jsme v zavádění digitálních technologií velmi aktivní. Jsem rád, že ČSOB je aktuálně leaderem v rozvoji online bankovních služeb pro podniky a korporace v České republice. Funkční Virtuální pobočka nebo plně bezpapírové digitální firemní bankovnictví CEB se ukázaly v době karantény jako velmi užitečné nástroje. Nyní našim klientům nabízíme možnost využít obchodní systém We.trade, který využívá ty nejmodernější dostupné technologie. Portál umožňuje bezpečně, rychle a jednoduše uzavřít digitální obchodní smlouvu odkudkoliv, kde je dostupný internet. We.trade je zároveň odpovědí na další problém současného byznysu, a tím je krize důvěry.

Jak může We.trade zvýšit důvěryhodnost při uzavírání obchodu?

Hned na několika úrovních. Především se jedná o společný mezinárodní projekt konsorcia velkých a důvěryhodných bank. Celkem je jich v tomto okamžiku sedmnáct a vedle naší mateřské KBC tam najdeme například také HBSC, Societé Générale, Santander, UBS, Erste, Deutsche Bank nebo skupinu Unicredit. Firmy se tak do systému We.trade mohou dostat jen jako prověření klienti jedné ze zúčastněných bank. Pokud tedy jednáte prostřednictvím této platformy s nějakým obchodním partnerem, máte 100% jistotu, že se jedná o firmu reálnou, a nikoliv fiktivní. Platební styk zajišťují přímo banky obou účastníků mezi sebou a tento krok je oddělen od obchodní dokumentace – to znamená, že není možné, aby se nějaký hacker naboural do informačních systémů obchodujících firem a podvrhnul například čísla bankovních účtů uvedených na faktuře. Důvěryhodná je i technologie blockchain, na které je We.trade postaven. Blockchain zajišťuje, že se se záznamy nedá manipulovat, tedy přepisovat je, mazat či jakkoliv jinak zpětně upravovat.

Jan Nývlt

OId roku 2015 v ČSOB vede útvar exportního financování, v současné době pak zodpovídá za nově spojený útvar exportního a obchodního financování. Před nástupem do ČSOB pracoval na pozici ředitele Corporate Finance v pražské pobočce Investkredit Bank AG. Následně působil více než 10 let v oblasti strukturovaného financování, mimo jiné na pozici ředitele týmu syndikovaných úvěrů, kde byl zodpovědný za řízení významných lokálních a mezinárodních transakcí včetně úvěrů pro korporátní společnosti. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu managementu. Jan je ženatý, má tři děti a mezi jeho koníčky patří cestování, sport, četba a rocková hudba.

Jak se prohlubující se krize důvěry projevuje prakticky? Chovají se podnikatelé jinak?

Především se odchylují od klasických hladkých plateb a hledají cesty, jak snížit riziko, že nedostanou zaplaceno. Obecně poklesla důvěra v protistranu, obchodníci jsou velmi ostražití, a to napomáhá zvýšenému zájmu o produkty obchodního financování, zejména o dokumentární akreditivy a záruky. Na takové situace je připraven i We.trade. Pokud prodávající jedním klikem na portálu vybere volbu Garantovaná platba, tedy tzv. BPU, vstoupí do procesu banka kupujícího. Ta zpravidla do 24 hodin prověří, zda se za platbu svého klienta může zaručit, a v kladném případě garanci potvrdí na platformě We.trade. Věcně je to elektronická forma  akreditivu. Bankovní služby na We.trade platformě v podstatě kopírují celou škálu klasických produktů využívaných ve financování mezinárodního obchodu – v jednodušší a rychlejší podobě.

Musejí podnikatelé za využití We.trade platit?

Samotné využití platformy je v současnosti zdarma a ani v budoucnu nechceme, aby to pro podnikatele představovalo podstatnou zátěž. Klienti nyní hradí pouze navazující bankovní služby, a to podle stejných principů, jako je tomu u běžného bankovního obchodu, který se uskutečňuje mimo We.trade. Digitalizace přináší samozřejmě benefity i pro nás jako pro banku. Tím, že se rutinní operace a kontrakty mohou dělat automatizovaně, získáme možnost, aby se naši bankéři věnovali důkladněji komplikovanějším případům, kde lépe využijí své znalosti a zkušenosti.

Myslíte, že digitalizace může brzy nahradit tradiční bankovní byznys a že některé produkty jako třeba bankovní akreditiv se stane minulostí nebo dostane výhradně digitální podobu?

Myslím, že ještě dlouho se budou obě formy doplňovat. Pokud si vezmeme například zmíněný dokumentární akreditiv, tak ten se používá typicky u obchodů uzavíraných mimo Evropu – např. do Asie, Afriky apod. Je to velmi zajímavý a komplexní produkt, který v dohledné době nebude nahrazen digitální alternativou. Naopak uvnitř Evropy, a především mezi menšími firmami se akreditivy používají relativně málo a předpokládám, že právě pro ně bude bližší jednoduchá kontraktace na We.trade spojená třeba s Garantovanou platbou.

Hlavním problémem současného byznysu je krize důvěry mezi firmami.

V roce 2018 jste přišli s účastí v projektu Trade Club, jak ten zapadá do obrazu digitálních aktivit?

Je to důležitá součást celé skládačky. Trade Club je rozsáhlá obchodní databáze, která dnes pokrývá 190 států. Najdete tam důležité obchodní a právní informace, oborové adresáře, kontakty a možnost je oslovit. Podrobnosti jdou tak daleko, že si můžete stáhnout a vytisknout nákladní list, který v cizí zemi budete potřebovat. Trade Club je ideální nástroj, který vám pomůže najít nové obchodní příležitosti a kontakty na nové partnery. We.trade pak přináší ten druhý logický krok, a tím je dohodnutí a uzavření konkrétních obchodů s těmito partnery včetně platebních podmínek, kdy úhrada probíhá automaticky.

Zmínil jste, že už máte zkušenosti s reálně uskutečněnými transakcemi ve We.trade, jaká jsou očekávání samotných klientů?

Klienti hledají především nové a rychlejší cesty ke svému byznysu a We.trade ukázal, že ji může poskytnout. Je součástí vývoje digitalizace obchodního a bankovního styku a současná koronavirová situace tento trend ještě posílila a urychlila. Firmy vyžadují větší bezpečí, uvědomují si rizika podvodného jednání na nových a neznámých trzích, obávají se platební neschopnosti svých partnerů. Omezují hladké platby, do popředí se dostává akreditivní byznys a jeho digitální varianty, jakou je třeba garantovaná platba v rámci We.trade. Hodně se u nás mluví o exportérech, ale i dovozci mají problémy, které musí překonat – jedním z nich byl i častý požadavek na platbu předem. Ten může podnik při nedostatku hotovosti citelně omezovat a garance platby může nutnost platby předem odbourat. Další moment, se kterým jsme se setkali, je obava o vlastní kredibilitu na mezinárodním trhu. Zejména společnosti, které dosud nemají zkušenosti z obchodu se zahraničím, se setkávají s tím, že na ně budoucí partneři pohlížejí s nedůvěrou. Systém, jakým je We.trade, kde každý subjekt prošel prověřením renomované banky, a zejména ve spojení s poskytnutím Garantované platby, může našim firmám tuto nepříznivou bilanci v porovnání s jejich zahraničními konkurenty pomoci narovnat.

 

 

Nejnovější články

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...

Pohled z praxe
Česko v Indexu prosperity propadlo o dvě příčky

V prvním ročníku Indexu prosperity a finančního zdraví...

Největší meziroční propad zaznamenalo Česko v pilíři ekonomiky....

Dlouhodobě nejhorších výsledků dosahujeme v indikátorech, které ukazují...

K pozitivnímu posunu o dvě příčky došlo v...

Nejlepšího výsledku dosahuje Česko v oblasti zdraví a...

V oblasti vědy, ve které Česko taktéž propadlo,...

Expertní pohled
Internet bez sušenek: Budeme platit?

Věděli jste, že podle finančních zpráv Alphabetu (mateřské...

Provozovatelé webů a reklamní agentury se na takovou...

Meta už minulý rok přešla na model pay...

Po vzoru Googlu či Mety přichází s vlastním...

Investujte do dat první strany, tedy vlastních dat...

Pokud jde o osobní údaje uživatelů, zmínit musíme...

Pro marketéry bude mít mnohem větší význam modelování...

Pokud Google Chrome v příštím roce zruší soubory...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....

Nezařazené
Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci....

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili...

Nezařazené
Členské firmy Jhk zabodovaly v soutěži Spokojený zákazník 2023

Sdružení českých spotřebitelů každoročně od roku 2001 vyhlašuje...

Ocenění Spokojený zákazník také vyjadřuje, že firma, která...

Tyto ocenění jsou také důkazem toho, že firmy...