Pondělí 22. dubna 2024
ikona hodiny21. 1. 2021 07:32

Pravidla spolufinancování projektů z prostředků EU se změní

Pět českých regionů bohatne a dohání Prahu

Přechod do nového programového období 2021-2027 pro projekty financované z prostředků EU sebou přináší nová pravidla spolufinancování. Změna souvisí se zvýšením bohatství České republiky a jednotlivých jejích regionů, protože na projektech financových z prostředků EU se evropské peníze podílejí vždy právě podle rozvinutosti příslušných území. Změna se dotkne především pěti regionů, které Evropa hodnotí o kategorii výše.

Zdeněk Vojtěch autor

Ministerstvo financí ČR

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Nová evropská pravidla znamenají zvýšení nároků na národní spolufinancování projektů a přechod několika českých regionů do nové přechodové kategorie. Návrh předložený Ministerstvem financí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj nyní míří do mezirezortního připomínkového řízení. České republice se přesto podařilo vyjednat ponechání 85% podílu evropského financování v méně rozvinutých regionech, v nové kategorii přechodových regionů pak bude podíl EU činit 70 % a u rozvinutějších regionů byl podíl snížen z 50 na 40%.

Nové rozdělení českých regionů

Doposud byly všechny české kraje považovány evropskými pravidly za méně rozvinuté, výjimkou byla Praha, která se  řadila mezi regiony rozvinuté. Ta jako jediná z českých regionů mezi rozvinutými zůstává i nadále, mezi přechodové regiony jsou nově zařazeny kraje Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Vysočina a Jihomoravský.

Ministryně financí Alena Schillerová zdůrazňuje nutnost zachovat rovné podmínky pro příjemce: „S novými pravidly dochází k přesunu hned tří tuzemských regionů mezi ty, které v evropském měřítku patří mezi bohatší. Zároveň s tím pak Evropská komise vyžaduje v jejich případě vyšší podíl národního spolufinancování. Jsem proto ráda, že jsme se se zástupci samospráv dohodli, že na národní úrovni nadále nebudeme regiony s výjimkou Prahy rozdělovat na chudé a bohaté a zachováme jednotný přístup ke všem příjemcům bez ohledu na region. Chceme, aby evropské financování na národní úrovni zůstalo jednotné a přehledné, ve výsledku z toho budou těžit především příjemci evropských peněz,“ připomíná ministryně financí.

„Státní rozpočet tak významně pomůže obcím, krajům jakožto i jiným žadatelům nadále realizovat evropské projekty, a to i přes pokles příspěvku z evropských fondů pro jižní část republiky a Středočeský kraj. Budeme i tak nadále ve velké míře podporovat projekty na rekonstrukci škol, školek, našeho kulturního dědictví, ale také silnic, nemocnic či vybavení Integrovaného záchranného systému. To je dobrá zpráva směrem k rozvoji všech regionů, obcí a  měst v ČR,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Návrh nových pravidel oceňuje předseda Svazu města a obcí ČR František Lukl. „Návrh pravidel pro nové programové období považuji ze strany státu vůči obcím a městům za velmi vstřícný a opravdu partnerský. Je to model, který představuje pevný základ pro výstavbu investičních projektů samospráv v rámci nového programového období“, řekl František Lukl.

Pro příjemce byly stanoveny minimální podíly na financování projektů, tedy příjemci budou platit z celého projektu v případě mateřských, základních a středních škol pouze 5 % – 10 %, v případě veřejných vysokých škol, vědeckých a výzkumných institucí a příjemců vykonávajících veřejně prospěšnou činnost nebo realizujících územní dimenzi 5 %, v případě obcí, krajů a jejich příspěvkových organizací (s výjimkou škol) 15 %. V hlavním městě Praha se účast státního rozpočtu na financování projektů předpokládá pro školy, vědecké a výzkumné instituce a příjemce vykonávající veřejně prospěšnou činnost.

Zatímco v končícím programovém období představoval odhad sumy vynakládané na národní spolufinancování ze státního rozpočtu 59,7 mld. Kč, nově půjde o 66,2 mld. Kč. Státní rozpočet tak vynaloží o 6,5 mld. Kč více.

Nejnovější články

Aktuality
Evropa vyslyšela požadavky českých podnikatelů

„Enrico Letta při psaní zprávy o vnitřním trhu...

„Posouzení dopadů by mělo být zaměřeno na kvalifikované...

Aktuality
Vítězí smysl pro detail a tradice  

„Stejně jako minulý rok, ani letos se v...

Každá realizace byla posuzována porotou, která je složena...

Oblíbená soutěž Pokrývači sobě, kde samotní pokrývači hlasují...

Pohled z praxe
Lasvit oceněn na milánském designweeku

V soutěži, v níž se představilo více než...

Výstava představila také nový koncept designu osvětlení Bois...

Vítězství komentuje zakladatel Lasvitu Leon Jakimič: Nejlepší výstava...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Evropa vyslyšela požadavky českých podnikatelů

„Enrico Letta při psaní zprávy o vnitřním trhu...

„Posouzení dopadů by mělo být zaměřeno na kvalifikované...

Aktuality
Vítězí smysl pro detail a tradice  

„Stejně jako minulý rok, ani letos se v...

Každá realizace byla posuzována porotou, která je složena...

Oblíbená soutěž Pokrývači sobě, kde samotní pokrývači hlasují...

Aktuality
Jak připravit firmu na AI a digitální budoucnost?

Pátý ročník Digital Transformation Summitu proto přinese nejnovější...

Srdcem Digital Transformation Summitu (DTS) budou ukázky konkrétních...

DTS letos otevře Krzysztof Krecikij, Salesforce Regional Director...