Sobota 25. května 2024
ikona hodiny7. 5. 2024 06:50

HK ČR v regionech: Pardubický kraj

Elektrárny Opatovice modernizují a myslí na ekologii

Opatovické elektrárně vděčí tisíce východočeských domácností za dodávky tepla. Spoléhá se na ni také řada podniků nebo místní nemocnice. Provozovatel zařízení, společnost Elektrárny Opatovice, nyní pracuje na ekologizaci provozu a jeho modernizaci.

Martin Brychta autor

HK ČR

Foto: Elektrárny Opatovice Elektrárny Opatovice modernizují a myslí na ekologii Foto: Elektrárny Opatovice

Elektrárna, kterou firma provozuje, je schopná vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s celkovým výkonem 363 MWe a 698 MWt. Teplo dodává 63 tisícům domácností a institucím a podnikům v Pardubicích, Hradci Králové, Chrudimi i v dalších městech a obcích regionu. Mezi odběratele patří také Nemocnice Pardubického kraje a Fakultní nemocnice Hradec Králové. Historie elektrárny se píše už od roku 1956, kdy začala její stavba. První blok byl uveden do provozu v roce 1959, o rok později pak fungovalo všech šest bloků.

Foto: Elektrárny Opatovice Teplo společnost dodává 63 tisícům domácností a institucím a podnikům v regionu Foto: Elektrárny Opatovice

Odklon od uhlí do roku 2030

Už od devadesátých let firma pracuje na ekologizaci svého provozu. Tehdy postavila zařízení pro odsíření kouřových spalin, po kterém následovala modernizace uhelných bloků. V ekologizaci pokračují Elektrárny Opatovice i nyní. Skupina EPH, do které patří, se totiž zavázala k redukci emisí CO2 a k úplnému odklonu od uhlí do roku 2030. Jako hlavní náhradu za uhlí považuje společnost zemní plyn, který hodlá využívat v rámci moderních paroplynových cyklů. Coby hlavním doplňkovým zdrojem k plynu se počítá se Zařízením pro energetické využití odpadu (ZEVO). Variant ohledně dalších doplňkových zdrojů zvažuje elektrárna více, ale figurují mezi nimi například multipalivový kotel, který by měl být schopen spoluspalovat biomasu a tuhá alternativní paliva. Zvažují se i elektrokotle, tepelná čerpadla, kogenerační jednotky nebo fotovoltaická elektrárna. „Strategie společnosti je postavena na kombinaci technické vyspělosti, pravidelné údržby a inovací směrem k ekologičtějším zdrojům energie. Díky tomu můžeme našim zákazníkům nabídnout nejen stabilní a bezpečné dodávky tepla, ale i konkuren‑ ceschopné ceny s ohledem na budoucí udržitelný rozvoj,“ říká výkonná ředitelka firmy Romana Zadrobílková.

Klíčová modernizace

V současnosti Elektrárny Opatovice pokračují v obnově svých turbín. Po výměně parní turbíny TG5 v roce 2020 uvedla firma začátkem roku 2024 do provozu další protitlakovou parní turbínu TG3. Dodavatelem obou zařízení byla společnost Doosan Škoda Power. Hlavním přínosem je vyšší spolehlivost dodávek tepla a elektrické energie. V oblasti ekologie je zásadní zvýšená účinnost obou strojů. „Výměna parní turbíny TG3 je jedním z dílčích kroků transformace našeho zdroje pro budoucnost. Je součástí moderní tváře naší elektrárny garantující spolehlivé dodávky tepelné energie zákazníkům i po přechodu od uhlí na jiná paliva,“ popisuje Zadrobílková. Náklady na modernizaci dosáhly téměř 590 milionů korun. Navzdory růstu vstupních nákladů a zdražování energií obecně se daří držet cenu za opatovické teplo mezi nejnižšími cenami v rámci dálkového vytápění v ČR.

Podpora pro hudebníky, nemocnice nebo vysoké školy

Energie se skrývá nejen v elektrárenských kotlích, ale také v hudbě, zdravotnictví či vzdělání. Opatovická energie opakovaně proudí regionálním institucím a organizacím v oblastech zdravotnictví, vzdělávání, sportu, kultury a charitativně sociálních projektů. „Naše společnost nevnímá podporu jako povinnost, ale jako samozřejmý příspěvek pro lepší život nás všech v regionu, kde společně žijeme, pracujeme a máme své nejbližší,“ vysvětluje Zadrobílková.

Články autora Martin Brychta

Nejnovější články

Aktuality
Praha se chystá na největší bitcoinovou konferenci

Do Prahy zavítá také Michael Saylor, CEO MicroStrategy,...

Jak název akce napovídá, setkají se zde zejména...

Pro foundery rozjíždějící svůj vlastní projekt bude velmi...

Aktuality
Soutěž E.ON Energy Globe jde do finále

„Každý rok se těším, až uvidím finálové projekty...

Soutěž hledá a oceňuje ty největší ekologické nadšence...

Ekologická opatření v Botanické zahradě Přírodovědecké Fakulty Masarykovy...

Aktuality
České firmy zamíří do Černé Hory

Zástupci firem se k ministrovi připojí v neděli večer. V pondělí...

Černá Hora je kandidátským státem EU a je...

Náklady spojené s organizací mise si – stejně...

Nejnovější Komora.cz

Aktuality
České firmy zamíří do Černé Hory

Zástupci firem se k ministrovi připojí v neděli večer. V pondělí...

Černá Hora je kandidátským státem EU a je...

Náklady spojené s organizací mise si – stejně...

Pohled z praxe
Za farou vyrábějí aukční paličky i nábytek

Impulzem k zahájení podnikání v truhlařině byla pro...

Na začátku bylo podle Motyčky nejsložitější najít si...

„Spolupracovali jsme i s personální agenturou, ale jako...

Pohled z praxe
Prioritou je maximální servis pro zákazníky

Představte svou firmu, čím se zabývá? Naše společnost...

Vaše firma zažila od svého založení poměrně strmý...