Úterý 16. dubna 2024
ikona hodiny27. 3. 2021 07:38

Ministerstvo připravilo novelu kompenzační vyhlášky

Ministerstvo zdravotnictví připravilo novelu kompenzační vyhlášky, která přináší nelůžkovým poskytovatelům zdravotních služeb vyplacení odměny za pokračující práci během epidemie COVID-19, a to formou navýšení kompenzací. Za každých 25 hodin kapacity pracovníků pracujících u poskytovatele je stanovena odměna 75 000 Kč.

ČTK autor

Foto: Shutterstock.com Nový kompenzační program dostal přesnou podobu Foto: Shutterstock.com

„Minulý rok vydalo Ministerstvo zdravotnictví kompenzační vyhlášku, kterou stanovilo kompenzace pro poskytovatele zdravotních služeb. V době tvorby a přijetí kompenzační vyhlášky však nebylo možné vývoj pandemie v roce 2020 přesně předvídat a bylo třeba spoléhat na nejisté odhady ohledně poskytování péče a druhé vlny pandemie. Nyní, po skončení roku 2020, se tak ukazuje, že v některých segmentech zdravotní péče byly propady objemu poskytnuté péče větší, než bylo očekáváno, což by bez dalších opatření u poskytovatelů způsobilo propad příjmů v rámci vyúčtování roku 2020,“ řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Výše kompenzace na odměny je vypočítána na základě počtu zdravotnických pracovníků, tedy lékařů i nelékařů, a jejich týdenní pracovní kapacity, které jsou uvedeny ve smlouvě mezi poskytovatelem a pojišťovnou. Za každých 25 hodin kapacity pracovníků pracujících u poskytovatele je stanovena odměna 75 000 Kč plus zákonné odvody, přičemž maximální odměna na jednoho zdravotnického pracovníka nemůže přesáhnout 75 000 Kč. U týdenní kapacity menší než 25 hodin bude odměna poměrně krácena. Pro segment zdravotnické záchranné služby je stanovena stejná výše odměny a zároveň bylo dohodnuto, že do kompenzační vyhlášky pro rok 2021 bude zahrnuta bonifikace za převoz pacienta s prokázanou diagnózou COVID-19 ve výši 450 Kč.

Získání kompenzace na odměny je podmíněno poskytnutím zdravotních služeb ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020, ve kterém se plně projevila druhá vlna pandemie. Pro získání plné bonifikace musí poskytovatel vykázat ve čtvrtém kvartále 2020 alespoň 75 % objemu zdravotních služeb v porovnání se čtvrtým kvartálem roku 2018. V případě vykázání menšího objemu služeb je bonifikace poměrně krácena. Kompenzace na odměny se rozdělí mezi jednotlivé zdravotní pojišťovny jejich podílem počtu pojištěnců v kraji poskytovatele, přičemž podmínka vykázání péče se posuzuje u každé pojišťovny zvlášť.

Termín pro vyplacení kompenzací na odměny pro poskytovatele je stanoven na 31. května 2021. Tyto kompenzace budou v součtu stát zdravotní pojišťovny cca 11 mld. Kč, což bude financováno z rezerv pojišťoven, které k 28. 2. 2021 činí 74 mld. Kč.

Kromě problematiky odměn pro zdravotníky řeší novela kompenzační vyhlášky i dodatečné kompenzace za rok 2020 u segmentů, kde byl propad objemu poskytnutých služeb v roce 2020 vyšší, než se původně očekávalo. Tato situace nastala hlavně v segmentu lázní, následné péče a u některých odborností ambulantní specializované péče. Po započtení i těchto dodatečných kompenzací jsou celkové dopady novely kompenzační vyhlášky odhadovány na 12,2 mld. Kč.

Návrh vyhlášky se nyní nachází v mezirezortním připomínkovém řízení. Předpokládaný termín vydání novely vyhlášky je do konce dubna 2021.

Články autora ČTK

Nejnovější články

Názory
Geopolitika opět v centru pozornosti

Trhy jinými slovy věří, že další eskalace do...

A právě podpora Ukrajiny ze strany Spojených států...

Pohled z praxe
O krok blíž k výrobě zelené ropy

Pokud by totiž výklad zákona o odpadech a...

V Green Future se nám podařilo jako prvním...

Abych ukázal absurditu, která u nás legislativně panovala,...

To samozřejmě není jediný zádrhel, na který jsme...

To Česko překvapivě staví do úplně jiného světla...

Dělat v současné době nějaké závěry, jak přetahování...

Expertní pohled
Pět největších trendů v oblasti SASE pro rok 2024

Vedle toho se IT bezpečnostní týmy musí vypořádat...

Mít produkty od více dodavatelů téměř vždy vede...

SASE umožňuje přijetí zero-trust technologie. Princip zero-trust spočívá...

„Integrovaná řešení SASE musí být vybavena umělou inteligencí...

Dá se očekávat, že SASE bude plně flexibilní...

Monitorování digitálních zkušeností (DEM) je dnes často považováno...

Nejnovější Aktuality

Analýzy
České nábytkářství oslabuje, ale ne dramaticky

„Již několik let panují v globální ekonomice jisté propady,...

„Pokles na 51,45 mld. Kč je stále velmi...

Špatná podle Tomáše Lukeše není ani spotřeba nábytku...

Suma za import nábytku v roce 2023 dosáhla 28,18...

Za vyloženě pozitivní trend AČN považuje růst podílu...

Český nábytek podle Čudky vyniká invencí i kvalitou....

Aktuality
Ocenění Nábytek roku 2024 ovládla kancelářská soustava

Vítězná kolekce je dílem designerů Aleše Bartáka, Michaela...

Ocenění Nábytek roku uděluje Asociace českých nábytkářů (AČN)...

Pohled z praxe
Výroba elektřiny z OZE významně vzroste, síť není připravena

Možnosti vývoje energetiky v Česku analyzovala firma v...

Martin Durčák, předseda představenstva firmy ČEPS, která zajišťuje...