Středa 22. května 2024
ikona hodiny4. 5. 2021 10:39

Souběh plný nejasností

Názorová platforma Rozumné právo věnuje své sedmnácté stanovisko soudcovskému dotváření práva ve věci souběhu funkce člena statutárního orgánu a výkonu pracovního poměru. Zákonná úprava v tuto chvíli chybí. Právo takový souběh nezakazuje, dovodila jej judikatura Nejvyššího soudu. Způsobila tak nejistotu všech, kterých se nepovolený souběh může týkat.

Klára Donathová autor

tajemnice platformy Rozumné právo

Foto: Shutterstock.com Jednatel může být zaměstnanec Foto: Shutterstock.com

Soudní dvůr EU aktuálně řeší předběžnou otázku položenou Nejvyšším správním soudem, zda člen statutárního orgánu, který je zároveň zaměstnancem, může být za zaměstnance považován také pro uspokojení mzdových nároků při platební neschopnosti zaměstnavatele.

Členové platformy Rozumné právo jsou přesvědčeni, že s ohledem na zásadu smluvní volnosti by souběh výkonu funkce člena statutárního orgánu a výkonu sjednaného druhu práce v pracovněprávním vztahu omezován být neměl. „Pokud by mělo platit, že souběh výkonu funkce člena statutárního orgánu a pracovněprávního poměru na obdobný druh práce není povolen, měl by zákaz být stanoven legislativně, nikoliv prostřednictvím soudcovského dotváření práva,“ vysvětlil podstatu stanoviska jeden ze členů platformy Jan Klouda s tím, že je nezbytné, aby zákonné zakotvení příslušných pravidel bylo srozumitelné pro běžného adresáta práva v postavení člena statutárního orgánu.

Soudcovské dotváření práva proti zájmům soukromých osob není možné. Souběh funkce člena statutárního orgánu a výkonu pracovního poměru musí být transparentně upraven zákonem.

Než bude jednoznačná zákonná úprava přijata, apelují členové Rozumného práva na to, aby případné další soudcovské dotváření práva v otázkách souběhů respektovalo základní zásady soukromého práva umožňující sjednat vzájemné právní vztahy odchylně od zákona, pokud tím nedojde k porušení dobrých mravů, veřejného pořádku nebo práva týkajícího se postavení osob. Ostatně obdobně judikoval i Ústavní soud již v roce 2016 (Ústavní soud, I. ÚS 190/15, 13. 9. 2016), když konstatoval, že chtějí-li obecné soudy dovozovat zákaz soukromoprávního jednání, který není výslovně stanoven zákony, musí pro takový závěr předložit přesvědčivé argumenty. Takový zákaz soukromého jednání totiž představuje soudcovské dotváření práva proti zájmům soukromých osob.

„Rozumné právo má za to, že je neúnosné, aby ve věci souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu a pracovněprávního poměru přetrvávala nejistota vyplývající z měnící se nekonzistentní judikatury Nejvyššího soudu bez provázanosti s českým právním řádem,“ doplnila advokátka Hana Gawlasová. Proto členové platformy volají po tom, aby rozsah právně souladného jednání byl postaven najisto, transparentně a srozumitelně prostřednictvím psaného práva namísto soudcovského dotváření práva judikaturní činností Nejvyššího soudu, a aby právní úprava respektovala zásadu smluvní volnosti a ochrany oprávněných zájmů třetích stran.

Nejnovější články

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...

Pohled z praxe
Česko v Indexu prosperity propadlo o dvě příčky

V prvním ročníku Indexu prosperity a finančního zdraví...

Největší meziroční propad zaznamenalo Česko v pilíři ekonomiky....

Dlouhodobě nejhorších výsledků dosahujeme v indikátorech, které ukazují...

K pozitivnímu posunu o dvě příčky došlo v...

Nejlepšího výsledku dosahuje Česko v oblasti zdraví a...

V oblasti vědy, ve které Česko taktéž propadlo,...

Expertní pohled
Internet bez sušenek: Budeme platit?

Věděli jste, že podle finančních zpráv Alphabetu (mateřské...

Provozovatelé webů a reklamní agentury se na takovou...

Meta už minulý rok přešla na model pay...

Po vzoru Googlu či Mety přichází s vlastním...

Investujte do dat první strany, tedy vlastních dat...

Pokud jde o osobní údaje uživatelů, zmínit musíme...

Pro marketéry bude mít mnohem větší význam modelování...

Pokud Google Chrome v příštím roce zruší soubory...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....

Nezařazené
Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci....

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili...

Nezařazené
Členské firmy Jhk zabodovaly v soutěži Spokojený zákazník 2023

Sdružení českých spotřebitelů každoročně od roku 2001 vyhlašuje...

Ocenění Spokojený zákazník také vyjadřuje, že firma, která...

Tyto ocenění jsou také důkazem toho, že firmy...