×

Sledujte předvolební kulaté stoly Hospodářské komory – s politiky diskutují experti i zástupci podnikatelů

Pátek 14. května 2021
Přihlásit se / Zaregistrovat se

Souběh plný nejasností

Názorová platforma Rozumné právo věnuje své sedmnácté stanovisko soudcovskému dotváření práva ve věci souběhu funkce člena statutárního orgánu a výkonu pracovního poměru. Zákonná úprava v tuto chvíli chybí. Právo takový souběh nezakazuje, dovodila jej judikatura Nejvyššího soudu. Způsobila tak nejistotu všech, kterých se nepovolený souběh může týkat.

Klára Donathová ikona hodiny4. 5. 2021 10:39
Foto: Shutterstock.com Jednatel může být zaměstnanec Foto: Shutterstock.com

Soudní dvůr EU aktuálně řeší předběžnou otázku položenou Nejvyšším správním soudem, zda člen statutárního orgánu, který je zároveň zaměstnancem, může být za zaměstnance považován také pro uspokojení mzdových nároků při platební neschopnosti zaměstnavatele.

Členové platformy Rozumné právo jsou přesvědčeni, že s ohledem na zásadu smluvní volnosti by souběh výkonu funkce člena statutárního orgánu a výkonu sjednaného druhu práce v pracovněprávním vztahu omezován být neměl. „Pokud by mělo platit, že souběh výkonu funkce člena statutárního orgánu a pracovněprávního poměru na obdobný druh práce není povolen, měl by zákaz být stanoven legislativně, nikoliv prostřednictvím soudcovského dotváření práva,“ vysvětlil podstatu stanoviska jeden ze členů platformy Jan Klouda s tím, že je nezbytné, aby zákonné zakotvení příslušných pravidel bylo srozumitelné pro běžného adresáta práva v postavení člena statutárního orgánu.

Soudcovské dotváření práva proti zájmům soukromých osob není možné. Souběh funkce člena statutárního orgánu a výkonu pracovního poměru musí být transparentně upraven zákonem.

Než bude jednoznačná zákonná úprava přijata, apelují členové Rozumného práva na to, aby případné další soudcovské dotváření práva v otázkách souběhů respektovalo základní zásady soukromého práva umožňující sjednat vzájemné právní vztahy odchylně od zákona, pokud tím nedojde k porušení dobrých mravů, veřejného pořádku nebo práva týkajícího se postavení osob. Ostatně obdobně judikoval i Ústavní soud již v roce 2016 (Ústavní soud, I. ÚS 190/15, 13. 9. 2016), když konstatoval, že chtějí-li obecné soudy dovozovat zákaz soukromoprávního jednání, který není výslovně stanoven zákony, musí pro takový závěr předložit přesvědčivé argumenty. Takový zákaz soukromého jednání totiž představuje soudcovské dotváření práva proti zájmům soukromých osob.

„Rozumné právo má za to, že je neúnosné, aby ve věci souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu a pracovněprávního poměru přetrvávala nejistota vyplývající z měnící se nekonzistentní judikatury Nejvyššího soudu bez provázanosti s českým právním řádem,“ doplnila advokátka Hana Gawlasová. Proto členové platformy volají po tom, aby rozsah právně souladného jednání byl postaven najisto, transparentně a srozumitelně prostřednictvím psaného práva namísto soudcovského dotváření práva judikaturní činností Nejvyššího soudu, a aby právní úprava respektovala zásadu smluvní volnosti a ochrany oprávněných zájmů třetích stran.

Nejnovější články

Expertní pohled
Norma EURO 7/VII: Přinese konec spalovacích motorů?

Do předložení návrhu Komise zbývá ještě několik měsíců...

Evropská komise si vytyčila za cíl bojovat nejen...

Dalším důležitým faktorem, který však experti v tuto chvíli...

Rozhovory
Jde mi o to, dotknout se duše

Také vás v závětří Austrálie trápí ta virová potvora?...

Kdy končí práce architekta, když jde o návrh...

To tvrdí i profesor Zelený… pojďme ale zpět...

Takže jste za odměnu odešla… Do malé firmy,...

Jedním z vašich projektů je i město pro milion...

Pohled z praxe
Projekty EPC ušetřily městům 248 milionů korun

„Právě během současné pandemie COVID se ukázala důležitost...

Největší roční úspory energie dosáhlo Kongresové centrum Praha...

Nejčastějšími zákazníky EPC projektů jsou města, kraje a...

V průmyslu, který patří vedle dopravy k energeticky nejnáročnějším odvětvím,...

Nejnovější Názory

Názory
Poslanci rozhodli, že stavět budeme nadále pomalu

Česku patří, pokud jde o délku stavebního řízení,...

Videa & Podcasty
Sledujte předvolební debatu Hospodářské komory České republiky – 11. 5. na téma Stavebnictví a doprava

Hospodářská komora ČR v souvislosti s říjnovými volbami...

Jak pomůže nová podoba stavebního zákona k rychlejší...

5. od 10:00 hodin – Digitalizace státu, snížení...

Videa & Podcasty
Sledujte předvolební debatu Hospodářské komory České republiky – 5. 5. na téma Vzdělávání

Hospodářská komora ČR v souvislosti s říjnovými volbami...

Vystačíme si se školním vzděláním na celý život?...

5. od 10:00 hodin –Stavebnictví a doprava Pomůže...