Pondělí 15. července 2024
ikona hodiny1. 6. 2021 20:24

Přichází balíček podporující elektronizaci veřejné správy

Sněmovna schválila DEPO

Poslanecká sněmovna schválila DEPO, tedy zákon, kterým se mění přes 160 právních předpisů v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci. Balíček změn prohlubuje elektronizaci veřejné správy v Česku. Zákon například rozšiřuje využívání datových schránek nebo počítá s možností řídit vůz bez nutnosti mít u sebe fyzicky řidičský průkaz.

Klára Dlubalová autor

pověřená řízením odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra ČR

Petr Karban Petr Karban spoluautor

Novinář, marketingový expert. Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V komunikační agentuře COT group působí jako Creative & Content Director a šéfredaktor několik titulů včetně publicistického portálu KomoraPlus.

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

DEPO schválila Sněmovna 1. června 2021 v podobě, ve které jí byl zákon vrácen Senátem. Primárním cílem je zefektivnit sdílení údajů založené na zásadě, že obíhat mají data, nikoliv lidé. „Jde o zásadní balíček, který mění více než 160 právních předpisů a zjednodušuje elektronickou komunikaci mezi úřady i občany. Za návrhem je mnoho práce od mnoha osob a já jim děkuji za vůli posunout náš eGovernment zase o kus dál,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Jednou ze zásadních změn je rozšíření okruhu osob, které budou mít ze zákona zřízenou datovou schránku. Jde o bod prosazený poslaneckou iniciativou. K automatickému zřízení datových schránek ze zákona dojde od roku 2023 u všech podnikatelů a právnických osob, kteří ještě datovou schránku nemají. Od stejné doby „získá“ datovku automaticky také každý občan, který se ke službám státu přihlásí svou elektronickou identitou, např. do Portálu občana. Fyzická osoba pak bude mít možnost si zřízenou datovku zrušit. Dle poslanců bude mít automatické zřízení datové schránky zásadní vliv na rozšíření elektronické komunikace občanů s úřady.

Mezi další změny patří:

Vylepšení stávající právní úpravy využívání cloud computingu (internetového úložiště) orgány veřejné správy, které povede k intenzivnějšímu využívání cloud computingu při vytváření a provozu informačních systémů veřejné správy. To zajistí levnější budování i provoz informačních systémů veřejné správy.

Hodnocení ekonomické výhodnosti způsobu provozu jakéhokoliv státního informačního systému veřejné správy. To vytvoří další tlak na nejefektivnější řešení ze strany státních orgánů.

Zařazení Agrární komory ČR mezi CzechPOINTy. Podání, ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, tak bude možné získat i v sídlech okresních agrárních komor.

Zjednodušení systému určování údajů, které mohou využívat jednotlivé úřady z informačních systémů veřejné správy. Kvůli rozšíření oprávnění využívat nový údaj nebude třeba měnit zákon. K jakým údajům má úřad přístup, půjde zjistit s pomocí registru práv a povinností.

Občané a firmy už nebudou muset dokládat své údaje či hlásit jejich změny také ve vztahu k poskytovatelům komerčních služeb (banky, telefonní operátoři), a to za stejné úrovně zabezpečení údajů jako v případě orgánů veřejné moci.

Zavedením povinného atestování elektronických systémů spisové služby se vytvoří předpoklad pro kvalitnější výkon spisové služby orgány veřejné moci. Spolu s povinností vykonávat spisovou službu výlučně elektronicky to umožní urychlit zpracovávání podání občanů a firem a zefektivní vnitřní provoz orgánů veřejné moci.

Zákon také obsahuje právní základ pro budoucí kontrolu řidičů. Ta by postupně mohla být možná bez nutnosti předkládání jejich řidičského průkazu, a to poté, co budou provedeny nezbytné technické změny a potřebné údaje budou moci být ověřovány přímo v centrálním registru řidičů dálkovým způsobem. Účinnost je v tomto případě od roku 2025. Zákon dále rozšiřuje okruh dokumentů a informací zveřejňovaných jako otevřená data na internetu.

Je nesporné, že skutečná digitalizace státní správy a nabídka digitálních služeb může být velkým přínosem občanům a podnikatelům. Zásadní otázkou ovšem je, jak se k ní ve skutečnosti postaví státní úřady. Příklad katalogu digitálních služeb zatím příliš optimismu nevzbuzuje, Nemluvě o tom, že to, co dnes stát prezentuje jako úspěch, lze v roce 2021 chápat jako naprostou samozřejmost.

Články autora Klára Dlubalová

Nejnovější články

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...