Čtvrtek 18. dubna 2024
ikona hodiny1. 6. 2021 20:24

Přichází balíček podporující elektronizaci veřejné správy

Sněmovna schválila DEPO

Poslanecká sněmovna schválila DEPO, tedy zákon, kterým se mění přes 160 právních předpisů v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci. Balíček změn prohlubuje elektronizaci veřejné správy v Česku. Zákon například rozšiřuje využívání datových schránek nebo počítá s možností řídit vůz bez nutnosti mít u sebe fyzicky řidičský průkaz.

Klára Dlubalová autor

pověřená řízením odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra ČR

Petr Karban Petr Karban spoluautor

šéfredaktor portálu KomoraPlus, měsíčníku Komora a magazínu Be the Best
Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V komunikační agentuře COT group působí také jako marketingový stratég a kreativní ředitel.

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

DEPO schválila Sněmovna 1. června 2021 v podobě, ve které jí byl zákon vrácen Senátem. Primárním cílem je zefektivnit sdílení údajů založené na zásadě, že obíhat mají data, nikoliv lidé. „Jde o zásadní balíček, který mění více než 160 právních předpisů a zjednodušuje elektronickou komunikaci mezi úřady i občany. Za návrhem je mnoho práce od mnoha osob a já jim děkuji za vůli posunout náš eGovernment zase o kus dál,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Jednou ze zásadních změn je rozšíření okruhu osob, které budou mít ze zákona zřízenou datovou schránku. Jde o bod prosazený poslaneckou iniciativou. K automatickému zřízení datových schránek ze zákona dojde od roku 2023 u všech podnikatelů a právnických osob, kteří ještě datovou schránku nemají. Od stejné doby „získá“ datovku automaticky také každý občan, který se ke službám státu přihlásí svou elektronickou identitou, např. do Portálu občana. Fyzická osoba pak bude mít možnost si zřízenou datovku zrušit. Dle poslanců bude mít automatické zřízení datové schránky zásadní vliv na rozšíření elektronické komunikace občanů s úřady.

Mezi další změny patří:

Vylepšení stávající právní úpravy využívání cloud computingu (internetového úložiště) orgány veřejné správy, které povede k intenzivnějšímu využívání cloud computingu při vytváření a provozu informačních systémů veřejné správy. To zajistí levnější budování i provoz informačních systémů veřejné správy.

Hodnocení ekonomické výhodnosti způsobu provozu jakéhokoliv státního informačního systému veřejné správy. To vytvoří další tlak na nejefektivnější řešení ze strany státních orgánů.

Zařazení Agrární komory ČR mezi CzechPOINTy. Podání, ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, tak bude možné získat i v sídlech okresních agrárních komor.

Zjednodušení systému určování údajů, které mohou využívat jednotlivé úřady z informačních systémů veřejné správy. Kvůli rozšíření oprávnění využívat nový údaj nebude třeba měnit zákon. K jakým údajům má úřad přístup, půjde zjistit s pomocí registru práv a povinností.

Občané a firmy už nebudou muset dokládat své údaje či hlásit jejich změny také ve vztahu k poskytovatelům komerčních služeb (banky, telefonní operátoři), a to za stejné úrovně zabezpečení údajů jako v případě orgánů veřejné moci.

Zavedením povinného atestování elektronických systémů spisové služby se vytvoří předpoklad pro kvalitnější výkon spisové služby orgány veřejné moci. Spolu s povinností vykonávat spisovou službu výlučně elektronicky to umožní urychlit zpracovávání podání občanů a firem a zefektivní vnitřní provoz orgánů veřejné moci.

Zákon také obsahuje právní základ pro budoucí kontrolu řidičů. Ta by postupně mohla být možná bez nutnosti předkládání jejich řidičského průkazu, a to poté, co budou provedeny nezbytné technické změny a potřebné údaje budou moci být ověřovány přímo v centrálním registru řidičů dálkovým způsobem. Účinnost je v tomto případě od roku 2025. Zákon dále rozšiřuje okruh dokumentů a informací zveřejňovaných jako otevřená data na internetu.

Je nesporné, že skutečná digitalizace státní správy a nabídka digitálních služeb může být velkým přínosem občanům a podnikatelům. Zásadní otázkou ovšem je, jak se k ní ve skutečnosti postaví státní úřady. Příklad katalogu digitálních služeb zatím příliš optimismu nevzbuzuje, Nemluvě o tom, že to, co dnes stát prezentuje jako úspěch, lze v roce 2021 chápat jako naprostou samozřejmost.

Články autora Klára Dlubalová

Nejnovější články

Trendy
Timber Praha – první udržitelná dřevostavba bytových domů v Praze

Domy komorního charakteru Timber Praha obsahují 62 jednotek...

Arcus City – v blízkosti přírody, na dosah...

Expertní pohled
Fulfillment: Revoluce v logistice

Fulfillment není jen proces doručování zboží, je to...

Majitelé e‑shopu se nemusejí starat o kapacitu skladových...

Nicméně vize značky LOG4U sahá daleko za pouhé...

Společnost Geek+ přinese špičkové mobilní roboty pro přepravu...

Trendy
Perfektní klima pro elektrické vozy

Všude tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na výkon,...

HVH topení přeměňuje stejnosměrný elektrický proud na teplo...

Pokud máte benzinové nebo naftové auto, je pro...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Největší logistický kongres v ČR se blíží

Logistika a doprava patří mezi nejdůležitější pracovní úkony mezi...

Všechny zmíněné faktory představují příležitost pro spojení s loajální...

Velký kongres EASTLOG, který se bude konat 30....

Analýzy
České nábytkářství oslabuje, ale ne dramaticky

„Již několik let panují v globální ekonomice jisté propady,...

„Pokles na 51,45 mld. Kč je stále velmi...

Špatná podle Tomáše Lukeše není ani spotřeba nábytku...

Suma za import nábytku v roce 2023 dosáhla 28,18...

Za vyloženě pozitivní trend AČN považuje růst podílu...

Český nábytek podle Čudky vyniká invencí i kvalitou....

Aktuality
Ocenění Nábytek roku 2024 ovládla kancelářská soustava

Vítězná kolekce je dílem designerů Aleše Bartáka, Michaela...

Ocenění Nábytek roku uděluje Asociace českých nábytkářů (AČN)...