Sobota 15. června 2024
ikona hodiny10. 11. 2022 06:22

Z českého právního řádu zmizí 10 283 zbytečných právních předpisů

Učitelky přijdou o celibát, udavači o odměnu

Vláda včera schválila návrh zákona z dílny Ministerstva vnitra, který ruší tisíce nefunkčních právních předpisů z let 1918 až 2018, jejichž existence komplikuje občanům i úřadům orientaci v právním řádu.

Klára Dlubalová autor

pověřená řízením odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra ČR

Foto: Shutterstock.com Ministerstvo ruší tisíce zbytečných právních norem Foto: Shutterstock.com

Zásadní zpřehlednění českého právního řádu, posílení právní jistoty občanů a snížení administrativní zátěže úřadů, to vše přinese návrh Ministerstva vnitra na zrušení 6667 zákonů, vyhlášek a nařízení, které se sice nepoužívají, jsou však formálně stále platné. Právní předpisy vybralo Ministerstvo vnitra na základě analýzy několika desítek tisíc předpisů právního řádu České republiky. Jde o obsoletní právní předpisy, které už sice nemají právní účinky, ale nikdo je dosud nezrušil. Znamenají tak problém a zátěž pro moderní právní řád.

Dále navrhovaný zákon v rámci pročištění právního řádu prohlašuje za výslovně zrušené 3 616 právních předpisů, které byly dříve zrušeny pouze obecným zrušovacím ustanovením. Ministerstvo vnitra tím odstraní pochybnosti o tom, zda jsou tyto předpisy formálně platné. Celkem tak z právního řádu zmizí 10 283 zbytečných právních předpisů.

„Český právní řád musí být jasný a občané i úřady se v něm musí jednoduše orientovat. Proto zrušíme tisíce nefunkčních právních předpisů, jejichž přítomnost v právním řádu ohrožuje právní jistotu i správné fungování veřejné správy,“ říká ministr vnitra Vít Rakušan. „Chceme náš právní řád maximálně zpřehlednit a posílit tak právní jistoty občanů, a to jak zrušením nefunkčních zákonů, tak zavedením elektronické sbírky zákonů, kterou na Ministerstvu vnitra připravujeme,“ dodává ministr.

Mezi rušenými právními předpisy je například zákon z roku 1919, který rušil celibát učitelek, a zákon o omezení práva stěhovacího ze stejného roku. Ruší se i zákon z roku 1920 o zřízení Ředitelství státního dluhu, zákon z roku 1924 o zrušení odměn udavačů daňových přestupků, zákon o výrobě chleba z roku 1930 nebo zákon o čtvrté pětiletce z roku 1966. Mezi rušené vyhlášky patří vyhláška o náboru a rozmisťování pracovních sil z roku 1954. Z právních předpisů z 21. století jde například o zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu z roku 2006.

Při identifikaci nefunkčních právních předpisů Ministerstvo vnitra spolupracovalo s ostatními ministerstvy a ústředními správními úřady, s odbornou právnickou veřejností i s akademickými institucemi. Návrh zákona teď projedná Poslanecká sněmovna.

Články autora Klára Dlubalová

Nejnovější články

Aktuality
Na Univerzitě Pardubice proběhne v úterý Technology Day

„Univerzita a aplikační průmyslová sféra by neměly tvořit...

Technologie, které univerzita v rámci akce představí, jsou...

Univerzita Pardubice plánuje po pilotní akci Technology Day...

Trendy
Vyladěný event jako vizitka vaší společnosti

Odborné eventy jsou bezpochyby nezbytné pro další rozvoj,...

Nechcete celou akci strávit v uzavřených prostorách velkého konferenčního...

Dobré jídlo a pití nesmí chybět na žádném...

Zvláštní pozornost si zaslouží doprovodný program. Resort disponuje...

Největší doména resortu? Jednoznačně 27 jamkové profesionální golfové...

Fantazii se ale meze nekladou. „Pro jednu z firem...

Expertní pohled
Využijte potenciál firemních vozů naplno

Proč si pořídit monitoring vozidel? Čím může usnadnit...

Kniha jízd nebo sledování aktuální polohy jsou základní...

Jde o tzv. Vysvědčení řidiče. Jedná se o pravidelné hodnocení jízdních...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Na Univerzitě Pardubice proběhne v úterý Technology Day

„Univerzita a aplikační průmyslová sféra by neměly tvořit...

Technologie, které univerzita v rámci akce představí, jsou...

Univerzita Pardubice plánuje po pilotní akci Technology Day...

Aktuality
Méně papírování, více podnikání

Podle Právního elektronického systému Hospodářské komory stát v současnosti...

Hospodářská komora také provedla kvalifikované odhady. Podle propočtů...

Aktuality
Podnikatelé se chtějí podílet na financování strategických investic

„Nepodceňujme a važme si toho, že tu máme...

Prezident Svazu průmyslu Jan Rafaj je přesvědčen, že...