Sobota 25. května 2024
ikona hodiny7. 12. 2021 13:13

Nástup energeticky plusových čtvrtí

Energeticky plusové čtvrti neboli „PEDy“ jsou Evropskou unií označovány jako klíčové řešení na cestě k udržitelnějším a energeticky úspornějším městům. Mezinárodní projekt PED-ID představuje v této souvislosti metodiku zaměřenou na rozvoj projektů PED v jejich rané fázi. Výsledky a výstupy tohoto projektu umožní všem zúčastněným stranám, aby se zapojily a spojily při vytváření většího počtu energeticky plusových čtvrtí v celé Evropě. Tím se zjednoduší složitý proces, který dosud stál v cestě implementaci PEDů.

Jan Veleba autor

Foto: Shutterstock.com Jednou z cest k udržitelné budoucnosti jsou energeticky plusové čtvrti Foto: Shutterstock.com

Městské oblasti, které jsou hlavními přispěvateli změny klimatu, jsou odpovědné za více než 70 % celosvětové spotřeby energie a 80 % globálních emisí skleníkových plynů. Energeticky plusové čtvrti neboli „PEDy“ (Positive Energy Districts) byly Evropskou unií označeny jako jedním z klíčových řešení na cestě k udržitelnějším a energeticky úspornějším městům.

PEDy představují novou generaci energeticky úsporných budov s vysokým pokrytím spotřeby energie obnovitelnými zdroji, přičemž využívají osvědčené i inovativní technologie. PEDy navíc propojují mnoho sektorů s využitím vysokého stupně technické a komunikační integrace.

Jiří Karásek, senior konzultant a projektový manažer společnosti SEVEn, The Energy Efficiency Center

Energeticky plusové čtvrti jsou městské oblasti s čistými nulovými emisemi CO2 a čistým nulovým dovozem energie, které usilují o nadbytek produkce obnovitelné energie integrované do městského a regionálního energetického systému. Tyto městské oblasti vytváří oboustranně výhodná řešení nejen pro obce, ale také pro energetický průmysl a obyvatele v dané lokalitě. PEDy vytváří energeticky úspornější a odolnější města a usnadňují plánování městských oblastí.

Stejně jako u jiných projektů městského rozvoje a plánování, také PEDy zahrnují širokou škálu zúčastněných stran z fází koncepce, realizace a provozu projektu:

Pro úspěšnou implementaci PEDů je zdaleka nejdůležitějším prvkem zapojení všech zúčastněných stran. V rané fázi vývoje PEDů je zásadní oslovit nejen zástupce měst a obcí, ale také ostatní důležité zainteresované strany.

Lise-Lott Larsson Kolessar, vedoucí procesu udržitelnosti pro městské plánování ve White Arkitekter

Ani s plnohodnotným technickým řešením nelze PEDy zavést ve větším měřítku, aniž by došlo k zapojení všech zainteresovaných stran s cílem vytvořit udržitelná energetická řešení. Cílem PED-ID je vyvinout nástroje a metody k překonání těchto výzev. Ty budou ověřovány ve čtyřech Living Labs (pilotních projektech) po celé Evropě. Účelem je identifikace a rozvoj způsobů pro efektivnější zavádění PEDů napříč Evropou prostřednictvím zapojení zúčastněných stran tak, aby je bylo možné replikovat bez ohledu na kontext.

Znalosti a zkušenosti získané z Living Labs povedou k vytvoření nových pokynů, které budou podporovat zúčastněné strany při replikaci a vývoji nových PEDů. Cílem je urychlit tempo dosahování statusu energeticky plusových čtvrtí a také dosažení počtu 100 PEDů v Evropě do roku 2025.

Financování projektu PED-ID zajišťuje JPI Urban Europe. Partnery projektu jsou White Arkitekter AB, Sustainable Innovation AB, e7 Energy Markt Analyze GmbH, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. Tzv. Living labs budou aplikovány ve Vídni (Rakousko), Rožnově pod Radhoštěm (Česká republika) a Uppsale (Švédsko).

Nejnovější články

Aktuality
Praha se chystá na největší bitcoinovou konferenci

Do Prahy zavítá také Michael Saylor, CEO MicroStrategy,...

Jak název akce napovídá, setkají se zde zejména...

Pro foundery rozjíždějící svůj vlastní projekt bude velmi...

Aktuality
Soutěž E.ON Energy Globe jde do finále

„Každý rok se těším, až uvidím finálové projekty...

Soutěž hledá a oceňuje ty největší ekologické nadšence...

Ekologická opatření v Botanické zahradě Přírodovědecké Fakulty Masarykovy...

Aktuality
České firmy zamíří do Černé Hory

Zástupci firem se k ministrovi připojí v neděli večer. V pondělí...

Černá Hora je kandidátským státem EU a je...

Náklady spojené s organizací mise si – stejně...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Praha se chystá na největší bitcoinovou konferenci

Do Prahy zavítá také Michael Saylor, CEO MicroStrategy,...

Jak název akce napovídá, setkají se zde zejména...

Pro foundery rozjíždějící svůj vlastní projekt bude velmi...

Aktuality
Soutěž E.ON Energy Globe jde do finále

„Každý rok se těším, až uvidím finálové projekty...

Soutěž hledá a oceňuje ty největší ekologické nadšence...

Ekologická opatření v Botanické zahradě Přírodovědecké Fakulty Masarykovy...

Aktuality
České firmy zamíří do Černé Hory

Zástupci firem se k ministrovi připojí v neděli večer. V pondělí...

Černá Hora je kandidátským státem EU a je...

Náklady spojené s organizací mise si – stejně...